DE TAI LQVCC QUA TP VH NAM 2014 2015

43 43 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 20:30

Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cho trẻ làm quen với chữ viết nội dung quan trọng chương trình giáo dục trẻ mầm non, nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 Như biết, loài người bắt đầu xuất lời nói xuất trước chữ viết xuất sau Nhưng chữ viết đời đánh dấu bước ngoặt lớn loài người Từ kí hiệu đơn sơ vách hang, vách núi để lại văn hố kinh nghiệm sống vơ quý báu hệ trước Dần dần, kí tự xuất chữ viết đời, văn hố khơng ngừng kế thừa chuyển giao từ hệ sang hệ ngày phong phú Chữ viết có ý nghĩa lớn lao việc gìn giữ, bảo tồn truyền đạt kinh nghiệm, tri thức nhân loại giúp cho xã hội người ngày phát triển Khi trẻ em sinh tiếp xúc với ngơn ngữ nói trước nhờ vào chữ viết mà trẻ phát triển thành người toàn diện ngày làm chủ sống Vậy cần phát triển chữ viết cho trẻ đâu từ giai đoạn nào? Theo nhà nghiên cứu trẻ bắt đầu học tiểu học trẻ đủ điều kiện phát triển mặt tâm lý, trẻ bắt đầu học đọc học viết Vậy việc cho trẻ làm quen với chữ viết phải lứa tuổi mầm non tiếp thu gián tiếp thông qua người lớn Trẻ em với kinh nghiệm sống hiểu biết giới xung quanh hạn chế Tuy nhiên, thực tế có nhiều chữ viết xuất xung quanh trẻ, trẻ nhìn thấy chữ viết qua tranh ảnh sách báo, hiệu, băng dơn ngồi đường, hay tivi Nhưng tác phẩm văn học nguồn chữ viết vô phong phú hấp dẫn trẻ thơ Vì văn học chứa đựng điều kì thú giới thật gần gũi thật lung linh kì diệu sống Nó thu hút trẻ tìm tòi khám phá, trải nghiệm với niềm say mê kì lạ Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi Ở có vật, tượng, người gắn với nội dung, cốt truyện không ngừng lôi trẻ, trở thành ấn tượng vô sâu sắc Vậy cho cần thiết phải phát triển chữ viết cho trẻ văn học Hiện nay, trường mầm non việc cho trẻ làm quen với chữ viết thông qua văn học chưa ý Đa số giáo viên tập trung tìm biện pháp để nâng cao khả cảm thụ văn học trẻ cho trẻ làm quen với chữ cách riêng biệt, việc cho trẻ làm quen với chữ viết thông qua tác phẩm văn học chưa ý, giáo viên chưa tận dụng hội cho trẻ khám phá chữ viết thông qua tác phẩm văn học Do đó, trẻ khám phá chữ viết tác phẩm văn học, hứng thú với chữ viết trẻ chưa cao điều ảnh hưởng đến tiếp nhận chữ viết trẻ Do vậy, việc nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ viết thông qua văn học nhiệm vụ quan trọng, giúp trẻ chuẩn bị sẵn sàng tâm cho việc học đọc học viết trường phổ thông Đề tài đưa nhằm đề xuất số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo lớn (5 – tuổi) Mục đích nghiên cứu: Thơng qua việc nghiên cứu, phân tích sở lý luận thực tiễn, đề tài nhằm mục đích: - Đánh giá thực trạng dạy học cho trẻ làm quen với chữ viết thông qua văn học - Đề xuất số biện pháp dạy học có hiệu nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ viết thông qua văn học Thời gian địa điểm 3.1 Thời gian Từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2015 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi 3.2 Địa điểm Trường mầm non Đồng Rui - Tiên Yên - Quảng Ninh Đóng góp về mặt thực tiễn Khả cảm thụ, tiếp nhận chữ viết thông qua văn học trẻ mẫu giáo lớn chưa cao bị ảnh hưởng nhiều yếu tố, có hạn chế việc dạy học Nếu xây dựng số biện pháp dạy học phù hợp, sát với thực tế góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ viết thơng qua văn học Vạch nhìn đắn cho gia đình, nhà trường, xã hội tác dụng giáo dục việc làm quen với chữ viết thông qua văn học giúp trẻ phát triển nhân cách cách toàn diện Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi II PHẦN NỘI DUNG Chương I: Tổng quan 1.1 Cơ sở lý luận: 1.1.1 Một số khái niệm - “Dạy học”: Là cách thức cụ thể phản ánh tác động qua lại người dạy người học trình dạy học nhằm đạt kết định - “Văn học”: loại hình nghệ thuật, bao gồm tác phẩm với hệ thống ngôn từ nghệ thuật phản ánh nội dung phong phú sống - “Chữ viết”: kí tự có ý nghĩa, nhằm gìn giữ, bảo tồn, truyền đạt phát triển kinh ngiệm lịch sử xã hội loài người - “Cho trẻ làm quen với văn học - chữ viết”: Là đưa đến cho trẻ chân trời nghệ thuật văn chương, văn chương chưa phải văn học với tư cách môn văn hố đầy đủ Thơng qua tác phẩm văn học giúp trẻ hiểu thêm ý nghĩa chữ viết, đồng thời kích thích hứng thú trẻ khám phá chữ viết tạo tiền đề cho trẻ học đọc, học viết tốt trường cấp phổ thôn 1.1.2 Tầm quan trọng văn học - chữ viết với phát triển trẻ Văn học giữ vai trò to lớn việc hình thành phát triển tồn diện nhân cách trẻ Đó gợi mở cho người bước chập chững vào giới giá trị phong phú chứa đựng tác phẩm văn học Sự tiếp xúc thường xuyên trẻ mẫu giáo với tác phẩm văn học chọn lọc kích thích trẻ nhạy cảm thẩm mĩ, phát triển ngơn ngữ, trí tuệ Văn học góp phần hình thành tình cảm đạo đức cho trẻ Văn học giúp trẻ định hướng cảm hiểu mơi trường xung quanh, học gắn bó có tác dụng bồi dưỡng tinh thần cho trẻ, phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo, khơi gợi học làm người, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển nhân cách trẻ Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi Văn học góp phần mở rộng hiểu biết trẻ tự nhiên xã hội Các câu chuyện thần thoại, cổ tích cho trẻ biết ông cha ta sống sao, chống thiên nhiên, chống ngoại xâm anh dũng Trẻ nhỏ khó có dịp dời khỏi chỗ để thăm quan vùng rừng hải đảo, danh lam thắng cảnh Bổ xung cho thiệt thòi trẻ thăm gián tiếp qua tác phẩm văn học Ngồi ra, văn học giúp giải đáp nhiều thắc mắc cho trẻ, thắc mắc nguồn gốc, cấu tạo, phát sinh, phát triển cối, vật, đồ vật có khơng có gần trẻ Thế giới văn học mở cho trẻ mn vàn sinh động đa dạng giới loài vật, thiên nhiên qua thơ mẻ hấp dẫn Trẻ mẫu giáo học làm người, cần xây dựng trẻ tình cảm đạo đức hành vi đạo đức cần thiết Có thể khẳng định rằng: “Văn học phương tiện có tác dụng to lớn số phương tiện giáo dục đạo đức cho trẻ” Thông qua nhân vật ( đặc biệt hành động nhân vật ) tác phẩm, trẻ nhận thức khái niệm đạo đức, trẻ bộc lộ tình cảm đạo đức mức nhân vật lấy làm học cho việc cư xử Văn học có tác dụng giáo dục thẩm mĩ góp phần làm giàu đẹp tâm hồn trẻ Thông qua thơ câu chuyện trẻ cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, vật, đồ vật, từ biết cách bảo vệ chăm sóc chúng Qua văn học trẻ cảm nhận hay, đẹp xã hội, biết làm theo gương tốt Văn học mở cho trẻ giới ngôn ngữ nghệ thuật với lối ví von, so sánh, ẩn dụ, hốn dụ từ tượng thanh, tượng hình, từ láy góp phần làm phong phú giàu đẹp tâm hồn trẻ Trẻ mẫu giáo tuổi “học ăn, học nói”, văn học giúp phát triển ngôn ngữ cách sáng tốt đẹp Những đồng dao sáng có vần có điệu giúp trẻ cảm nhận nhịp điệu rèn luyện cách phát âm trẻ Tiếp xúc với văn học Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi trẻ học từ ngữ mới, vốn từ mở rộng giúp trẻ mở rộng nhận thức Ngồi ra, việc phát triển ngơn ngữ trẻ có tác dụng to lớn góp phần phát triển khả giao tiếp trẻ Văn học có ý nghĩa lớn lao vơ vùng hấp dẫn trẻ, nói tới văn học gắn liền với chữ viết, chữ viết kí hiệu ngôn ngữ Thông qua chữ viết, tác phẩm văn học giá trị to lớn chúng truyền thụ đến trẻ Vì vậy, việc cho trẻ làm quen với chữ viết thông qua văn học việc làm quan trọng, tạo tiền đề cho trẻ có khẳ tự tìm tòi khám phá, tự tìm hiểu tác phẩm văn học sau này, phát triển hứng thú đọc sách giúp trẻ tự học đọc, học viết vào học cấp phổ thơng Mặt khác, việc làm quen với chữ viết cho trẻ thấy phong phú vô tận sách, kì diệu tri thức nhân loại, khơi dậy tâm hồn em khát khao hiểu biết mơ ước trở thành người với nghề nghiệp tương lai mà việc bắt đầu học hỏi từ việc đọc sách 1.2 Cơ sở thực tiễn Qua tình hình thực tế trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường mầm non Đồng Rui chưa biết chữ, việc đọc trẻ qua khâu trung gian cô giáo - với tư cách người đọc trực tiếp đọc lại kể lại trung thành nội dung văn với ấn tượng sâu đậm, rõ nét hiểu biết kĩ giá trị toàn diện văn Bằng đường truyền thụ thơng qua ngơn ngữ nói, trẻ mẫu giáo tiếp nhận văn học Do đó, giáo viên cần phải tập trung đọc văn trước lớp, kể lại có nghệ thuật để tác động phát triển sức nghe cuả trẻ tạo điều kiện cho trẻ có khẳ nhìn hình ảnh sinh động, rực rỡ sống mà giữ vẻ hồn nhiên, tính độc đáo màu sắc rực rỡ ngôn ngữ trẻ em Tuổi mẫu giáo dễ xúc cảm, phản ứng tự nhiên tình cảm em Nó biểu thị trạng thái chưa ổn định dễ dao động trước tác động bên Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi Trẻ dễ xúc động nên quan tâm đến giới xung quanh, điều truyền thụ cho trẻ củng cố cảm xúc Cảm xúc trước sống tạo nên thái độ, tình cảm cao tình cẩm thẩm mĩ trẻ để xác đinh dần phong cách sống cho trẻ Vấn đề quan tâm trẻ mẫu giáo tri thức, kinh nghiệm mà cảm xúc Đó lực hố thân em với cách nhìn ngây thơ, giản đơn giống văn học nghệ thuật đời sống Các em cho giới nghệ thuât tác phẩm thực đời nên em dễ dàng thực lòng chia sẻ Khi tiếp xúc với văn học, trẻ mẫu giáo thường dùng trí tưởng tượng phối hợp Các em thường gắn tình cảm xúc động người, kiện tượng khiến trẻ khơng hiểu biết hình dung kiện, tượng mà sống với Trẻ hấp thụ ấn tượng từ thực tại, cải biến chúng tạo cách hiểu, cách cảm thụ thực đầy đủ sâu sắc Những câu hỏi trẻ chứng tỏ em muốn đến tận thường dồn người đối thoại “đến chân tường” Trẻ khao khát biết tất chấp nhận giải thích khơng đầy đủ khoa học Điều phản ánh quan hệ đơn sơ, ngây thơ cuả trẻ lĩnh hội giới văn học Các em chưa đòi hỏi lý lẽ mà đòi hỏi hợp lý tình cảm khn khổ hạn hẹp Khi giải thích với trẻ cần quán Cái trở thành kinh nghiệm riêng trẻ khó giúp trẻ tiếp nhận văn học Nhất quán tạo dựng niềm tin cách làm thoả mãn khát vọng trẻ tìm chân lý Vấn đề cho trẻ làm quen với chữ viết thông qua văn học nội dung quan trọng phù hợp trẻ 5-6 tuổi, nhiên trọng Trên sở khái niệm văn học, chữ viết tầm quan trọng việc cho trẻ làm quen với văn học chữ viết đặc điểm tiếp nhận văn học chữ viết Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi trẻ Tôi đề biện pháp dạy học nhằm nâng cao khả tiếp nhận chữ viết thông qua văn học trẻ CHƯƠNG II: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Thực trạng a Khảo sát: Qua trình dạy trẻ làm quen với chữ viết thông qua văn học lớp mẫu giáo – tuổi trường mầm non Đồng Rui nhận thấy: * Tình hình lớp học: Lớp nằm điểm trường trung tâm địa bàn xã Đồng Rui, xã ven biển cách thị trấn Tiên Yên khoảng 25 km Được quan tâm, đạo cấp lãnh đạo, năm học 2013 – 2014 trường Mầm non Đồng Rui tách từ trường Phổ thông sở Đồng Rui từ ngày 15/8/2013 thành trường Mầm non độc lập Trường đơn vị trực thuộc Phòng giáo dục Đào tạo huyện Tiên Yên thực chức quản lí giáo dục lĩnh vực chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non Tổng số điểm trường có: 02 điểm khu thơn Tổng số nhóm, lớp: 06 nhóm lớp đó: + Nhóm trẻ: 02 nhóm trẻ ( Nhóm trẻ khu nhóm trẻ thơn 4) + Mẫu giáo: 04 (Khu chính: 03 lớp chia theo độ tuổi; Thơn có 01 lớp ghép 3,4,5 tuổi); * Về chun mơn, nghiệp vụ: 100% giáo viên có trình độ chuẩn chuẩn Nắm mục tiêu, yêu cầu chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non Trình độ chuyên môn nghiệp vụ dần nâng cao Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi * Cơ sở vật chất: Lớp học trang bị đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho hoạt động học tập vui chơi trẻ * Về phía phụ huynh học sinh: Đa số phụ huynh học sinh người kinh Các cháu học sinh ngoan lễ phép Các bậc phụ huynh gần gũi, nhiệt tình việc đóng góp ngày cơng cho hoạt động chung lớp, trường * Thực trạng về: “Chương trình cho trẻ làm quen với văn học - chữ viết”: - Chương trình cho trẻ làm quen với văn học – chữ viết nội dung quan trọng chương trình giáo dục trẻ mầm non Chương trình chọn lọc tác phẩm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ, liên tục đổi để phù hợp với tình hình thực tế Tuy nhiên, chương trình thường xuyên đổi với tác phẩm gây khó khăn cho giáo viên việc tìm kiếm đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung tác phẩm tranh ảnh minh họa khả vẽ giáo viên hạn chế * Thực trạng việc dạy trẻ làm quen với văn học - chữ viết trường mầm non Đồng Rui: - Hầu hết giáo viên cho việc cho trẻ tiếp xúc với văn học có vai trò quan trọng, giáo viên ý tìm hiểu nghiên cứu kĩ tác phẩm trước truyền thụ đến trẻ Các giáo viên đề cao vai trò biện pháp dạy trẻ làm quen với tác phẩm văn học Tuy nhiên giáo viên chưa tận dụng mọị hội cho trẻ tiếp xúc với chữ viết thông qua văn học - Giáo viên nghiên cứu tác phẩm trước truyền thụ đến trẻ Tuy nhiên, việc nghiên cứu dừng mức độ học thuộc máy móc tác phẩm chưa có nghiên cứu kĩ giọng đọc, kể, biểu cảm thái độ tình cảm, chưa có sáng tạo nghiên cứu nội dung ý nghĩa giáo dục vẻ đẹp ngôn từ văn thơ Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi - Giáo viên trọng đến việc sử dụng phương tiện trực quan, tranh ảnh, rối, mơ hình cho trẻ làm quen với tác phẩm chữ viết thông qua văn học Tuy nhiên, đồ dùng trực quan nghèo nàn, chưa sinh động hấp dẫn trẻ - Giáo viên vận dụng biện pháp đưa trẻ vào hoạt động văn học nghệ thuật, giúp trẻ tự thực hành thể nghiệm, nhập thân vào nhân vật tình tác phẩm Tuy nhiên, giáo viên chưa tận dụng hình ảnh sâu sắc trẻ tác phẩm để lồng ghép phần chữ viết tới trẻ - Nhìn chung, biện pháp giáo viên sử dụng chưa có hiệu cao, chưa thu hút tiếp nhận văn học – chữ viết trẻ cách tích cực * Thực trạng tiếp nhận chữ viết trẻ 5- tuổi trường: - Sự tiếp nhận chữ viết trẻ hạn chế, trẻ thường lắng nghe cô truyền thụ cách thụ động ghi nhớ cách máy móc, khả chủ động khám phá chữ viết chưa cao - Trẻ chưa hứng thú với chữ viết tác phẩm văn học, chưa tập trung ý vào chữ viết, khả chữ từ trái sang phải, từ xuống trẻ chậm, trẻ thường xuyên bỏ cách dòng, lẫn từ dòng xuống dòng - Khả nhận biết phát âm chữ chưa cao, trẻ thường gặp nhiều khó khăn việc ghi nhớ cách phát âm chữ cái, trẻ thường phát âm xác ghi nhớ chữ sau dạy, nhiên trẻ thường quên cô chuyển sang hoạt động khác - Ngoài giáo viên gặp số khó khăn khác: thiếu đồ dùng dạy học, trẻ học chưa đều, số trẻ chưa học qua lớp mẫu giáo trước trình độ trẻ không đồng 10 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi - Đặc biệt qua việc ghép chữ thành tên nhân vật trẻ hiểu nhiều chữ cấu tạo thành từ có ý nghĩa, nhiều từ thành câu, cụm từ tách thành nhiều từ có nghĩa Từ trẻ thích thú khám phá chữ viết - Trẻ biết giở sách trang qua việc cô kể cho trẻ nghe câu chuyện sách Cô viết nội dung câu chuyện gắn với hình ảnh nhân vật, trẻ đọc câu chuyện giống trẻ biết đọc chữ Vì hình ảnh nhân vật câu truyện thu hút ý trẻ Trẻ có khả dòng chữ từ trái sang phải, hết dòng trẻ xuống dòng từ xuống dưới, biết lật trang từ đầu đến cuối câu chuyện - Với câu truyện “Tấm Cám” kể “chiếc ti vi” trẻ chăm lắng nghe, tỏ thích thú hình ảnh chuyển dộng Và hầu hết trẻ thích tự điều khiển “chiếc tivi” kể lại câu truyện, trẻ đọc vào chữ thích thú nhận tên truyện có chữ học trẻ biết từ “Tấm” bắt đầu chữ t, từ “Cám” bắt đầu chữ c, trẻ phát chữ giống khác từ “Tấm”, “Cám” Trẻ hiểu chữ lặp lại từ khác lại ghép chữ khác (cháu Kim Dân phát từ “Tấm” “Cám” có chữ m) Và chữ xuất từ khác vị trí khác (ví dụ: Trong truyện “Quả bầu tiên”, Cháu A Thiên phát có chữ u, chữ u từ “quả” giữa, từ “bầu” vị trí cuối - Khi trẻ kể câu chuyện xong, trẻ thích khám phá chữ viết câu chuyện Trẻ tự đố chữ có từ câu chuyện trẻ tự đoán số từ gắn với nhân vật, tính cách gần gũi - Với thơ: “Nàng tiên ốc”, trẻ đọc diễn cảm, diễn tả động tác minh hoạ, đặc biệt trẻ biết cách chữ thơ Trẻ tham gia ghép từ cách hào hứng Trẻ thích thú phát âm chữ học tự đọc nhẩm 29 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi cụm từ ghép cách xác: Nàng tiên ốc, bà già nghèo, ốc xinh.Trẻ vào chữ đọc xác trẻ biết đọc thực Trẻ ý ngắm nhìn thật lâu cụm từ: Cháu Kim Dân đọc chữ có cụm từ mà cháu vừa ghép - Ngoài vào tiêu chí: + Sự hứng thú trẻ với chữ viết thông qua văn học + Sự chủ động nhận biết chữ trẻ + Khả lật giở sách trang, chữ từ trái sang phải, từ xuống + Khả ghi nhớ kể chuyện, đọc thơ diễn cảm Tôi tiến hành kiểm tra thu kết cụ thể trẻ sau: 2.3 Kết Qua tháng thực nghiệm nghiên cứu áp dụng hình thức, phương pháp đề xuất vào việc “Dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ - tuổi” tơi thấy kết sau: - Nhóm thực nghiệm: Tổng số trẻ thực nghiệm 19/37 cháu Tổng Mức độ nhận biết chữ viết trẻ thông qua văn học (%) Giỏi số Số 19 Khá % lượn Số Trung bình % lượng Số % lượng Yếu Số % lượng g 10 52,6 31,5 30 10,5 5,2 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi - Nhóm đối chứng: 18/37 cháu Qua thời gian theo dõi sử phương pháp dạy học thấy kết sau: Tổng Mức độ nhận biết chữ viết trẻ thông qua văn học (%) Giỏi số Số 18 Khá % Trung bình Số lượn % Số lượng Yếu % Số lượng % lượng g 44,4 22,2 27,7 5,5 Mức độ nhận biết chữ viết thông qua văn học trẻ cả nhóm: Mức độ nhận biết chữ viết trẻ thơng qua văn học (%) Nhóm Trẻ Đối chứng Thực nghiệm Giỏi Số Khá % Số Trung bình % Số lượn lượn lượn g g g % Yếu Số % lượng 10 52,6 31,5 10,5 5,2 44,4 22,2 27,7 5,5 Bảng kết cho ta thấy: Sau tiến hành thực nghiệm tác động, kết thu nhóm có chênh lệch Số trẻ đạt loại giỏi nhóm thực nghiệm cao rõ rệt so với nhóm đối chứng (nhóm thực nghiệm: 52,6% nhóm đối chứng: 44,4%), số trẻ xếp loại nhóm thực nghiệm 31,5% nhóm đối chứng 22,2% Trong số trẻ trung bình yếu nhóm thực nghiệm thấp so với nhóm đối chứng (nhóm thực nghiệm 5,2% nhóm đối chứng 5,5% Kết cho ta thấy biện pháp mà đưa đem lại hiệu trẻ 31 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi 2.4 Rút bài học kinh nghiệm Qua thử nghiệm rút kết luận rằng: Mức độ cảm nhận chữ viết thông qua văn học trẻ dạy theo thiết kế thử nghiệm cao so với dạy tự nhiên Trẻ hứng thú khám phá chữ viết hiểu ý nghĩa chữ viết, trẻ chủ động nhận thức chữ viết Như vậy, biện pháp đưa bước đầu đem lại hiệu trẻ, điều khẳng định giá trị biện pháp đề xuất Cùng với kết thực nghiệm qua phân tích nhận xét trên, tơi khẳng định rằng: Thực nghiệm tơi tiến hành có kết quả, mức độ nhận biết chữ viết trẻ qua văn học nâng cao Điều chứng minh cho đắn giả thiết khoa học ban đầu đưa ra: Mức độ nhận biết chữ viết thông qua văn học trẻ chưa cao, khả trẻ mà hạn chế từ việc sử dụng biện pháp dạy học chưa thật phù hợp, chưa kích thích hứng thú học tập, tính tích cực nhận thức trẻ Nếu sử dụng biện pháp dạy học phù hợp, trẻ nâng cao mức độ nhận biết văn học - chữ viết Kết thực nghiệm khẳng định rằng: Các biện pháp dạy học mà áp dụng hoàn toàn phù hợp với trẻ mẫu giáo lớn đem lại hiệu cao Dio tơi thấy rằng: - Giáo viên phải thật kiên trì nhẫn lại yêu trẻ - Giáo viên phải sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ khoa học, thu hút trẻ vào tiết học - Phối hợp với phụ huynh để động viên giáo dục trẻ thực tốt yêu cầu cần đạt giáo viên - Tôi sưu tầm tranh ảnh đồ dùng đẹp để thu hút lôi trẻ vào tiết học 32 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi - Tơi ln trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ , vận động phụ huynh phối hợp để rèn luyện nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết cho trẻ 33 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi III PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận: Cho trẻ làm quen với văn học chữ viết nội dung quan trọng chương trình chăm sóc giáo dục trrẻ mầm non, đặc biệt với lứa tuổi – tuổi Vì giúp trẻ làm quen với việc học đọc, học viết trường tiểu học, trang bị cho trẻ kiến thức cần thiết giúp trẻ bớt bỡ ngỡ, chuẩn bị vững vàng tâm bước vào lớp phổ thơng Vì vậy, vấn đề có ý nghĩa lớn lao với cô giáo mầm non việc tìm biện pháp dạy học giúp trẻ tích cực hoạt động nhận thức đem lại hiệu cao Dạy chữ viết thông qua văn học nội dung quan trọng phù hợp với tâm lý trẻ, nhiên thực tế trẻ học chữ viết thơng qua văn học hạn chế, giáo viên chưa tạo dựng hội cho trẻ khám phá chữ viết văn học Dựa vào đặc điểm phát triển lứa tuổi trẻ, kế thừa biện pháp dạy học trường mầm non đưa biện pháp: sử dung đồ dùng trực quan động, sử dụng từ gắn với hình tượng nhân vật trò chơi học tập, tiến hành thực nghiệm trẻ mẫu giáo lớn Qua phân tích kết thực nghiệm tơi khẳng định: Các biện pháp mà đưa đem lại kết trẻ, góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ viết thơng qua văn học Từ tơi đưa số kết luận sau: - Trẻ mẫu giáo lớn hồn tồn có khả lĩnh hội kiến thức chữ viết chuẩn bị cho việc học đọc, học viết trường cấp phổ thông Và trẻ thực hứng thú khám phá chữ viết chữ viết gắn liền với tác phẩm văn học, với nhân vật tác phẩm mà trẻ u thích - Các biện pháp dạy học có ý nghĩa lớn việc nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ viết thông qua văn học 34 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi - Kết trình thực nghiệm chứng minh cho tính khả thi tính hiệu biện pháp dạy học mà đề xuất III.2 Kiến nghị: Để góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ viết thông qua văn học Tôi đưa kiến nghị sau: + Về phía nhà trường: - Nhà trường cần có kế hoạch, thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giáo viên nhằm học hỏi lẫn - Cần trọng đầu tư sở vật chất nhiều tạo điền kiện cho cô dạy tốt, trò học giỏi + Về phía gia đình: - Phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường việc chăm sóc giáo dục trẻ + Về phía giáo viên: - Cần quan tâm tới việc tạo môi trường cho trẻ làm quen khám phá chữ viết thông qua văn học - Cần học hỏi từ đồng nghiệp, tài liệu thông tin đại chúng để tăng thêm hiểu biết, vốn kiến thức để dạy trẻ đạt kết tốt + Về phía cấp, nghành: Quan tâm đến sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động dạy học cô trẻ Các biện pháp mà đưa đóng góp nhỏ vơ vàn biện pháp phong phú khác nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ viết thơng qua văn học Vì điều kiện lực có hạn, đề tài khơng tránh khỏi 35 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi thiếu sót định, mong góp ý bảo đồng nghiệp cấp để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Tiên Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2014 Người thực Đặng Thị Giang 36 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi IV TÀI LIỆU THAM KHẢO - PHỤ LỤC VI.1 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Kim Anh (2003): Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em (từ 0-6 tuổi) NXB Đại học quốc gia Hà Nội Đào Thanh Âm (2003): Giáo dục học mầm non (3 tập) Đại học sư phạm Hà Nội Hà Nguyễn Kim Giang (2001): Phương pháp kể sáng tạo chuyện cổ tích thần kỳ cho trẻ mẫu giáo NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Hà Nguyễn Kim Giang (2002): cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, số vấn đề lý luận thực tiễn NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kế Hào (1985): Sự phát triển trí tuệ học sinh đầu tuổi học NXB Giáo Dục Ngơ Cơng Hồn (1995): Tâm lý học trẻ em lứa tuổi lọt lòng ( tư 0-6 tuổi) Bộ giáo dục đào tạo Lê Đức Mẫn (1976) : Đọc kể chuyện văn học vườn trẻ NXB Giáo Dục Lưu Thị Lan ( 1997): Những bước phát triển ngôn ngữ trẻ em (0-6 tuổi) Luận án tiến sĩ tâm lý học Hà Nội Nguyễn Xuân Khoa (2003): Phát triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo qua thơ - truyện NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội 10 Nguyễn Xuân Khoa ( 1996 ): Tiếng việt dùng cho hệ đào tạo giáo viên mầm non NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội 11 Nguyễn Xuân Khoa (1998): Phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 37 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi 12 Nguyễn Thu Thuỷ (1995): Giáo dục trẻ mẫu giáo qua truyện thơ NXB Giáo Dục 13 Nguyễn Ánh Tuyết (1988): Tâm lý trẻ em trước tuổi học NXB giáo dục 38 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi VI.2 PHỤ LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Thời gian - địa điểm Đóng góp mặt lý luận, mặt thực tiễn II PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan 1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Cơ sở thực tiễn Chương 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu 2.1 Thực trạng 2.2 Các giải pháp 2.3 Kết 14 2.4 Rút học kinh nghiệm 15 III PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 16 III.1 Kết luận 16 III.2 Kiến nghị 17 39 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi TRƯỜNG MN ĐỒNG RUI PHIẾU CHẤM Kinh nghiệm Cấp sở Năm học 2014 - 2015 Tên kinh nghiệm:”Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học trẻ mẫu giáo – tuổi” Tác giả nghiên cứu: Đặng Thị Giang Đơn vị công tác: Trường Mầm non Đồng Rui - Tiên Yên - Quảng Ninh Ý KIẾN NHẬN XÉT: I Tính chất đề tài nghiên cứu: Là vấn đề nghiên cứu nhiều hay ít, mới, khó hay cần: II Nội dung: Giải vấn đề gì? Có nằm trọng tâm đạo ngành khơng? Mức độ, tính xác, tính sáng tạo: - Ưu nhược điểm chủ yếu vấn đề giải quyết: III Phương pháp: - Nêu vấn đề tìm cách thức, đường giải (mức độ hay, độc đáo): 40 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi - Đã sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học để giải vấn đề đặt ra: IV Hiệu quả: Vấn đề giải đạt hiệu quả, tác dụng ? Mức độ, phạm vi áp dụng ngành : V Hình thức: Bố cục viết, trình bày: VI Điểm chấm đề tài: (Bằng số) (Bằng chữ)…………………… VII Đề nghị cặp chấm (chuyển lên thành đề tài NCKH cho phổ biến đối tượng, phạm vi nào) 41 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi Ngày Người chấm vòng (1) tháng năm 2014 Người chấm vòng (2) NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký tên đóng dấu) 42 Đặng Thị Giang Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi 43 Đặng Thị Giang ... dụng phương tiện trực quan minh hoạ biện pháp hữu hiệu Phương tiện trực quan minh hoạ cho tiết văn học để dạy trẻ mầm non thường bao gồm đồ dùng trực quan tĩnh đồ dùng trực quan động, đề tài đưa... với việc sử dụng đồ dùng trực quan hình tượng Từ câu chuyện thơ giảng dạy qua công nghệ thông tin gây hứng thú từ trẻ, qua việc cho trẻ làm quen với chữ viết thông qua môn văn học thu hút ý từ... nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi ngồi Trẻ dễ xúc động nên ln quan tâm đến giới xung quanh, điều truyền thụ cho trẻ củng cố cảm xúc Cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: DE TAI LQVCC QUA TP VH NAM 2014 2015, DE TAI LQVCC QUA TP VH NAM 2014 2015, Chương 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn