Báo cáo kết quả can thiệp dự án VIPARC

15 108 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:25

Dự án Viparc bắt đầu thực hiện từ năm 2016 cho đến nay,Mục đích của dự án nhằm:Giúp người chăn nuôi: Chăn nuôi hiệu quả hơn và giảm thiểu tối đa sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi; giúp người chăn nuôi cải thiện dần phương pháp chăn nuôi kém an toàn chuyể sang chăn nuôi an toàn sinh học.Dự án mang tính chất nhân đạo: giúp giảm thiểu tối đa bệnh truyền kháng kháng sinh từ động vật sang người.Để thực hiện thành công hai mục đích lớn của dự án, Chủ dự án (Dr.Juan) đã chuẩn bị nhân sự và trang bị nhiều trang thiết bị cần thiết. Trong đó, có nhân sự Project Vet (bác sĩ thú y dự án) nhằm mục tiêu giúp người chăn nuôi hiệu quả hơn và giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Làm được mục tiêu này là đạt được hai mục đích lớn đó. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG THÁP CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y BÁO CÁO VỀ PROJECT VET TRONG GIAI ĐOẠN CAN THIỆP Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Lớn Người trình bày: Bạch Tuấn Kiệt Nội dung trình bày • Giới thiệu dự án • Vai trò nhiệm vụ PVs • Vai trò hộ ni phối hợp tư vấn • Kết thực giai đoạn đầu can thiêm • Thuận lợi khó khăn q trình thực • Giải pháp giai đoạn tới • Những Thảo luận cần thiết Giới thiệu • Dự án Viparc bắt đầu thực từ năm 2016 nay, • Mục đích dự án nhằm: Giúp người chăn ni: Chăn nuôi hiệu giảm thiểu tối đa sử dụng kháng sinh chăn nuôi; giúp người chăn nuôi cải thiện dần phương pháp chăn nuôi an tồn chuyể sang chăn ni an tồn sinh học Dự án mang tính chất nhân đạo: giúp giảm thiểu tối đa bệnh truyền kháng kháng sinh từ động vật sang người Giới thiệu (tt) • Để thực thành cơng hai mục đích lớn dự án, Chủ dự án (Dr.Juan) chuẩn bị nhân trang bị nhiều trang thiết bị cần thiết Trong đó, có nhân Project Vet (bác sĩ thú y dự án) nhằm mục tiêu giúp người chăn nuôi hiệu giảm sử dụng kháng sinh chăn nuôi Làm mục tiêu đạt hai mục đích lớn PV: Dr Kiệt 0909699509 PV: Mr Lớn 0979795392 Dr Cường 0919574976 Dr Erry Cố vấn kỹ thuật cho PV PV: Ms Thanh 0949575459 Vai trò nhiệm vụ PVs • Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi cho người chăn ni • Tư vấn thiết kế chuồng ni đảm bảo an tồn sinh học • Tư vấn lịch phòng bệnh điều chỉnh lịch phòng bệnh cho phù hợp với điều kiện dịch tễ thú y địa phương • Đánh giá mức độ an toàn sinh học chăn nuôi trại đưa khuyến cáo cải thiện • Kiểm tra sức khỏe đàn, mổ khám, chẩn đoán, khuyến cáo điều trị bệnh cho đàn gà tham gia dự án • PVs cần trao dồi thường xuyên kiến thức chăn nuôi gà trao đổi với chun gia… Vai trò hộ ni phối hợp tư vấn • Hộ chăn ni có vai trò lớn định thành cơng PVs Dự án, • Hộ chăn ni phối hợp tốt, thực tốt khuyến cáo, phản hồi kết thực hay nội dung khuyến cáo lúc kịp thời để PV đại diện dự án có điều chỉnh kịp thời • Vai trò ghi nhật ký chăn ni cân trọng lượng gà, thức ăn, nước uống, nội dung khác cách đầy đủ giúp cho PVs định hướng tốt khuyến cáo chẩn đoán bệnh cho đàn gà Kết thực giai đoạn đầu can thiệp • PVs tham gia tư vấn hỗ trợ người chăn nuôi 20 lứa nuôi (Lớn 7; Kiệt: ; Thanh: ); kết xuất bán 5/20 lứa can thiệp Kết chăn nuôi hiệu quả, người dân phấn khởi, nhiên giảm thiểu sử dụng kháng sinh chưa đạt mục đích dự án có trại sử dụng 500g kháng sinh cho lứa 100 • Cải thiện khu vực chăn nuôi để đảm bảo an tồn sinh học chưa đạt mục đích, đa số trại sử dụng lưới bao tạm; chất độn chuồng chưa đạt yêu cầu, chuồng chủ yếu đất, khó kiểm sốt dịch bệnh • Chẩn đốn điều trị cho đàn gà dự án lượt/ 20 lứa can thiệp Chưa có ca điều trị thất bại Thuận lợi q trình thực • Các PVs tiếp xúc kỹ thuật chăn nuôi gà theo truyền thống người chăn nuôi thấy đa kiểu chăn ni • Các PVs có kiến thức chăn ni gà, phòng, trị bệnh cho gà; đồng thời tập huấn bổ sung kiến thức thêm từ chuyên gia nước (Thái Lan); Erry (Indonesia), • Các PVs làm việc nhóm trao đổi giải pháp tư vấn chăn ni chẩn đốn, điều trị bệnh cho gà • Các hộ chăn ni dự án tập huấn toàn kỹ thuật chăn ni phòng bệnh cho gà Gs.Ts H.T.V Thu phụ trách • Các PVs ln thấy rõ ý nghĩa dự án sẳng long giúp đở cho người chăn nuôi, trao đổi thông tin, tư vấn với điều phối dự án Khó khăn q trình thực • Người dân tin vào thân, bạn nuôi nuôi theo lối tận dụng vật liệu để làm chuồng nên khó thay đổi hành vi chăn ni theo kiểu an tồn sinh học • PVs cố gắng đưa niềm tin tư vấn cho người chăn nuôi nhằm thực tốt chăn nuôi tốt, nhiện có rào cảng người dân thay đổi chưa đồng nên khả chăn nuôi thành công theo tư vấn PVs thấp, chưa bền • Sự thành cơng bền có hỗ trợ PVs chuyên gia nhiều nguyên nhân Nguyên nhân chưa đồng theo hướng dẫn Dr Thu Các ví dụ: chuẩn bị tốt chuồng trại, vệ sinh vướng khâu giống chưa tốt hay ngược lại, chuồng chủ yếu đất dễ ẫm thấp điều kiện tốt cho dịch bệnh Khó khăn q trình thực • Sự phối hợp người chăn nuôi PVs chưa cao PVs khuyến cáo đôi lúc người nuôi không thực khơng phản hồi lý • Chủ ni chưa thảo luận cao khuyến cáo PVs, Giải pháp giai đoạn tới • PVs bán sát hướng dẫn dự án giúp đở người chăn nuôi tốt • Cải thiện số tiêu chăn ni đảm bảo an tồn • Tâng cường khuyến các giải pháp nhằm giúp người chăn nuôi giảm thiểu sử dụng kháng sinh khơng cần thiết • Luôn nghiên cứu nâng cao lực tư vấn, kỹ thuật ni gà điều kiện biến đổi khí hậu,… • Luôn mong đợi hợp tác phản hồi người chăn nuôi khuyến cáo Những Thảo luận cần thiết Ghà thứ hai: Viêm túi khí Gà Thứ hai: Manh tràng phình to thận sưng ... phối hợp người chăn nuôi PVs chưa cao PVs khuyến cáo đôi lúc người nuôi không thực khơng phản hồi lý • Chủ ni chưa thảo luận cao khuyến cáo PVs, Giải pháp giai đoạn tới • PVs bán sát hướng dẫn dự... tiêu đạt hai mục đích lớn PV: Dr Kiệt 0909699509 PV: Mr Lớn 0979795392 Dr Cường 0919574976 Dr Erry Cố vấn kỹ thuật cho PV PV: Ms Thanh 0949575459 Vai trò nhiệm vụ PVs • Tư vấn kỹ thuật chăn... giúp cho PVs định hướng tốt khuyến cáo chẩn đoán bệnh cho đàn gà Kết thực giai đoạn đầu can thiệp • PVs tham gia tư vấn hỗ trợ người chăn nuôi 20 lứa nuôi (Lớn 7; Kiệt: ; Thanh: ); kết xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kết quả can thiệp dự án VIPARC, Báo cáo kết quả can thiệp dự án VIPARC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn