CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TỶ GIÁ TẠI VIỆT NAM

25 75 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:28

Khái niệm Lãi Suất: Lãi suất là chi phí vốn khi sử dụng một khoản vay trong một khoảng thời gian nhất định.Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chi tiêu. CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤTTỶ GIÁ TẠI VIỆT NAM LOGO LOGO NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Sở Lý Luận Về Lãi SuấtTỷ Giá Thực Trạng Điều Hành Chế Lãi SuấtTỷ Giá Tại Việt Nam Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Chế Lãi SuấtTỷ Giá LOGO SỞ LÝ LUẬN LÃI SUẤT 1.Khái niệm Lãi Suất: -Lãi suất chi phí vốn sử dụng khoản vay khoảng thời gian định -Lãi suất người vay phải trả để sử dụng tiền không thuộc sở hữu họ lợi tức người cho vay việc trì hỗn chi tiêu LOGO LÃI SUẤT Lãi suất Lãi suất tiền gửi ngân hàng Lãi suất tín dụng ngân hàng Lãi suất chiết khấu Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất tái cấp vốn Lãi suất liên ngân hàng Các loại lãi suất TT NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI LS LOGO CungCầu Tiền Tệ Lạm Phát Sự Ổn Định Kinh Tế Chính Sách Của Chính Phủ LOGO VAI TRỊ CỦA LÃI SUẤT Phân bổ nguồn lực Hoạt động đầu tư Huy động vốn Tỷ giá hối đoái xuất nhập LÃI SUẤT Lạm phát LOGO GIAI ĐOẠN CHẾ ĐIỀU HÀNH LS CHẾ LÃI SUẤT MỤC TIÊU HƯỚNG TỚI - Duy trì tăng trưởng kinh tế 1996 -7.2000 8.2000 - 5.2002 Lãi suất trần Điều hành lãi suất kèm biên độ - Kiểm soát lạm phát, ổn định sức mua VND so với đồng tiền khu vực - Quyết tâm đổi sách lãi suất theo hướng tự hóa - Gắn lãi suất nước với khu vực giới - Tạo điều kiện cho NH chủ động : huy động cho vay 6.2002 - 5.2008 chế lãi suất thỏa thuận - Tăng lực cạnh tranh thị trường - Chủ động phòng ngừa rủi ro hội nhập LOGO GIAI ĐOẠN 5.2008-4.2010 LOGO GIAI ĐOẠN 5.2008-4.2010  Sử dụng lãi suât công cụ quan trọng để kiểm soát lạm phát  Ngày 16/5/2008, NHNN ban hành định số 16/2008/QĐ-NHNN : *Lãi suất cho đồng VND 12 % *Lãi suất cho vay không vượt 150 % LSCB NHNN ban hành  LS phát huy tác dụng kiểm soát lạm phát hiệu LOGO GIAI ĐOẠN 4.2010 – Hiện Lãi suất thỏa thuận: Ổn định thị trường tiền tệ hướng theo QL Cung – Cầu Tạo tính khoản, minh bạch Nâng cao khả cạnh tranh NH LOGO GIAI ĐOẠN 4.2010 – Hiện LOGO GIAI ĐOẠN 4.2010 – Hiện  Thị trường nhiều bất ổn => Sức ép lạm phát lớn => Gía vàng tiếp tục tăng cao bất thường tạo xáo trộn mạnh cho kinh tế => Cuộc đua lãi suất tiếp tục tăng cao cuối năm 2010 => Doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn gặp rủi ro chi phí vay tăng cao  Mục tiêu hướng tới: ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát  Sử dụng công cụ lãi suất chủ yếu để thắt chặt tiền tệ  NHNN ban hành QĐ 379/QD-NHNN để tăng lãi suất tái cấp vôn, lãi suất tái chiết, lãi suất cho vay qua đêm LOGO MỘT SỐ HẠN CHẾ CHẾ LS  Chính sách lãi suất bị động, chưa bắt kịp diễn biến thực tế  CS điều chỉnh thường tạo cú sốc lớn, doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro chưa cơng cụ phòng ngừa  Điều hành lãi suất dựa vào tín hiệu doanh nghiệp  Tồn chế lãi suất giá làm bóp méo TT LOGO HỒN THIỆN TT TIỀN TỆ Hoàn thiện khung pháp lý tạo điều kiện cho thị trường phát triển Nâng cao vai trò điều tiết Chính phủ & NHNN Tăng cường khả quản lý – sử dụng vốn TCTD & NHTM LOGO ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CSLS CHẾ LS Lựa chọn chế : Tự hóa lãi suất kiểm soát -Thiết lập mức lãi suất định hướng TT -Hình thành đồng mức lãi suất đạo dựa LSCB -Trong ngắn hạn, cần thiết lập lãi suất trần 14%/năm -Hỗ trợ tính khoản NHTM - Chia nhỏ thành nhiều bước tránh gây sốc cho TT LOGO SỞ LÝ LUẬN TỶ GIÁ HỐI ĐỐI 1.Khái niệm tỷ giá hối đối : - Tỷ giá hối đối hai đồng tiền giá đồng tiền tính số đơn vị đồng tiền khác - Tỷ giá hối đoái hiểu tỉ lệ trao đổi hai đồng tiền hai quốc gia khác LOGO CÁC LOẠI TỶ GIÁ Tỷ giá mua vào bán TG tiền mặt TG chuyển khoản Tỷ giá mở cửa tỷ giá đóng cửa Tỷ giá cố định tỷ giá thả TG danh nghĩa TG hối đoái thực LOGO NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ Lãi suất Cán cân toán quốc tế Tỷ Giá HĐ Các yếu tố khác Lạm phát LOGO VAI TRÒ CỦA TGHĐ Thương mại QT -Tỷ giá hối đối giảm khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập => Cán cân toán tăng thặng dư giảm thâm hụt -Tỷ giá hối đoái tăng khuyến khích nhập khẩu, giảm xuất => Cán cân toán tăng thâm hụt giảm thặng dư -Tăng trưởng kinh tế - Công ăn, việc làm -Lạm phát LOGO Table Đặc Điểm Chế Mục tiêu/ Kết Qủa -Tỷ giá vận hành sơ cứng 1992-1997 - Tỷ giá cố định nhằm chống lạm phát thụ động - VND định giá cao so với USD nhân tố gây ổn định kiểm hãm lạm phát - Tỷ giá hối đoái 1997-1999 - Tỷ giá cố định điều chỉnh biên độ - Cơng bố tỷ giá bình qn 1999-2006 liên NH điều chỉnh biên độ giao động bước vận hành theo chế TT -Có bước điều chỉnh biên độ giao động phù hợp nhằm kiểm soát cung cầu, tạo ổn định tỷ giá LOGO GIAI ĐOẠN 2007-2009 LOGO GIAI ĐOẠN 2010 - NAY LOGO HẠN CHẾ TRONG CHẾ TỶ GIÁ Cung cầu ngoại tệ bị biến dạng, không phản ánh cung cầu ngoại tệ TT Thị trường chợ đen tồn tạo chênh lệch giá lớn Hiện tượng “ la hóa” phổ biến Doanh nghiệp bị động gặp rủi ro TT liên ngân hàng hoạt động : tính khoản, minh bạch thơng tin LOGO GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CS TỶ GIÁĐiều chỉnh TG theo hướng giảm nhẹ giá đồng VND  Đa dạng hóa rỗ ngoại tệ dự trữ ngoại hối  Tạo điều kiện để VND trở thành đồng tiền tự chuyển đổi  Hồn thiện thị trường ngoại hối cơng tác quản lý ngoại hối  Hoàn thiện chế LS  Vận dụng dự báo tỷ giá để phòng ngừa hạn chế rủi ro  Phối hợp đồng với sách vĩ mơ khác www.themegallery.com LOGO ... CỨU Cơ Sở Lý Luận Về Lãi Suất – Tỷ Giá Thực Trạng Điều Hành Cơ Chế Lãi Suất – Tỷ Giá Tại Việt Nam Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Chế Lãi Suất – Tỷ Giá LOGO CƠ SỞ LÝ LUẬN LÃI SUẤT 1.Khái niệm Lãi. .. LOGO LÃI SUẤT Lãi suất Lãi suất tiền gửi ngân hàng Lãi suất tín dụng ngân hàng Lãi suất chiết khấu Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất tái cấp vốn Lãi suất liên ngân hàng Các loại lãi suất TT NHÂN... CÁC LOẠI TỶ GIÁ Tỷ giá mua vào bán TG tiền mặt TG chuyển khoản Tỷ giá mở cửa tỷ giá đóng cửa Tỷ giá cố định tỷ giá thả TG danh nghĩa TG hối đoái thực LOGO NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ Lãi suất Cán
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TỶ GIÁ TẠI VIỆT NAM, CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TỶ GIÁ TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 4.2010 – Hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn