(Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

60 99 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:51

Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng SơnTìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG GIA LẬP Tên đề tài: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG HỒNG PHONG, HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nơng thơn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG GIA LẬP Tên đề tài: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ KHUYẾN NƠNG HỒNG PHONG, HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Bùi Đình Hòa Cán sở hướng dẫn : Vi Văn Anh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế & PTNT, hướng dẫn trực tiếp thầy giáo TS Bùi Đình Hòa, em thực đề tài: “Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cán khuyến nông Hồng Phong - huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn” Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Bùi Đình Hòa - Giảng viên khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Giáo viên hướng dẫn em trình thực tập Thầy động viên bảo hướng dẫn chỉnh sửa kịp thời để em hoàn thành tốt đợt thực tập theo kế hoạch thời gian cho phép trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nhân dịp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Vi Văn Anh – Cán khuyến nông, cán bộ, công chức UBND Hồng Phong q trình em thực tập ln tận tình bảo, giúp đỡ Trong thời gian thực tập tốt nghiệp khó tránh khỏi thiếu sót Vậy em kính mong thầy cô giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý, tạo điều kiện để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2018 Sinh viên Hoàng Gia Lập ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất Hồng Phong năm 2017: 22 Bảng 3.2: Tình hình lao động trình độ lao động Hồng Phong năm 2017 25 Bảng 3.3: Tình hình chăn ni Hồng Phong năm 2017 27 Bảng 3.4: Thực trạng đội ngũ cán Hồng Phong năm 2017 31 Bảng 3.5: Bảng mô tả công việc sở thực tập.……………………… 37 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NGUN NGHĨA BĐKH :Biến đổi khí hậu BNN :Bộ Nơng nghiệp BNV :Bộ Nội vụ CBNN : Cán nông nghiệp CBKN : Cán khuyến nơng CP : Chính phủ DN : Doanh nghiệp GTMN : Giao thông miền núi HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác KHKT :Khoa học kỹ thuật MTQG :Mục tiêu quốc gia MTTQ : Mặt trận Tổ quốc NĐ : Nghị định UBMTTQ : Ủy ban mặt trận tổ quốc PTNT : Phát triển nông thôn QĐ : Quyết định SX : Sản xuất SXNN : Sản xuất nông nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TT : Thông tư TW : Trung ương UBND Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Nội dung phương pháp thực 1.4.1 Nội dung thực tập 1.4.2 Phương pháp thực 1.5 Thời gian địa điểm thực tập PHẦN TỔNG QUAN 2.1 Về sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến nội dung thực tập 2.1.2 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 2.2 Cơ sở thực tiễn 11 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cán nông nghiệp, khuyến nông Việt Nam 11 2.2.2 Kinh nghiệm số địa phương khác 13 2.2.3 Bài học kinh nghiệm từ địa phương 18 PHẦN KẾT QUẢ THỰC TẬP 20 3.1 Khái quát sở thực tập 20 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 3.1.2 Kinh tế - hội 24 v 3.1.3 Những thành tựu đạt địa phương qua năm 30 3.1.4 Thực trạng đội ngũ cán Hồng Phong 31 3.1.5 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 32 3.2 Kết thực tập 32 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập sở 36 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 41 3.2.4 Đề xuất giải pháp 42 KẾT LUẬN 44 4.1 Kết luận 44 4.2 Kiến nghị 45 4.2.1 Đối với UBND huyện Bình Gia 45 4.2.2 Đối với UBND Hồng Phong 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Sản xuất nông nghiệp ngành sản xuất sớm lịch sử loài người Sản xuất lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết thực người mà khơng ngành thay Việt Nam nước sản xuất nơng nghiệp chính, với cấu ngành nông nghiệp chiếm 20,23%, khoảng 70% dân số sống nông thôn, khoảng 60% dân số làm nghề nơng Vì vậy, sản xuất nơng nghiệp chiếm vị trí quan trọng cần trọng, quan tâm để phát triển kinh tế nước nhà Trước tình hình đó, quan tâm kịp thời Đảng Nhà nước, hệ thống khuyến nông Nhà nước Việt Nam thức thành lập theo Nghị định 13/CP ngày 02/03/1993 Thủ tướng Chính phủ Khuyến nơng q trình, hệ thống hoạt động nhằm truyền bá kiến thức huấn luyện tay nghề cho nông dân, đưa đến cho họ hiểu biết để họ có khả tự giải vấn đề gặp phải nhằm nâng cao hiệu sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, nâng cao dân trí cộng đồng nơng thơn Qua 24 năm xây dựng phát triển, khuyến nông khẳng định vị quan trọng chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn nước ta Trước đây, sản xuất nông nghiệp không đủ cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhu cầu nhân dân nước Từ hệ thống khuyến nông nhà nước thành lập, đến ngành nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đưa Việt Nam trở thành nước xuất lương thực hàng đầu giới Hiện nay, khoa học kỹ thuật ngày phát triển điều kiện trình độ sản xuất phận khơng nhỏ nhân dân yếu, kênh thơng tin đến với người dân ít, thiếu đồng bộ, bà nơng dân thiếu kiến thức sản xuất ruộng, mảnh vườn Vì thế, họ cần thực có nhu cầu đào tạo tay nghề, nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi vấn đề chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiến bộ, kiến thức nông nghiệp sách cho người dân yêu cầu cấp thiết chiến lược phát triển nông nghiệp nơng thơn Để thực điều cần lãnh đạo Đảng Chính phủ, quan tổ chức khuyến nông, nỗ lực hàng chục triệu nơng dân đóng góp to lớn tất đội ngũ cán khuyến nơng nước Trong đó, điều kiện quan trọng thiếu hoạt động khuyến nơng nguồn nhân lực Để hiểu rõ tầm quan trọng người cán khuyến nông, cụ thể cán phụ trách nông nghiệp, tơi tiến hành thực đề tài:“Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cán khuyến nông Hồng Phong, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn” 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Về chuyên môn nghiệp vụ + Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn liên quan đến cán khuyến nơng + Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội địa bàn Hồng Phong + Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cán khuyến nông Hồng Phong + Tìm hiểu thuận lợi, khó khăn q trình cơng tác cán khuyến nơng + Tìm hiểu vai trò cán khuyến nơng phát triển sản xuất nông nghiệp + Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực hiệu hoạt động cán bộkhuyến nông 1.2.2 Yêu cầu * Về thái độ, kỹ làm việc - Hồn thành tốt cơng việc giao - Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định sở thực tập * Về kỹ sống - Rèn luyện kỹ làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên -Tận dụng hội có, chịu khó tâm cơng việc - Giao tiếp tích cực, chân thành ứng xử - Nâng cao kỹ làm việc tác phong chuyên nghiệp qua trình học làm việc độc lập, tinh thần làm việc nhóm giải vấn đề có tính khoa học *Yêu cầu kết đạt - Tạo mối quan hệ tốt với người quan thực tập - Thực công việc giao với tinh thần trách nhiệm cao góp phần giữ vững chất lượng đào tạo uy tín trường - Đạt mục tiêu thân đề tích luỹ kinh nghiệm - Chuẩn bị tốt kiến thức chuyên nghành kiến thức có liên quan đến thực tế công việc tương lai - Nâng cao kỹ giải vấn đề, kỹ giao tiếp, kỹ ứng xử hiệu công việc, kỹ lập kế hoạch - Giúp sinh viên xác định lựa chọn tốt công việc, lĩnh vực nghành nghề tương lai 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu - Giúp sinh viên có hội tiếp xúc với thực tế, làm quen với thực tiễn sản xuất, nâng cao kiến thức học tập từ nhà trường, rút học kinh nghiệm phục vụ công tác sau - Đề tài tài liệu tham khảo cho sinh viên khóa 39 Sinh viên thực tập: Công việc cụ thể nghe cán trung tâm giới thiệu, hướng dẫn cách nuôi cá lồng Vào ngày 08/03 cán hướng dẫn đưa nghiệm thu cơng trình làm đường liên thôn thôn Khuổi Khuy, với tổng chiều dài 130m Sinh viên thực tập: Đi cán hướng dẫn xuống thơn nơi nghiệm thu cơng trình, giúp cán đo diện tích, chiều dài cơng trình đường liên thơn hồn thành * Thuận lợi: Nắm bắt tình hình phát triển nơng nghiệp, làng nghề, giống trồng thơn, xóm vào vụ mùa Biết số đường giao thông lại đến thơn, xóm Áp dụng kiến thức học lớp vào thực tế * Khó khăn: Một số đường tới xóm đường đất chưa đổ bê tơng nên lại gặp khó khăn đặc biệt ngày mưa * Bài học kinh nghiệm: Học cách giao tiếp, truyền đạt thông tin đến người dân Lắng nghe khó khăn mà người dân gặp phải, đồng thời biết mong muốn người dân để đưa giải pháp hiệu d) Tham gia hoạt động Trong thời gian thực tập địa phương, em có tham gia số hoạt động UBND tổ chức là: – Ngày quốc tế phụ nữ mùng 8/3 Sinh viên thực tập: Cùng với chủ tịch xã, bí thư chi bộ, bí thư đồn, cán khuyến nơng, cán văn hóa – hội đồng chí nam giới quan chuẩn bị quà văn nghệ cho chị em quan Công việc cụ thể sau: Sáng ngày 8/3 anh phòng đồn mua quà, đến gần nghỉ trưa chú, anh quan lên hội trường để tổ 40 chức văn nghệ tặng quà cho cô, chị quan Buổi lễ kết thúc thành cơng tốt đẹp – Đại hội Đồn ngày 26/03 Sinh viên thực tập: Cùng với bí thư đồn chuẩn bị khâu trang trí hội trường, trang trí trại huy phân chia rạp dựng cho thôn Tối ngày 26/3 tham gia biểu diễn văn nghệ anh chị quan * Thuận lợi: Có khiếu hát chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho đại hội Do tham gia nhiều hoạt động khoa nên có kỹ tổ chức hoạt động * Khó khăn: Đơi rụt rè, thiếu tự tin Chưa nắm bắt hết phòng ban * Bài học kinh nghiệm: Giúp em có hội tiếp xúc với thực tế Bản thân phát huy nhiều điểm mạnh tham gia hoạt động Rèn luyện khả nói, khả giao tiếp tốt Tích lũy nhiều kinh nghiệm cho thân e) Tham gia đại hội, họp cán hướng dẫn - Ngày 13/03/2018 tham dự Đại Hội đại biểu hội nông dân Hồng Phong Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, chủ đề Đại Hội: Đoàn kết - Đổi - Hội nhập - Phát triển bền vững - Ngày 23/03 họp triển khai công tác khoanh nuôi tái sinh khoanh ni tái sinh có trồng bổ sung 2018 Cán khuyến nông: Tổ chức họp với có mặt trưởng thơn cán nơng nghiệp huyện, trao đổi thông tư hướng dẫn, lấy ý kiến số liệu thôn đăng ký tham gia 41 Sinh viên thực tập: Làm thư ký, ghi biên họp Trước vào họp em văn phòng chuẩn bị phòng họp, kê lại bàn ghế, sau họp dọn vệ sinh, tắt điện khóa cửa Bài học kinh nghiệm rút ra: Giúp em nắm cách thức tổ chức, triển khai, điều hành họp, có hội lắng nghe ý kiến phát biểu cán hướng giải vấn đề khúc mắc người dân f) Tiếp nhận Keo với tổng số 30.000 từ phòng NN&PTNT huyện giao cho thơn đăng ký tham gia chương trình trồng phân tán Sinh viên thực tập: Cấp phát giống anh Vi Văn Anh giao nhiệm vụ vận chuyển giống lên xe, xuống xe đếm phát cho người dân đăng ký lấy con, ngồi lúc kiểm tra sau trồng phân công nhiệm vụ đếm số chết sau tiến hành phát trồng dặm, giao nhiệm vụ vận chuyển xe máy đếm để phát cho người dân Qua em nắm công tác triển khai kế hoạch trồng rừng phục hồi rừng địa bàn xã, tiến trình xúc tiến giúp người dân vươn lên thoát nghèo Tuy nhiên việc người dân tham gia chương trình trồng phân tán ít, số lượng giống trồng chuyển giao hạn chế 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Sau thời gian thực tập UBND Hồng Phong Em rút số học cho thân sau: - Kiến thức: Củng cố kiến thức học lớp thêm phong phú, kiến thức rộng tạo hội tốt giải vấn đề đạt ra, hiểu lý thuyết thực tế - Kỹ giao tiếp: Lễ phép,lời nói nhẹ nhàng, phong cách gọn gàng lịch sử với người xung quanh, không phân biệt dân tộc, tôn giáo tôn 42 trọng bình đẳng với dân tộc địa bàn xã; Lắng nghe tôn trọng ý kiến cá nhân, tập thể, ý kiến bà nhân dân - Phát huy khả nói trước đám đông, kỹ viết (viết báo cáo ) điểm mạnh thân để lực phát huy toàn diện - Đúc kết nhiều kinh nghiệm việc tổ chức, lập kế hoạch hoạt động cộng đồng - Sáng tạo điều kiện làm việc độc lập địa phương - Giao tiếp, ứng xử tốt, rèn luyện khả thuyết phục quần chúng, tiếp cận với đối tác, với lãnh đạo địa phương 3.2.4 Đề xuất giải pháp Qua thời gian thực tập UBND Hồng Phong Qua q trình tìm hiểu vai trò chức nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp em xin đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu công việc: Xây dựng hệ thống khuyến nông, cần có đầu tư thỏa đáng Muốn thay đổi tập quán sản xuất, canh tác lạc hậu nông dân cần có đội ngũ cán khuyến nơng đủ mạnh, đội ngũ cần kiện tồn có chế hỗ trợ thỏa đáng từ người làm đến mơ hình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đẩy mạnh đào tạo có sách đãi ngộ để thu hút cán khoa học kỹ thuật cho ngành Tăng cường bồi dưỡng cán phụ trách nơng nghiệp Cần có sách khuyến khích thu hút người có tài, ưu tiên nhiều cho người thực có tài lao động kỹ thuật từ vùng khác đến công tác làm việc lâu dài địa bàn xã, đồng thời đẩy nhanh tốc độ đào tạo nguồn nhân lực cách gửi đào tạo, liên kết đào tạo Có sách đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán nông nghiệp đủ sức tiếp cận tiến khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, biết dự báo tiếp cận với thị trường 43 Ứng dụng tiến khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa: Cần đẩy mạnh ứng dụng loại giống trồng, vật ni có suất cao, chịu bệnh tốt, phù hợp điều kiện tự nhiên Đẩy mạnh sản xuất thức ăn gia súc công tác thú y, bảo vệ thực vật để nâng cao hiệu sản xuất Có sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư đưa công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất 44 PHẦN KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Sau thời gian thực tập địa phương, thân em nhiều thiếu sót xong nhờ giúp đỡ, bảo bận tình cơ, chú, anh, chị Hồng Phong, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Em rút số kết luận sau: Trong năm qua cán phụ trách nơng nghiệp có vai trò chức năng, nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp sở nắm vững tình hình sản xuất nơng - lâm - ngư nghiệp địa phương cán nông nghiệp thực tốt việc chuyển giao kỹ thuật lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp đến nông dân Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật, xây dựng mơ hình, thơng tin tun truyền, giải đáp thắc mắc tạo hội cho người dân tận mắt nhìn thấy kết thực tập mơ hình, giúp nơng dân mở rơng tầm hiểu biết, tin tưởng áp dụng tiến khoa học vào sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất từ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống bà nông dân Về kinh tế, cán nơng nghiệp có vai trò tích cực vào việc chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT vào sản xuất góp phần làm tăng suất, chất lượng nông sản Các hộ nông dân tham gia vào trương trình, hoạt động cán phụ trách nơng nghiệp tích cực đầu tư áp dụng KHKT vào sản xuất Về hội mơi trường, cán nơng nghiệp có vai trò chức nhiệm vụ lớn chuyển giao KHKT, nâng cao nhận thức cho người dân, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống cho người dân vật chất lẫn tinh thần Trong sản xuất người dân tận dụng chất thải chăn nuôi ủ hoai mục làm phân bón sinh học, tận dụng sản phẩm từ trồng trọt làm thức ăn 45 cho chăn nuôi… làm cho môi trường lành, đảm bảo vệ sinh sức khỏe cộng đồng 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với UBND huyện Bình Gia - CBKN phải đào tạo kiến thức lĩnh vực kỹ thuật phạm vi trách nhiệm cơng tác như: Kỹ thuật lâm nghiệp, kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn ni đánh giá nơng thơn có tham gia, lập kế hoạch theo dõi đánh giá…phải biết làm tốt số công việc nghề Kiến thức hội học đời sống nông thôn: - Hiểu biết giới bình đẳng giới - Phong tục tập quán - Truyền thống cộng đồng Kiến thức đường lối, sách Nhà nước: CBKN phải nắm rõ đường lối sách nhà nước phát triển nông nghiệp nông thôn, đồng thời phải biết vấn đề khác có liên quan ảnh hưởng đến đời sống nơng thơn chương trình phát triển, chương trình tín dụng thủ tụ pháp lý hành nơng thơn 4.2.2 Đối với UBND Hồng Phong - Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBKN cấp phải quan tâm thường xuyên, mực Khơng trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị mà kỹ cần thiết CBKN thực thi công vụ: kỹ giao tiếp, tiếp đón cơng dân, tự tin, mạnh dạn họp Cử CBKN tham dự khóa học dài hạn, tập trung sở đào tạo chuyên ngành - Cần tổ chức, thực tuyển dụng theo lực cạnh tranh, xóa bỏ chế “xin - cho” Chính sách thu hút nhân tài nhiều địa phương áp dụng giải pháp hay cho nhằm thu hút 46 ngày nhiều CBKN giỏi làm việc quan nhà nước nói chung CBKN nói riêng - Tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát công tác cán đội ngũ cán bộ, kịp thời phát hiện, uốn nắn hạn chế, thiếu sót, lệch lạc, bảo đảm việc xây dựng đội ngũ cán cấp quan điểm, định hướng Đảng 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Nguyễn Mạnh Thắng (2015), giáo trình phương pháp Khuyến nơng, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên UBND Hồng Phong (2017), báo cáo kết thống kê, kiểm kê đất đai 2107 UBND Hồng Phong (2017), báo cáo kết thống kê lao động việc làm năm 2017 UBND Hồng Phong (2017), báo cáo kết thống kê chăn nuôi năm 2017 II Tài liệu từ intenet Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn, http://www.mard.gov.vn http://thuvienso.vnuf2.edu.vn/components/com_booklibrary/ebooks/31 3A97BD-9896-1188-CFE1-C04C9B96C43D_GTKhuyenNong.pdf http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/khuy-n-nong-khuy-n-ngu/433kinh-nghiam-trong-cha-ao-san-xuat-nang-nghiap-tai-xa-ang-bachuyan-kim-bai http://dinhhoa.thainguyen.gov.vn/he-thong-chinh-trihuyen?p_p_id=viewdanhbacoquan_WAR_unitechappportlet&p_p_life cycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1&_viewdanhbacoquan_WAR_unitechappportlet_d bId=1501&_viewdanhbacoquan_WAR_unitechappportlet_javax.portlet action=chiTiet http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/20340702-.html 10 http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tim-hieu-chuc-nang-nhiem-vu-cua-canbo-khuyen-nong-cap-huyen-68443/ 11 http://tailieu.vn/tag/vai-tro-can-bo-khuyen-nong.html PHỤ LỤC Một số hình ảnh tham dự lớp tập huấn ni cá lồng Cùng cán nghiệm thu cơng trình làm đường liên thơn Tham gia Đại hội Đồn ngày 26/3 Cùng cán khuyến nông thăm đồng Tham dự Đại Hội đại biểu hội nông dân Hồng Phong Tiếp nhận chuyển giao Keo cho người dân \ ... NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG GIA LẬP Tên đề tài: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo... tiễn liên quan đến cán khuyến nơng + Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn xã Hồng Phong + Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cán khuyến nông xã Hồng Phong + Tìm hiểu thuận lợi, khó... hành thực đề tài: Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cán khuyến nông xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Về chuyên môn nghiệp vụ + Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn, (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông xã Hồng Phong huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn