Bí quyết để trở thành ông chủ vĩ đại

1 75 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:18

Cinque TerreBí Quyết Để Trở Thành Ông Chủ Vĩ Đại Tác giả : Jeffrey J. FoxThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6372 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Cuốn sách Để trở thành ông chủ vĩ đại sẽ chỉ cho bạn cách mà một ông chủ vĩ đại thường làm khi giải quyết các tình huống tế nhị, khó khăn, từ sa thải nhân viên cũ cho tới lãnh đạo một nhóm thiếu tinh thần làm việc.Qua những câu chuyện sinh động của Jeffrey J. Fox về ông chủ, những người biết quan tâm đến nhân viên và hỗ trợ nhân viên cân bằng giữa cuộc sống, những mong muốn, sở thích riêng tư của họ, bạn sẽ biết cách tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, có động lực và thân thiết cho tổ chức.Bạn có tham vọng trở thành một ông chủ vĩ đại, không chỉ nắm vững chuyên môn, công việc mà còn biết giao tiếp tốt, biết khuyến khích, đánh giá và điều hành hiệu quả tổ chức?Để trở thành ông chủ vĩ đại sẽ chỉ cho bạn cách mà một ông chủ vĩ đại thường làm khi giải quyết các tình huống tế nhị, khó khăn, từ sa thải nhân viên cũ cho tới lãnh đạo một nhóm thiếu tinh thần làm việc.Qua những câu chuyện sinh động của Jeffrey J. Fox về ông chủ, những người biết quan tâm đến nhân viên và hỗ trợ nhân viên cân bằng giữa cuộc sống, những mong muốn, sở thích riêng tư của họ, bạn sẽ biết cách tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, có động lực và thân thiết cho tổ chức.Hãy áp dụng những lời khuyên hữu ích và thú vị của Jeffrey J. Fox, và bạn sẽ thấy, ước mơ trở thành một ông chủ vĩ đại không quá xa vời. Quyết Để Trở Thành Ơng Chủ Đại Tác giả : Jeffrey J Fox Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6372 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online Cuốn sách Để trở thành ông chủ đại cho bạn cách mà ông chủ đại thường làm gi ải quy ết tình tế nhị, khó khăn, từ sa thải nhân viên cũ lãnh đạo nhóm thiếu tinh thần làm vi ệc Qua câu chuyện sinh động Jeffrey J Fox ông ch ủ, nh ững ng ười bi ết quan tâm đến nhân viên hỗ trợ nhân viên cân sống, mong muốn, sở thích riêng t c h ọ, b ạn s ẽ bi ết cách t ạo mơi trường làm việc hiệu quả, có động lực thân thiết cho tổ chức Bạn có tham vọng trở thành ông chủ đại, không n ắm v ững chuyên môn, công vi ệc mà bi ết giao tiếp tốt, biết khuyến khích, đánh giá điều hành hiệu tổ chức? Để trở thành ông chủ đại cho bạn cách mà ông chủ đại thường làm giải quy ết tình tế nhị, khó khăn, từ sa thải nhân viên cũ lãnh đạo nhóm thiếu tinh thần làm vi ệc Qua câu chuyện sinh động Jeffrey J Fox ông ch ủ, nh ững ng ười bi ết quan tâm đến nhân viên hỗ trợ nhân viên cân sống, mong muốn, sở thích riêng t c h ọ, b ạn s ẽ bi ết cách t ạo môi trường làm việc hiệu quả, có động lực thân thiết cho tổ chức Hãy áp dụng lời khuyên hữu ích thú vị Jeffrey J Fox, b ạn s ẽ th ấy, ước m tr thành m ột ông chủ đại không xa vời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết để trở thành ông chủ vĩ đại, Bí quyết để trở thành ông chủ vĩ đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn