Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcCa dao về lao động sản xuất

3 56 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:35

Giáo án Tiếng việt Tập đọc CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I,- Mục tiêu 1- Đọc trôi chảy, lưu loát ca dao: -Đọc từ ngữ, câu khó, biết ngắt nghỉ chỗ -Biết đọc diễn cảm thể thông cảm với việc lao động vất vả ruộng đồng người nông dân 2- Hiểu nội dung ca dao: Miêu tả nỗi vất vả người nông dân lao động đồng ruộng, qua họ mang lại ấm no hạnh phúc cho người 3-GDHS biết quý trọng người nông dân đồng ruông II.- Đồ dùng dạy học: - GV :SGK.Tranh minh hoạ SGK Bảng phụ viết đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm - HS : SGK III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ I – Ổn định lớp : KT sĩ số HS 4’ II)Kiểm tra cũ :Gọi2HS đọcbài trả lời câu HS đọc trả lời câu hỏi hỏi - Ơng Lìn làm để đưa nước thơn? Ơng Lìn nghĩ cách để giữ rừng, bảo vệ dòng nước? 32’ GV nhận xét ghi điểm 1’ III) Bài mới: a) Giới thiệu bài:Ca dao - dân ca tiếng nói tình - HS lắng nghe cảm người lao động Đó lời than thân trách phận, bày tỏ tình cảm tế nhị kín đáo TaiLieu.VN Page hay thẳng thắn bộc trực Những ca dao hôm giúp em thấy phần đời sống tình cảm lao động đồng ruộng 12’ b) Luyện đọc: - Cho 3HS (giỏi) đọc 3HS đọc, lớp đọc thầm - Cho HS đọc nối tiếp Luyện đọc từ ngữ -3 HS đọc đoạn nối tiếp khó:mn phần,cơng lênh,ruộng hoang, - Cho HS đọc nối tiếp đọc giải, giải - HS đọc từ ngữ khó đọc nghĩa từ -3 HS đọc đoạn nối tiếp - - GV đọc diễn cảm toàn lần 10’ -Theo dõi c) Tìm hiểu bài: - Cho HS đọc thầm lại ca dao trả lời HS đọc thầm lại ca dao trả lời + Tìm hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng -Hình ảnh là: “ Mồ thánh thót mưa ruộng cày” ; Dẻo người nông dân sản xuất? (HSY-TB) thơm hạt, đắng cay muôn phần!”… +Những câu thể tinh thần lạc quan -Câu: “Ngày nước bạc, người nông dân ngày sau cơm vàng” (HSK) “Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng nhiêu” - Cho HS đọc lại ca dao 1HS đọc thành tiếng, lớp đọc + Tìm câu ứng với nội dung đây: thầm Câu: “ Ai đừng bỏ ruộng a) Khuyên nông dân chăm cấy cày.(HSY) hoang Bao nhiêu tấc đất tấc vàng nhiêu.” b) Thể tâm lao động sản xuất “Trời yên bể lặng yên (HSTB) lòng" -“Ai bưng bát cơm đầy Dẻo c) Nhắc người ta nhớ ơn người làm hạt gạo.(K- thơm hạt, đắng cay muôn phần” G) 9’ d) Đọc diễn cảm: TaiLieu.VN -HS thảo luận nêu cách đọc Page GV hướng dẫn HS cách đọc ca dao -HS luyện đọc ca dao GV đưa bảng phụ lên hướng dẫn cách đọc ca HS thi đọc diễn cảm theo nhóm dao HS nhẩm học thuộc lòng Yêu cầu HS đọc ca dao số -Cho HS thi đọc diễn cảm -Cho HS thi đọc diễn cảm theo nhóm bài.Lớp nhận xét Cho HS nhẩm học thuộc lòng -Cho HS thi đọc HTL 3’ -Miêu tả nỗi vất vả người -GV nhận xét , khen HS đọc thuộc đọc nơng dân lao động đồng ruộng, qua họ mang lại hay ấm no hạnh phúc cho người IV) Củng cố ,dặn dò: Qua ca dao miêu tả điều gì?( HS lớp ) - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà tiếp tục học thuộc lòng ca dao-Tiết sau Ôn tập cuối học kì I Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page ... hiểu bài: - Cho HS đọc thầm lại ca dao trả lời HS đọc thầm lại ca dao trả lời + Tìm hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng -Hình ảnh là: “ Mồ thánh thót mưa ruộng cày” ; Dẻo người nông dân sản xuất? ... ca dao 1HS đọc thành tiếng, lớp đọc + Tìm câu ứng với nội dung đây: thầm Câu: “ Ai đừng bỏ ruộng a) Khuyên nông dân chăm cấy cày.(HSY) hoang Bao nhiêu tấc đất tấc vàng nhiêu.” b) Thể tâm lao động. .. hướng dẫn HS cách đọc ca dao -HS luyện đọc ca dao GV đưa bảng phụ lên hướng dẫn cách đọc ca HS thi đọc diễn cảm theo nhóm dao HS nhẩm học thuộc lòng u cầu HS đọc ca dao số -Cho HS thi đọc diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcCa dao về lao động sản xuất, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcCa dao về lao động sản xuất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn