Các biện pháp cơ bản rèn luyện cảm thụ văn học

8 33 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:48

Điều kiện phân tích, đánh giá, thẩm định giá trị văn nghệ thuật người đọc cảm thấy văn hay, hấp dẫn xúc động thực đọc hay không Nghĩa đọc hiểu văn nghệ thuật, người đọc, dù hay nhiều phải huy động đầu tri giác sau liên tưởng, tưởng tượng để thâm nhập vào giới nghệ thuật văn bản, thể nghiệm giá trị tinh thần hứng thú với sắc điệu thẩm mĩ Nếu q trình khơng xảy người đọc, dù cách nữa, khó hiểu sâu sắc văn đọc Và khơng riêng việc tiếp nhận văn văn học mà việc tiếp nhận loại hình nghệ thuật khác diễn trình tương tự Q trình tâm lí nói cảm thụ văn học Ở đây, phân biệt cảm thụ tiếp nhận văn học Tiếp nhận văn học tồn q trình biến văn thành tác phẩm Đây hoạt động gồm nhiều bước, nhiều cung đoạn; người đọc gần phải huy động tồn lực tinh thần Sách Lý luận văn học viết: “Khái niệm tiếp nhận bao hàm khái niệm cảm thụ, thưởng thức, lí giải, đồng cảm” (4) Còn cảm thụ văn học hoạt động mang tính đặc thù tiếp nhận văn học sở, nguồn gốc cảm thụ nhân hố tự nhiên bên người thơng qua trình lao động sản xuất Cấu trúc cảm thụ đan xen phức tạp yếu tố tri giác, lý giải, tưởng tượng, cảm xúc Trong cấu trúc cảm thụ nhân tố lý tính hồ tan vào muối, đường hồ tan nước, khơng thể nhận biết trở thành siêu lý tính Mục đích cảm thụ cảm nhận, phát hiện, khám phá, chiếm lĩnh chất thẩm mỹ văn chương nhằm đào tạo, bồi dưỡng mỹ cảm phong phú, tinh tế cho độc giả Với cách quan niệm cảm thụ, nhận thấy việc xác lập biện pháp rèn luyện cảm thụ cho học sinh dạy đọc hiểu văn văn học trường phổ thơng ý nghĩa quan trọng; đặc biệt góp phần đảm bảo tính nghệ thuật đặc thù môn ngữ văn Các biện pháp rèn luyện cảm thụ văn học cho học sinh phần đề cập cơng trình phương pháp dạy học ngữ văn Đầu tiên, phải kể tới Phương pháp luận dạy văn học Z.Ia.Rez chủ biên Trong sách này, tác giả xác định số biện pháp bộc lộ thúc đẩy đồng sáng tạo người đọc; thực chất, nói biện pháp rèn luyện cảm thụ cho học sinh Các tác giả viết: “Các nhiệm vụ đặc thù phân tích nhà trường (gợi lên đồng thể nghiệm, kích thích trí tưởng tượng học sinh, hình thành phẩm chất người đọc…) không cho phép giới hạn biện pháp phân tích, nghiên cứu văn học phân tích nhà trường”(3) Do đó, phải xác định biện pháp đặc thù nhằm mục đích “phát triển trí tưởng tượng người đọc đồng thời dùng làm phương tiện để phát đưa việc cảm thụ người đọc vào việc phân tích”(3) Nhưng khn khổ giáo trình, tác giả khơng thuyết minh sở lý thuyết để xác định biện pháp nói Theo chúng tơi, cấu trúc, chế cảm thụ văn học sở để xác lập biện pháp bộc lộ thúc đẩy đồng sáng tạo người đọc Do đó, phần đề xuất biện pháp phong phú số lượng khác nội dung biện pháp Ở nước, nói nay, chưa cơng trình tập trung xây dựng biện pháp rèn luyện cảm thụ văn học cho học sinh trường phổ thông Nguyên nhân nhà nghiên cứu đồng hai khái niệm tiếp nhận cảm thụ khơng phân định dứt khốt ranh giới hai khái niệm Nói thế, khơng phải biện pháp xây dựng cảm thụ văn học cho học sinh chưa đề cập tới; phần lớn biện pháp đề xuất cơng trình nghiên cứu mặt, nhân tố riêng cảm thụ văn học liên tưởng tưởng tượng mà tiêu biểu công trình Cơng nghệ dạy văn Phạm Tồn Rèn luyện tư sáng tạo học sinh dạy học tác phẩm văn chương Nguyễn Trọng Hoàn Nhưng biện pháp xác định chưa tập trung Trên sở khái niệm cảm thụ văn học, đặc biệt xác định cấu trúc nó, chúng tơi đề xuất biện pháp rèn luyện cảm thụ văn học cho học sinh dạy đọc hiểu văn trường phổ thơng Xin trình bày nội dung biện pháp cụ thể: Đọc diễn cảm: Đọc diễn cảm thể sáng tạo tác phẩm văn học giọng đọc nhằm tác động đến người nghe Nếu biện pháp khác thơng thường tác động đến lý trí đọc diễn cảm, trước hết chủ yếu tác động đến tình cảm Bởi vì, thực chất đọc diễn cảm thuộc nghệ thuật trình diễn, điểm tương đồng với ngâm thơ trình diễn ca khúc Nếu giáo viên đọc diễn cảm tốt tạo nên bầu khơng khí tươi mát học Người học, chừng mực đó, thưởng thức giọng đọc dễ sản sinh ấn tượng, xúc động tự nhiên văn thể thấy rõ thực tế học sinh nhà tiếp xúc với văn không lần; việc lên lớp đọc lại văn không tạo khác biệt dễ gây nhàm chán tập trung Do đó, hình thức đọc diễn cảm, giáo viên tạo cho học sinh bất ngờ, hứng thú khiến em nhiên cảm nhận mẻ văn Đó chưa nói giáo viên yêu cầu học sinh trình bày tạo hội cho em bộc lộ thân Đương nhiên, giáo viên phải gieo vào học sinh ý thức đọc cho hút qua chuyện, đọc thể cảm thụ thể nghiệm sâu sắc tác phẩm, để người khác sản sinh ấn tượng tương tự Diễn cảm hồn tồn uốn éo đầu lưỡi mà thể cảm xúc nội tâm hồn Vấn đề nói sáng tỏ làm rõ vấn đề lại phải đọc diễn cảm Trước hết, ngơn từ văn nghệ thuật tổ chức đặc biệt, nhà văn phải nghệ sĩ ngôn từ Ngôn từ văn học ngôn từ mang tính hình tượng, biểu cảm, tác phẩm thơ nói đến tính nhạc ngôn từ Đọc thơ để làm cho tác phẩm thơ vang lên nhạc làm cho ngân nga hồn người Giáo sư Trần Thanh Đạm cho đọc diễn cảm tác phẩm thơ phải đọc cho tác phẩm “sáng hết hình ngân hết nhạc” Tuy nhiên, phương diện khác quan trọng hơn, nội dung cảm hứng văn bản, sản phẩm việc thể rung động mãnh liệt, cảm hứng nồng nàn, cháy bỏng nghệ sĩ vào tác phẩm Đọc diễn cảm lột tả nội dung tình cảm nó, phải đọc giọng điệu, làm lây lan cảm xúc nhà văn đến người đọc, truyền cảm hứng cho độc giả Ngay tên gọi nói chất việc đọc diễn cảm, người đọc phải thể xúc cảm, tình cảm giọng đọc Những cảm xúc giả tạo mà phải cảm xúc chân thành, sâu sắc văn Nói đọc diễn cảm thuộc nghệ thuật trình diễn trước hết “khoe giọng” mà thể xúc động trái tim Chính thế, giáo viên sử dụng thích đáng biện pháp tạo cho học sinh ấn tượng tươi mới, xúc động mạnh mẽ văn bản; đồng thời khả kích thích liên tưởng, tưởng tượng tạo thâm nhập thuận lợi vào giới nghệ thuật văn Cho nên, biện pháp tác dụng rèn luyện cảm thụ văn học cho học sinh Giáo viên sử dụng biện pháp trước hướng dẫn học sinh bước vào phân tích cụ thể văn bản, kết hợp với việc phân tích; hồn tồn sử dụng sau hồn tất việc tìm hiểu văn Ở thời điểm tác dụng riêng; tạo ấn tượng chung; kiểm nghiệm hay khắc sâu sắc thái tình cảm đó; củng cố, thống nhất, nâng cao ấn tượng văn Trần thuật sáng tạo Đây biện pháp thường dùng với học sinh THCS phù hợp với đặc điểm tâm lý cúng lực em Trần thuật sáng tạo tự đặt vào nhân vật văn mà trần thuật lại câu chuyện Hình thức phát huy sáng tạo học sinh, rèn luyện lực hoá thân, nhập thân vào nhân vật Khi trần thuật, chừng mực đó, học sinh phải đặt vào vị trí nhân vật, thể nghiệm mà nhân vật nếm trải tình nó, từ hiểu sâu sắc nhân vật mở rộng kinh nghiệm đời sống Biện pháp khiến học sinh hào hứng học tập, xoá bỏ khoảng cách với văn bản, phát huy sáng tạo Giáo viên phải thực biện pháp cách linh hoạt, khơng nên rập khn Việc trần thuật thay cho việc đọc, thực phần củng cố học, tuỳ vào đối tượng học sinh Giáo viên thiết phải động viên khích lệ hướng dẫn, uốn nắn cần thiết Mục đích trần thuật sáng tạo khơng phải để học sinh nắm vững hệ thống cốt truyện văn mà đường để cảm thụ văn Do đó, giáo viên phải định hướng việc trần thuật vào lĩnh hội thể nghiệm giá trị văn Chẳng hạn, lưu ý học sinh diễn tả tình trọng yếu, diễn biến tâm lý xúc cảm tế nhị nhân vật Cũng cần lưu ý biện pháp phát huy sáng tạo học sinh giáo viên phải định hướng để học sinh khơng cảm xúc tình cảm mà thay đổi ý đồ sáng tác nhà văn hay tính cách nhân vật Đặt câu hỏi gợi cảm xúc, liên tưởng, tưởng tượng Trước hết câu hỏi gợi cảm xúc, dạng đơn giản chúng câu hỏi trắc nghiệm tình cảm Những câu hỏi kiểm tra phản ứng tình cảm học sinh; mặt khác thúc đẩy đồng cảm, khuyến khích em lắng nghe tiếng nói trái tim Chẳng hạn, sau đọc diễn cảm, giáo viên hỏi: Em ấn tượng văn bản? Dạng câu hỏi thường gọi câu hỏi ấn tượng chung Và dạng tương tự, câu hỏi như: Em ấn tượng (đoạn thơ, khổ thơ, câu thơ…trong thơ; hay hành động, ngơn ngữ, tích cách nhân vật… truyện)? Nhưng hình thức đặt câu hỏi sáng tạo hơn, dựa vào việc khơi gợi liên tưởng học sinh mà tạo đồng cảm, thể nghiệm văn Chẳng hạn, dạy Ra ma buộc tội, phân tích hình tượng Xi-ta, đến đoạn nhà văn miêu tả nỗi đau đớn nghẹt thở nàng, giáo viên đọc câu: “Gia-na-ki xấu hổ cho số kiếp nàng Nàng muốn chơn vùi hình hài thân xác mình”, hỏi học sinh: Khi xấu hổ cảm giác đứng trước mặt người? Hay để bình giá chi tiết anh niên Lặng lẽ Sa Pa Nguyễn Thành Long “thèm người” nên ngáng gỗ dọc đường không cho xe qua để gặp trò chuyện người qua đường, giáo viên hỏi học sinh: thể hiểu thèm người cảm giác mà phải hồn cảnh hay đơn khơng? Tại tác giả khơng nói anh đơn, muốn gặp để nói chuyện mà lại nói “thèm người”? Và em trải qua cảm giác hay chưa? Em nghĩ anh niên? Những câu hỏi dạng khiến học sinh phải huy động kinh ngiệm thân để soi sáng chất nhân vật, dễ đồng cảm sâu sắc với tình cảnh ngộ Ngồi ra, giáo viên dùng câu hỏi khơi gợi tưởng tượng học sinh Văn học dùng ngôn ngữ làm chất liệu, tính chất phi vật thể ngơn ngữ nên hình tượng văn học khơng thể tác động trực tiếp vào giác quan người đọc, mà tác động gián tiếp thông qua liên tưởng, tưởng tượng Cho nên thưởng thức văn văn học đòi hỏi phải huy động tưởng tượng, hình thức tưởng tượng để làm bật lên tranh đời sống văn thường gọi tưởng tượng tái tạo Để huy động hình thức tưởng tượng học sinh vào cảm thụ văn bản, giáo viên đặt câu hỏi với dạng sau: Em hình dung tranh (Với Thu điếu Nguyễn Khuyến chẳng hạn tranh tranh mùa thu) tác giả thể tác phẩm? Ở đây, hồn tồn khơng phải việc phân tích tranh mà yêu cầu học sinh phải nhìn bên thầm kín, phải hình dung thấy tranh đầu mình, chừng mực định sống với nó, đồng cảm với Khả tưởng tượng cao thâm nhập vào văn sâu sắc, người đọc xu hướng quên giới thực tại, sống giới tưởng tượng nhà văn sáng tạo nên Nhưng tưởng tượng cảm thụ văn học hình thức khác nhập thân vào nhân vật, làm sống lại thân cảm xúc nhân vật trải qua Với thao tác liên tưởng, học sinh vận dụng trải nghiệm để hiểu nhân vật, hình thức tưởng tượng lại yêu cầu học sinh thể nghiệm chưa trải qua Nó tạo xúc động, đắm say mãnh liệt văn Để huy động hình thức tưởng tượng học sinh, giáo viên dùng hình thức đặt câu hỏi, câu hỏi kèm theo gợi ý định Chẳng hạn, tổ chức đọc hiểu Hồi hương ngẫu thư Hạ Tri Chương, giáo viên hỏi: Một người lâu ngày thăm quê hương tâm trạng nào? Một người bình thường thăm quê giống với người biền biệt xa quê, quê tuổi già rồi? Em nghĩ tình tác giả thơ? Dùng lời bình thời diểm Dùng lời bình hấp dẫn chỗ tác dụng lớn việc rèn luyện cảm thụ cho học sinh Trước hết, khiến học sinh ấn tượng sâu sắc khó phai mờ vẻ đẹp văn chương; sau đến, rèn luyện khả thẩm định điểm sáng thẩm mỹ văn Biện pháp cho phép giáo viên phát huy phẩm chất nghệ sĩ mình; kích thích mầm sáng tạo học sinh, tạo nên giao lưu tình cảm văn Nhưng giáo viên không lạm dụng biện pháp này, nhiệm vụ giáo viên tổ chức để học sinh cảm thụ lĩnh hội giá trị văn trổ tài trình diễn để thơi miên học sinh Do đó, giáo viên tung lời bình học sinh cảm nhận chưa tới, đánh giá chưa xác đáng lời bình lúc tác dụng hỗ trợ, tiến tới khắc sâu ấn tượng cho học sinh, tạo nên khoái cảm thẩm mỹ Lời bình thế, trước hết phải giàu cảm xúc, sản phẩm xúc động sâu sắc trước vẻ đẹp văn Mặt khác, phải độc đáo, giáo viên phải chọn cách nói ấn tượng, ưu tiên tiên lối diễn đạt giàu hình ảnh nhằm tác động mạnh đến học sinh Hơn nữa, giáo viên chọn bình chi tiết điểm sáng nghệ thuật tác phẩm việc bình giá giúp học sinh nắm thần thái, linh hồn văn Ở đây, chúng tơi muốn nói đến lời bình khả đánh thức liên tưởng học sinh, tựa đường dẫn học sinh thâm nhập tự nhiên vào giới nghệ thuật văn Tại lời bình lại chức này? Vì thân lời bình chứa đựng liên tưởng thẩm mỹ nhạy bén Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh cho bình văn chẳng qua thể liên tưởng thẩm mỹ người đọc tác phẩm Chẳng hạn, Xuân Diệu bình chùm thơ thu tiếng Nguyễn Khuyến, ông kể lại chuyến thăm quê nhà thơ, vùng đồng chiêm trũng, ngòi bút ơng phác thảo cảnh vật nơi đây, phong cảnh vào thơ Nguyễn Khuyến, từ phác thảo duyên dáng đó, Xuân Diệu dẫn ta vào câu thơ Nguyễn Khuyến, câu thơ vẽ nên hồn, thần mùa thu, “điển hình cho mùa thu nông thôn đồng Bắc Bộ” Tương tự, giáo viên khơi gợi học sinh nhớ đêm ngắm trăng sáng, lần xa q khơng ngi nỗi nhớ mà kí thác nỗi nhớ nhà lên tạo vật, lên vầng trăng khuya để từ cảm nhận nỗi nhớ quê hương bồi hồi, bồn chồn, thẳm sâu, vô da diết, tắm vào không gian bàng bạc, vào vầng trăng trời nhà thơ Lý Bạch Tĩnh tư Hoặc gợi cho học sinh từ bước chân xa nhà, nỗi nuối tiếc khứ dĩ vãng tươi đẹp qua mà thấu tỏ nỗi niềm lữ thứ, lòng ba đào, cố quận tang thương hố vào tiếng quốc quốc đau lòng, sầu thảm; tiếng gia gia khản giọng Bà Huyện Thanh Quan Qua đèo ngang Nghĩa phải gợi lên tình nhân vật, liên hệ với tình thân để từ lời bình thích đáng, xuất phát từ rung động sâu xa, chân thật tâm hồn Nó làm cho rung động nhà văn hình tâm hồn học sinh Học sinh nói nhân vật, văn nói lên nỗi lòng Đối chiếu văn với loại hình nghệ thuật khác Một số nhà nghiên cứu khẳng định việc đối chiếu văn với loại hình nghệ thuật khác tác dụng làm hình cảm thụ học sinh, thúc đẩy học sinh hình thành ấn tượng văn Thông thường, số giáo viên đối chiếu văn với nghệ thuật hội hoạ điện ảnh Tuy nhiên, giáo viên không lạm dụng, việc sử dụng hình ảnh mang tính chất đối chiếu, so sánh hai cách cảm thụ, hai cách nhìn, hướng tới khơi gợi cảm thụ hoàn toàn khơng dùng hình ảnh làm tài liệu trực quan số người hay làm biện pháp thủ tiêu trí tưởng tượng học sinh, học sinh dễ xu hướng đồng văn với tác phẩm nghệ thuật khác Một số văn chương trình chuyển thể thành kịch điện ảnh giáo viên cho em xem ngoại khố nêu số vấn đề để em thảo luận Đối với văn thơ phổ nhạc Mùa xuân nho nhỏ Thanh Hải, Đồng chí Chính Hữu, Viếng lăng Bác Viễn Phương, giáo viên hồn tồn cho học sinh thưởng thức ca khúc này, chúng tác dụng lớn việc tạo nên xúc động mạnh mẽ học sinh văn Công việc với đọc diễn cảm khả đánh thức cảm giác nhịp điệu, giai điệu cho học sinh từ cảm nhận cung bậc tâm hồn hát lên giai điệu Ths Lê Sử Giảng viên khoa Ngữ văn- Đại học Vinh TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Trọng Hoàn Rèn luyện tư sáng tạo dạy học tác phẩm văn chương, Nxb Giáo dục, 2001 Phan Trọng Luận, Trương Đình, Nguyễn Thanh Hùng, Phương pháp dạy học văn, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 1996 Z.I.A Rez, Phương pháp luận dạy học văn, Nxb Giáo dục, 1983 Trần Đình Sử, Phương Lựu, Nguyễn Xuân Nam, Lý luận văn học (tập 1,2) NXB Giáo dục, 1987 Phạm Tồn, Cơng nghệ dạy văn, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2000 ... đề xuất biện pháp rèn luyện cảm thụ văn học cho học sinh dạy đọc hiểu văn trường phổ thơng Xin trình bày nội dung biện pháp cụ thể: Đọc diễn cảm: Đọc diễn cảm thể sáng tạo tác phẩm văn học giọng... xây dựng cảm thụ văn học cho học sinh chưa đề cập tới; phần lớn biện pháp đề xuất cơng trình nghiên cứu mặt, nhân tố riêng cảm thụ văn học liên tưởng tưởng tượng mà tiêu biểu cơng trình Cơng nghệ... trình Cơng nghệ dạy văn Phạm Toàn Rèn luyện tư sáng tạo học sinh dạy học tác phẩm văn chương Nguyễn Trọng Hồn Nhưng biện pháp xác định chưa tập trung Trên sở khái niệm cảm thụ văn học, đặc biệt xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp cơ bản rèn luyện cảm thụ văn học , Các biện pháp cơ bản rèn luyện cảm thụ văn học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn