(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

116 56 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:22

Quản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN ĐÌNH PHONG QUẢN GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN MINH CHO HỌC SINH BÁN TRÚCÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN ĐÌNH PHONG QUẢN GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN MINH CHO HỌC SINH BÁN TRÚCÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thân Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, không trùng lặp với đề tài khác chưa cơng bố hình thức Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơn tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn i LỜI CẢM ƠN Với tất tình cảm lòng chân thành mình, em xin bầy tỏ lòng biết ơn quý thầy cô ban giám hiệu trường đại học sư phạm Thái Nguyên với quý thầy cô trực tiếp giảng dạy chúng em lớp cao học quản giáo dục khóa 24 trường đại học sư phạm Thái Nguyên thầy cô dành nhiều công sức tận tình giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Thị Tuyết Oanh người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục đào tạo huyện Nậm Pồ; đồng chí cán quản lý, giáo viên trường PTDTBT TH Nậm Pồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nhiệt tình tạo điều kiện thời gian, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến giúp đỡ động viên em để hoàn thành luận văn Trong trình thực đề tài chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Kính mong nhận ý kiến dẫn quý báu quý thầy cô, nhà khoa học hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp để luận văn hồn thiện Tơi xin chân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Phong ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG, HÌNH v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN MINH CHO HỌC SINH BÁN TRÚ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản giáo dục Nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.2.1 Khái niệm quản lý, quản giáo dục, quản nhà trường 1.2.2 Quảntrường bán trú 14 1.2.3 Khái niệm nếp sống văn minh, giáo dục nếp sống văn minh 16 1.2.4 Giáo dục nếp sống văn minh 18 1.3 Giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học 19 1.3.1 Đặc điểm trường tiểu học bán trú đặc điểm học sinh nhà trường 19 1.3.2 Ý nghĩa, cần thiết giáo dục Nếp sống văn minh cho học sinh trường bán trú tiểu học 24 iii 1.3.3 Mục tiêu nội dung, giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học 25 1.3.4 Phương pháp, hình thức giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú tiểu học 26 1.4 Quản giáo dục “Nếp sống văn minh” cho học sinh trường tiểu học bán trú 30 1.4.1 Xây dựng kế hoạch giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh trường tiểu học bán trú 30 1.4.2 Tổ chức giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh trường tiểu học bán trú 32 1.4.3 Chỉ đạo giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh trường tiểu học bán trú 32 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh trường tiểu học bán trú 33 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú tiểu học 35 1.5.1 Các yếu tố khách quan 35 1.5.2 Các yếu tố chủ quan 35 Kết luận chương 36 Chương THỰC TRẠNG QUẢN GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN MINH CHO HỌC SINH BÁN TRÚ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 38 2.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội giáo dục trường tiểu học bán trú huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 38 2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội 38 2.1.2 Giáo dục tiểu học huyện Nậm Pồ 39 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 41 2.2.1 Nội dung khảo sát 41 2.2.2 Đối tượng khảo sát 42 2.2.3 Xử kết khảo sát 43 iv 2.3 Thực trạng nếp sống văn minh học sinh bán trú trường tiểu học huyện Nậm Pồ 43 2.3.1 Thực trạng thực mục tiêu hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học 43 2.3.2 Thực trạng thực nội dung giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học 46 2.4 Thực trạng quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học huyện Nậm Pồ 47 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học huyện Nậm Pồ 47 2.4.2 Thực trạng tổ chức giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học trường tiểu học huyện Nậm Pồ 49 2.4.3 Thực trạng đạo thực hoạt động quản nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học trường tiểu học huyện Nậm Pồ 50 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động quản nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học trường tiểu học huyện Nậm Pồ 52 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh 55 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động giáo dục Nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học tỉnh Điện Biên 56 2.5.1 Đánh giá kết đạt nguyên nhân 56 2.5.2 Đánh giá hạn chế nguyên nhân 58 Kết luận chương 60 Chương BIỆN PHÁP QUẢN GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN MINH CHO HỌC SINH BÁN TRÚ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 61 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 61 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng hệ thống 61 v 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 62 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn tính khả thi 62 3.2 Biện pháp giáo dục nếp sống văn minh trường bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 63 3.2.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh phù hợp với đặc điểm trường bán trú tiểu học 63 3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú 65 3.2.3 Chỉ đạo thực giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh thông qua mơn học, hoạt động ngồi lên lớp hoạt động ngoại khóa 69 3.2.4 Xây dựng phát triển môi trường sư phạm lành mạnh trường bán trú nhằm thực tốt công tác giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú tiểu học 72 3.2.5 Tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục việc tổ chức hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh 75 3.2.6 Huy động sử dụng hợp sở vật chất, tài cho hoạt động giáo dục nếp sống văn minh 77 3.3 Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 78 3.3.1 Khái quát tính khảo sát 78 3.3.2 Cách thức tiến hành khảo sát 79 3.3.3 Nội dung khảo sát 79 3.4.4 Mối quan hệ biện pháp 81 Kết luận chương 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 Kết luận 85 Khuyến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Số thứ Chữ viết tắt tự Danh mục chữ viết tắt Ban chấp hành trung ương đoàn BCH TW ĐTNCS CB-GV-NV Cán giáo viên nhân viên CMHS Cha mẹ học sinh GVCN Giáo viên chủ nhiệm HSBT Học sinh bán trú NSVM Nếp sống văn minh TH Tiểu học niên cộng sản iv DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng: Bảng 2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh học sinh hoạt động giáo dục nếp sống văn minh 44 Bảng 2.2 Kết quản xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nếp sống văn minh ban giám hiệu nhà trường 48 Bảng 2.3 Mức độ tổ chức sử dụng phương pháp để giáo dục “Nếp sống văn minh”cho HS 49 Bảng 2.4 Thực trạng việc tổ chức, đạo hoạt động giáo dục “Nếp sống văn minh” cho học sinh 50 Bảng 2.5 Kết đánh giá công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh ban lãnh đạo nhà trường 53 Bảng 2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh 55 Bảng 3.1 Mức độ cần thiết biện pháp quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh 79 Bảng 3.2 Tính khả thi biện pháp quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh 79 Hình: Hình 2.1 Biểu đồ so sánh nhận thức đối tượng mức độ quan trọng giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh 45 Hình 2.2 Biểu so sánh thực trạng việc tổ chức, đạo hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh 51 v Theo Thầy/cô Nhà trường giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú tiểu học thông qua cac hình thức chủ yếu sau đây? Mức độ thực TT Hình thức Thường Thỉnh xuyên thoảng Giáo dục nếp sống văn minh thông qua dạy văn hóa lớp Giáo dục nếp sống văn minh thông qua giảng đạo đức Giáo dục nếp sống văn minh thông qua buổi sinh hoạt lớp đoàn niên Giáo dục nếp sống văn minh thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, vui chơi, giải trí Giáo dục nếp sống văn minh thông qua hoạt động tình nguyện, từ thiện Giáo dục nếp sống văn minh thông qua dã ngoại tham quan Giáo dục nếp sống văn minh thơng qua tìm hiểu tác phẩm văn học Giáo dục nếp sống văn minh thông qua hoạt động khác 92 Thái độ tham gia Khơng sử dụng Rất thích Thích Khơng thích Theo thầy/ cô giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú tiểu học, lực lượng có vai trò quan trọng? Mức độ quan trọng Rất quan trọng Lực lượng TT Cán quản nhà trường Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên mơn Đồn niên Tập thể lớp Ban đại diện cha mẹ học sinh Gia đình Bạn bè Cộng đồng nơi cư trú 10 Chính quyền tổ chức xã hội địa phương Quan trọng Không quan trọng Thầy/cô cho biết Nhà trường sử dụng phương pháp để giáo dục “Nếp sống văn minh” cho học sinh bán trú tiểu học? Mức độ TT Phương pháp Thường xuyên Giáo dục lồng ghép qua mơn học Tổ chức hoạt động ngồi lên lớp Nêu gương cá nhân, tập thể có hành vi tốt hay chưa tốt nếp sống văn minh Khen thưởng kỷ luật kịp thời Thục thơng qua tổ chức thi, tìm hiểu theo chủ đề Nhắc nhở, động viên Giao lưu học sinh lớp với Tìm hiểu qua Tivi, sách báo 93 Thỉnh thoảng Chưa sử dụng Thầy/cô cho biết nguyên nhân dẫn đến học sinh bán trú tiểu học có biểu sai lầm nếp sống văn minh? Mức độ ảnh hưởng Ảnh Khơng Ảnh hưởng ảnh hưởng nhiều hưởng TT Nguyên nhân Môi trường giao tiếp mở rộng Môi trường xã hội phức tạp, ảnh hưởng lối sống đại Bản thân học sinh chưa có ý thức việc phải hình thành nếp sống văn minh Gia đình chưa quan tâm, ý đến việc hướng dẫn, giáo dục em Nhà trường chưa có biện pháp hữu hiệu giúp học sinhnếp sống văn minh Sự hiểu biết nếp sống văn minh cho học sinh bán trú tiểu học đội ngũ cán quản giáo viên hạn chế Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục nếp sống văn minh nhà trường nghèo nàn Tác động tiêu cực bạn bè, người xấu Thầy/cô đánh giá việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nếp sống văn minh ban lãnh đạo nhà trường theo nội dung sau việc đánh dấu(X) vào cột tương ứng: Tốt Yếu tố SL % Xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động giáo dục nếp sống văn minh Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công tác giáo dục nếp sống văn minh cho cán bộ, giáo viên Xây dụng kế hoạch quản nội dụng, chương trình, phương pháp, 94 Kết Chưa tốt SL % Chưa thực SL % Tốt Yếu tố SL % Kết Chưa tốt SL % Chưa thực SL % hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nếp sống văn minh Xây dụng kế hoạch quản lý: Giờ sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, hoạt động lên lớp, hoạt động tập thể Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng nhà trường Xây dựng kế hoạch phối hợp giáo viên chủ nhiệm giáo viên mơn, tổ chức đồn thể Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục nếp sống văn minh” Có quy chế khen thưởng, phê bình thực kế hoạch giáo dục nếp sống văn minh Thầy/cô cho biết: Thực trạng việc tổ chức, hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh nhà trường? TT Nội dung Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức hoạt động giáo dục “Nếp sống văn minh”.cho đội ngũ giáo viên(kỹ sư phạm, lực tổ chức chuyên đề nội dung…) Phân công nhiệm vụ cho phận, cá nhân hợp lý, khoa học Tạo điều kiện cho lực lượng phối hợp tham gia thực kế hoạch giáo dục cho học sinh Làm tốt SL % 95 Các mức độ Bình thường SL % Chưa tốt SL % TT Nội dung Ban lãnh đạo nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát giúp đỡ đoàn thể, giáo viên thực nhiệm vụ phân cơng Có quy định khen thưởng hình thúc kỉ luật thực kế hoạch Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai thực kế hoạch Các mức độ Bình thường SL % Làm tốt SL % Chưa tốt SL % Thầy/cô cho biết: Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục nếp sống văn minh khóa, ngoại khóa nhà trường? TT Nội dung Xác định mục tiêu giáo dục nếp sống văn minh cần đạt Xác định cách thức thực để đạt mục tiêu giáo dục nếp sống văn minh Hỗ trợ việc thực giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh Ra văn thực giáo dục nếp sống văn minh Mức độ Bình thường Tốt Chưa tốt 10 Thầy/cô cho biết việc quản sở vật chất tài cho hoạt động giáo dục nếp sống văn minh năm vừa qua mức độ nào? Mức độ quản TT Tốt Nội dung SL Công tác mua sắm, bổ sung, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục nếp sống văn minh Việc sử dụng sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục nếp sống văn minh 96 Khá % SL Trung bình % SL % Yếu SL % Mức độ quản Tốt Nội dung TT SL Khá % SL Trung bình % SL % Yếu SL % Nguồn kinh phí dành cho việc tổ chức hoạt động giáo dục nếp sống văn minh Việc huy động nguồn lực cho hoạt động giáo dục nếp sống văn minh 11 Thầy/cơ vui lòng cho biết cơng tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục nếp sống văn minh ban lãnh đạo nhà trường việc đánh dấu(X) vào cột sau: TT Nội dung Xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nếp sống văn minh Thường xuyên kiểm tra việc thực kế hoạch giáo dục nếp sống văn minh lực lượng nhà trường Kiểm tra đột xuất việc thực kế hoạch giáo dục nếp sống văn minh lực lượng nhà trường Kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục nếp sống văn minh, thông qua kết rèn luyện hạnh kiểm học sinh Kiểm tra việc sử dụng sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động giáo dục nếp sống văn minh Đánh giá hiệu thực Tốt Khá Trung bình Chưa làm SL % SL % SL % SL % 97 12 Theo thầy/cô biện pháp sau cần thiết có tính khả thi để làm tốt quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh? TT Biện pháp Xây dựng kế hoạch quản hoạt động giáo dục “Nếp sống văn minh” cho học sinh Nâng cao nhận thức, kỹ giáo dục “Nếp sống văn minh” cho đội ngũ giáo viên Quản việc tích hợp giáo dục “Nếp sống văn minh” cho học sinh vào môn học hoạt động ngồi lên lớp, hoạt động ngoại khóa Chỉ đạo xây dựng, phát triển môi trường sư phạm lành mạnh nhằm thực tốt công tác giáo dục “Nếp sống văn minh” cho học sịnh Quản việc phối hợp lực lượng giáo dục việc tổ chức hoạt động giáo dục “Nếp sống văn minh” Quản điều kiện sở vật chất tài cho hoạt động giáo dục “Nếp sống văn minh” Tính khả thi Rất Khơng khả Khả thi khả thi thi 98 Tính cấp thiết Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết 13 Để nâng cao chất lượng hiệu quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh; thầy/cơ có kiến nghị, đề xuất với nhà trường cơng tác quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! Thông tin cá nhân: Họ tên:……………………………… Nam ….Nữ … Tuổi… Đ/c là: Cán quản lý………… Là giáo viên…………… Chuyên ngành đào tạo………………… Nhân viên nhà trường…… Số năm công tác Ngành giáo dục…………………………… 99 PHIẾU KHẢO SÁT Mẫu số:02 (Dành cho học sinh bán trú) Để có sở khoa học đề xuất biện pháp quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học huyện Nậm Pồ nay, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chi học sinh, thầy mong em vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau Theo em, giáo dục nếp sống văn minh có tầm quan trọng cơng tác giáo dục, phát triển tồn diện học sinh? Mức độ quan trọng TT Nội dung Rất quan trọng Giáo dục nếp sống văn minh nhằm phát triển toàn diện cho học sinh Giáo dục nếp sống văn minh nhằm phát triển hoàn thiện nhân cách cho người Giáo dục nếp sống văn minh để hình thành tư tưởng, tình cảm cho học sinh Giáo dục nếp sống văn minh để tạo nên đức tính phẩm chất cho học sinh Giáo dục nếp sống văn minh để hình thành lối sống đẹp hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực xã hội cho học sinh Giáo dục nếp sống văn minh để học sinh trở thành ngoan, trò giỏi, cơng dân tốt Giáo dục nếp sống văn minh có ý thức, có văn hóa tốt Giáo dục nếp sống văn minh tránh tệ nạn xã hội Giáo dục nếp sống văn minh có ý thức tự hào 100 Quan trọng Không quan trọng Em cho biết mức độ cần thiết nội dung giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học huyện Nậm Pồ sau đây: Mức độ cần thiết Rất Nội dung TT cần thiết Yêu gia đình, yêu quê hương, yêu đất nước Khiêm tốn, thật thà, càn cù, sang tạo Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán Quan niệm đắn tình bạn Phòng tránh tệ nạn xã hội Văn hóa ứng xử, giao tiếp Cần Khơng thiết cần thiết Em cho biết nhà trường sử dụng biện pháp giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học huyện Nậm Pồ sau đây? Mức độ Phương pháp TT Giáo dục lồng ghép qua mơn học Tổ chức hoạt động ngồi nên lớp Nêu gương cá nhân tập thể, có hành vi tốt hay chưa tốt hoạt động giáo dục “Nếp sống văn minh” Khen thưởng kỷ luật kioj thời Thực thông qua tổ chức thi, tìm hiểu theo chủ đề Nhắc nhở, động viên Giao lưu giũa học sinh học sinh khối lớp Tìm hiểu quy định, nội quy “Nếp sống văn minh” 101 Thường Thình Chưa sử xuyên thoảng dụng Em cho biết mức độ biểu sai lầm học sinh giáo dục nếp sống văn minh nào? Thường xuyên TT Biểu Lời nói, hành động, thái độ thiếu lịch với người khác Ăn mặc quần áo lơi thơi luộm thuộm Khơng hòa nhập với bạn sinh hoạt ngày khu bán trú Hay đua đòi, ăn chơi, lười học tập Có biểu thiếu tôn trọng người khác Nên lớp không Mức độ Thỉnh thoảng Không vi phạm Em cho biết nguyên nhân dẫn đến học sinh có biểu sai lầm nếp sống văn minh Mức độ ảnh hưởng Ảnh hưởng Ảnh hưởng Khơng ảnh nhiều hưởng TT Nguyên nhân Môi trường giao tiếp mở rộng Môi trường xã hội phức tạp, ảnh hưởng lối sống đại Bản thân học sinh chưa ý thức việc phải có “Nếp sống văn minh” Gia đình chưa quan tâm, ý đến việc hướng dẫn, giáo dục em Nhà trường chưa có biện pháp hữu hiệu giúp học sinh hình thành “Nếp sống văn minh” Sự quan tâm đến việc giáo dục “Nếp sống văn minh” đội ngũ cán quản lý, giáo viên hạn chế Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục “Nếp sống văn minh” nhà trường nghèo nàn Tác động tiêu cực bạn bè, người xấu Thầy chân thành cảm ơn! Tên em là:………………………………… Nam………… Nữ………… Tuổi………… Em học sinh lớp:…………… 102 PHIẾU KHẢO SÁT Mẫu số:03 (Dành cho cha mẹ học sinh) Những năm gần đây, học sinh bán trú trường tiểu học có biểu chưa đẹp nếp sống văn minh Để góp phần nâng cao hiệu giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh trường, tơi tha thiết kính mong q ơng/bà cho biết ý kiến số vấn đề sau đây: Theo ông/bà giáo dục nếp sống văn minh có tầm quan trọng cơng tác giáo dục, phát triển toàn diện học sinh? Mức độ quan trọng Rất quan Không Quan trọng trọng quan trọng TT Nội dung Giáo dục “Nếp sống văn minh” nhằm phát triển toàn diện Giáo dục “Nếp sống văn minh” nhằm phát triển hoàn thiện nhân cách cho học sinh Giáo dục “Nếp sống văn minh” hình thành tư tưởng, tình cảm cho học sinh Giáo dục “Nếp sống văn minh” tạo nên đức tính phẩm chất tốt đẹp cho học sinh Giáo dục “Nếp sống văn minh” hình thành lối sống văn hóa hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực xã hội Giáo dục “Nếp sống văn minh” để học sinh trở thành ngoan, trò giỏi, cơng dân tốt Giáo dục “Nếp sống văn minh” để học sinh có ý thức bảo bảo vệ văn hóa dân tộc Giáo dục “Nếp sống văn minh” tránh tệ nạn xã hội Giáo dục “Nếp sống văn minh” để học sinh có ý thức tự tin giao tiếp Giáo dục “Nếp sống văn minh” nhằm phát triển môi trường quê hương 10 103 Ông/bà cho biết mức độ cần thiết nội dung giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú tiểu học sau đây? Mức độ cần thiết Nội dung TT Rất cần thiết Cần thiết Khơng cần thiết u gia đình, u q hương, u đất nước người Việt Nam Khiêm tốn, thật thà, cần cù sang tạo, có ý chí vươn lên Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng Truyền thống văn háo, phong tục tập quán Quan niệm đắn tình bạn tình yêu Bảo vệ sức khỏe, mơi trường Phòng tránh tệ nạn xã hội Văn hóa, ứng xử, giao tiếp Ông/bà cho biết mức độ biểu sai lầm học sinh việc hình thành nếp sống văn minh xẩy nào? Mức độ TT Biểu Không tôn trọng bạn học lớp Ăn mặc lôi luộm thuộm Hay đua đòi ăn chơi, lười học tập Có biểu thiếu tôn trọng người khác 104 Thường Thỉnh Không vi xuyên thoảng phạm Ông/ bà cho biết nguyên nhân dẫn đến học sinh có biểu sai lầm việc hình thành nếp sống văn minh? Mức độ ảnh hưởng TT Nguyên nhân Môi trường giao tiếp mở rộng Môi trường xã hội phức tạp, ảnh Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng hưởng lối sống đại Bản thân học sinh chưa có ý thức trong“Nếp sống văn minh” Gia đình chưa quan tấm, ý đến việc hướng dẫn, giáo dục em Nhà trường chưa có biện pháp hữu hiệu giúp học sinh có “Nếp sống văn minh” Sự hiểu biết giáo dục “Nếp sống văn minh” cho học sinh đội ngũ cán giáo viên hạn chế Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục “Nếp sống văn minh” nhà trường nghèo nàn Tác động tiêu cực bạn bè, người xấu Để nâng cao chất lượng hiệu quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh, Ơng/bà có kiến nghị, đề xuất với nhà trường công tác quản hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh? Xin chân thành cảm ơn! 105 Thông tin cá nhân: Tên ông/bà là:…………………………………… Nam/nữ:…………………………Tuổi:……………… Nghề nghiệp:………………………………………… Chỗ nay(xã/huyện):……………………………………… 106 ... sở lý luận quản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học 4.2 Khảo sát phân tích thực trạng nếp sống văn minh quản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường. .. sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học huyện Nậm Pồ,. .. hoạch quản lý hoạt động giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học huyện Nậm Pồ 47 2.4.2 Thực trạng tổ chức giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú trường tiểu học trường
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, (Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh bán trú các trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn