Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận

3 64 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:17

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn : LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH - TRANH LUẬN I- MỤC TIÊU - Nêu lí lẽ, dẫn chứngvà bước đàu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Một số tờ giấy khổ to kẻ bảng nội dung BT1 ( xem mẫu ) - Một số tờ giấy khổ to photo nội dung BT3a - Bản phụ ghi lời giải BT1 : Câu a : Vấn đề tranh luận : Cái quý đời ? Câu b : Ý kiến lí lẽ bạn Câu c : Ý kiến, lí lẽ thái độ tranh luận thầy giáo III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động häc Bài cũ : - Gọi HS đọc đoạn mở gián tiếp, kết - HS đọc HS khác nhận mở rộng văn tả đường xét - Gv nhận xét, chấm điểm Bài : - Nghe 1- Giới thiệu : - GV giới thiệu 2- Hướng dẫn luyện tập : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Đọc phân vai tập đọc Cái quý ? - Thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi TaiLieu.VN - HS đọc yêu cầu, HS nối tiếp đọc nội dung, lớp đọc thầm - HS đọc phân vai tập đọc Cái q ? - Nhóm thảo luận, viết kết vào giấy khổ to kẻ sẵn bảng Page - Trình bày tổng hợp + Qua câu chuyện bạn, muốn tham - Các nhóm dán phiếu, trình bày, gia tranh luận, thuyết trình em phải có nhận xét, bổ sung điều kiện ? - Nối tiếp nêu KL : Khi thuyết trình, tranh luận vấn đề đó, ta phải có ý kiến riêng, biết nêu lí lẽ để bảo vệ ý kiến cách có lí có tình, thể tơn trọng người đối thoại - Nghe để ứng dụng Bài : Đọc yêu cầu mẫu tập - HS đọc yêu cầu, HS đọc - Phân tích VD, giúp HS hiểu mở rộng mẫu, lớp đọc thầm thêm lí lẽ dẫn chứng - Thực yêu cầu theo nhóm Quan sát - Nhóm 3, phân vai tranh luận giúp đỡ thêm nhóm - Phân cơng nhóm đóng nhân vật ; suy -Từng tốp HS đại diện cho nghĩ, trao đổi, chuẩn bị lí lẽ dẫn chứng cho nhóm thực trao đổi, tranh luận ( ghi nháp ) tranh luận, HS khác nhận xét - Nhận xét, đánh giá cao nhóm tranh luận - Nghe, học tập sôi nổi, biết mở rộng lí lẽ nêu dẫn chứng cụ thể làm cho lời tranh luận giàu sức thuyết phục Bài 3: Đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc yêu cầu, HS đọc nội - Ghi số thứ tự 1,2,3,4 trước câu văn ; dung, lớp đọc thầm hướng dẫn HS ghi kết lựa chọn câu trả lời - HS tạo thành nhóm thực đúng, sau xếp theo số thứ tự theo hướng dẫn Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung để -Chốt câu trả lời : đến thống ĐK1 : Phải có hiểu biết vấn đề thuyết trình, tranh luận ĐK2 : Phải có ý kiến riêng vấn đề thuyết trình, tranh luận -Đại diện nhóm trình bày kết ĐK3 : Phải biết cách nêu lí lẽ dẫn chứng + Tại nói theo ý kiến số đơng khơng phải điều kiện thuyết trình, tranh luận ? - Nối tiếp nêu ý kiến + Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết TaiLieu.VN Page phục đảm bảo phép lịch sự, người nói cần có thái độ ? - Nối tiếp nêu ý kiến KL : Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục đảm bảo phép lịch sự, người nói cần có thái độ ôn tồn, hồ nhã, tôn trọng người đối thoại ; tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, - Nghe, ghi nhớ để ứng dụng không chịu nghe ý kiến người khác 3- Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học, tuyên - Nghe dương HS Dặn HS nhớ điều kiện thuyết - Nghe, ghi nhớ, thực trình, tranh luận ; có ý thức rèn luyện kĩ thuyết trình, tranh luận Chuẩn bị :Luyện tập thuyết trình, tranh luận - HS TaiLieu.VN Page ... trao đổi, tranh luận ( ghi nháp ) tranh luận, HS khác nhận xét - Nhận xét, đánh giá cao nhóm tranh luận - Nghe, học tập sơi nổi, biết mở rộng lí lẽ nêu dẫn chứng cụ thể làm cho lời tranh luận giàu... dương HS Dặn HS nhớ điều kiện thuyết - Nghe, ghi nhớ, thực trình, tranh luận ; có ý thức rèn luyện kĩ thuyết trình, tranh luận Chuẩn bị :Luyện tập thuyết trình, tranh luận - HS TaiLieu.VN Page ... dẫn chứng + Tại nói theo ý kiến số đông điều kiện thuyết trình, tranh luận ? - Nối tiếp nêu ý kiến + Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết TaiLieu.VN Page phục đảm bảo phép lịch sự,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn