Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuTập làm vănLuyện từ tả cảnh

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:27

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục đích yêu cầu: -Biết lập dàn ý cho văn tả cảnh đẹp địa phương -Biết chuyển phần dàn ý lập thành đoạn văn hoàn chỉnh II Đồ dùng học tập: -Một số tranh ,ảnh minh hoạ cảnh đẹp miền Bắc nước ta -Bảng phụ ghi dàn ý văn III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc đoạn văn tả sông nước tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV giới thiệu tranh- nêu mục đích,y/c tiết học Kiểm tra ghi chép chuẩn bị HS Lớp đọc thầm theo HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Cả lớp đọc thầm lần Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số + lập dàn ý… ,xác định yêu cầu ? + phần:MB,TB,KL -Bố cục văn gồm phần? Tham khảo Quang cảnh làng HS dựa vào ghi chép để xây dựng mạc ngày mùa Hồng dàn sông Hương Lớp NX,bổ sung -Gọi 2-3HS đọc dàn Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? -Khi viết đoạn văn cần lưu ý điều gì? -Gọi HS đọc nối tiếp HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học,khen HS có tiến +…….viết đoạn văn tả cảnh đẹp địa phương em +mỗi đoạn có câu mở đầu nêu ý bao trùm.Các câu đoạn làm rõ ý +câu văn phải có hình ảnh,sử dụng biện pháp tu từ,có cảm xúc Lớp NX,sửa sai Bình hay nhất, đánh giá cao có ý riêng , khơng sáo rỗng -Ai chưa xong, nhà làm tiếp ...-Ai chưa xong, nhà làm tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuTập làm vănLuyện từ tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuTập làm vănLuyện từ tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn