(Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh

69 84 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:01

Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - PHẠM THỊ KIM LIÊN Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN LỢN CON GIAI ĐOẠN TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƯỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên- 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - PHẠM THỊ KIM LIÊN Tên chun đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN LỢN CON GIAI ĐOẠN TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƯỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Chính quy Chăn ni Thú y K46 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 TS LA VĂN CÔNG Thái Nguyên- 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dạy bảo tận tình thầy giáo, nắm kiến thức ngành học Kết hợp với tháng thực tập tốt nghiệp trại công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh giúp củng cố lại kiến thức chuyên môn, đức tính người cán nơng nghiệp Từ đó, giúp tơi có lòng tin vững bước sống cơng tác sau Để có thành cơng này, tơi xin tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa tập thể thầy, cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y, người tận tụy dạy dỗ dìu dắt tơi suốt q trình học tập, thời gian thực tập Tập thể lớp K46- CNTY - N01 - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ln sát cánh bên tơi q trình học tập rèn luyện trường Các bác, cô anh chị trại công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh tận tình bảo, giúp đỡ thời gian thực tập để giúp tơi hồn thành tốt khóa thực tập Đặt biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quan tâm, bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn TS La Văn Công Nhân dịp này, tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện vật chất tinh thần, động viên, giúp đỡ suốt trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Kim Liên ii LỜI NĨI ĐẦU Để hồn thành chương trình đào tạo nhà trường, thực phương châm “Học đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất”, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối tồn chương trình học tập sinh viên Giai đoạn thực tập khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa tồn kiến thức học, làm quen với thực tế sản xuất, từ nâng cao trình độ chun mơn, nắm phương pháp tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho có tác phong làm việc đứng đắn, sáng tạo để trường trở thành người cán khoa học kỹ thuật có trình độ chun mơn cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ nguyện vọng thân, theo phân công Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng ý thầy giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, thực tập trại công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh từ ngày 18/05/2017 đến ngày 25/11/2017 Nhờ nỗ lực thân, quan tâm, giúp đỡ tận tình lãnh đạo cán bộ, nhân viên trại, bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn, đến tơi hồn thành nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh” Do bước đầu làm quen với thực tiễn sản xuất nghiên cứu khoa học nên khóa luận khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vậy, tơi kính mong nhận đóng góp quý báu thầy, cô, bạn đồng nghiệp để khóa luận hồn chỉnh Thái nguyên, ngày… tháng…năm 2018 Người viết khóa luận Phạm Thị Kim Liên iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Lịch sát trùng trại Bảng 2.2 Kết sản xuất trại lợn công ty CP - Thiên Thuận Tường Cẩm Phả - Quảng Ninh Bảng 2.3 Lịch phòng bệnh trại lợn nái 28 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn trại Công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh năm qua 36 Bảng 4.2 Số lượng lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng thực tập 38 Bảng 4.3: Kết thực vệ sinh, sát trùng trại 41 Bảng 4.4 Kết tiêm phòng vacxin cho lợn theo mẹ 42 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 43 Bảng 4.6: Kết kiểm tra triệu chứng điển hình số bệnh đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi 46 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 47 Bảng 4.8: Kết thực công việc khác thời gian thực tập 50 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Cơ cấu đàn lợn trại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh năm qua 36 Hình 4.2: Số lượng lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng thực tập 38 Hình 4.3: Tỷ lệ mắc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 43 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cn : Chủ nhật CP : Cổ phần cs : Cộng KTKSTTT : Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Nxb : Nhà xuất Pr : Protein SS : sinh STT : Số thứ tự TB : Trung bình tr : Trang vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập 2.1.1.1 Quá trình thành lập 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.1.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.1.4 Tình hình sản xuất trang trại 2.1.1.5 Đánh giá chung 2.1.2 Kết sản xuất sở (từ 2015 - 2017) 2.2 Mục tiêu cần đạt kết thúc đề tài 10 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 10 2.3.1 Cơ sở khoa học đề tài 10 2.3.1.1 Một số hiểu biết lợn 10 2.3.1.2 Kỹ thuật chăm sóc lợn theo mẹ 14 2.3.1.3 Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn theo mẹ 18 2.3.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng lợn 25 2.3.1.5 Một số biện pháp phòng bệnh cho lợn theo mẹ 27 vii 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 29 2.3.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 29 2.3.2.2 Tình hình nghiên cứu giới 31 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH33 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 33 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 33 3.3 Nội dung nghiên cứu 33 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 33 3.4.1 Các tiêu theo dõi 33 3.4.2 Phương pháp thực 34 3.4.3 Cơng thức tính tốn tiêu theo dõi 34 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 35 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 36 4.1 Tình hình chăn lợn trại Cơng ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả Quảng Ninh năm qua 36 4.2 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại Công ty Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh 37 4.2.1 Số lượng lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng trại qua tháng thực tập 37 4.2.2 Công tác chăm sóc ni dưỡng đàn lợn tháng thực tập 39 4.3 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập trại 40 4.3.1 Công tác vệ sinh phòng bệnh 40 4.3.2 Phòng bệnh vacxin 41 4.4 Kết chẩn đoán điều trị cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại Công ty Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh 43 4.4.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 43 viii 4.4.2 Kiểm tra triệu chứng điển hình số bệnh đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi 45 4.4.3 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 47 4.5 Kết thực số công việc khác thời gian thực tập 48 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 I Tài liệu nước 54 II Tài liệu nước 55 45 mắc bệnh viêm khớp 178 chiếm 6,09% Do vệ sinh chuồng trại kém, khung chuồng sàn chuồng không tốt gây tổn thương, lợn mẹ sữa lợn phải tranh bú, nhiệt độ chuồng lạnh, lợn nhiễm vi khuẩn Steptococcus Staphylococcus, M.hyohinis Bệnh viêm phổi hàng năm xảy tỷ lệ thấp Tỷ lệ mắc bệnh lợn theo mẹ thấp chủ yếu chế độ chăm sóc vệ sinh thú y tốt hơn, lợn bị tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh xâm nhập từ ngồi vào qua nhập lợn nhiễm khuẩn Bên cạnh trại thực đầy đủ nghiêm túc lịch tiêm phòng bệnh bị Mycoplasma cho lợn Bệnh viêm phổi lợn chủ yếu nhiệt độ úm, nhiệt độ chuồng ni khơng tốt để lạnh, bị gió lùa liên tục trực tiếp vào lợn con, chuồng nuôi thiếu thơng thống hàm lượng khí amoniac q cao Ngồi lợn bú sữa đầu kém, sữa mẹ khơng có có kháng thể phòng bệnh liên quan đến hội chứng hơ hấp Mầm bệnh xâm nhập vào theo lợn đực giống công nhân không chủ động đưa lợn vào quây úm 4.4.2 Kiểm tra triệu chứng điển hình số bệnh đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi Trong trình chẩn đốn bệnh đàn lợn, chúng tơi ý quan sát triệu chứng lâm sàng lợn mắc bệnh từ phân tích, trao đổi để đưa kết luận nguyên nhân gây bệnh Các triệu chứng lâm sàng số bệnh đàn lợn trang trại tổng hợp bảng 4.6 46 Bảng 4.6: Kết kiểm tra triệu chứng điển hình số bệnh đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi STT Tên bệnh Phân trắng Số lợn mắc Số lợnTỷ lệ bệnh triệu chứng (%) (con) (con) 256 256 Các triệu chứng điển hình - Ủ rũ - Kém ăn 100 - Ỉa chảy phân lỏng, màu trắng có lợn mùi tanh, khắm - Gầy sút nhanh - Lợn - ngày tuổi lại khập khiễng - Khớp chân sưng Viêm khớp 178 178 - Tử vong thường xảy lúc - ngày tuổi 100 - Xảy vị trí cổ chân, khớp háng, khớp bàn chân - Lợn ăn - Hơi sốt - Đi lại khó khăn - Sờ nắn có phản xạ đau Viêm phổi Tổng 95 95 100 529 529 100 - Lông xù, hở xương sống - Còi cọc chậm lớn - Thở hóp bụng - Ho vào lúc sáng sớm hay chiều tối - Nhiệt độ bình thường tăng nhẹ Kết bảng 4.6 cho thấy: Trong tổng số 256 lợn mắc bệnh phân trắng, 178 lợn mắc bệnh viêm khớp 95 lợn mắc bệnh viêm phổi 100% số lợn biểu rõ triệu chứng điển hình bệnh 47 4.4.3 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại Chúng tiến hành điều trị cho lợn bị mắc bệnh thời gian thực tập trại Kết trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại Số lợn STT Tên bệnh Tên thuốc điều trị (con) Số lợn khỏi Tỷ lệ bệnh (%) (con) Thời gian điều trị (ngày) Multibio Phân trắng Enrotis LA 256 249 97,27 3-5 178 174 97,75 3-5 95 92 96,84 5-7 529 515 97,35 3-7 (1ml/con, tiêm bắp) Viêm khớp Pendistrep LA (1 ml/con, tiêm bắp) Tylogenta Viêm phổi Han - Tuxin (1,5 ml/con, tiêm bắp) Tổng Bảng 4.7 cho thấy: Kết điều trị 256 lợn mắc bệnh phân trắng có 249 khỏi đạt tỷ lệ 97,27 %; Điều trị bệnh viêm khớp 178 có 174 khỏi bệnh đạt tỷ lệ 97,75 %; Điều trị 95 mắc bệnh viêm phổi có 92 khỏi bệnh chiếm 96,84% Như vậy, kết điều trị số bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi đạt cao từ 96,84 % đến 97,75 % thời gian điều trị trung bình từ - ngày Trong bệnh viêm khớp đạt kết cao 97,75 % thấp bệnh viêm phổi đạt 96,84% 48 4.5 Kết thực số công việc khác thời gian thực tập Công tác giống Trong thời gian thực tập cán kỹ thuật trại tiến hành chọn lọc, lập hồ theo dõi cá thể lợn nái với tiêu như: Số lứa đẻ, số sinh số nuôi lứa, số cai sữa số ngày nuôi nái qua lựa chọn nái tốt để sản xuất Đồng thời dựa vào kết theo dõi qua nhiều lứa đẻ để tiến hành loại bỏ lợn nái trường hợp như: Phối giống lần liên tiếp không thụ thai, số lứa đẻ ít, tỷ lệ lợn sinh chết cao, dị tật cao, nái đẻ lứa, nái bị liệt Cơng tác chăm sóc ni dưỡng đàn lợn Trong trình thực tập trang trại, tơi thực quy trình chăm sóc lợn nái chửa, nái đẻ, tham gia đỡ đẻ, chăm sóc lợn theo mẹ đến cai sữa; trực tiếp vệ sinh, chăm sóc, theo dõi đàn lợn thí nghiệm - Đối với nái chửa: Lợn nái chửa nuôi chủ yếu chuồng bầu bầu Hàng ngày vào kiểm tra lợn để phát lợn phối không đạt, lợn nái bị sảy thai, lợn mang thai giả, vệ sinh, dọn phân không lợn nằm đè lên phân, lấy thức ăn cho lợn ăn, rửa máng, phun thuốc sát trùng hàng ngày, xịt gầm, cuối chiều chở phân khu xử lý phân Lợn nái chửa ăn loại thức ăn có số hiệu GF07, GF08 với phần ăn tùy theo tuần chửa, thể trạng, lứa đẻ cụ thể: Đối với nái chửa từ tuần đến tuần 12 ăn thức ăn có số hiệu GF07 với tiêu chuẩn kg/con/ngày, cho ăn lần ngày Đối với nái chửa từ tuần 13 đến tuần 14 ăn thức ăn có số hiệu GF08:GF07 với tỷ lệ 1:2, tiêu chuẩn - 3,5 kg/con/ngày, cho ăn lần ngày 49 Đối với nái chửa từ tuần 15 trở ăn thức ăn có số hiệu GF08:GF07 với tỷ lệ 1:1, tiêu chuẩn - 3,5 kg/con/ngày, cho ăn lần ngày - Đối với nái đẻ: Lợn nái chửa chuyển lên chuồng đẻ trước ngày đẻ dự kiến - 10 ngày Trước chuyển lợn lên chuồng đẻ, chuồng phải dọn dẹp, sát trùng cọ, rửa Lợn chuyển lên phải ghi đầy đủ thông tin lên bảng đầu ô chuồng Thức ăn lợn chờ đẻ cho ăn với tiêu chuẩn ăn kg/ngày, chia làm bữa sáng, chiều Lợn nái chửa trước ngày đẻ dự kiến ngày, ăn thức ăn có số hiệu GF08 với tiêu chuẩn ăn xuống 1,5 kg/con/bữa Khi lợn nái đẻ ngày tăng dần lượng thức ăn có số hiệu GF08 từ 0,5 - kg/con/ngày chia làm hai bữa sáng, chiều Đối với nái nuôi gầy nuôi nhiều cho ăn tăng lượng thức ăn lên kg/con/ngày * Chăm sóc ni dưỡng lợn sau cai sữa Hàng ngày cho lợn ăn, vệ sinh Đối với lợn sau cai sữa sử dụng thức ăn có số hiệu GF02 Lợn ni chuồng bê tông, nuôi đến - kg xuất trại khác để ni hậu bị Ở giai đoạn này, thay đổi điều kiện chuồng trại, thức ăn nhiều lần nên lợn thường hay mắc bệnh đường tiêu hóa Do vậy, cần theo dõi chăm sóc lợn cẩn thận Cơng tác khác Trong thời gian tháng thực tập trại việc thực chun đề nghiên cứu khoa học, chúng tơi tham gia số công việc khác Kết trình bày bảng 4.8 50 Bảng 4.8: Kết thực công việc khác thời gian thực tập STT Nội dung công việc Số lượng (con) Kết (an toàn/khỏi) Số lượng Tỷ lệ (con) (%) An tồn Tiêm phòng vacxin cho lợn nái 1.1 Khô thai 373 373 100 Khỏi Điều trị bệnh cho lợn nái 2.1 Bệnh viêm tử cung 30 28 93,33 2.2 Bệnh đẻ khó 12 11 91,67 An tồn Công tác khác 3.1 Đỡ đẻ cho lợn 3.2 Mài nanh, cắt đuôi, bấm số tai 3.3 Thiến lợn đực 3.4 Mổ héc ni 3.5 158 158 100 1320 100 672 672 100 2 100 Truyền dịch cho lợn nái 115 115 100 3.6 Xuất lợn 1002 1002 100 3.7 Thụ tinh nhân tạo cho lợn 5 100 1320 Từ kết bảng 4.8 cho thấy: Đối với công tác điều trị bệnh thời gian thực tập trại bệnh đàn lợn tham gia điều trị bệnh xảy đàn lợn nái bệnh viêm tử cung, số điều trị 30 con, số khỏi bệnh 28 con, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 93,33% Can thiệp đẻ khó 12 con, số thành cơng 11 con, tỷ lệ đạt 91,67% Ngồi tham gia số công việc khác đỡ đẻ cho lợn 158 ca; mài nanh, cắt đuôi, bấm số tai 1320 ca; thiến lợn đực 672 ca; mổ hecni ca; truyền dịch cho lợn nái 115 ca, kết an toàn 100% 51 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả - Quảng Ninh học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợnsố kết luận sau: - Đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh tiêm phòng đầy đủ, đạt tỷ lệ 100% - Kết chẩn đoán bệnh cho thấy, lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi lợn chủ yếu mắc bệnh viêm phổi 3,25%, bệnh phân trắng lợn chiếm 8,77%, bệnh viêm khớp 6,09% - Sử dụng phác đồ điều trị bệnh viêm khớp cho lợn, thuốc Pendistrep LA, tỷ lệ khỏi bệnh 97,75% - Dùng Enrotis - LA, Multibio điều trị bệnh phân trắng lợn con, kết khỏi 97,27% - Sử dụng phác đồ điều trị bệnh viêm phổi cho lợn, thuốc Tylogenta, Han - Tuxin tỷ lệ khỏi bệnh 96,84 % - Kết thực cơng việc khác tiêm phòng vacxin cho lợn nái đạt hiệu an toàn 100%; điều trị bệnh viêm tử cung kết đạt 93,33%, can thiệp đẻ khó kết đạt 91,67% cơng việc khác kết đạt an toàn 100% - Bài học thu sau thời gian thực tập: + Trong trình tiêm vacxin cho lợn xảy tương sốc phải xả nước lên cổ lưng lợn 52 + Khi làm ngoại khoa ý bị hecni không thiến, trường hợp thiến phải lợn bị hecni dẫn đến lòi ruột cần xử lý nhanh + Khi ghép lợn lợn mẹ cắn phải rắc bột lăn Safe guard để tránh lợn mẹ cắn + Khi mài nanh cho lợn cần mài 2/3 nanh, không mài dài ngắn, dùng ngón tay gạt qua nanh vừa mài xem ráp tay khơng + Với lợn mẹ đẻ khó: Dùng que phối để kiểm tra lợn xuống xoang chậu chưa, xuống xuống tới đâu, thai có thuận khơng Trường hợp phải dùng tay để moi phải kéo theo dặn lợn mẹ 5.2 Đề nghị Trong thời gian thực tập trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh tơi thấy có số tồn cần phải khắc phục, em có số ý kiến đề xuất sau: - Tiếp tục áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất - Cơng tác tiêm phòng vệ sinh phòng bệnh cần thực tốt Kết thúc đợt thực tập trại đưa số kiến nghị nhằm nâng cao suất chăn nuôi giảm tỷ lệ mắc bệnh lợn theo mẹ sau: - Cần có kỹ thuật chuyên môn theo dõi, phát điều trị bệnh cho lợn nhằm đem lại kết điều trị cao - Nên tiến hành tiêm phòng vacxin E.coli phòng bệnh phân trắng lợn trước đẻ - tuần - Đề nghị khoa nên cho sinh viên tiếp tục nghiên cứu, phát triển đề tài phòng trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi nhằm đưa phương pháp phòng điều trị bệnh hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho người chăn ni - Về phía trang trại cần tuân thủ nghiêm ngặt khâu vệ sinh thú y, cơng tác tiêm phòng chăn nuôi 53 + Về công tác vệ sinh thú y: chuồng trại phải vệ sinh sẽ, phải có biện pháp xử lý phân rác thải hợp lý, tránh ô nhiễm môi trường, chuồng trại phải tiêu độc định kỳ + Về cơng tác phòng bệnh: định kỳ tiêm vacxin cho đàn lợn nái lợn nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật + Về công tác điều trị: cần tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm nhiều loại thuốc điều trị bệnh để tìm thuốc đạt hiệu cao điều trị mà giá thành thấp Điều trị bệnh triệt để tránh bệnh kế phát 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nước Công ty Cargill Việt Nam (2003), Sổ tay kỹ thuật chăn nuôi lợn, Sách tham khảo, lưu hành nội Trần Cừ (1992), Cơ sở sinhnuôi dưỡng lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Cừ cs (1996), Giáo trình sinh lý học gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Trần Thị Dân (2008), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Đức Hạnh (2013), “Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị”, Luận án tiến sĩ Nơng nghiệp Phạm Khắc Hiếu, Bùi Thị Tho (1996), “Kết kiểm tra tính kháng kháng sinh E.coli phân lập từ lợn bị phân trắng tỉnh phía Bắc 20 năm qua (1975 - 1995)”, Tạp chí KHKT Thú y, Tập III (4) Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Duy Hùng (2011), “Bệnh viêm vú lợn nái”, Báo nông nghiệp Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Phạm Sĩ Lăng - Nguyễn Bá Hiên cs (2013), Bệnh lợn Việt Nam, trang 151, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 55 12 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Trần Văn Phùng, Hà Thị Hảo, Trần Thanh Vân, Từ Quang Hiển (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 15 Đặng Minh Phước, Dương Thanh Liêm (2006), “Nghiên cứu sử dụng axit hữu bổ sung vào thức ăn để kích thích tăng trưởng phòng bệnh lợn tiêu chảy lợn sau cai sữa”, Tạp chí khoa học chăn nuôi số 10 16 Công ty Pig Việt Nam (1998), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Sách tham khảo, lưu hành nội 17 Lê Văn Thọ (2007), Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Lao Động Xã Hội 18 Vũ Đình Tơn, Trần Thị Thuận (2006), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Công ty liên doanh Việt Pháp Guyo mare (2003), Sổ tay kỹ thuật chăn ni lợn, Viện Chăn ni II Tài liệu nước ngồi 20 Akita cs (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), P.207 - 214 21 Glawisching cs (1992) The Efficacy ofE costat on E Coliinfected weaning pigg, 12th IPVS Congress, August 22 Smith cs (1976) “Observations by the ligated segment and oral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lamb and rabbits” Journal of Pathology and Bacteriology 93, 499 23 Soko cs (9/1981) Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV - Kosice MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Hình 1: Oxytocine Hình 3: Thuốc Ceptionel Hình 2: Thuốc trợ sức, trợ lực Hình 4: Thuốc Pendistep LA Hình 5: Lợn bị tiêu chảy Hình 7: Lợn chết tiêu chảy Hình 6: Lợn bị tiêu chảy Hình 8: Lợn chết tiêu chảy Hình 9: Bấm số tai lợn Hình 10: Mài nanh lợn Hình 11: Phân lợn tiêu chảy Hình 12: Bệnh tích lợn viêm phổi Hình 13: Bệnh tích lợn tiêu chảy Hình 14: Bệnh tích lợn viêm khớp ... đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG VÀ TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN LỢN CON GIAI ĐOẠN TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƯỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT... Biết quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh - Nắm tình hình mắc bệnh đàn lợn giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày. .. trại công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh - Đánh giá hiệu áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng, biện pháp phòng trị bệnh đàn lợn giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn công
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh, (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn