Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:33

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn Luyện tập tả cảnh I Mục tiêu Biết lập dàn ý với ý riêng cho văn miêu tả cảnh đẹp địa phương Biết chuyển phần dàn ý thành đoạn văn hoàn chỉnh (thể rõ đối tượng miêu tả, trình tự miêu tả; nét đặc sắc cảnh; cảm xúc người tả cảnh) II Đồ dùng dạy - học - Bút 4,5 tờ giấy khổ to cho HS làm - Bảng phụ ghi dàn ý sơ lược gợi ý giúp HS lập dàn ý văn Ví dụ: - Mở : Giới thiệu cảnh đẹp chọn tả cảnh nào? vị trí quê hương? Điểm quan sát , thời điểm quan sát? - Thân bài: + Chọn tả đặc điểm bật, gây ấn tượng cảnh; chọn chi tiết nói rõ đặc điểm cảnh (những chi tiết em quan sát giác quan) + Các chi tiết cần xết theo trình tự hợp lí (theo bố cục cảnh; đặc điểm cảnh; thời gian ngày, mùa; theo điểm quan sát từ xa đến gần, từ cao xuống thấp ) - Kết luận: Nêu cảm xúc em với cảnh đẹp quê hương III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Yêu cầu hai HS đọc lại đoạn văn tả cảnh - Hai HS đứng chỗ thực theo sông nước mà em học tiết yêu cầu GV HS lớp theo dõi, trước hoàn chỉnh nhà Dưới lớp mở nhận xét TaiLieu.VN Page để GV kiểm tra - GV nhận xét việc làm HS nhà cho điểm B Bài Giới thiệu - Các em biết cách lập dàn ý viết - HS lắng nghe đoạn văn tả cảnh thiên nhiên, trường, sông nước Tiết học hôm học cách lập dàn ý chi tiết tả cảnh địa phương Sau đó, chuyển phần dàn ý thành đoạn văn hoàn chỉnh - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập - GV gọi HS đọc thầm toàn nội dung - HS đọc thầm Bài tập trả lời: Lập tập hỏi: Bài tập yêu cầu chúng dàn ý miêu tả cảnh đẹp địa ta làm gì? phương em - GV yêu cầu HS suy nghĩ nêu trước lớp em định tả cảnh đẹp địa phương (nhắc HS khơng nên tả cảnh dòng sơng q em tả tiết trước) - HS suy nghĩ đứng dậy trả lời Chẳng hạn: + Phong cảnh làng quê vào thời điểm xuân, hạ thu đông; từ sáng đến chiều tối; thời điểm ngày + Cảnh cánh đồng lúa chín, cánh đồng lúa gái + Tả cảnh đường + Tả cảnh vườn hoa công viên TaiLieu.VN Page + - GV treo bảng phụ có ghi gợi ý - Một HS đọc to, lớp đọc thầm theo lập dàn ý gọi HS đọc dõi GV nhắc HS dựa vào gợi ý để làm - Yêu cầu HS làm việc cá nhân GV phát - HS làm việc cá nhân làm vào bút dạ, giấy khổ to, cho vài HS nháp, vài HS làm lên giấy khổ giỏi làm to - Gọi HS trình bày kết GV lớp nhận xét, đánh giá cao HS có khả quan sát tinh tế, phát nét độc đáo cảnh vật; biết trình bày theo dàn ý hợp lí quan sát cách rõ ràng ấn tượng - HS đứng dậy trình bày làm Những HS làm giấy khổ to dán kết làm bảng lớp Cả lớp theo dõi nhận xét - GV chốt lại cách lựa HS làm tốt giấy khổ to dán bảng lớp, hướng dẫn HS nhận xét, bổ sung, xem mẫu để lớp tham khảo - HS thực theo yêu cầu GV Sau nghe bạn trình bày đóng góp ý kiến, HS tự sửa lại dàn ý Bài tập - Gọi HS đọc tập - Một HS đọc tập, lớp theo dõi SGK - Hỏi vài HS đoạn văn mà em - HS đứng lên trình bày đối định viết tượng đoạn văn mà em định viết - GV yêu cầu HS nêu lại gợi ý chốt - HS nêu vắn tắt gợi ý lắng nghe lại : lưu ý GV + Nên chọn đoạn phần thân để chuyển thành đoạn văn + Mỗi đoạn có câu mở đầu nêu ý bao trùm đoạn Các câu đoạn làm bật ý TaiLieu.VN Page + Đoạn văn phải có hình ảnh Chú ý áp dụng biện pháp so sánh, nhân hóa cho hình ảnh thêm sinh động + Đoạn văn cần thể cảm xúc người viết - Yêu cầu HS viết - HS viết vào nháp - Gọi HS lớp nối tiếp đọc đoạn văn - HS đọc làm Cả GV ý sửa lỗi ngữ pháp lớp theo dõi nhận xét cách dùng từ cho HS (nếu có) - Gọi HS nhận xét lựa chọn bạn viết - HS nhận xét tuyên dương đoạn văn hay, tuyên dương trước lớp bạn có câu văn hay Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS nhà xem lại văn tả - HS lắng nghe nhà thực cảnh học để chuẩn bị cho tiết kiểm tra theo yêu cầu GV viết TaiLieu.VN Page ... ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập - GV gọi HS đọc thầm toàn nội dung - HS đọc thầm Bài tập trả lời: Lập tập hỏi: Bài tập yêu cầu chúng dàn ý miêu tả cảnh đẹp địa ta làm gì? phương em - GV yêu... định tả cảnh đẹp địa phương (nhắc HS khơng nên tả cảnh dòng sơng q em tả tiết trước) - HS suy nghĩ đứng dậy trả lời Chẳng hạn: + Phong cảnh làng quê vào thời điểm xuân, hạ thu đông; từ sáng đến... điểm xuân, hạ thu đông; từ sáng đến chiều tối; thời điểm ngày + Cảnh cánh đồng lúa chín, cánh đồng lúa gái + Tả cảnh đường + Tả cảnh vườn hoa công viên TaiLieu.VN Page + - GV treo bảng phụ có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn