Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nghiều nghĩa

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:24

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I Mục đích yêu cầu: -Phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm -Hiểu nghĩa từ nhiều nghĩa(nghĩa gốc,nghĩa chuyển)và mối quan hệ chúng -biết đặt câu phân biệtcácnghĩa số từ nhiều nghĩa tính từ II Đồ dùng dạy- học: VBTTV III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS làm tập 3,4 tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học (SGVtr179) HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Cả lớp đọc thầm lần ,xác định yêu cầu ? + tìm từ đồng âm , từ nhiều nghĩa Làm mẫu phần a + từ chín câu 1,2 từ nhiều nghĩa GV giúp HS hiểu rõ nghĩa đồng âm với từ chín câu thứ từ - Tổ chức hoạt động nhóm phần b,c Nhóm khác bổ sung - Gọi đại diện nhóm nêu kết đáp án: +Từ đường câu 2,3 từ nhiều nghĩa đồng âm với từ đường câu thứ +Từ vạt câu 1,3 từ nhiều nghĩa GV tiểu kết ý đồng âm với từ vạt câu thứ Bài 2: -Em hiểu nghĩa từ xuân câu a ntn ? Xuân 1:mùa xuân Nếu HS bí ,GV giải thích Xuân 2:tươi đẹp HS làm VBT Xuân 3:tuổi Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? + đặt câu theo nghĩa cho trước Thi tổ VD: (có nhiều đáp án –GV khen Anh em cao hẳn đám bạn câu văn hay ) … HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Viết câu văn hay vào ...Thi tổ VD: (có nhiều đáp án –GV khen Anh em cao hẳn đám bạn câu văn hay ) … HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Viết câu văn hay vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nghiều nghĩa, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nghiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn