Chuyên đề quản trị xung đột

38 65 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:52

Quan điểm cổ điển: là những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực bên trong tổ chức.Quan điểm của khoa học nghiên cứu hành vi : là một hiện tượng tự nhiên đôi khi nó còn hỗ trợ cho việc kích thích sáng tạo, cho nên nó có thể tạo ra nhiều lợi ích cho tổ chức nếu nó được quản lý một cách đúng đắn. LOGO Chuyên đề Quản Trị Xung Đột Nhóm K20 – Đêm Quản trị xung đột Các khái niệm xung đột Nguyên nhân gây xung đột Hệ lụy xung đột Quy trình giải xung đột Quản trị xung đột Phương pháp kỹ giải xung đột Bài tập tình LOGO CHƯƠNG I Các khái niệm xung đột Khái niệm Quan điểm cổ điển: biểu lệch lạc, tiêu cực bên tổ chức Quan điểm khoa học nghiên cứu hành vi : tượng tự nhiên đơi hỗ trợ cho việc kích thích sáng tạo, tạo nhiều lợi ích cho tổ chức quản lý cách đắn Phân loại xung đột Theo tính chất lợi hại Theo chức Phân loại Theo cấp độ xung đột Theo phận Phân loại theo tính chất lợi hại Xung đột có lợi Xung đột có hại Phi chức Phân loại theo chức Xung đột chức Xung đột phi chức Phân loại theo phận Nhóm vs Nhóm Cá nhân vs cá nhân Nội cá nhân Phân loại theo cấp độ xung đột Cá nhân vs Cá nhân Cá nhân vs Tổ chức Tổ chức vs Tổ chức Chiến lược giải xung đột  Win - Win Lose - Win Win - Lose Lose - Lose Phương pháp kỹ giải xung đột Mơ hình xử lý xung đột cá nhân: Phương pháp kỹ giải xung đột Phương pháp nhượng Phương pháp lảng tránh Kỹ thương lượng - phong cách quản trị Phương pháp cạnh tranh Phương pháp thỏa hiệp Phương pháp hợp tác Phương pháp lảng tránh Phương pháp lảng tránh khuynh hướng tìm cách rút khỏi tình xung đột hay giữ tính trung lập Phương pháp nhượng  Phương pháp nhượng khuynh hướng giải tình xung đột cách tối thiểu hóa hay chế ngự khác biệt nhận thức hay hành động thơng qua trọng lợi ích chung Phương pháp cạnh tranh  Phương pháp cạnh tranh sử dụng quyền lực để buộc người khác yêu cầu người đồng ý với quan điểm bạn, phương pháp đem lại hệ làm hài lòng nhiều bên xung đột Phương pháp thỏa hiệp  Phương pháp thỏa hiệp thể khuynh hướng mà cá nhân chấp nhận hi sinh số quyền lợi họ cách đưa nhượng nhằm đạt thỏa thuận Phương pháp hợp tác  Đặc trưng bật phương pháp hợp tác sẵn sàng nhận diện nguyên nhân đích thực xung đột, chia xẻ thơng tin rộng rãi nội tìm kiếm giải pháp có lợi cho tất bên Kỹ thương lượng phong cách quản trị xung đột  Thương lượng trình mà cá nhân hay nhóm đưa đề nghị (dựa mục tiêu cá nhân hay nhóm) để thảo luận nhằm đạt tới thảo thuận Quá trình thương lượng đặc biệt quan trọng tình xung đột phức tạp xung đột thắng – thua  Người ta thường kết hợp phong cách quản trị xung đột trình thương lượng LOGO CHƯƠNG VI Bài tập tình Bài tập tình - HĨA GIẢI MÂU THUẪN GIỮA NHÂN VIÊN  Chức vụ trưởng phòng kinh doanh trống, sếp muốn chọn Thanh Hoàng, khơng có thái độ rõ ràng mà muốn họ tự định Tình khó khăn khiến mối quan hệ họ ngày trở nên căng thẳng  Tình thực tế:  Thanh Hồng hai nhân viên xuất sắc phòng kinh doanh, doanh thu họ chiếm đến 1/2 thu nhập phòng Mối quan hệ hai người vốn tốt đẹp cho dù cạnh tranh cơng việc có ảnh hưởng đơi chút đến thành tích người Chức vụ trưởng phòng kinh doanh trống, sếp muốn chọn hai người, khơng có thái độ rõ ràng mà muốn hai người tự định Tình khó khăn khiến mối quan hệ họ ngày trở nên căng thẳng Bài tập tình - MÂU THUẪN NHÀ QUẢN LÝ  Tình huống:  Từ 10 năm trước, kỳ bình bầu chiến sĩ thi đua cấp thành, Ban thi đua nhà trường đề cử thầy Hiệu phó (HP) chun mơn vào danh sách thầy HP phụ trách sở vật chất kiên phản hàng loạt lý bôi đen phủ nhận đồng Thầy HP chun mơn phản ứng Thầy bác bỏ cáo buộc lớn tiếng công bố khuyết điểm đồng Và đến đây, xung đột dội Người có quyền lực thầy Hiệu trưởng, thầy tỏ lúng túng tập trung vào việc dàn hòa Và chiến gay gắt kéo dài Hội nghị thi đua tan vỡ Bài tập tình - MÂU THUẪN NHÀ QUẢN LÝ(tt)  Điều quan trọng từ tình tiết lỗi lầm thầy lan truyền, chí lỗi chết người đưa nửa kín nửa hở Vai trò Hiệu trưởng bắt đầu mờ nhạt, hình ảnh Ban giám hiệu bị méo mó Trường học Cũng từ đây, hoạt động bị đình trệ lại hoạt động dạy học theo quy chế tồn hết linh hồn vốn có nó, nên nhiều năm, nhà trường chấp nhận chịu vết trượt dài tụt hậu Đó câu chuyện buồn, thất bại Thời gian trả lời LOGO Thank You ! .. .Quản trị xung đột Các khái niệm xung đột Nguyên nhân gây xung đột Hệ lụy xung đột Quy trình giải xung đột Quản trị xung đột Phương pháp kỹ giải xung đột Bài tập tình LOGO... ích cho tổ chức quản lý cách đắn Phân loại xung đột Theo tính chất lợi hại Theo chức Phân loại Theo cấp độ xung đột Theo phận Phân loại theo tính chất lợi hại Xung đột có lợi Xung đột có hại Phi... Nguyên nhân gây xung đột Nguyên nhân gây xung đột Các vấn đề truyền đạt Do nguồn lực khan Nguyên nhân xung đột Sử dụng đe dọa Mục tiêu không tương đồng Sự phụ thuộc lẫn nhiệm vụ Các vấn đề truyền đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề quản trị xung đột, Chuyên đề quản trị xung đột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn