Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nhiều nghĩa

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:24

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I Mục đích yêu cầu: -Phân biệt nghĩa gốc nghĩa chuyển -Biết đặt câu phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa động từ II Đồ dùng học tập: -VBTTV -Bảng phụ bài1 II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Hãy đặt câu có sử dụng từ nhiều nghĩa 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học (SGV tr164.) HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? Làm mẫu phần a +Nối (1)với d - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết Nối (2)với c Nối (3)với a Nối (4)với b - từ từ gốc? –chuyển sang +Phần(1) Bài 2: + a)sự di chuyển Làm miệng Bài 3: Phần c Thảo luận nhóm Nhóm khác bổ sung GV giúp HS hiểu nghĩa từ ăn Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK câu lại …… Bài 4: HS làm vào VBT Gọi HS đọc đề , XĐ y/c đề Gọi HS trình bày VD: Bé Na đơi dép nhỏ để tập (có nhiều đáp án,GV khen tốt Lưu ý HS nhầm sang từ âm ,khác nghĩa.) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Ghi nhớ kiến thức -NX tiết học ...,khác nghĩa. ) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Ghi nhớ kiến thức -NX tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nhiều nghĩa, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn