MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH THANH KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ QUYỀN SỞ HỮU CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: BẰNG CHỨNG TỪ INDONESIA

56 87 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:49

Mọi người đều biết rằng thị trường tài chính mới nổi có tính thanh khoản không bằng các nền kinh tế tiên tiến. Việc thiếu thanh khoản được coi là một yếu tố quan trọng cho sự biến động cao tại các thị trường mới nổi và là một trở ngại đáng kể cho sự phát triển thị trường tài chính. Mặc dù có một số nghiên cứu có xem xét đến tính thanh khoản của thị trường mới nổi, nhưng chỉ có một số ít nghiên cứu về sự tồn tại mối liên hệ giữa tự do hóa thị trường tài chính và tính thanh khoản. MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH THANH KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN QUYỀN SỞ HỮU CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẦU NƯỚC NGOÀI: BẰNG CHỨNG TỪ INDONESIA Foreign institutional ownership and stock market liquidity: Evidence from Indonesia S Ghon Rhee and Jianxin Wang January 2009 GVHD : TS LÊ ĐẠT CHÍ LỚP : TCDN ĐÊM – K20 NHĨM : THÀNH VIÊN NHÓM  Võ Thị Lợi  Võ Thị Thúy Kiều  Lê Kiều Thị Như Ngọc  Trịnh Yến Oanh  Đào Vũ Thiên Long NỘI DUNG TRÌNH BÀY GIỚI THIỆU Mọi người biết thị trường tài có tính khoản không kinh tế tiên tiến Việc thiếu khoản coi yếu tố quan trọng cho biến động cao thị trường trở ngại đáng kể cho phát triển thị trường tài Mặc dù có số nghiên cứu có xem xét đến tính khoản thị trường nổi, có số nghiên cứu tồn mối liên hệ tự hóa thị trường tài tính khoản GIỚI THIỆU (tiếp theo) Vì vậy, chúng tơi thực nghiên cứu để cung cấp chứng trực tiếp tác động đầu nước ngồi tới tính khoản thị trường chứng khoán Nghiên cứu có đặc trưng riêng biệt để phân biệt với nghiên cứu trước Đầu tiên, sử dụng quyền sở hữu cổ phiếu riêng lẻ nước việc đo lường trực tiếp diện nước thị trường nước để phân tích mối quan hệ diện nước ngồi tính khoản GIỚI THIỆU (tiếp theo)   Thứ hai, giới thiệu cách đo lường tính khoản tốt chênh lệch giá mua bán, độ sâu thị trường tác động giá đơn vị giao dịch có quan hệ chặt chẽ với đặc tính khoản Thứ ba, đặc trưng nghiên cứu xem xét mối quan hệ nhân Granger sở hữu nước tính khoản Các nghiên cứu trước cổ phiếu có tính khoản thu hút nhà đầu nước thị trường Chúng phát mối quan hệ nhân theo hướng ngược lại việc kiểm tra xem liệu việc tham gia nước ngồi có tăng cường tính khoản thị trường nước không GIỚI THIỆU (tiếp theo) Indonesia mở cửa thị trường vốn để thu hút đầu nước năm 1989 cung cấp nghiên cứu thú vị tác động nước ngồi tới tính khoản Trong giai đoạn từ tháng năm 2002 đến tháng năm 2007, tổ chức nước năm giữ gần 70% giá trị thả tự thị trường vốn Indonesia, 41% giá trị tổng vốn hóa thị trường Nếu tham gia nước ngồi cải thiện tính khoản thị trường nổi, ảnh hưởng mạnh thị trường Indonesia GIỚI THIỆU (tiếp theo) Thật vậy, so với kỳ, tính khoản cải thiện đáng kể thị trường chứng khoán Jakarta Lãi chênh lệch giá mua – giá bán giảm 2/3 độ sâu thị trường tăng gấp đôi Sự cải thiện có phải tác động việc sở hữu tổ chức nước ngồi cao hay khơng? Nghiên cứu cung cấp chứng trực tiếp cho câu hỏi Thị trường vốn Indonesia tổ chức cao, với 5% giá trị thả tự nắm giữ cá nhân tổ chức nước nắm giữ hầu hết giá trị thị trường thả tự Vì vậy, thị trường Indonesian nơi thích hợp để kiểm tra tác động quyền sở hữu nước ngồi lên tính khoản GIỚI THIỆU (tiếp theo) Những phát chúng tơi khơng tương thích với nghiên cứu trước tác động tồn cầu hóa lên tính khoản Giới hạn quyền sở hữu nước loại bỏ khỏi tất cổ phiếu Indonesia tính khoản gia tăng năm suốt thời gian nghiên cứu Vì có kết nghiên cứu trước ngày tồn cầu hóa lúc mở cửa cho nhà đầu nước ngồi vào tác động lên tính khoản MỤC TIÊU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu : Kiểm chứng tác động việc sở hữu cổ phiếu tổ đầu nước ngồi ảnh hưởng đến tính khoản thị trường chứng khoán thị trường KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (t.theo) Panel B: thể mối tương quan thay đổi hàng tháng sỡ hữu nước thay đổi hàng tháng đo lường khoản -Lượng mua ròng nước ngồi riêng gần chi phối tỷ suất sinh lợi hàng tháng -Panel B thể mối tương quan thay đổi hàng tháng sở hữu nước ngồi Động phân tích chia làm nhóm Thứ nhất, sở hữu nước log hàm khoản lien tục thể bảng Nếu thật mối tương quan sỡ hữu khoản đồng thời xảy ra, tính trì cao mối tương quan quan trọng giửa độ trễ khoản sỡ hữu tương lai Việc sử dụng khác biến làm giảm bớt vấn đề đưa kiểm tra lược cho kết bảng A Thứ hai, lượng mua ròng nước ngồi quyền sỡ hữu Việc nắm giữ chi phối kỳ vọng lâu dài việc mua bán thường biến động giá tác động Do định sỡ hữu nước ngồi bảng A khơng có tác động với việc mua bán nhà đầu nước KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (t.theo) - - Kết bảng B: Lượng Spread tăng 1% dẫn đến lượng mua ròng nước ngồi tăng trung bình 2,3% tổng số cổ phần lưu hành bên tương tự tác động 2,1% sỡ hữu nước báo cáo Panel A Những biến quan trọng khác biến khoản great depth biến động giá thấp làm gia tăng mua ròng nước ngồi, mối tương quan nhỏ nhiều so với tỷ suất sinh lợi hàng tháng Kiểm tra liệu biến chu kỳ kinh doanh chu kỳ vĩ mô ảnh hưởng đến sỡ hữu nước thị trường ưu tiên khoản Chúng tơi thăm dò mối quan hệ nắm giữ nước ngồi trung bình hàng tháng vài biến kinh tế vĩ mô Indonesia Mỹ Một vài biến vĩ mơ Indonesia, ví dụ tỷ lệ lãi suất sản phẩm cơng nghiệp có ý nghĩa thống kê có mối tương quan thấp đến nắm giữ nước ngồi trung bình Thống kê tổng qt F khơng có ý nghĩa với biến vĩ mơ Indonesia U.S Ưu tiên nước cho khoản đo mối tương quan cross- sectional đo lường khoản Ưu tiên khoản nhìn chung khơng bị ảnh hưởng điều kiện kinh tế vĩ mô KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp theo) - Bảng trình bày mức độ tác động thay đổi quyền sở hữu nước ngồi lên tính khoản - Dựa vào bảng cho thấy quyền sở hữu nước ngồi tác động ngược chiều lên tính khoản tương lai, cụ thể : * FINSTi,t-1 tăng 10% -> chi phí giao dịch tăng 2.38%, độ sâu giảm 8.48 % độ cảm giá tăng 11.34 % *ΔFINSTi,t-1 tăng 10% -> độ sâu giảm 5,67% độ nhạy giá tăng 10,8%.Cả biến điều không ảnh hưởng chi phí giao dịch *Kết hợp FINSTi,t-1 × TOVERi,t làm giảm chi phí giao dịch, tăng độ sâu, giảm độ nhạy giá *FINSTi,t-1 × ln(MCAPi,t-1) : làm giảm chi phí giao dịch, tăng độ sâu giảm độ nhạy giá 5.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp theo) Bảng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp theo) BIẾN FINSTi,t-1 CP GIAO DICH ΔFINSTi,t-1 * ri ẢNH HƯỞNG 10% 2.38% 0.000704 FINSTi,t-1 × TOVERi,t -0.007452 FINSTi,t-1 × TOVERi,t -0.011676 Tổng tác động lên Chi phí giao dịch 0.54% KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp theo) Bảng 7A KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp theo) Bảng 7B KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp theo)  Bảng cho thấy mức độ thay đổi quyền sở hữu tổ chức lên tính khoản  Kết cho thấy, FINSTi,t-1 ΔFINSTi,t-1 làm tăng chi phí giao dịch, giảm độ sâu , tăng độ nhạy cảm giá  Tác động công ty nước mang tính hỗn hợp Nhưng kết cuối chiều lớn ngược chiều KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp theo)  DFINi,t-1 (ΔDFINi,t-1)2 làm tăng chi phí giao dịch  (ΔDCORPi,t-1)2 làm giảm chi phí giao dịch  Cả DFINi,t-1 DCORPi,t-1 làm tăng độ sâu  DCORPi,t-1 làm giảm độ nhạy giá (DCORPi,t-1)2 làm tăng độ nhạy giá KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp theo) BẢNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp theo)  Bảng xem xét giai đoạn : 01/2002- 12/2004 01/2005- 08/2007  Kết cho thấy :  Quyền sở hữu nước ảnh hưởng ngược chiều với mức độ tính khoản giai đoạn 1, ảnh hưởng nghịch chiều giữ vững mức độ sâu giai đoạn  Quyền sở hữu nước tăng mạnh giai đoạn xu hướng giảm chung giai đoạn trùng khớp tính khoản bị giảm xuống ẢNH HƯỞNG RỊNG QUYỀN SỞ HỮU NƯỚC NGỒI -Bảng 10A ẢNH HƯỞNG RỊNG QUYỀN SỞ HỮU NƯỚC NGỒI  Bảng 10A, : 10% Quyền sở hữu nước  Tăng 1.94% độ chênh lệch  Giam 3.11% độ sâu  Tăng 4% độ nhạy cảm Tương tự với bảng 10B với giai đoạn tăng 1.96 % độ chênh lệch giá, -3.1% độ sâu 7.4% độ nhạy cảm giá = > Nhìn chung, 10% Quyền sở hữu nước  3% độ rộng, -3% độ sâu, 4% độ nhạy cảm giá NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI Nghiên cứu phát Quyền sở hữu nước ảnh hưởng phủ định đến tính khoản Hạn chế nghiên cứu chưa xét đến: – Thông tin bất cân xứng -Biến động lớn mang lại giao dịch rộng lớn tổ chức tài nước ngồi -Giảm cạnh tranh diện giao dịch chi phối, thao túng thị trường ... sở hữu tổ chức đầu tư gây sụt giảm tính khoản (chênh lệch giá tăng) • Bác bỏ giả thiết rằng, quyền sở hữu tổ chức đầu tư khơng phải ngun nhân gây tính khoản, cho thay đổi sở hữu tổ chức đầu tư. .. thu hút nhà đầu tư nước hay tham gia nhà đầu tư nước làm tăng tính khoản thị trường nước? Tỷ lệ sở hữu tổ chức đầu tư nước ngồi nắm giữ có tác động ngược chiều với tính khoản? KẾT QUẢ CÁC NGHIÊN... đầu tư nước vào tác động lên tính khoản 2 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu : Kiểm chứng tác động việc sở hữu cổ phiếu tổ đầu tư nước ngồi ảnh hưởng đến tính khoản thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH THANH KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ QUYỀN SỞ HỮU CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: BẰNG CHỨNG TỪ INDONESIA, MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH THANH KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ QUYỀN SỞ HỮU CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: BẰNG CHỨNG TỪ INDONESIA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn