(Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh

66 101 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:58

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng NinhÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - PHẠM THỊ HUYỀN Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CỦA CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƯỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Chăn nuôi thú y Chăn nuôi thú y 2014 - 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - PHẠM THỊ HUYỀN Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CỦA CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƯỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp : Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Chính quy Chăn nuôi thú y K46 - CNTY - N01 Chăn nuôi thú y 2014 - 2018 TS Phạm Diệu Thùy Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho em kiến thức quý báu bổ ích suốt năm học vừa qua Em xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới TS Phạm Diệu Thùy tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt q trình thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tới thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi thú y giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần khái thác khoáng sản Thiên Thuận Tường tồn thể anh em kỹ thuật, cơng nhân trang trại tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt q trình thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể gia đình, bạn bè giúp đỡ động viên em suốt trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong ý kiến nhận xét thầy cô để giúp cho kiến thức em ngày hoàn thiện có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho cơng việc sau Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Huyền ii LỜI NĨI ĐẦU Để hồn thành chương trình đào tạo nhà trường, thực phương châm “Học đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất”, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối tồn chương trình học tập sinh viên Giai đoạn thực tập khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa tồn kiến thức học, làm quen với thực tế sản xuất, từ nâng cao trình độ chun mơn, nắm phương pháp tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho có tác phong làm việc đứng đắn, sáng tạo để trường trở thành người cán khoa học kỹ thuật có trình độ chun mơn cao, đáp ứng u cầu thực tiễn góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ nguyện vọng thân, theo phân công Khoa Chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng ý cô giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, thực tập trại công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh từ ngày 18/05/2017 đến ngày 25/11/2017 Nhờ nỗ lực thân, quan tâm, giúp đỡ tận tình lãnh đạo cán bộ, nhân viên trại, bảo tận tình giáo hướng dẫn, đến em hoàn thành nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp hoàn thành báo cáo tốt nghiệp với đề tài “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh” Thái nguyên, ngày… tháng…năm 2018 Người viết khóa luận Phạm Thị Huyền iii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết sản xuất trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh Bảng 2.2: Lịch phòng bệnh trại lợn nái 25 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn trại từ 2015-2017 34 Bảng 4.2 : Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trại tháng thực tập 36 Bảng 4.3: Lịch sát trùng trại lợn nái 39 Bảng 4.4: Kết thực vệ sinh,sát trùng trại 39 Bảng 4.5 Lịch tiêm phòng vaccine cho lợn theo mẹ 41 Bảng 4.6 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nuôi trại 42 Bảng 4.7: Triệu chứng chủ yếu số bệnh 44 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực trại 45 Bảng 4.9: Kết công việc khác thực 48 iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cn : Chủ nhật CP : Cổ phần cs : Cộng KTKSTTT : Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Nxb : Nhà xuất Pr : Protein SS : sinh STT : Số thứ tự v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập 2.1.1.1 Quá trình thành lập 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.1.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.1.4 Tình hình sản xuất trang trại 2.1.1.5 Đánh giá chung 2.1.2 Kết sản xuất sở (từ 2015 - 2017) 2.2 Cơ sở khoa học chuyên đề 2.2.1 Một số hiểu biết lợn 2.2.2 Kỹ thuật chăm sóc lợn theo mẹ 11 2.2.3 Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn theo mẹ 15 2.2.4 Cai sữa cho lợn 19 vi 2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng lợn 22 2.2.6 Một số biện pháp phòng bệnh cho lợn theo mẹ 24 2.3 Tình hình nghiên cứu nước nước 26 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 26 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 28 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 30 3.1 Đối tượng phạm vi thực 30 3.2 Địa điểm thời gian thực 30 3.3 Nội dung thực 30 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 30 3.4.1 Các tiêu theo dõi 30 3.4.2 Phương pháp thực 31 3.4.2.1 Phương pháp đánh giá tình hình chăn ni trại 31 3.4.2.2 Phương pháp áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái lợn nuôi trại 31 3.4.2.3 Chẩn đoán điều trị bệnh gặp đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 32 3.4.3 Cơng thức tính tốn tiêu theo dõi…………………………… 33 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 34 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 34 4.1 Tình hình chăn ni trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả - Quảng Ninh từ 2015 - 2017 34 4.2 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại 35 4.2.1 Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng tháng thực tập 36 4.2.2 Công tác chăm sóc ni dưỡng đàn lợn tháng thực tập 37 vii 4.3 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập trại 38 4.3.1 Cơng tác vệ sinh phòng bệnh 38 Sau kết thực vệ sinh, sát trùng tháng thực tập trại em thực 39 4.3.2 Phòng bệnh vaccine 40 4.4 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh cho lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập 42 4.4.1 Kết chẩn đoán bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày 42 4.4.2 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại thời gian thực tập 45 4.5 Kết thực số công việc khác thời gian thực tập 46 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 I Tài liệu nước 51 II Tài liệu nước 53 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề nước ta trồng trọt chăn ni có vai trò quan trọng cấu nơng nghiệp chúng có quan hệ gắn bó hỗ trợ phát triển, ngành chăn nuôi đem lại lợi nhuận kinh tế đáng kể cho đất nước đặc biệt chăn nuôi lợn Trong năm gần kinh tế nước ta có bước phát triển mạnh mẽ Song song với phát triển nhiều ngành nghề khác ngành chăn ni giữ vị trí quan trọng, đóng góp phần lớn nghiệp phát triển đất nước Trong chăn ni lợn phận quan trọng ngành chăn nuôi Hàng năm, ngành chăn nuôi lợn cung cấp khối lượng lớn thịt, mỡ làm thực phẩm cho người Ngồi ra, chăn ni lợn cung cấp khối lượng lớn phân bón cho ngành trồng trọt số sản phẩm phụ làm nguyên liệu cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến Thịt lợn không cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng người mà phù hợp với vị đại đa số người sử dụng Thịt lợn chiếm 7580% so với loại thịt chăn nuôi Để đáp ứng nhu cầu thiết này, Đảng Nhà nước ý đến việc phát triển chăn nuôi lợn Đồng thời nhà khoa học nước ta lai tạo đàn lợn nội giống lợn ngoại có tầm vóc lớn, sinh trưởng nhanh, tỷ lệ nạc cao Cùng với việc áp dụng phương thức chăn nuôi theo hướng cơng nghiệp, mơ hình chăn ni lợn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn chất lượng cao với loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng không ngừng quan tâm đầu 43 thời tiết thay đổi ảnh hưởng lớn đến sức đề kháng lợn Theo Trần Đức Hạnh (2013) [9], lợn số tỉnh phía Bắc mắc tiêu chảy chết với tỷ lệ trung bình 31,84 % 5,37 %, tỷ lệ mắc tiêu chảy chết giảm dần theo lứa tuổi, cao lợn giai đoạn từ 21- 40 ngày (30,97 % 4,93 %) giảm giai đoạn từ 41- 60 ngày (30,27 % 4,75 %) Như kết theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng 13,41% phù hợp với kết nghiên cứu tác giả Bệnh viêm khớp xảy với tỷ lệ thấp so với bệnh phân trắng lợn Bệnh điều trị kịp thời kết khỏi bệnh cao Nhưng bệnh không điều trị sớm trở nên trầm trọng làm ảnh hưởng tới khả sinh trưởng phát triển lợn Lợn mắc bệnh viêm khớp 41 chiếm 2,24% Do vệ sinh chuồng trại kém, khung chuồng sàn chuồng không tốt gây tổn thương, heo mẹ sữa heo phải tranh bú, nhiệt độ chuồng lạnh, heo nhiễm vi khuẩn Steptococcus Staphylococcus, M.hyohinis Bệnh viêm phổi hàng năm xảy với tỷ lệ thấp Tỷ lệ mắc bệnh lợn theo mẹ thấp chủ yếu chế độ chăm sóc vệ sinh thú y tốt hơn, lợn bị tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh xâm nhập từ vào qua nhập lợn nhiễm khuẩn Bên cạnh trại thực đầy đủ nghiêm túc lịch tiêm phòng bệnh bị Mycoplasma cho lợn Bệnh viêm phổi lợn chủ yếu nhiệt độ úm, nhiệt độ chuồng nuôi không tốt để lạnh, bị gió lùa liên tục trực tiếp vào lợn con, chuồng ni thiếu thơng thống hàm lượng khí amoniac cao, lợn bú sữa đầu kém, lợn mẹ sữa mẹ khơng có kháng thể phòng bệnh liên quan đến hội chứng hơ hấp, mầm bệnh nhập vào theo lợn đực giống, công nhân không chủ động đưa lợn vào quây úm 44 Trong q trình chẩn đốn bệnh đàn lợn, chúng em ý quan sát triệu chứng lâm sàng lợn mắc bệnh từ phân tích, trao đổi để đưa kết luận nguyên nhân mắc bệnh Bên cạnh có trường hợp lợn không biểu không rõ triệu chứng lâm sàng, gây khó khăn cho việc chẩn đốn đưa kết luận.Các triệu chứng lâm sàng số bệnh đàn lợn trang trại tổng hợp bảng 4.7 Bảng 4.7: Triệu chứng chủ yếu số bệnh Số lợn Số lợn Loại bệnh Triệu chứng điển hình Phân trắng Ủ rũ, ăn, ỉa chảy phân lỏng, màu trắng lợn có mùi tanh, khắm, gầy sút nhanh mắc có triệu Tỷ lệ bệnh chứng (%) (con) (con) 245 245 100 41 41 100 33 33 100 Lợn đến ngày tuổi khập khiễng, khớp chân sưng lên vào ngày - 15 sau sinh, tử vong thường xảy lúc đến tuần Bệnh viêmtuổi Thường thấy xảy vị trí cổ khớp chân, khớp háng khớp bàn chân Lợn ăn ít, sốt, chân lợntượng què, đứng khó khăn, chỗ khớp viêm tấy đỏ, sưng, sờ nắn có phản xạ đau Lợn còi cọc chậm lớn, lông xù, hở xương sống, thở hóp bụng lại Bình Bệnh viêmthường nghỉ ngơi lợn khơng ho, bị phổi xua đuổi lợn ho ho vào lúc sáng sớm hay chiều tối, nhiệt độ thể bình thường tăng nhẹ Kết bảng 4.7 cho thấy: Trong tổng số 245 lợn mắc bệnh phân trắng 100% lợn có biểu triệu chứng bệnh, 41 lợn mắc bệnh 45 viêm khớp 100% lợn có triệu chứng, 33 lợn mắc bệnh 100% lợn có triệu chứng 4.4.2 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại thời gian thực tập Chúng em tiến hành điều trị cho lợn bị mắc bệnh thời gian thực tập Kết trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực trại Cách dùng STT Tên bệnh Thuốc Liều lượng Phân trắng lợn Bệnh viêm khớp Bệnh viêm phổi Multibio Enrotis LA Pendistrep LA Tylogenta Số Số điều Tỷ lệ khỏi trị (%) (con) (con) 1ml/ con, tiêm bắp 245 233 95,10 1ml/con, tiêm bắp 41 35 85,36 1,5ml/con,tiêm bắp 33 31 93,93 Bảng 4.8 cho thấy: Tiến hành điều trị 245 lợn mắc bệnh phân trắng phác đồ sử dụng thuốc Mutibio,Enrotis LA, kết có 233/245 khỏi đạt tỷ lệ 95,10% Sử dụng thuốc Pendistep L.A liều 1ml/con điều trị bệnh viêm khớp 41con có 35 khỏi bệnh đạt tỷ lệ 85,36% Điều trị 33 mắc bệnh viêm phổi Tylogenta có 31 khỏi chiếm tỷ lệ 93,93% Như vậy, kết điều trị số bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi đạt cao từ 85,36% đến 95,10% Trong bệnh phân trắng đạt kết cao 95,10 % thấp bệnh viêm khớp đạt 85,36% 46 4.5 Kết thực số công việc khác thời gian thực tập Công tác giống Trong thời gian thực tập em cán kỹ thuật trại tiến hành chọn lọc, lập hồ theo dõi cá thể lợn nái với tiêu như: Số lứa đẻ, số sinh số nuôi lứa, số cai sữa số ngày ni nái qua lựa chọn nái tốt để sản xuất Đồng thời dựa vào kết theo dõi qua nhiều lứa đẻ để tiến hành loại bỏ lợn nái trường hợp như: Phối giống lần liên tiếp khơng thụ thai, số lứa đẻ ít, tỷ lệ lợn sinh chết, dị tật cao, nái đẻ đạt lứa, nái bị liệt Công tác chăm sóc ni dưỡng đàn lợn Trong q trình thực tập trang trại, em thực quy trình chăm sóc lợn nái chửa, nái đẻ, tham gia đỡ đẻ, chăm sóc lợn theo mẹ đến cai sữa; trực tiếp vệ sinh, chăm sóc, theo dõi đàn lợn thí nghiệm - Đối với nái chửa: Lợn nái chửa nuôi chủ yếu chuồng bầu bầu Hàng ngày vào kiểm tra lợn để phát lợn phối không đạt, lợn nái bị sảy thai, lợn mang thai giả, vệ sinh, dọn phân không lợn nằm đè lên phân, lấy thức ăn cho lợn ăn, rửa máng, phun thuốc sát trùng hàng ngày, xịt gầm, cuối chiều chở phân khu xử lý phân Lợn nái chửa ăn loại thức ăn có hiệu số GF07, GF08 với phần ăn tùy theo tuần chửa, thể trạng, lứa đẻ cụ thể: Đối với nái chửa từ tuần đến tuần 12 ăn thức ăn có hiệu số GF07 với tiêu chuẩn kg/con/ngày, cho ăn lần ngày Đối với nái chửa từ tuần 13 đến tuần 14 ăn thức ăn có hiệu số GF07:GF08 với tỷ lệ 1:2, tiêu chuẩn - 3,5 kg/con/ngày, cho ăn lần ngày 47 Đối với nái chửa từ tuần 15 trở ăn thức ăn có hiệu số GF07:GF08 với tỷ lệ 1:1, tiêu chuẩn - 3,5 kg/con/ngày, cho ăn lần ngày - Đối với nái đẻ: Lợn nái chửa chuyển lên chuồng đẻ trước ngày đẻ dự kiến - 10 ngày Trước chuyển lợn lên chuồng đẻ, chuồng phải dọn dẹp, sát trùng cọ, rửa Lợn chuyển lên phải ghi đầy đủ thông tin lên bảng đầu ô chuồng Thức ăn lợn chờ đẻ cho ăn với tiêu chuẩn ăn kg/ngày, chia làm bữa sáng, chiều Lợn nái chửa trước ngày đẻ dự kiến ngày, ăn thức ăn có hiệu số GF08 với tiêu chuẩn ăn xuống 1,5 kg/con/ngày Khi lợn nái đẻ ngày tăng dần lượng thức ăn có hiệu số GF08 từ 0,5 - kg/con/ngày chia làm hai bữa sáng, chiều Đối với nái nuôi q gầy ni nhiều cho ăn tăng lượng thức ăn lên kg/con/ngày * Chăm sóc nuôi dưỡng lợn sau cai sữa Hàng ngày cho lợn ăn, vệ sinh Đối với lợn sau cai sữa sử dụng thức ăn có hiệu số GF02 Lợn nuôi chuồng bê tông, nuôi đến - kg xuất trại khác để nuôi hậu bị giai đoạn này, thay đổi điều kiện chuồng trại, thức ăn nhiều lần nên lợn thường hay mắc bệnh đường tiêu hóa Do vậy, cần theo dõi chăm sóc lợn cẩn thận Cơng tác khác Trong thời gian tháng thực tập trại việc thực chuyên đề nghiên cứu khoa học, chúng em tham gia số cơng việc khác Kết trình bày bảng 4.9 48 Bảng 4.9: Kết thực công việc khác thời gian thực tập STT Nội dung công việc Tiêm phòng vacxin cho lợn nái 1.1 Khơ thai Điều trị bệnh cho lợn nái 3.1 Bệnh viêm tử cung 3.2 Bệnh đẻ khó Cơng tác khác 4.1 Đỡ đẻ cho lợn 4.2 Mài nanh, cắt đuôi, bấm số tai 4.3 Thiến lợn đực 4.4 Mổ hecni 4.5 Truyền dịch cho lợn nái 4.6 Xuất lợn Số lượng (con) 373 35 13 140 1826 934 117 1002 Kết (an toàn/khỏi) Số lượng Tỷ lệ (con) (%) An toàn 373 100 Khỏi 32 91,43 12 92,31 An toàn 140 100 1826 100 934 100 100 117 100 1002 100 Từ kết bảng 4.9 cho thấy: Đối với công tác điều trị bệnh thời gian thực tập trại em tham gia điều trị bệnh xảy đàn lợn nái bệnh viêm tử cung, số điều trị 35 con, số khỏi bệnh 32 con, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 91,43% Can thiệp đẻ khó 13 con, số khỏi bệnh 12 con, tỷ lệ khỏi đạt 92,31% Ngồi tham gia số công việc khác đỡ đẻ cho lợn 140 ca; mài nanh, cắt đuôi, bấm số tai 1826 ca; thiến lợn đực 934 ca; mổ hecni ca; truyền dịch cho lợn nái 117 ca 49 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả - Quảng Ninh em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợnsố kết luận sau: + Đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh tiêm phòng đầy đủ, đạt tỷ lệ 100% + Kết chẩn đoán bệnh cho thấy, lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi lợn chủ yếu mắc bệnh viêm phổi 1,8%, bệnh phân trắng lợn chiếm 13,41%, bệnh viêm khớp 2,24% + Kết thực cơng việc khác tiêm phòng vắc xin cho lợn nái đạt hiệu an toàn 100%; điều trị bệnh viêm tử cung kết đạt 91,43%, can thiệp đẻ khó kết đạt 92,31% cơng việc khác kết đạt an toàn 100% - Bài học thu sau thời gian thực tập + Trong trình tiêm vaccine cho lợn xảy tương sốc phải xả nước lên cổ lưng lợn + Khi làm ngoại khoa ý bị hecni không thiến, trường hợp thiến phải lợn bị hecni dẫn đến lòi ruột càn xử lý nhanh + Khi ghép lợn lợn mẹ cắn phải rắc bột lăn Safe guard để tránh lợn mẹ cắn + Khi mài nanh cho lợn cần mài 2/3 nanh, không mài dài ngắn, dùng ngón tay gạt qua nanh vừa mài xem ráp tay khơng 50 + Với lợn mẹ đẻ khó: Dùng que phối để kiểm tra lợn xuống xoang chậu chưa, xuống xuống tới đâu, thai có thuận khơng Trường hợp phải dùng tay để moi phải kéo theo dặn lợn + Với cơng tác phòng trị bệnh: Trại định kỳ tiêm phòng vaccine cho đàn lợn nái lợn nghiêm túc, đầy đủ, kỹ thuật Căn vào triệu chứng bệnh để tiến hành chẩn đoán điều trị kịp thời, điều trị bệnh kịp thời để tránh kế phát 5.2 Đề nghị Trong thời gian thực tập trại lợn công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh em có số đề nghị sau: - Tăng cường thêm nhân công để đáp ứng tiến độ công việc - Cơng tác vệ sinh phòng bệnh tiêm phòng cần thực tốt - Nên tiến hành tiêm phòng vaccine E.coli phòng bệnh phân trắng lợn trước đẻ - tuần - Tình hình dịch bệnh diễn phức tạp, trại nên chủ động làm outo vaccine cho nái để hạn chế dịch bệnh 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước Công ty Cargill Việt Nam (2003), Sổ tay kỹ thuật chăn nuôi lợn, Sách tham khảo, lưu hành nội Trần Cừ (1996), Giáo trình sinh lý học gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Cừ (1992), Cơ sở sinhnuôi dưỡng lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thị Dân (2008), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E Coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, luận văn thạc sĩ khoa học Nơng nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Điền (2015),Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ Trần Đức Hạnh (2013) Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị Luận án tiến sĩ Nơng nghiệp 10 Duy Hùng (2011), “Bệnh viêm vú lợn nái”,Báo nông nghiệp Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp, Trần Thị Lộc (1998), Stress đời sống người vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm, 52 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Phạm Sĩ Lăng, Nguyễn Bá Hiên ( 2013), Bệnh lợn Việt Nam, trang 151, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Trần Văn Phùng, Hà Thị Hảo, Trần Thanh Vân, Từ Quang Hiển (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội 17 Đặng Minh Phước, Dương Thanh Liêm (2006), “Nghiên cứu sử dụng axit hữu bổ sung vào thức ăn để kích thích tăng trưởng phòng bệnh lợn tiêu chảy lợn sau cai sữa”, Tạp chí khoa học chăn ni số 10 18 Công ty Pig Việt Nam (1998), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Sách tham khảo, lưu hành nội 19 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn Cl perfringenstrong hội chứng tiêu chảy lợn phú thọ biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 20 Lê Văn Thọ (2007), Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Lao Động Xã Hội 21 Nguyễn Khắc Toàn Đỗ Tiến Duy (2013), “ Một số yếu tố liên quan đặc điểm bệnh học dịch tiêu chảy cấp lợn theo mẹ số tỉnh miền Nam” Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XX (số 2), trang - 11 22 Vũ Đình Tơn, Trần Thị Thuận (2006), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 53 23 Công ty liên doanh Việt Pháp Guyo mare (2003), Sổ tay kỹ thuật chăn nuôi lợn, Viện Chăn ni II Tài liệu nước ngồi 24 Akita (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), P.207 - 214 25 Glawisching (1992) The Efficacy of E costat on E Coliinfected weaning pigg, 12th IPVS Congress, August 26 Smith (1976) “Observations by the ligated segment and oral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lamb and rabbits” Journal of Pathology and Bacteriology 93, 499 27 Soko (9/1981) Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV - Kosice MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẬP TẠI TRẠI Hình 1: Tra cám lợn nái Hình 3: Truyền tĩnh mạch Hình 2: Mài nanh lợn Hình 4: Tiêm kháng sinh cho nái Hình 5: Thiến lợn đực Hình 7: Lợn nái bị viêm tử cung Hình 6: Dịch viêm tử cung Hình 8: Lợn bị tiêu chảy nằm bụng mẹ Hình 9: Lợn bị tiêu chảy Hình 11: Thuốc phòng cầu trùng Hình 10: Thuốc phòng tiêu chảy Hình 12: thuốc Multibio Hình 13: thuốc Cefquinom Hình 15: Thuốc trợ sức, trợ lực Hình 14: Thuốc Pendistrep Hình 16: Thuốc giảm đau,hạ sốt ... chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CỦA CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƯỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... lợn nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại cơng ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi. .. lợn công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh - Đánh giá việc áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng cho lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi - Xác định tình hình nhiễm bệnh, cách phòng trị bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh, (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn của công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn