CẢM THỨC về THỜI GIAN và KHÔNG GIAN TRONG CHINH PHỤ NGÂM

6 94 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:48

Hình ảnh người phụ nữ hình ảnh thành cơng văn học Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII - nửa đầu kỷ XIX Các tác phẩm văn học giai đoạn tranh tái số phận khổ đau, bất hạnh người phụ nữ Việt Nam xã hội phong kiến Trong chinh Phụ Ngâm tác phẩm bật, khúc ngâm người chinh phụ, lời thở than ốn người phụ nữ có chồng chiến trường Tác phẩm khơng có ý nghĩa nội dung phản chiến sâu sắc mà có nét nghệ thuật độc đáo thời gian không gian- cảm thức giới người trung đại Cảm thức thời gian người trung đại thời gian vũ trụ mang tính chất tuần hồn, ln hồi Tương ưng với thời gian vũ trụ thời gian thực tại, thời gian vũ trụ có tính chất tuần hồn thời gian thực đời người mang tính chất tuyến tính Thời gian tuyến tính gắn liền với cảm thức trôi chảy, ngắn ngủi đời người Trong Chinh Phụ Ngâm thời gian tuần hoàn xuất nhằm tăng cường cảm giác độ dài triền miên không dứt thời gian tại, nhằm khắc họa tâm trạng cô đơn, buồn khổ người chinh phụ Thời gian tác phẩm thời gian mong nhớ kéo dài vô tận, hồi tưởng buổi tiển đưa có đến ba tiển đưa, thời gian tâm lý Đó tiển đưa hai người: “Nhủ tay lại cầm tay Bước bước dây dây lại dừng” Cuộc tiễn đưa theo đoàn quân: “Giáp mặt phút chia tay Hà lương chia rẽ đường Bên đường trông cờ bay ngùi ngùi” tiễn đưa tâm tưởng: “Cùng trông lại mà chẳng thấy Thấy xanh xanh ngàn dâu” Tính liên tục tuần hồn thời gian thể đoạn thơ trách người chinh phu lỡ hẹn diễn với ý niệm thời gian liên tục tuần hồn vũ trụ, vòng tuần hồn bốn mùa xn, hạ, thu, đơng: Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu Hỏi ngày ước nẻo quyên ca Nay quyên giục oanh già Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo Thuở đãng đồ mai chưa dạn gió Hỏi ngày độ đào bơng Nay đào quyến gió đơng Phù dung lại rã bên sơng ba xồ Chim oanh biểu trưng cho mùa xuân, chim đỗ quyên biểu trưng cho mùa hè, hoa đào biểu trưng cho mùa xuân, Cả đoạn thơ khơng từ thời gian, mà lên hình ảnh sinh thể đời sống tự nhiên Chính tuần hồn lặp lại hình ảnh giúp người đọc hình dung tuần hồn trơi chảy đến bất tận thời gian Bên cạnh đoạn thơ, tác giả dùng kết cấu thơ trùng điệp thể tâm trạng chờ đợi mõi mòn người chinh phụ, nàng đợi chờ hy vọng người chinh phu trở lời hẹn ước Tính liên tục tuần hồn thời gian khơng thể phương thức gián tiếp qua hình ảnh biểu trưng mà diễn tả trực tiếp từ thời gian sáng – trưa - chiều - tối, ngày, đêm Hẹn ta Lũng Tây nham ấy, Sớm trông thấy tâm, Ngập ngừng rung cành trâm, Thôn trưa nghe dậy tiếng cầm lao xao Hẹn nơi nao Hán Dương cầu nọ, Chiều lại tìm có tiêu hao, Ngập ngừng gió thổi chéo bào, Trong vòng tuần hồn sáng - trưa - chiều - tối thời gian buổi chiều ban đêm thường thay xuất nhiều Chinh Phụ Ngâm Tất khắc sâu vào nỗi mong nhớ người chinh phu, tâm trạng nhớ thương người chinh phụ tâm trạng thường trực Những câu thơ lặp cấu trúc trùng điệp có tác dụng khắc họa luân chuyển biến đổi, liên tục tuần hồn thời gian Qua đó, làm bật chờ đợi mỏi mòn đến tái tê người chinh phụ Sự vận hành thời gian vũ trụ tuần hồn trơi chảy mà đời người hữu hạn Cảm thức ln thường trực quan niệm người trung đại Cảm thức khơng gian người trung đại khơng gian vũ trụ bao la vô cùng, vô tận mang tính chất vĩnh Đối lập với khơng gian vũ trụ không gian thưc tại, không gian tâm tưởng nhân vật, nơi gắn bó tạm bợ người, biến đổi khôn lường Trong Chinh phụ ngâm thể đầy đủ cảm thức không gian người trung đại Đó khơng gian chiến trận gắn liền với số phận người chinh phu Có thể nói phần lớn khúc ngâm hình ảnh người chinh phụ dõi mắt trông theo người chinh phu từ lúc chia tay đến hành quân chiến trận Không gian chiến trận lên bao la hoang vắng: “Chàng từ vào nơi gió cát Đêm trăng nghĩ mát nơi nao” Không gian bao la, mênh mơng gới lên với hai từ “gió cát” Hay bao la, hoang vắng: “Non kỳ quạnh quẽ trăng treo Bến Phì gió thổi đìu hiu gò” Khơng gian lên với thê lương, ảm đạm, thiếu sống Điều thể phần tính chất chiến, chiến nghĩa, cơng lý mà chiến tranh phi nghĩa lực phong kiến Đối lập với khơng gian bao la, rộng lớn khơng gian nơi kh phòng gắn liền với sống vô vị người chinh phụ Nơi người thiếu phụ lẻ loi bóng, ngày nhớ đêm mong, dõi mắt theo người chồng nơi chiến trận “Gà eo óc gáy sương năm trống Hòe phất phơ rủ bóng bốn bên” Khơng gian lạnh lẽo, người chinh phụ đối diện với đèn khuya, không gian ngột ngạt, tù túng, bao trùm khắc khoải nhớ mong người chinh phụ “Rêu xanh lớp chung quanh Dạo sân bước trăm tình ngẩn ngơ” Khơng gian ảm đạm đìu hiu bị vây phủ lớp rêu xanh Tâm hồn người chinh phụ nặng chữ tình, bước chân trĩu nặng nỗi nhớ niềm thương Đó khơng gian ngoại cảnh mênh mơng gắn với tâm trạng ngóng trơng, khắc khoải đợi chờ Nàng trông bốn phương xa xôi: “Trông bến nam bãi chia mặt nước Cỏ biếc um dâu mướt màu xanh” “Trơng đường Bắc đơi chòm qn khách Rườm rà xanh ngắt núi non” “Non Đông thấy hầu chất đống Trĩ sập sè mai bẻ bai” “Lũng tây thấy nước dường uốn khúc Nhạn liệng không song giục thuyền câu” Bốn phương mang màu sắc khác nhau, gắn liền tâm trạng người chinh phụ lúc êm đềm lúc lại trào dâng Chinh phụ ngâm thể khơng gian ảo mộng gắn với tâm trạng nhớ thương khát vọng hạnh phúc: “Sớm hồn mộng gần Đêm đêm thường đến Giang Tân tìm người” Nàng tìm quên men rượu, vượt qua khoảng cách địa lí xa xơi để tìm người chinh phu giấc mộng cho vơi nỗi nhớ Không gian giấc mộng chổ dựa tinh thần để người chinh phụ thỏa ước mơ xum họp, đoàn viên Cảm thức thời gian không gian người trung đại có mối quan hệ với Thời gian tuyến tính có quan hệ mật thiết với không gian thực phản ánh mối quan hệ người với tự nhiên: “Khắc đằng đẵng niên Mối sầu dằng dặc tựa miền bể xa” Thời gian ngừng lại, thời gian tâm trạng có kết hợp không gian tù túng thời gian chậm chạp Thời gian chu kỳ có quan hệ mật thiết với khơng gian vũ trụ: “Tin thường lại người không thấy lại, Hoa dương tàn trải rêu xanh, Rêu xanh lớp chung quanh, Sân bước trăm tình ngẩn ngơ” Hình ảnh thiên nhiên vận động biểu trưng cho trơi chảy thời gian Từ làm bật vận động thời gian tuần hồn bất tận khơng gian bao la, mênh mông Chinh phụ ngâm thể cảm thức người trung đại thời gian không gian mối quan hệ vận hành vũ trụ Đó cảm thức thời gian tuần hoàn, luân hồi vũ trụ thời gian tuyến tính ngắn ngủi, thời gian tâm trạng Cảm thức không gian vũ trụ bao la vơ cùng, vơ tận mang tính chất vĩnh không gian tâm tưởng nhân vật nơi gắn bó tạm bợ người, biến đổi khơn lường Chinh phụ ngâm thể mối quan hệ chặt chẽ thời gian khơng gian, từ thấy nét độc đáo, sâu sắc tác phẩm mang đậm nét đặc điểm văn chương trung đại, mà cảm thức thời gian không gian điển hình ... chảy thời gian Từ làm bật vận động thời gian tuần hoàn bất tận không gian bao la, mênh mông Chinh phụ ngâm thể cảm thức người trung đại thời gian không gian mối quan hệ vận hành vũ trụ Đó cảm thức. .. vĩnh Đối lập với không gian vũ trụ không gian thưc tại, không gian tâm tưởng nhân vật, nơi gắn bó tạm bợ người, biến đổi khôn lường Trong Chinh phụ ngâm thể đầy đủ cảm thức không gian người trung... khơn lường Chinh phụ ngâm thể mối quan hệ chặt chẽ thời gian không gian, từ thấy nét độc đáo, sâu sắc tác phẩm mang đậm nét đặc điểm văn chương trung đại, mà cảm thức thời gian khơng gian điển
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢM THỨC về THỜI GIAN và KHÔNG GIAN TRONG CHINH PHỤ NGÂM , CẢM THỨC về THỜI GIAN và KHÔNG GIAN TRONG CHINH PHỤ NGÂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn