Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Chính tảNghe,viết: Dòng kinh quê hương

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:21

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ DỊNG KINH Q HƯƠNG I.Mục đích u cầu: -Nghe–viết xác, trình bày đoạn Dòng kinh quê hương -Nắm vững qui tắc làm tập đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi iê,ia II Đồ dùng dạy- học: Bảng phụ cho 3,4 II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ :lưa thưa , mưa , tưởng ,tươi Giải thích qui tắc đánh dấu Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc tồn … - Em nêu nội dung ? -Em tìm từ dễ viết sai ? +mái xuồng, giã bàng, ngưng lại , lảnh lót… -GV đọc từ khó HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc HS viết vào -GV đọc – lưu ý từ khó HS sốt lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa HS đổi chéo soát lỗi GV chấm nhanh số trước lớp TaiLieu.VN Page -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Đọc ,nêu yêu cầu đề Bài Các nhóm thảo luận -Gọi HS đọc Tổ chức hoạt động nhóm đơi đáp án:iêu -Gọi đại diện nhóm chữa Nhóm khác nhận xét, bổ sung Bài HS làm việc cá nhân HS làm VBT Gọi HS trình bày Điền từ: kiến, tía, mía GV giúp HS hiểu nghĩa câu HĐ5 : Củng cố ,dặn dò HTL thành ngữ -Nhắc lại cách đánh dấu - NX tiết học TaiLieu.VN Page ...-Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Đọc ,nêu yêu cầu đề Bài Các nhóm thảo luận -Gọi HS đọc Tổ chức hoạt động nhóm đơi đáp án: iêu -Gọi đại diện nhóm chữa Nhóm... VBT Gọi HS trình bày Điền từ: kiến, tía, mía GV giúp HS hiểu nghĩa câu H 5 : Củng cố ,dặn dò HTL thành ngữ -Nhắc lại cách đánh dấu - NX tiết học TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Chính tảNghe,viết: Dòng kinh quê hương, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Chính tảNghe,viết: Dòng kinh quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn