Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:18

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn luyện tập thuyết trình, tranh luận I Mục tiêu Bước đầu có kĩ thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi Trong thuyết trình, tranh luận, nêu lí lẽ dẫn chứng cụ thể, có sức thuyết phục Biết trình bày, diễn đạt gãy gọn có thái độ bình tĩnh, tự tin, tôn trọng người tranh luận II Đồ dùng dạy - học - Bút giấy khổ to cho HS thảo luận nhóm III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Yêu cầu hai HS đọc lại mở kết - Hai HS đứng chỗ thực theo mà em học tiết trước yêu cầu GV HS lớp theo dõi, hoàn chỉnh nhà Dưới lớp mở để GV nhận xét kiểm tra - GV nhận xét việc làm HS nhà cho điểm B Bài Giới thiệu - Trong sống, họp lớp, sinh - HS lắng nghe hoạt Đội, chơi đôi lúc em phải thuyết trình tranh luận (tức trình bày vấn đề bàn cãi để tìm lẽ phải) với ván đề Làm để thuyết trình, tranh TaiLieu.VN Page luận có sức hấp dẫn, có khả thuyết phục người khác, đạt mục đích đặt ra? Tiết học hôm giúp em bước đầu nắm cách thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với em - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập - GV yêu cầu HS đọc to toàn nội - Một HS đọc to Bài tập 1, lớp theo dung Bài tập SGK dõi đọc thầm SGK - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm - HS nhận giấy khổ to bút dạ, trao GV phát giấy khổ to bút cho đổi thảo luận nhóm với để nhóm để làm làm - Yêu cầu HS trình bày kết thảo luận - Đại diện nhóm dán làm lên bảng đọc to kết làm nhóm Cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung - GV lựa chọn làm - HS lắng nghe bảng cho HS bổ sung chốt lại lời giải Đáp án: a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận vấn đề: Cái quý đời? b) ý kiến, lí lẽ cách trình bày lí lẽ bạn sau: ý kiến bạn Lí lẽ đưa để bảo vệ ý kiến Cách trình bày lí lẽ Hùng: - Q lúa - Ai phải ăn - Dùng câu hỏi có ý khẳng định gạo sống TaiLieu.VN Page Quý: - Qúy - Có vàng có - Dùng câu hỏi có ý khẳng định; suy luận vàng tiền, có tiền dẫn dắt từ vàng tiền từ tiền thứ mua thứ Nam: - Quý - Có - Dẫn lời thầy giáo để khẳng định; suy làm lúa luận gạo c) Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công nhận: Người lao động quý - Thầy lập luận: Lúa gạo, vàng , đáng q chưa phải q khơng có người lao động lúa gạo, vàng bạc trơi qua cách vơ vị (phí phạm, khơng có ý nghĩa, khơng có giá trị cả) - ý kiến thầy thể thái độ tôn trọng người khác: Thầy công nhận thứ Hùng, Quý, Nam đưa thật đáng quý quý Thầy nêu câu hỏi: “ Ai làm lúa gạo, vàng bạc, biết dùng giờ?”, ơn tồn giảng giải để HS bị thuyết phục ý kiến thầy: quý đời người lao động Bài tập - GV yêu cầu HS đọc to toàn nội - Một HS đọc to Bài tập 2, lớp theo dung Bài tập SGK dõi đọc thầm SGK - GV nhắc lại yêu cầu tập; phân - HS lắng nghe tích ví dụ để HS hiểu mở rộng lí lẽ dẫn chứng - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, - HS thực theo yêu cầu GV phân cơng nhóm đóng vai suy ngĩ chuẩn bị ý kiến tranh luận (ghi vắn tắt giấy nháp, cử đại diện trình bày) TaiLieu.VN Page - Yêu cầu tốp HS đại diện cho - Đại diện nhóm tranh luận đưa lí nhóm (đóng vai Hùng, Q , Nam) lẽ bảo vệ ý kiến nhóm Cả lớp thực trao đổi tranh luận theo dõi - GV HS nhận xét ý kiến tranh luận bạn, đánh giá cao HS biết tranh luận sôi nổi, biết mở rộng lí lẽ nêu dẫn chứng cụ thể làm cho lời tranh luận giàu sức thuyết phục - HS nhận xét ý kiến tranh luận bạn phân tích bổ sung thêm dẫn chứng lí lẽ để lời tranh luận thêm sức thuyết phục Bài tập - Yêu cầu HS đọc thầm tập cho - Sắp xếp câu trả lời theo biết: Bài tập u cầu làm trình tự hợp lí cho biết thuyết gì? trình, tranh luận người nói cần phải có thái độ nào? - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm - HS làm việc theo nhóm Các nhóm GV phát giấy khổ to bút cho nhận giấy khổ to bút thực theo nhóm để em làm yêu cầu GV - Yêu cầu HS trình bày kết GV - Đại diện nhóm dán kết làm khuyến khích HS nói thêm giải thích rõ lớp, trình bày kết làm lại chọn ý kiến nhóm - GV HS nhận xét chốt lại lời giải - HS thực theo yêu cầu GV Đáp án: a) Những câu trả lời xếp lại theo trình tự hợp lí (bắt đầu điều kiện quan trọng, nhất) 1- Phải có hiểu biết vấn đề thuyết trình, tranh luận, khơng, khơng thể tham gia thuyết trình tranh luận 2- Phải có ý kiến riêng vấn đề thuyết trình, tranh luận Khơng có ý kiến riêng nghĩa không hiểu sâu sắc vấn đề, không dám bày tỏ ý kiến riêng, nói dựa, nói theo người khác 3- Phải biết cách nêu lí lẽ dẫn chứng: Có ý kiến phải biết cách trình bày, lập luận để thuyết phục người đối thoại b) Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục bảo đảm phép lịch sự, TaiLieu.VN Page người nói cần có thái độ ơn tồn, vui vẻ, hồ nhã, tơn trọng người nghe, người đối thoại; tránh nóng nảy vội vã hay bảo thủ (không chịu nghe ý kiến người khác, cố bảo vệ ý kiến chưa mình) Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học, tuyên dương - HS lắng nghe nhóm em HS tích cực học tập - Dặn HS nhà hoàn chỉnh Bài tập - HS lắng nghe nhà thực theo vào yêu cầu GV TaiLieu.VN Page ... trao đổi tranh luận theo dõi - GV HS nhận xét ý kiến tranh luận bạn, đánh giá cao HS biết tranh luận sôi nổi, biết mở rộng lí lẽ nêu dẫn chứng cụ thể làm cho lời tranh luận giàu sức thuyết phục... kiến tranh luận bạn phân tích bổ sung thêm dẫn chứng lí lẽ để lời tranh luận thêm sức thuyết phục Bài tập - Yêu cầu HS đọc thầm tập cho - Sắp xếp câu trả lời theo biết: Bài tập yêu cầu làm trình... đổi thảo luận nhóm với để nhóm để làm làm - Yêu cầu HS trình bày kết thảo luận - Đại diện nhóm dán làm lên bảng đọc to kết làm nhóm Cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung - GV lựa chọn làm - HS lắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn