Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết trình, tranh luận

2 47 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:19

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH , TRANH LUẬN I Mục đích u cầu: Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ dẫn chứng thuyết trình, tranh luận II Đồ dùng học tập: Bảng phụ Bài II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS làm tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Lớp đọc thầm theo ,xác định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm – nhóm nhân vật Gọi đại diện nhóm lên tranh luận VD :ý kiến bổ sung (trong nhóm HS tiếp sức) +đất :…nhổ khỏi đất , chết +nước: trời hạn hán dù có đất,cây cối héo khơ khơng có nước đất chất màu +… Nhóm khác NX, bình tổ tranh luận Bài 2: hay (khơng thiết phải nhập vai ) Gợi ý: -Nếu có trăng điều xảy HS làm VBT ra? VD: -Đèn đem lại lợi ích cho …….SGV tr200 sống? -Nếu có đèn chuyện xảy ra? -Trăng làm cho sống đẹp Lớp NX –bình hay nào? (đèn dầu ,không phải đèn điện ) Bài 3: HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học,khen mhững HS thuyết trình,tranh luận tốt Ôn tập tuần đầu ... ,không phải đèn điện ) Bài 3: HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học,khen mhững HS thuyết trình ,tranh luận tốt Ơn tập tuần đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết trình, tranh luận, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết trình, tranh luận

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn