Thành ngữ hán việt, điển tích trong ca dao tây nam bộ

12 67 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:07

Thành ngữ Hán việt, điển tích và thành ngữ điển tích ca dao Tây nam Trần Minh Thương Thành ngữ Hán Việt qua ca dao Tây Nam 1.1 Các khái niệm thành ngữ Có nhiều khái niệm nhà ngôn ngữ, nhà nghiên cứu văn học đưa Ở nêu lại số quan điểm: Sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập mục Ghi nhớ viết: Thành ngữ cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị ý nghĩa hoàn chỉnh Nghĩa thành ngữ bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen từ tạo nên thường thơng qua số phép chuyển nghĩa ẩn dụ, so sánh, … [144; 9] Lương Văn Đang - Nguyễn Lực xác định ba đặc tính thành ngữ tiếng Việt: a Về mặt kết cấu hình thái, thành ngữ tiếng Việt phổ biến thuộc loại cụm từ cố định, có thành ngữ tính cố định cao, kết cấu vững chắc, đạt mức ngữ cú cố định b Ngồi kết cấu hình thái, cần phải xem mặt biểu nghĩa thành ngữ Mặt phức tạp (…) Có người xem nghĩa thành ngữ có tính chất biểu trưng c Xem xét trình vận động sử dụng thành ngữ tiếng Việt vấn đề phức tạp (…) [7 – 11; 2] Đỗ Hữu Châu giáo trình Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, Sách Đại học Sư phạm, đưa khái niệm thành ngữ (trong phần ngữ cố định) sau: Do cố định hoá, tính chất chặt chẽ mà ngữ cố định hay nhiều có tính thành ngữ Tính thành ngữ định nghĩa sau: cho tổ hợp có ý nghĩa S đơn vị A, B, C … mang ý nghĩa s1, s2, s3,… tạo nên; ý nghĩa s1, s2, s3 tổ hợp A, B, C có tính thành ngữ Thí dụ: hết tổ hợp thành ngữ ý nghĩa dài, mức chịu đựng, bực dọc, sốt ruột khơng thể giải thích ý nghĩa hết, nước, cái, …[61-62; 1] Lê Văn Đức đưa hai khái niệm: Thành ngữ: Lời nói ngắn gọn, có sẵn, nhiều người dùng lâu, để diễn ý hay trạng thái cho có màu mè Dốt đặc cán mai, Nói toạc móng heo thành ngữ Thành ngữ điển tích: Lời nói ngắn gọn có sẵn nhiều người dùng việc xảy lâu, tiếng: Ông già Ba Tri; Hoả hồng Nhựt Tảo, thành ngữ điển tích [1512; 3] Lê Bá Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi đưa khái niệm, Thành ngữ: cụm từ cố định, bền vững, có tính nguyên khối ngữ nghĩa không nhằm diễn trọn ý, nhận xét tục ngữ, mà nhằm thể quan niệm hình thức sinh động, hàm súc Ví dụ: Vui mở cờ bụng; Đen cột nhà cháy; … Ý nghĩa thành ngữ tổng số nghĩa thành tố cấu thành nó, tức khơng có nghĩa đen Thành ngữ hoạt động từ câu Dù ngắn hay dài, xét nội dung ý nghĩa chức ngữ pháp, thành ngữ tương đương từ, từ tô điểm nhấn mạnh nghĩa diễn đạt sinh động, có nghệ thuật Chẳng hạn, thành ngữ Cò bay thẳng cánh tương đương với từ “rộng” nhấn mạnh (có nghĩa “rất rộng”), … [297 – 298; 4] Chúng nhận thấy khái niệm nội hàm ngoại diên có khác nhau, nhìn chung đồng thuận Tuỳ theo cấp độ nghiên cứu yêu cầu việc tiếp nhận đặt ra, chọn khái niệm vừa nêu đối sánh với phần lại để vấn đề tìm hiểu trọn vẹn Trong khuôn khổ viết này, tập trung khảo sát thành ngữ Hán Việt Vậy, khái niệm đặt ra: Thế từ Hán Việt? Theo cách nhận diện đơn giản mà đảm bảo độ tin cậy, Phan Ngọc cho rằng: âm tiết Hán Việt âm tiết người Việt thấy có nghĩa khơng thể hoạt động thành từ đơn tiết mà đóng vai trò phận để tạo nên từ đa nghĩa Và ngược lại, bất kỳ âm tiết hoạt động thành từ đơn tiết xem từ Việt Phan Ngọc, cơng thức hố thành: từ đơn tiết (hình thức) = Việt (nội dung) Trên sở này, Lã Nhâm Thìn xác lập từ đa tiết (hình thức) = Hán Việt (nội dung) Có thể xem như, theo cách nói Phan Ngọc, “mẹo cần thiết để cơng thức hố thao tác”, hình thức hố gọn để giảm bớt thời gian lao động cho người nghiên cứu, khảo sát tượng ngôn ngữ cụ thể, tượng ngôn ngữ văn học” Chúng quan niệm rằng: Thành ngữ Hán Việt thành ngữ chứa toàn từ Hán Việt 1.2 Thành ngữ Hán Việt qua ca dao Tây Nam Màn rồng giăng ngang Tôi với mình trời định tam cang ngũ thường Mình về thưa lại thung đường Qua gá nghĩa cang thường với em Ở câu ca xuất thành ngữ “tam cương ngũ thường” Trước hết, bốn thành tố từ gốc Hán Tam cương, thuật ngữ học thuyết Nho giáo nhắc đến ba giềng mối xã hội: Quân (vua) – Sư (thầy) – Phụ (cha), “ngũ thường” năm “tiêu chuẩn” dành cho người quân tử: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín Tác giả dân gian dùng thành ngữ “tam cương ngũ thường” đặt vào lời nói cốt thêm văn vẻ, tăng thêm sắc thái trang nhã để thuyết phục “đối tượng”, khơng hồn tồn nghĩa thực thành ngữ này! Một trường hợp khác: Mục bất kiến, nhĩ tằng văn Thấy em có nghĩa mấy trăng anh cũng chờ Thành ngữ mục bất kiến, nhĩ tằng văn, mắt chẳng thấy, nghe tiếng, lại hồn tồn hợp cnahr, hợp ý, hớp tình với câu ca ẩn chứa thành ngứ Một câu khác tác giả dân gian lồng vào thật hợp lý: Vật phi nghĩa bất thủ, nhơn phi nghĩa bất giao Anh nguyền cắt đứt chịu đau Ngăn phường lòng mận đào lố lăng Thành ngữ Hán Việt câu ca minh chứng rõ ràng câu thơ phía dưới: nhân phia nghĩa ứng với phường lòng mận dạ đào! Ngẫm mà xem! Một học dành cho kẻ mê trăng hoa, say ong bướm, vốn phổ biến xã hội chuyện năm thê bảy thiếp cho bình thường: Vợ lớn đánh vợ nho Chạy cửa ngõ cắn co kêu trời Nhứt phu lưỡng phụ đời đặng đâu Một chồng hai vợ chắn xảy thảm trạng! Một vợ thì nằm giường lèo Hai vợ thì xuống chuồng heo mà nằm Cũng có khi, hai, ba thành ngữ Hán Việt xuất hiện: Nhứt ngôn trúng, vạn ngôn dụng Nhứt ngôn bất trúng, vạn bất thành Anh đừng có thuyết bất hành tội em Tần số thành ngữ Hán Việt có mặt cao, vấn đề khơng làm cho câu văn nặng nề, vẫn dễ nghe, dễ hiểu, người bình dân! Điển tích và thành ngữ điển tích qua ca dao Tây Nam 2.1 Khái niệm Chúng nhận thấy cần phần biệt thành ngữ với điển cố (có người gọi điển tích) Thế điển tích, chúng tơi trình bày khái niệm “Điển tích qua tác phẩm ngâm khúc hình thức song thất lục bát văn học Việt Nam trung đại” [68; 11], chúng tơi xin trích dẫn lại phần: Chúng tơi quan niệm rằng: Điển tích (hay điển cố) biện pháp tu từ, nhà văn sử dụng “câu chuyện đó” cho phù hợp với văn mạch nhằm tạo tính hàm súc cho lời văn, ý thơ (Chúng nhấn mạnh điển tích phải có tình tiết của câu chuyện: chuyện sử sách, chuyện hoang đường truyền tụng, …) Còn thành ngữ điển tích, tức cụm từ cố định lại ẩn chứa câu chuyện, tích xưa! Đây điển tích: Mặt trời vằ lặn, mặt trăng vừa chói Mình nghiêng tai tơi hoi nho đơi lời Còn chuyện tào khang bất đắc, nhơn nghĩa đời em tính sao? Tao khang hay Tào khang nghĩa đen bã rượu cám, hai thức ăn dùng để ni heo, người nghèo khổ họ dùng hai thức nầy ăn để sống Do hai chữ Tào khang để lúc nghèo khổ Chuyện kể rằng: Tống Hoằng họ tên vị quan đại phu triều vua Quang Vũ nhà Hậu Hán Tống Hoằng có tánh tình trung nghĩa, chánh trực chung thủy Vua Quang Vũ có người chị Hồ Dương Cơng chúa, sớm góa chồng Cơng chúa mộ Tống Hoằng thường nói rằng: Nếu Tống Hoằng Cơng chúa chịu ưng làm chồng Vua Quang Vũ biết nên cho gọi riêng Tống Hoằng để thử ướm lời, hỏi rằng: - Ngạn vân: Quí dịch giao, phú dịch thê, hữu chư? (Ngạn ngữ nói rằng: Sang đổi bạn, giàu đổi vợ, có chăng?) Tống Hoằng liền tâu rằng: Thần văn: Bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đường (Thần nghe: Bạn bè lúc nghèo hèn nên quên, người vợ cám để nhà sau) Hán Quang Vũ Công chúa Hồ Dương nghe Tống Hoằng nói biết Tống Hoằng người trung nghĩa chung thủy, nên kính phục bỏ ý định riêng Tống Hoằng có người vợ nhà bị bệnh phải chịu mù lòa Hằng ngày, ngồi làm việc quan, Tống Hoằng săn sóc vợ tới bữa cơm tự tay đút cơm cho vợ ăn Dù vợ bị mù lòa Tống Hoằng lòng thương u chung thủy, khơng mà muốn cưới vợ khác Thật đời có người thế, nên để gương tốt ngàn đời sau Đây điển tích khác: Tại cha mẹ dứt đường tơ nguyệt Khuyên em đừng trực tiết ̉ng cơng Tích tơ ngụt, có nguồn gốc từ câu chuyện truyền lại: Đời nhà Đường, có người Vi Cố kén vợ, gặp ông cụ ngồi dựa túi xem sách bóng trăng Anh ta hỏi, ơng cụ bảo sách chép tên người lấy túi đựng sợi hồng (xích thằng) để buộc chân hai người phải lấy nhau, không gỡ Anh ta hỏi phải lấy ai, ơng cụ đứa bé lên ba tuổi tay người đàn bà chột mắt đem rau bán chợ mà bảo vợ Vi Cố Vi Cố giận, sai người đâm bé ấy, bị thương Mười bốn năm sau, nhiên Vi Cố lấy người gái Chữ "nguyệt lão" thường dịch nơm na "trăng già" Hai chữ Ơng Tơ Bà Nguyệt tích mà Xin dẫn thêm số điển tích khác ca dao Tây Nam Bộ: Trời mưa lác đác Hột cát nằm nghiêng Chàng Phụng Tiên gá nghĩa Điêu Thuyền Kiếp không đặng thời nguyền kiếp sau Rồng chầu biển Bắc phụng múa Hà Tiên Thương gặp mặt thương liền Tỷ Lã Bố Điêu Thuyền Lữ Bố (Lữ Phụng Tiên) Điêu Thuyền hai nhân vật Tam Quốc diễn nghĩa Chuyện Quan Vũ (Vân Trường bắt tha Tào Tháo, Huê Dung Đạo vào lời thơ dân gian: Bướm bắt Quan Công ngộ Tào tặc Anh gặp em lần vắng mặt xót xa Hay chuyện Tiết Đinh San Phàn Lê Huê thời nhà Đường xuất hiện: Ai khôn bằng Tiết Đinh San Cũng mắc kế nàng Phàn Lê Huê Còn thành ngữ ẩn chứa điển tích, gọi quen thành ngữ điển tích: Bá Nha vắng mặt Tử Ky Ốm đờn luống chịu sầu bi mình Bá Nha Tử Kỳ đôi bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc Bá Nha làm quan, Tử Kỳ tiều phu Một hôm, Bá Nha đến cửa sông Hán Dương, nhằm đêm Trung Thu, để thưởng ngoạn dạo đàn réo rắt Bỗng dây đàn đứt Bá Nha tự nghĩ có người nghe lén, sai quân hầu lên bờ tìm xem có người nghe đàn mà khơng lộ mặt Qn hầu lãnh lịnh lên bờ có người từ bờ lên tiếng: - Xin lấy làm lạ, tiểu dân tiều phu kiếm củi muộn, trộm nghe khúc đàn tuyệt diệu Ngài - Người quân tử bờ, thực biết nghe đàn, biết vừa ta khảy khúc khơng? - Khúc đàn vừa tấu là: Ðức Khởng Tử khóc Nhan Hồi Bá Nha nghe xong, quá, mừng rỡ sai quân hầu bắc cầu lên bờ mời người quân tử xuống thuyền đàm đạo Bá Nha lại sanh lòng cảm mến Tử Kỳ hiếu để với phụ mẫu, nên xin kết nghĩa anh em với Tử Kỳ, để không phụ nghĩa tri âm mà suốt đời Bá Nha chưa gặp Đến hồi từ biệt, Bá Nha xúc động, hẹn ước Tử Kỳ, ngày Trung Thu năm sau, hai anh em hội ngộ ghềnh đá nầy Năm sau, ngày ước hẹn với Tử Kỳ, Bá Nha thu xếp hành trang đến núi Mã Yên Chờ mãi, Bá Nha gặp lão trượng tay chống gậy, tay xách giỏ, từ từ lại Bá Nha thi lễ, hỏi: - Xin lão trượng giùm đường vào nhà Chung Tử Kỳ Vừa nghe tiếng Chung Tử Kỳ, lão trượng nhòa lệ, nói: - Chung Tử Kỳ lão Ngày Trung thu năm ngối, đốn củi muộn, gặp quan Ðại Phu Du Bá Nha kết bạn tri âm Khi chia tay, Bá Nha tặng hai đỉnh vàng, dùng tiền nầy mua sách học thêm, ngày đốn củi, tối học sách, vậy, sức khỏe hao mòn, sanh bệnh Bá Nha nghe khóc nức nở, thương cảm vô Lão trượng ngạc nhiên hỏi qn hầu biết thượng quan bạn tri âm trai Bá Nha Chung lão đưa đến viếng mộ Kỳ Sau ba tuần hương, đánh xong đàn xưa xót thương người mộ Bá Nha đập bỏ đàn, nguyện không đàn cho nghe nữa, bạn tri âm đâu Tích xưa vậy! Có tích lấy Truyện Kiều, kiệt tác văn học cổ điển Việt Nam: Lòng dặn lòng dụ dỗ đừng xiêu Giá Kim Trọng với Thuý Kiều thuở xưa Vài kết luận Thứ nhất, nguyên nhân đâu ca dao Tây Nam Bộ lại ẩn chứa nhiều thành ngữ điển tích? Theo chúng tôi, câu ca mà phần lớn đời từ năm 50 kỷ XX trở trước, mà người bình dân miền đất trẻ tiếp xúc nhiều với văn hoá, văn học Trung Hoa cổ điển, đặc biệt báo chữ chữ quốc ngữ xuất hiện, nhiều tác phẩm tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc dịch truyền bá rộng rãi đến người bình dân Phong trào đọc “truyện Tàu” nét sinh hoạt văn hố phổ biến nơng thơn Cửu Long trước đây! Từ câu chuyện đó, điển tích, thành ngữ xuất quay trở lại vào ca dao, dân ca Cần nói thêm, câu ca Bắc Trung Bộ xuất yếu tố chứa điển tích, hay thành ngữ Hán Việt nhà Nho ẩn dật tạo Tác giả ca dao dân ca vùng miền bên cạnh người bình dân chân tay bùn, có tham gia người theo cửa Khổng, sân Trình từ chối chốn quan trường mà sống dân, dân tạo nên Điều này, học giả khẳng định (Xem Bùi Mạnh Nhị (chủ biên), Văn học Dân gian công trình nghiên cứu, Nxb Giáo dục, H 2000) Ở miền Tây Nam Bộ này, Nho học có tầm ảnh hưởng khơng đáng kể Những Nho sĩ tiếng tác giả dân gian đúc kết: Vĩnh Long có cặp rồng vàng Nhất Bùi Hữu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần, Nếu phải kể thêm thầy Đồ Chiều, số Thầy đồ mang kiến thức từ sách Bắc phương truyền lan rộng rãi cho người không đáng bao Thứ hai, mặt chức năng: từ xuất yếu tố nêu làm cho lời văn thêm trang nhã, trao chuốt, nhiều ngữ cảnh vận dụng hợp lý giàu sức thuyết phục đối tượng tiếp nhận Đồng thời qua ta thấy tâm hồn người bình dân phong phú đa dạng, họ sẵn sàng tiếp nhận yếu tố vay mượn để sáng tạo nét mẻ cho loại hình sinh hoạt quen thuộc cách đồng ruộng ca dao, dân ca Thứ ba, mặt từ ngữ, tạo nên tượng trùng điệp tạo nên nét đặc sắc độc đáo: ca dao có chen thành ngữ, điển tích, nhiều thành ngữ lại điển tích Phân tích rạch ròi điều khơng giản, người tạo văn đâu muốn có tách bạch rạch ròi vậy! / Trần Minh Thương ... chuyện đó, điển tích, thành ngữ xuất quay trở lại vào ca dao, dân ca Cần nói thêm, câu ca Bắc Trung Bộ xuất yếu tố chứa điển tích, hay thành ngữ Hán Việt nhà Nho ẩn dật tạo Tác giả ca dao dân ca vùng... cách đồng ruộng ca dao, dân ca Thứ ba, mặt từ ngữ, tạo nên tượng trùng điệp tạo nên nét đặc sắc độc đáo: ca dao có chen thành ngữ, điển tích, nhiều thành ngữ lại điển tích Phân tích rạch ròi điều... "nguyệt lão" thường dịch nôm na "trăng già" Hai chữ Ông Tơ Bà Nguyệt tích mà Xin dẫn thêm số điển tích khác ca dao Tây Nam Bộ: Trời mưa lác đác Hột cát nằm nghiêng Chàng Phụng Tiên gá nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành ngữ hán việt, điển tích trong ca dao tây nam bộ , Thành ngữ hán việt, điển tích trong ca dao tây nam bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn