Air asia câu chuyện thành công

1 50 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:42

Cinque TerreAir Asia Câu Chuyện Thành Công Tác giả : Sen ze Jayne NgThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 4566 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Air Asia Câu Chuyện Thành Công Sau Một Đêm Và Làn Sóng Hàng Không: Không có đường đi tắt đến thành công, nhưng luôn có con đường ngắn nhấtNăm 2002, AirAsia là lính mới, chân ướt chân ráo ra nhập lĩnh vực kinh doanh hàng không dân dụng. Nhưng giờ đây AirAsia đã trở thành hãng hàng không giá rẻ thành công nhất ở Châu Á. Tuy vậy, thành công nhanh không đồng nghĩa với thành công dễ dàng. Va quả thật, lịch sử phát triền của AirAsia là một lịch sử đầy rẫy những biến động.Cuốn sách này sẽ trở ngược lại quá khứ, và ngày đầu tiên AirAsia đi vào hoạt động một cách khiêm tốn, với hai chiếc máy bay và khoản nợ 40 triệu RM, cho đến hiện tại, khi hãng đã trở thành hãng tiên phong tạo ra xu hướng hàng không giá rẻ trên toàn châu Á, với vô số đối thủ theo đuôi.Bí quyết nào giúp AirAsia trả hết nợ nần và thu lợi nhuận, bất chấp vốn đầu tư ban đầu khiêm tốn và một CEO không có chút kiến thức nào về kinh doanh hàng không, trong khi ngành hàng không thế giới phải lao đao vì hàng loạt các sự kiện bất lợi xảy ra như khủng bố ngày 119, đại dịch SARS, v.v...? Air Asia Câu Chuyện Thành Công Tác giả : Sen ze - Jayne Ng Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 4566 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI PDF EPUB Đọc Online "Air Asia - Câu Chuyện Thành Công "Sau Một Đêm" Và Làn Sóng Hàng Khơng": Khơng có đường tắt đến thành cơng, ln có đường ngắn nhất! Năm 2002, AirAsia lính mới, chân ướt chân nh ập l ĩnh v ực kinh doanh hàng không dân d ụng Nh ưng AirAsia trở thành hãng hàng không giá rẻ thành công nh ất Châu Á Tuy v ậy, thành công nhanh không đồng nghĩa với thành công dễ dàng Va th ật, l ịch s phát tri ền c AirAsia m ột l ịch s đầy r ẫy biến động Cuốn sách trở ngược lại khứ, ngày AirAsia vào ho ạt động m ột cách khiêm t ốn, v ới hai máy bay khoản nợ 40 triệu RM, tại, hãng tr thành hãng tiên phong t ạo xu hướng hàng khơng giá rẻ tồn châu Á, với vơ số đối thủ theo Bí giúp AirAsia trả hết nợ nần thu lợi nhuận, bất ch ấp v ốn đầu t ban đầu khiêm t ốn m ột CEO khơng có chút kiến thức kinh doanh hàng không, ngành hàng không th ế gi ới ph ải lao đao hàng loạt kiện bất lợi xảy khủng bố ngày 11/9, đại dịch SARS, v.v ? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/
- Xem thêm -

Xem thêm: Air asia câu chuyện thành công, Air asia câu chuyện thành công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn