Việt nam hành trình đi đến phồn vinh

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:21

Cinque TerreViệt Nam Hành Trình Đi Đến Phồn Vinh Tác giả : Vũ Minh KhươngThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 4563 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.1) Về tác giả:Tiến sĩ Vũ Minh Khương giảng dạy và nghiên cứu tại trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore. Tiến sĩ Vũ Minh Khương đã kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau ở Việt Nam trước khi bước vào con đường học thuật: Phục vụ trong quân đội (Binh đoàn 318, 19801983); Chuyên viên lập trình máy tính điện tử (Công ty Điện lực Miền Nam, 19831986); Phó Giám đốc và Giám đốc (Xí nghiệp Hóa chất Sông Cấm Hải Phòng, 19861992); Phó Văn phòng UBND TP. Hải Phòng và Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Khu Kinh tế Đình Vũ (Hải Phòng, 19961998); và Cán bộ nghiên cứu (Ban Nghiên cứu Thủ tướng Chính Phủ, 19981999). Tiến sĩ Vũ Minh Khương là một trong những giám đốc doanh nghiệp quốc doanh đầu tiên được thí điểm bầu trực tiếp bởi công nhân (năm 1988). Tiến sĩ Vũ Minh Khương đã từng giảng dạy tại Đại học Suffolk (Boston, Hoa Kỳ) và Đại học Keio (Tokyo, Nhật Bản). Ông cũng đã và đang tham gia các dự án tư vấn cho Ngân hàng Thế giới; IMF, USAID, IFC, UNDP, và một số cơ quan của Chính phủ Singapore như Monetary Authority of Singapore (MAS), Infocomm Development Authority (IDA), và Media Development Authority (MDA).Tiến sĩ Vũ Minh Khương tốt nghiệp khoa Toán Đại học Tổng hợp Hà Nội (1980); Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA, 1995) và Tiến sĩ Chính sách Công (2005) tại Đại học Harvard.2) Về tác phẩm:Tác giả biên soạn quyển sách này để chia sẻ cùng bạn đọc những suy tư, trăn trở nhằm góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung biến khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam ta thành hiện thực huy hoàng trong nửa đầu của thế kỷ XXI. Quyển sách này là tập hợp có hệ thống các bài viết trong thời gian qua của tác giả trên các báo trong nước, theo bốn chủ đề: Ước mơ không bao giờ tắt (Chương 1), Những trăn trở khôn nguôi (Chương 2), Tìm chân lý từ thực tế cuộc sống (Chương 3), và Lớp trẻ và gánh Việt Nam Hành Trình Đi Đến Phồn Vinh Tác giả : Vũ Minh Khương Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 4563  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PDF 1) Về tác giả: Tiến sĩ Vũ Minh Khương giảng dạy và nghiên cứu tại trường Chính sách Cơng Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore. Tiến sĩ Vũ Minh Khương đã kinh qua nhiều cương vị cơng tác khác nhau ở Việt Nam trước khi bước vào con đường học thuật: Phục vụ  trong qn đội (Binh đồn 318, 1980­1983); Chun viên lập trình máy tính điện tử  (Cơng ty Điện lực Miền Nam, 1983­1986); Phó Giám đốc và Giám đốc (Xí nghiệp Hóa chất Sơng Cấm Hải Phòng, 1986­1992); Phó Văn phòng UBND TP. Hải Phòng và Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Khu Kinh tế Đình Vũ (Hải Phòng, 1996­1998); và Cán bộ nghiên cứu (Ban Nghiên cứu Thủ tướng Chính Phủ, 1998­1999).  Tiến sĩ Vũ Minh Khương là một trong những giám đốc doanh nghiệp quốc doanh đầu tiên được thí điểm bầu trực tiếp bởi cơng nhân (năm 1988)   Tiến sĩ Vũ Minh Khương đã từng giảng dạy tại Đại học Suffolk (Boston, Hoa Kỳ) và Đại học Keio (Tokyo, Nhật Bản). Ông cũng đã và đang tham gia các dự án tư vấn cho Ngân hàng Thế giới; IMF, USAID, IFC, UNDP, và   số     quan     Chính   phủ   Singapore     Monetary   Authority   of   Singapore   (MAS),   Infocomm Development Authority (IDA), và Media Development Authority (MDA) Tiến sĩ Vũ Minh Khương tốt nghiệp khoa Tốn Đại học Tổng hợp Hà Nội (1980); Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA, 1995) và Tiến sĩ Chính sách Cơng (2005) tại Đại học Harvard 2) Về tác phẩm: Tác giả biên soạn quyển sách này để chia sẻ cùng bạn đọc những suy tư, trăn trở  nhằm góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung biến khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam ta thành hiện thực huy hồng trong nửa đầu của thế  kỷ  XXI. Quyển sách này là tập hợp có hệ  thống các bài viết trong thời gian qua của tác giả trên các báo trong nước, theo bốn chủ đề: Ước mơ khơng bao giờ tắt (Chương 1), Những trăn trở khơn ngi (Chương 2), Tìm chân lý từ thực tế cuộc sống (Chương 3), và Lớp trẻ và gánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Việt nam hành trình đi đến phồn vinh, Việt nam hành trình đi đến phồn vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn