Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Thiên nhiên

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:26

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : THIÊN NHIÊN I Mục đích yêu cầu: -Mở rộng hệ thống vốn từ thiên nhiên; làm quen với thành ngữ, tục ngữ mượn vật, thiên nhiên để nói vấn đề đời sống ,xã hội -Nắm số từ ngữ miêu tả thiên nhiên II Đồ dùng học tập: -Từ điển HS -Bảng phụ ghi sẵn tập II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS làm tập tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác Lớp đọc thầm theo định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết +tất khơng người tạo - Em lấy 1VD + VD:cỏ cây, khơng khí,nước,… Nhóm khác bổ sung Bài 2: Thảo luận nhóm TaiLieu.VN + thác, gềnh, gió ,bão, nước, đá, khoai đất ,mạ đất Page Giải thích ý nghĩa câu +VD: Thi HTLcác câu thành ngữ Câu a: gặp nhiều gian lao,vất vả sống Bài 3: HS làm phiếu học tập HS làm việc theo tổ VD: Thi tổ tìm nhiều từ Bầu trời cao vời vợi Gọi HS trình bày nối tiếp dừng lại Hang sâu hun hút tổ tổ thua HS TB tìm từ trước để có nhiều đ/k chọn từ Bài 4:tiến hành tương tự (khuyến khích HS TB tham gia) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Về nhà thực hành nói viết nhiều TaiLieu.VN Page ... việc theo tổ VD: Thi tổ tìm nhiều từ Bầu trời cao vời vợi Gọi HS trình bày nối tiếp dừng lại Hang sâu hun hút tổ tổ thua HS TB tìm từ trước để có nhiều đ/k chọn từ Bài 4:tiến hành tương tự (khuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Thiên nhiên, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn