(Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biovet

62 87 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:34

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biovet ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ DUY HUÂN Tên chuyên đề : ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRANG TRẠI LIÊN KẾT VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BIOVET KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ DUY HUÂN Tên chuyên đề : ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH SINH SẢN CHO ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRANG TRẠI LIÊN KẾT VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BIOVET KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Lớp: K46 - CNTY Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Phương Lan Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập trường thực tập sở, đến em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Để kết nỗ lực thân, em ln nhận giúp đỡ chu đáo, tận tình nhà trường, thầy giáo khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trại lợn liên kết Công ty cổ phần xuất nhập Biovet Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy giáo, giáo khoa Chăn ni Thú y tận tình dạy dỗ dìu dắt em suốt trình học tập trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo TS Phạm Thị Phương Lan động viên, giúp đỡ hướng dẫn bảo em tận tình suốt trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đại học Để góp phần cho việc thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp đạt kết tốt, em nhận quan tâm, giúp đỡ động viên gia đình bạn bè Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên TẠ DUY HUÂN năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung 17 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí điều trị bệnh viêm đường sinh dục cho lợn nái 35 Bảng 4.1 cấu đàn lợn sinh sản trang trại (2015 - 2017) 37 Bảng 4.2 Kết ni dưỡng chăm sóc cho lợn trang trại 38 Bảng 4.3 Tình hình đẻ đàn lợn nái 39 Bảng 4.4: Lịch sát trùng trại lợn nái 41 Bảng 4.5 Kết thực vệ sinh sát trùng trang trại 41 Bảng 4.6 Kết tiêm phòng vaccine cho lợn 43 Bảng 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái theo lứa đẻ Error! Bookmark not defined Bảng 4.8 Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái tháng theo dõi 45 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản 46 Bảng 4.10 Kết thực công tác khác trại 48 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Nxb : Nhà xuất TT : Thể trọng KMnO4 : Kali pemanaganat LMLM : Lở mồm long móng NST : Nhiễm sắc thể FSH : Follicle Stimulating Hormone LH : Luteinizing Hormone FRF : Folliculin Releasing Factors iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý đặc điểm khí hậu 2.1.2 Điều kiện sở 2.1.3 Đánh giá chung 2.2 sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 sở khoa học 2.2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 29 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP 33 3.1 Đối tượng 33 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 33 3.3 Nội dung nghiên cứu 33 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 33 3.4.1 Các tiêu theo dõi 33 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.4.3 Phương pháp tính tốn tiêu 36 v 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 36 PHẦN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 37 4.1 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho lợn nái sinh sản trại lợn liên kết với Công Ty XNK Biovet 37 4.1.1 cấu đàn lợn sinh sản trại 37 4.1.2 Thực biện pháp chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 38 4.1.3 Tình hình đẻ đàn lợn nái trại 39 4.2 Kết thực quy trình phòng bệnh trại 40 4.2.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 40 4.2.2 Phòng bệnh vaccine 42 4.3 Kết theo dõi tình hình mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái trại 44 4.3.1.Tỷ lệ lợn nái mắc số bệnh sinh sản theo lứa đẻError! Bookmark not defined 4.3.2 Tỷ lệ lợn nái mắc số bệnh sinh sản tháng theo dõi 44 4.3.3 Kết điều trị bệnh sinh sản lợn nái sở thực tập 46 4.4 Kết thực công tác khác trại 47 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi phát triển mạnh mẽ, trang trại chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao tổng số lượng trang trại nông nghiệp nước chiều hướng tăng lên Năm 2016 nước 33.488 trang trại chăn nuôi (bằng 38,72% tổng số trang trại nông nghiệp), vùng Đồng sông Hồng Đơng Nam nhiều trang trại (tương ứng 9.946 6.271 trang trại), ngành chăn ni lợn chiếm vị trí quan trọng, khơng cung cấp thực phẩm hàng ngày, tỷ trọng cao chất lượng tốt cho người, mà nguồn cung cấp sản phẩm phụ da, mỡ cho ngành công nghiệp chế biến, đồng thời với thực tế nước ta nước nơng nghiệp chăn ni lợn nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt (Nguồn: Tổng Cục Thống Kê ) [8]) Xã hội ngày phát triển nhu cầu đời sống người dân ngày cao Đặc biệt nhu cầu nguồn thực phẩm chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe, phù hợp với giá thị trường Trên thực tế, thịt lợn mặt hàng giá ổn định tiêu thụ tồn giới Điều chứng tỏ tính ưu việt cho ngành chăn nuôi lợn nước phát triển kinh tế ổn định thị trường Vì nhiệm vụ đặt cho ngành chăn ni nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng đầu tư kinh phí phát triển đàn lợn để tăng chất lượng số lượng nhằm cung cấp cho thị trường khối lượng sản phẩm lớn chất lượng đảm bảo Tuy nhiên, việc phát triển đàn lợn gặp nhiều khó khăn điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, chế độ chăm sóc ni dưỡng khơng phù hợp, thiếu cán chuyên môn, điều trị bệnh không kịp thời “Làm gia tăng dịch bệnh, thiệt hại lớn đến người chăn nuôi đặc biệt thiệt hại bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng” Trong đó, gây ảnh hưởng lớn bệnh viêm đường sinh dục Các bệnh xảy phổ biến tất lứa đẻ, làm giảm khả sinh sản giảm tỷ lệ thụ thai, chết thai, lưu thai Nếu nặng hơn, làm khả sinh sản lợn nái Do đó, ảnh hưởng tới việc phát triển cấu đàn lợn, giảm phát triển ngành chăn nuôi lợn nói chung gây thiệt hại lớn cho người chăn ni Xuất phát từ thực tế trên, để góp phần giúp người chăn ni tìm hướng giải phù hợp vấn đề phòng trị số bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại hiệu quả, chúng em tiến hành thực đề tài “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập Biovet” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Nắm quy trình ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái trang trại - Đánh giá tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái sinh sản trại - Đánh giá hiệu điều trị bệnh sinh sản phác đồ điều trị 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Đánh giá tình hình chăn nuôi trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập Biovet - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý đặc điểm khí hậu 2.1.1.1 Vị trí địa lý Trại lợn Thảo Nhân liên kết với công ty cổ phần xuất nhập Biovet nằm xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Phía Bắc giáp huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) huyện Phú Bình (tỉnh Thái Ngun), phía Đơng giáp huyện Lạng Giang, phía Tây giáp huyện Hiệp Hồ, phía Nam giáp huyện Việt Yên thành phố Bắc Giang Vị trí địa lý trại lợn tương đối thuận lợi giao lưu phát triển KT-XH, với thành phố Bắc Giang cách 15 km theo tỉnh lộ 398 (đường 284 cũ), huyện Sóc Sơn - Hà Nội (cách 30 km theo tỉnh lộ 295), thành phố Thái Nguyên cách 40 km theo tỉnh lộ 294 (đường 287 cũ) 2.1.1.2 Điều kiện địa hình, đất đai Huyện Tân Yên mang đặc trưng địa hình bán sơn địa, chia thành vùng là: vùng đồi núi thấp nằm phía Đơng phía Bắc; vùng trung du nằm phía Tây; vùng thấp phía Nam diện tích đất tự nhiên 204 km², đất nơng nghiệp 12.825,62 ha, chiếm 62,74%, đất phi nông nghiệp 7.112,65 (chiếm 49,75%), đất chưa sử dụng 503,58 ha, chiếm 2,46% Đất đai đa dạng, thích hợp với nhiều loại lương thực, thực phẩm công nghiệp 2.1.1.3 Điều kiện khí hậu thời tiết Trại lợn Thảo Nhân xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên nằm vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm; mùa rõ rệt: mùa hè từ tháng đến tháng 10, nóng mưa nhiều, lượng mưa chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa năm; mùa đông từ tháng 11 đến tháng năm sau, thời tiết khơ, hanh, mưa khoảng 41 Bảng 4.4: Lịch sát trùng trại lợn nái Trong chuồng Thứ Chuồng Bầu CN Phun sát trùng Quét Thứ rắc vôi đường Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chuồng đẻ Phun sát trùng Phun sát + rắc vôi trùng Phun sát trùng + trùng quét vôi đường xút gầm Phun ghẻ cách ly Chuồng Ngồi khu vực chăn ni Phun sát trùng Phun sát Xả vơi Chuồng Ngồi + Xả vơi, xút gầm Phun sát trùng tồn trùng tồn khu vực khu vực Rắc vôi Rắc vôi Quét rắc vôi đường Phun sát trùng Phun sát trùng Phun sát Phun ghẻ Phun sát Phun sát trùng Phun sát Phun sát Phun sát trùng + Rắc vôi trùng trùng trùng Vệ sinh Vệ sinh tổng Vệ sinh Vệ sinh tổng chuồng chuồng tổng chuồng tổng khu Mục đích chăn ni lợn nái đẻ nhằm đảm bảo cho lợn đẻ an tồn, lợn tỷ lệ sống cao Vì khâu vệ sinh sát trùng chuồng trại vô quan trọng Trong thời gian làm việc chuồng lợn nái em tham gia thực công tác vệ sinh sát trùng sau: Kết thể bảng 4.5 42 Bảng 4.5 Kết thực vệ sinh sát trùng trang trại Nội dung Đơn vị Số lần thực Kết thực Tỷ lệ (lần) (lần) (%) Quét vôi đường lần/tuần 48 40 83,33 Phun sát trùng lần/tuần 112 105 93,75 Quét dọn chuồng trại lần/tuần 32 30 93,75 Qua bảng 4.5 cho ta thấy tình hình: Tình hình vệ sinh sát trùng trang trại nghiêm ngặt, thực theo nguyên tắc vệ sinh sát trùng, đảm bảo an tồn khơng xảy dịch bệnh lây lan mầm bệnh phát tán bên bên ngồi chuồng ni Công tác quét vôi đường làm giảm mầm bệnh xung quang trại, q trình vào chuồng đưa mầm bệnh từ bên vào chuồng Trại qui định lần/tuần ,em thực 40 lần 48 lần cần thực đạt tỷ lệ 83,3% Công tác phun sát trùng trọng giúp ngăn ngừa mầm bệnh tiêu diệt mầm bệnh bên bên Việc thực cần thiết nên trại qui định lần/tuần, em thực 105 lần tổng số 112 lần cần thực hiện, đạt tỷ lệ 93,75% Công tác quét dọn chuồng nuôi giúp cho chuồng nuôi ln thống mát sẽ,hạn chế mầm bệnh phát sinh, em thực 30 lần tổng số 32 lần cần thực hiện, đạt tỷ lệ 93,75% 4.2.2 Phòng bệnh vaccine Mầm bệnh khắp nơi, lúc sẵn sàng xâm nhập vào thể điều kiện thích hợp để gây bệnh Do đó, bên cạnh việc vệ sinh 43 phòng bệnh, phòng bệnh vaccine ln trại đặt lên hàng đầu với mục tiêu phòng bệnh chữa bệnh Tiêm phòng vắc xin biện pháp tạo miễn dịch chủ động cho gia súc chống lại mầm bệnh biện pháp hữu hiệu Hiệu vắc xin phụ thuộc vào trạng thái sức khỏe vật, sở trại tiêm vắc xin cho lợn khỏe mạnh để tạo miễn dịch tốt cho đàn lợn Bảng 4.6 Kết tiêm phòng vaccine cho lợn STT Nội dung cơng việc Số lượng (con) Kết (an tồn) Số lượng Tỷ Lệ (con) (%) 1.Tiêm phòng vaccine cho lợn An toàn 1.1 Dịch tả (tiêm) 225 225 100 1.2 Suyễn (tiêm) 235 235 100 2.Tiêm phòng vaccine cho lợn nái An toàn 2.1 Dịch tả 34 34 100 2.2 Lở mồm long móng 39 39 100 2.3 Tai xanh 31 31 100 Qua bảng 4.6 cho thấy: Quy trình phòng bệnh vaccine ln trang trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Đối với loại lợn quy trình tiêm riêng, từ lợn nái, lợn hậu bị, lợn đực, lợn Trong trình thực tập trực tiếp tham gia tiêm phòng cho lợn lợn mẹ cụ thể là: tiêm vaccine dịch tả suyễn cho lợn con, tiêm vắc xin dịch tả, lở mồm long móng, tai xanh cho lợn nái.Một số nái em không trực tiếp tiêm công nhân tiêm anh kĩ sư tiêm Kết an toàn đạt 100% 44 4.3 Kết theo dõi tình hình mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái trại 4.3.1 Tỷ lệ lợn nái mắc số bệnh sinh sản tháng theo dõi Để đánh giá diễn biến tình hình mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái nuôi trại qua tháng năm, chúng tơi theo dõi vòng tháng Kết theo dõi thể bảng 4.7 45 Bảng 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái tháng theo dõi Viêm tử cung Chỉ tiêu Số nái theo Số nái Tỷ lệ dõi (con) mắc bệnh mắc Tháng (con) (%) Viêm vú Số nái mắc bệnh (con) Tỷ lệ mắc (%) Tổng số Số nái mắc bệnh (con) Tỷ lệ mắc (%) 6/2017 18 22,22 0 22,22 7/2017 18 27,78 5,56 33,33 8/2017 18 11,11 16,67 27,78 9/2017 17 17,65 11,76 29,41 Tổng 71 14 19,72 8,45 20 28,17 Kết bảng 4.7 cho thấy: Bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản trại xảy tháng với tỷ lệ mắc khác nhau, cụ thể: tỷ lệ mắc cao tháng tháng 7, với tỷ lệ tương ứng 22,22% 27,78%, tiếp đến tháng với tỷ lệ mắc 17,65%, thấp tháng (11,11%) Bệnh viêm vú lợn nái sinh sản trại xảy cao tháng (16,67%), tháng 11,76, thấp tháng (5,56%) không phát mắc bệnh tháng Như vậy, bệnh sinh sản đàn lợn nái nuôi trại xảy vào tháng theo dõi, tháng mưa nhiều, thời tiết nóng ẩm, lợn mẹ ăn kém, thể mệt mỏi, vận động nên mẹ yếu, sức đề kháng thể giảm sút Tạo thuận lợi cho vi sinh vật phát triển mạnh gây bệnh 46 4.3.2 Kết điều trị bệnh sinh sản lợn nái sở thực tập Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản Kết Chỉ tiêu Phác đồ điều trị Cách sử dụng Tên bệnh - Amox LA Viêm tử cung Liệu trình Số nái điều trị Số nái khỏi (con) Tỷ lệ (%) 1ml/10kgTT Tiêm vào mép âm môn Tiêm sâu bắp thịt - Oxytocin 2-5ml/con Tiêm - Bio Decol sâu bắp thịt - ngày 14 12 85,71 - ngày 6 100 1ml/10kg TT Viêm vú - Amox LA 1ml/10kg TT - Oxytocin 2-5ml/con 1ml/10kgTT - Bio Decol Tiêm sâu bắp thịt Qua bảng 4.8 cho ta thấy: hiệu tác dụng thuốc bệnh viêm tử cung viêm vú đàn lợn nái đạt tỷ lệ cao từ 85,71% đến 100% - Đối với bệnh viêm tử cung: + Qua kết cho thấy,trong tổng số 14 nái điều trị điều trị khỏi 12 nái, đạt 85,71% Kết số nái già cần phải loại thải, số bị viêm nhiều lần nên chưa khỏi + Kết hợp sử dụng Amox LA thành phần amoxicillin giúp tiêu diệt ngăn ngừa phát triển vi khuẩn (có tác dụng kéo dài) kết hợp bio decol oxytocin (2 - ml/con) để giảm đau, tiêu viêm, hạ sốt đồng thời tạo co bóp nhẹ nhằm thúc đẩy chất bẩn ngồi 47 - Đối với bệnh viêm vú + Theo kết bảng trên, số nái bị viêm vú, em tham gia điều trị khỏi lợn nái, đạt tỷ lệ 100% Bệnh viêm vú trại xảy ra, lợn mắc bệnh chúng em phát kịp thời áp dụng biện pháp điều trị: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), vắt sữa vú bị viêm - lần/ngày cho hết sữa để hạn chế việc lây lan từ vú viêm sang vú lành Sử dụng kháng sinh Amox LA thành phần amoxicillin giúp tiêu diệt ngăn ngừa phát triển vi khuẩn kết hợp với oxytocin (2 - ml/con) để tạo co bóp nhẹ nhằm thúc đẩy chất bẩn ngoài, kết hợp sử dụng Bio Decol giúp hạ sốt giảm đau tiêm viêm, sử dụng thêm VTM C: 1g/con trộn với thức ăn, dùng liên tục đến khỏi Nên lợn nái trại điều trị khỏi nhanh chóng tỷ lệ khỏi bệnh cao 4.4 Kết thực công tác khác trại Trong thời gian thực tập trại em tham gia vào cơng tác như: Chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn trang trại: hàng ngày em công nhân chăn lợn trang trại vệ sinh chuồng trại, vệ sinh đàn lợn sẽ, cho ăn theo dõi tình hình sức khỏe đàn lợn, tham gia che chắn đảm bảo an tồn cho đàn lợn, bật bóng úm hồng ngoại lợn sinh - Trực đỡ đẻ cho lợn - Tiêm bổ sung sắt cho lợn lúc ngày tuổi - Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái - Thiến lợn đực - Bấm số tai, mài nanh, cắt đuôi,… 48 Bảng 4.9 Kết thực công tác khác trại STT Nội dung cơng việc Số lượng (con) Kết (an tồn ) Thực Tỷ lệ (con) (%) Đỡ lợn đẻ 43 43 100 Bấm số tai, mài nanh, cắt đuôi 261 261 100 Thiến lợn đực 106 106 100 Tiêm Dextran – Fe 308 308 100 Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái 12 12 100 Qua bảng 4.9 cho thấy : - Trực tiếp tham gia công tác đỡ đẻ 43 lợn nái đạt tỷ lệ an toàn tuyệt đối 100% - Thực số thủ thuật lợn như: tiêm Dextran – Fe cho lợn, bấm số tai, mài nanh, cắt tất an tồn 100% - Trực tiếp thụ tinh cho 12 lợn nái, tất số lợn nái thụ tinh đạt tỷ lệ thụ thai 100% Ngoài thời gian thực tập trại em cơng ty cử hỗ trợ đại lý từ ngày 1/10/2017 đến ngày 18/11/2017 Sau số công việc em thực khoảng thời gian trên: Từ ngày 1/10/2017 đến ngày 18/11/2017 hỗ trợ đại lý Trình Nhường xã Hợp Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu sản phẩm Công ty Biovet tư vấn sử dụng thuốc cho khách hàng đại lý Hỗ trợ mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm Công ty Biovet tới đại lý chưa phải khách hàng Công ty Hỗ trợ lấy hàng, lên đơn hàng đại lý khách hàng Công ty Đi hỗ trợ trang trại thuốc công tác chăn ni,hỗ trợ vùng dịch giúp ngăn ngừa điều trị bệnh thị trường Thái nguyên 49 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại liên kết với Công Ty XNK Biovet, em số kết luận sau: - Trực tiếp tham gia vệ sinh sát trùng,quét vôi xung quanh ngăn ngừa mầm bệnh đạt tỷ lệ cao từ 83,33 - 93,75 % - Trực tiếp tham gia đỡ đẻ cắt nanh,bấm số tai,cắt đuôi cho lợn với hiệu công việc 100% - Trực tiếp thụ tinh nhân tạo cho 12 lợn nái đạt kết an toàn 100% - Theo dõi 71 lợn nái sinh sản trại 20 nái mắc bệnh sinh sản viêm vú viêm tử cung chiếm 28,17% Trong tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung trại 19,72 %, bệnh viêm vú 8,45 % - Bệnh viêm tử cung viêm vú thường xảy nái đẻ lứa - Sử dụng phác đồ với thuốc Amox LA kết hợp với Bio Decol, oxytocin để điều trị bệnh viêm vú viêm tử cung cho lợn nái để đạt hiệu cao từ 85,71 đến 100% - Quy trình phòng bệnh vaccine trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Đối với loại lợn quy trình tiêm riêng, từ lợn nái, lợn hậu bị, lợn đực lợn Lợn tiêm vaccine trạng thái khỏe mạnh, chăm sóc ni dưỡng tốt, khơng mắc bênh truyền nhiễm bệnh mãn tính khác để tạo trạng thái miễn dịch tốt cho đàn lợn Kết thực công tác tiêm phòng vaccine đạt tỷ lệ an tồn cao 100% 5.2 Đề nghị Xuất phát từ thực tế sản xuất trang trai liên kiết với Công ty XNK Biovet, qua phân tích đánh giá hiểu biết thân, em 50 số đề nghị nhằm nâng cao hoạt động sản xuất trại sau : - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản nói riêng loại bệnh nói chung - Về quy trình vệ sinh thú y trại cần làm tốt kiểm soát nghiêm ngặt người phương tiện vào trại - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Sử dụng phác đồ với thuốc Amox LA kết hợp với Bio Decol kết hợp với oxytocin để điều trị bệnh viêm vú cho lợn nái 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Trúc Anh (2010), Bài giảng Dược lý thú y , Trường Trung cấp Nơng Lâm Bình Dương Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, Tập XXIII (số 5), Tr.51 - 56 Nguyễn Xn Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội Đồn Thị Kim Dung Lê Thị Tài (2004), Phòng trị bệnh lợn nái đẻ, sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Phong, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ (2006), Các bệnhsinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Hà Nội Thơng cáo báo chí kết sơ tổng điều tra nông thôn,nông nghiệp thủy sản (Nguồn Tổng Cục Thống Kê 2016) Madec F (1991), Nghiên cứu bệnhsinh đẻ gia súc, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 10 Madec F (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập II (số 1) 52 11 Lê Hồng Mận (2006), Kỹ thuật chăn nuôi lợn nông hộ, trang trại, phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Hồng Minh (2013), Thực trang hội chứng viêm tử cung, viêm vú , sữa (M.M.A) ảnh hưởng hôi chứng đến suất sinh sản lợn nái, Tạp chí Khoa học kĩ thuật Thú y, tập 3, mục 13 Đặng Quang Nam (2002), Giáo trình giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 14 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sỹ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nơng Nghiệp Hà Nội 15 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình Chăn ni lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 16 Popkov (1999), “Điều trị bệnh viêm tử cung”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 5, tr.34 17 Đặng Thanh Tùng (2011), Phòng trị bệnh viêm tử cung heo nái, Chi cục thú y An Giang 18 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 19 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình Sinh lý vật ni, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Thiện (2008), Thống kê sinh vật học ứng dụng chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 21 Zaneta, Laureckiene (2006), Nguyên nhân, phòng ngừa điều trị bệnh đường sinh dục lợn nái (Học viện Thú y Lithuanian), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 53 II Tài liệu tiếng anh 22 Bilkei G., Horn A (1991),” Observations on the therapy of MMA complex in swine Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift 104(12)”, pp 421-423 23 Smith B.B., Martineau G., Bisaillon A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40- 57 24 Urban V.P., Schnur V.I., Grechukhin A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 - 75 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHUYÊN ĐỀ Ảnh 1: Truyền dịch cho lợn Ảnh 2: Lợn nái mắc bệnh viêm tử cung Ảnh 3: Thuốc Bio - Decol Ảnh 4: Thuốc Oxytocin Ảnh : Thuốc Amox L.A ... chuyên đề : ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH SINH SẢN CHO ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRANG TRẠI LIÊN KẾT VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BIOVET KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... đề phòng trị số bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại có hiệu quả, chúng em tiến hành thực đề tài Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi trang trại. .. PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho lợn nái sinh sản trại lợn liên kết với Công Ty XNK Biovet 37 4.1.1 Cơ cấu đàn lợn sinh sản trại
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biovet, (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biovet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn