THI PHÁP câu đố

20 74 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:26

THI PHÁP CÂU ĐỐ Định nghĩa: - “ Câu đố thể loại văn học dân gian mà chức chủ yếu phản ánh đặc điểm vật, tượng phương pháp giấu tên nghệ thuật chuyển hóa gây nhiễu (chuyển vật thành vật kia), nhân dân dùng sinh hoạt tập thể để thử tài suy đoán, kiểm tra hiểu biết mua vui, giải trí”.(Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb giáo dục, 2007) - Câu đố câu nói thường mang tính hình thức vần vè ám vật đố nhằm đòi hỏi người ta đốn Trong câu đố, vật đố vật, tượng mà người ta muốn nói đến, khơng nói thẳng tên ra, mà nói ám (nửa kín nửa hở) Giải đố dựa vào chỗ hở ám vật đố mà đoán vật đố gọi tên (Theo PGS Đỗ Bình Trị) Ví dụ: Hai năm rõ mười, người (hai bàn tay) Đầu cá, cá, cá cá (con mắm, khô) Một xương sống Một đống xương sườn (mái nhà) Ä Như vậy, câu đố lời nói có tính nghệ thuật, mơ tả vật, tượng lối nói ám chỉ, giấu không cho biết vật, tượng để người nghe tự đoán Ä Cốt lõi thi pháp câu đố nằm cách nói ám nửa kín nửa hở - Câu đố đặt tất nhiên để…đố Nhưng đố nhằm mục đích gì? + Tránh cách nói trực tiếp, gọi vật tên tục (do kiêng kị chất thiêng vật,…) + Thử tài + Giải trí + Chức giáo dục câu đố Những đặc điểm thi pháp câu đố dân gian Đặc trưng chất câu đố- Ẩn dụ câu đố (không giới hạn) ẩn dụ ca dao, thơ (có giới hạn) 2.1.1 Trong câu đố, vật đố thường mơ tả thành “con gì” “cái gì” kỳ dị, khác với Ví dụ: - Lồi cóc nhái mơ tả thành đó: Đi ngồi, đứng ngồi, nằm ngồi (lồi cóc nhái) - Cái tay áo mơ tả thành đó: Khơng có nhà mà lại có cửa (tay áo) Nếu biểu thị vật đố A thì, câu đố, vật đố A giấu tên so sánh với B- vật thay cho Như câu đố thực chất ẩn dụ, tức so sánh ngầm, so sánh có thành phần B Ví dụ: - Câu đố dầu lai: Ơng khoe ơng sống dài lâu, Rày thấy mặt ông đâu nhà Câu đố sử dụng lối nói lái, tạo ẩn dụ: đây, vật thay (B) ông già (ông sống dài lâu), không thấy ông nhà - Câu đố chữ “ tuổi” Phần đầu kẻ ăn chay Phần sau loại trái ngon lành Câu đố sử dụng lối “chiết tự” tách chữ “tuổi” thành hai từ có chữ “tu- ổi” Nhưng câu đố ẩn dụ: đây, vật thay (B) nửa người (ăn chay), nửa (trái ngon lành) Câu đố dù sử dụng phương pháp mô tả hay chơi chữ ẩn dụ 2.1.2 Giữa ẩn dụ câu đố ẩn dụ ca dao, thơ có điểm giống khác µ Giống nhau: Đều sử dụng phương thức chuyển nghĩa từ nghĩa đen từ (hoặc thành ngữ, hình ảnh) sang nghĩa bóng theo phương cách so sánh ngầm Ví dụ: Cây khô mà nở hoa, Đậu già non Đôi bên quân tử giao ngôn, Suy tính lại hồ nghi (cái cân) Ví dụ: Nghe câu ca dao: Thuyền có nhớ bến Bến khăng khăng đợi thuyền có lẽ biết “thuyền” chàng trai, “bến” gái µ Khác nhau: - Mục đích ẩn dụ câu đố để…đánh đố, phải lắt léo, khó hiểu Ngược lại, ẩn dụ văn học dễ hiểu, mục đích “mơ tả tượng cách xác rõ ràng mặt nghệ thuật” - Ẩn dụ câu đố đem lại cho từ (hoặc thành ngữ, hình ảnh) nghĩa mới, nghĩa không bắt buộc phải hàm chứa ý nghĩa khác - Ẩn dụ ca dao, thơ mang ý, chứa hàm ý sâu sắc, gợi cảm, bao hàm thái độ, suy ngẫm tác giả đối tượng biểu Ví dụ: Ẩn dụ “ bà hai đầu” câu đố: Trong nhà có bà hai đầu có nghĩa võng, ngồi khơng có nghĩa khác Do đó, việc “giải mã” ẩn dụ câu đố thường giới hạn chỗ suy từ B A, từ hình ảnh ẩn dụ vật đố, từ hai đầu võng Nhưng tiếp nhận ẩn dụ ca dao, thơ không đơn giản “dịch nghĩa” B A, “thuyền” chàng trai, “bến” cô gái Chỗ mà ẩn dụ câu đố, ta dừng lại, với ẩn dụ văn học, chỗ bắt đầu Vậy nên người ta nói tiếp, chẳng hạn, ẩn dụ “thuyền- bến”: Khi người gái hát: “ Thuyền có nhớ bến chăng…” cô ta không diễn tả nỗi nhớ mong, niềm hy vọng, lòng son sắt thống lo âu cô đợi chờ, mà cảm nghĩ thân phận đáng thương cô gái thời đại Người trai giống thuyền mai đó, đâu bến bờ dòng- sơng-cuộc- đời Trong ca dao xưa, có “anh đi” mà thơi! Còn người gái bến nước, không chuyển dời, biết chờ đợi… Sự khác biệt tiểu biểu ẩn dụ câu đố ẩn dụ văn học ẩn dụ câu đố thường so sánh cụ thể với cụ thể (có trường hợp so sánh cụ thể với trừu tượng) ẩn dụ ca dao, thơ từ trừu tượng đến cụ thể Ta lập bảng so sánh sau: Giống Đều phương thức chuyển nghĩa (từ nghĩa sang nghĩa khác, từ nghĩa đen sang nghĩa bóng) Khác Ẩn dụ câu đố Ẩn dụ ca dao, thơ - Liên tưởng tương cận (bên ngồi) - Khơng bắt buộc hàm chứa ý nghĩa khác - So sánh cụ thể với cụ thể (ít so sánh cụ thể với trừu tượng) - Liên tưởng tương đồng (bên trong) - Luôn hàm chứa ý nghĩa sâu sắc khác - So sánh trừu tượng với cụ thể µ Tuy nhiên ẩn dụ câu đố ẩn dụ ca dao, thơ có khả tiếp cận với Có hai trường hợp tiếp cận: Một, trường hợp ẩn dụ câu đố có ngụ ý Tức câu đố ngồi mục đích đánh đố, người đố muốn gửi vào ẩn dụ câu đố ngụ ý (gần với ca dao ngụ ngơn) Ví dụ, câu đố bắp ngơ Còn dun đánh phấn phơi màu Hết dun má hóp vàng phơi khơ (Vừa nói trái ngơ, vừa gợi liên tưởng thân phận người phụ nữ) Câu đố nón: Ta thấy liên tưởng ấy, có hỗ trợ câu ca dao có cấu trúc “ Còn dun/ Hết dun” như: Còn dun tượng tơ vàng Hết duyên tổ ong tàn ngày mưa * Còn duyên kẻ đón người đưa Hết duyên vắng ngắt chùa Bà Đanh * Còn duyên kén trai tơ, Hết dun ơng lão vơ chồng Hai, trường hợp ẩn dụ câu đố dễ hiểu, xác gợi cảm Ví dụ: Mười người thợ lo đỡ bề ( Câu đố hai bàn tay) Nắng ba năm ta không bỏ bạn Mưa ngày bạn lại bỏ ta ( Câu đố bóng) Khơng có tui đui nhà (Ngọn đèn) Có thể nói, ẩn dụ câu đố dễ hiểu, xác gợi cảm đến mức sánh với ẩn dụ ca dao, thơ Ngược lại, ẩn dụ ca dao, thơ khó hiểu đến mức dễ biến thành câu đố 2.2 Thế giới vật đố giới liên tưởng từ vật đố Trong câu đố có hai đối tượng đề cặp: vật đố hình ảnh ẩn dụ Tập hợp vật đố hợp thành giới vật đố Tập hợp hình ảnh ẩn dụ vật đố tạo nên giới liên tưởng từ vật đố 2.2.1 Thế giới vật đố Vật đố chia thành ba nhóm: - Những đồ dùng lao động đồ dùng sinh hoạt hàng ngày nhân dân + Những đồ dùng lao động nông nghiệp: cày, bừa, cuốc, rựa, liềm, hái, gầu tát nước, guồng nước, đá, trục lúa… Ví dụ: Có mà chẳng có mồm, Nhai cỏ nhồm nhồm cơm chẳng chịu ăn ( Cái liềm) Đời em uốn gối cong lưng, Lưỡi em giọng nói chừng thép gang Mỗi em bước đàng, Yêu em anh bế, anh mang, anh bồng (Cái gầu sòng) + Những đồ dùng thủ công: khung cửi, xa (xa cán bong, xa kéo sợi), thoi, bào, bễ thổi lửa, vạch, kéo, kim,… Ví dụ: Người thước, Đi dài thước năm Khi nằm Khi ngồi đứng Trên cầu cầu, Con trâu lọt ( thoi) + Những đồ dùng sinh hoạt thông thường: cối xay lúa, cối giã gạo, nồi, bát đĩa, chum gáo, dao thớt, đá mài, chổi, chiếu, trầu, bình vơi, ấm chén, áo, yếm, lược, quạt, nón, tơi… Ví dụ: Hai đầu mặt bốn chân Có đàn em nhỏ quay quần xung quanh (bàn ghế) Vừa thúng, Lăn nhà, Con cháu ơng bà, Tồn gia quay lại (mâm cơm) - Những công việc thao tác lao động, sinh hoạt + Lao động nông nghiệp: nhổ mạ, cấy lúa, tát nước, trục lúa,…; kéo vó, bỏ chm, móc cua, nhủi, chăn vịt… + Lao động thủ công: ươm tơ, dệt vải, xẻ gỗ, rèn sắt,… + Sinh hoạt: xay lúa, giã gạo, ăn cơm, hút thuốc, nhai trầu, xâu kim,… - Những vật tượng quen thuộc khác + Gia súc, gia cầm vật thường thấy: trâu , bò, ngựa, chó, mèo, gà, cá, cua, tơm, ốc, ếch, đỉa, tằm, nhộng, nhện, ruồi, muối, chuột, rận, chấy,… + Những cây, thường dùng: lúa, ngô, khoai, rau muống, chuối (hoa), mía, cao, dừa( quả), mít, bưởi, xoan, tre, na, ổi, chanh, cà, ớt… + Những phận nhà cửa: mái nhà, xà nhà, bậc cửa, cột nhà, máng nước,… + Quà bánh đồ dùng vui chơi: bánh đa, bánh dì, bánh rán, bánh chưng, bánh trôi, ; diều, đèn kéo quân, tam cúc, tổ tôm,… + Chữ nghĩa đồ dùng học tập: vở, trang sách, bút (bút long, bút chì) số chữ Hán… + Một số vật tượng tự nhiên: mặt trời, mặt trăng, sao, hạt mưa, nước, biển, núi,… + Con người số phận thể người: mặt, đôi mắt, mũi, miệng, hàm răng, đôi bàn tay, ống chân, bàn chân,… Ví dụ: -Mồm bò mà khơng phải mồm bò, mà lại mồm bò -Ơng già đội nón đỏ, thằng nhỏ đội nón xanh -Đầu đội thúng tro, đít đo cột -Cơng tử bột tìm nước - Sóng ba đào cơng tử lên -Mười người thợ lo đỡ bề Nhìn chung, giới vật đố câu đố dân gian người Việt phản ánh chân thực môi trường sinh thái sinh hoạt người nông dân nông thôn xưa Ở tất vật tượng, hoạt động quen thuộc mà người nông dân thường thấy, thường dùng, thường làm sống ngày, đời qua đời khác Trong trò chơi câu đố, có luật chơi tơn trọng nghiêm ngặt, là: người ta khơng đố vật, hiệng tượng xa lạ với người Do đó, câu đố phương tiện truyền dạy tri thức vật, “có tác dụng bồi dưỡng tri thức giới khách quan cho nhân dân” Thật ra, câu đố không cho người ta biết thêm vật khơng cho người ta biết thêm điều vật quen thuộc Ví dụ câu đố cày: Khi lè lưỡi, lè lưỡi câu đố không đem lại cho trẻ em nông thôn kiến thức cày Nhưng vấn đề chỗ tất người biết cày thấy vật “ thè lưởi thè lưỡi Chính “ phát hiện” đem lại cho người ta niềm thích thú Có thể nói tồn chức giải trí giáo dục câu đố dựa khai thác cách nhìn lạ, bất ngờ, độc đáo vật, tượng quen thuộc 2.2.2 Thế giới vật thay cho vật đố Thế giới vật thay cho vật đố giới “sáng tác” từ nguyên mẫu vật đố chủ yếu dựa vào liên tưởng, tưởng tượng - Tính chất kì dị hình ảnh ẩn dụ câu đố Phần lớn vật, tượng vốn quen thuộc với người ta, trở thành vật đố, mô tả thành vật, tượng kì dị Ví dụ: + Cái gối nằm hình dung thành vật: Đánh ngã đàn ông Đánh ngã đàn bà Đánh ngã kẻ chợ Đánh ngã vợ vua + Cái ống chân mô tả thành vật: Lưng trước, bụng sau Cái mắt đầu cách thước “ Kỳ dị hóa” vật, tượng quen thuộc giới chung quanh xu hướng bật cách cấu tạo câu đố dân gian - Tính chất thân quen hình ảnh phận ẩn dụ câu đố Ần dụ câu đố có đặc điểm chung là: nhìn tổng thể vật kì dị, chí qi đản; phận hợp thành lại hình ảnh vật tượng thân quen với người lao động Ví dụ : Ẩn dụ sàng gạo nhìn tổng thể vật rắc rối: Một trăm ván Một vạn thằng dân Thằng cởi trần Thằng chui lọt Nhìn chung, trí tưởng tượng người sáng tác câu đố dù phóng túng đến đâu khơng thể khơng dựa vào nguồn vật liệu sẵn có thực tiễn lao động sinh hoạt cung cấp cho họ -Tính chất sống động, có hồn hình ảnh ẩn dụ câu đố Câu đố thường mô tả vật trạng thái hoạt động biến đổi Ví dụ: + Bát đĩa mơ tả trạng thái đứng rửa, sau bữa ăn, để gác lên chạn: Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nằm + Cái kéo mô tả trạng thái lăm lăm “hành chức”: Vừa tre xun xoe đánh vật Ngay câu đố có ẩn dụ thuộc dạng tranh “tĩnh vật” tìm ẩn nét “động” Ví dụ: Vừa cánh nằm ngửa trời ( câu đố tàu chuối) Vừa bò nằm co ruộng ( câu đố mả) Điều quan trọng tất vật mô tả có hồn, có sinh khí Để tạo nên hình ảnh sống động, có hồn thế, người sáng tạo câu đố cần có nhìn có tình tạo vật Những hình ảnh ẩn dụ câu đố ln xun thấm tình u người lao động tạo vật, yêu công việc làm ăn, yêu vật họ dãi nắng dầm sương… 2.2.3 Thế giới vật đố có tính “tục” giảng “ thanh” Bên cạnh chất kì dị, ẩn dụ câu đố có tính chất thường gọi “đố thơ, giảng thanh” Tính chất chình câu đố xác nhận cách hồn nhiên: Đố thô giảng Miệng chào anh Hai tay nâng đít “Đố thơ, giảng thanh” có nghĩa vật đố “ thanh” vật thay “ thơ” Khái niệm “thơ” hiểu là: nói đến sinh thực khí hoạt động tính giao nói đến quan tiết hoạt động tiết Nhiều hình ảnh ẩn dụ câu đố sản phẩm liên tưởng từ vật đố đến “thơ”, “ tục” Ví dụ Một cột ba chia Chọc vô lỗ Thọc lia thọc Máu trào đỏ loét Le lưỡi liếm liền (ống ngốy trầu) Quả thật trí tưởng tượng hướng theo ngả vật tượng hình dung, mơ tả thành “cái ấy” “ chuyện ấy” Ví dụ: Thương em anh dắt sau hè Hai tay anh đè đít lắc lia (mài dao, kéo) Trên da da Đúc vơ ấm, rút lạnh lùng (chân giày) Hiện tượng tượng tồn số người thích chơi trò “ đố thơ, giảng thanh” Nhưng khơng thể coi xu hướng liên tưởng lành mạnh, trẻ em 2.3 Kết cấu ẩn dụ câu đố Ẩn dụ câu đố có hai kiểu kết cấu: kết cấu đơn kết cấu kép 2.3.1 Kết cấu đơn Ẩn dụ có kết cấu đơn ẩn dụ gồm hình ảnh đơn nhất, tức hình ảnh vật Hình ảnh tạo nên có hay nhiều “ đặc điểm” tương ứng với vật Ví dụ: - Hình ảnh đơn có “đặc điểm” Trong nhà có bà ăn cơm trước ( Câu đố đôi đũa cả) Trong nhà có bà hay la hét (Câu đố chổi) - Hình ảnh đơn có nhiều “đặc điểm”: Vừa hạt đỗ, ăn giỗ làng ( hai “đặc điểm”) (Câu đố ruồi) Vừa kim, chìm xuống ao, đào chẳng thấy, lấy chẳng (bốn “đặc điểm) (Câu đố râu tơm) Có thể mơ hình hóa câu đố ẩn dụ có kết câu đơn sau: a1 -b1 A a2 -b2 B a3 -b3 Vật đố A đặc điểm a1, a2, a3…được mô tả thành ẩn dụ B với “ đặc điểm” tương ứng b1, b2, b3…Nhìn chung câu đố có kết cấu đơn có phần dễ giải câu đố có kết cấu kép Là ẩn dụ tương ứng với vật, việc khoanh vùng tìm kiếm vật đố khơng bị phân tán theo nhiều hướng lúc Trong số ẩn dụ có kết cấu đơn ẩn dụ có nhiều “đặc điểm” rắc rối, lại có nhiều để người giải đố suy lý liên tưởng 2.3.2 Kết cấu kép: - Ẩn dụ câu đố có kết cấu kép rắc rối, kỳ dị so với ẩn dụ có kết cấu đơn và, đặc biệt, thường có chút tính truyện Khi vật đố vật gồm nhiều phận (những phận quan sát mắt thường quen thuộc với người) hoạt động gồm nhiều thao tác (những thao tác quen thuộc với người- ví dụ: ăn trầu, hút thuốc lào…) ẩn dụ thường có kết cấu kép Ví dụ: Bốn ơng đập đất (= bốn chân trâu giẫm lên đất cày) Một ông phất cờ (=cái đuôi trâu ve vẩy đuổi ruồi) Một ông vơ cỏ (= mõm trâu “ tranh thủ” vơ cỏ ven bờ) Một ơng bỏ phân (= đít trâu làm việc nó!) Trong phức hợp ẩn dụ, quan hệ ẩn dụ “nhỏ” thường chặt nhằm tạo hình ảnh chung nhiều có nghĩa lý hoặc, tài tình hơn, “mẫu chuyện” ly kỳ Ví dụ: Trong câu đố trâu (đang cày) ẩn dụ nhỏ hợp thành cấu trúc tương đối chặt chẽ (bốn ông + ông + ông + ông) tạo nên cảnh tượng “bảy ông vừa đập đất, vừa phất cờ, vừa vơ cỏ, vừa bỏ phân, lực điền hội làm mùa vậy! Mơ hình hóa ẩn dụ có kết cấu kép: mô tả thành A1 B1 A2 A B B2 A3 - B3 Vật đố A với phức hợp ẩn dụ B phận hợp thành với ẩn dụ “nhỏ” A1, A2, A3 B1, B2, B3(tương ứng với A1, A2,A3) Ta phân tích câu đố có kết cấu kép để nhận rõ lại lần nét đặc thù kết cấu ẩn dụ câu đố Ba ông lỏng khỏng Cõng bà đế vương Sung bắn tứ phương Có bay rào rạt (Câu đố rang ngô) Ta thấy vật đố A – tượng rang ngô- gồm bốn phận hợp thành: 1/ ba ông đầu rau (A1) ; 2/ nồi rang ( A2) ; 3/ ngô nổ ( A3) ; 4/ ngô nở ( A4) Bốn phận hợp thánh vật đố A mô tả thành bốn ẩn dụ “ nhỏ” tương ứng : 1/ ba ông lỏng khỏng (B1) ; 2/ cõng bà đế vương ( B2) ; 3/ sung bắn tứ phương (B3); 4/ cò bay rào rạt ( B4) Như ta có mơ hình: Oval: A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 -B4 Ta nhận xét so sánh A1 – B1 A2 – B2 A3 – B3 A4 – B4 Dựa nét giống mong manh Như ta biết, đặc trưng tiêu biểu ẩn dụ câu đố Quả thật, có sáng tác câu đố người ta so sánh cách phóng túng: Ba ơng đầu rau với Ba ông lỏng khỏng đặt nồi rang cõng bà đế vương Và: tiếng ngô nổ hạt ngôn nổ bung với súng bắn tứ phương cò bay rào rạt Trong khâu giảng đố, người ta thường giải thích, chứng minh nét giống b1 với a1, b2 với a2…( câu đố có kết cấu đơn) B1 với A1, B2 với A2… ( câu đố có kết cấu kép), mà khơng đả động đến tính chất thích đáng ý nghĩa ẩn dụ ( B) với vật đố ( A) 2.4 Cách mô tả câu đố - Ngôn ngữ câu đố 2.4.1 Cách mô tả câu đố: Xây dựng câu đố quan sát lựa chọn “đặc điểm” vật đố Có đặc điểm bản: -Hình thể -Về cấu tạo -Tính năng, tác dụng -Hoạt động thao tác -Nguồn gốc, xuất xứ Mấu chốt việc xây dựng câu đố mô tả “đặc điểm” vật đố Ở mô tả đôi với so sánh nhằm tạo ẩn dụ Trong câu đố, mô tả thường kết hợp với nhân hóa Ở nhân hóa không đơn thủ pháp mô tả mà vấn đề giới quan Do đó, nhân hóa sử dụng phổ biến câu đố Ví dụ : Sừng sững mà đứng nhà, Ai vô không hỏi, không chào (cây cột nhà) Chị em bác dì, Chị đẻ trứng, em đẻ ( ốc nhồi ốc hột) 2.4.2 Ngôn ngữ câu đố Ngôn ngữ câu đố có đặc điểm bật – tính chất đúc tính gợi hình, gợi cảm Câu đố phải gọn ghẽ, chặt chẽ đề tốn, ngơn từ phải xác khơng gian ngôn ngữ câu đố phải tiết kiệm Khơng gian ngơn ngữ câu đố phải thơng thống, sống động sắc hình Ngồi thủ thuật chơi chữ đủ kiểu, người sáng tác câu đố tập trung vào giải pháp khai thác giá trị gợi tả từ ngữ tiếng Việt, động từ tính từ tình thái Do đó, mật độ từ loại không gian ngôn ngữ câu đố cao, cao tục ngữ ca dao Ví dụ: “Mẹ gai góc, trọc đầu” (cây bưởi) “Chân đen trắng đứng nắng đồng” ( cò) Nghệ thuật câu đố có thành công hay không nhờ phần vào sức gợi tả ngôn ngữ câu đố- thứ ngôn ngữ vừa lấp lửng vừa xác, vừa hồn nhiên vừa tinh quái, vừa sát sạt vừa bay bổng…Tuy nhiên, câu đố thể loại văn học dân gian, sáng tác lớp người bình dân nên đơi ngơn ngữ câu đố có số từ thơ kệt Ví dụ: “Có mái mà khơng có trống Có đái mà khơng có ỉa” (Mái nhà) Tóm lại, ngôn ngữ câu đố mang đặc điểm tiêu biểu ngôn ngữ dân gian Thể thơ câu đố: Trong câu đố, thể thơ lục bát dùng phổ biến thể đa dạng: “Sừng sững mà đứng trời Trời xô không đổ, trời mời khơng đi” (Núi) “Thưở bé em có hai sừng Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp hoa Ngoài hai mươi tuổi già Quá hai mươi tuổi mọc hai sừng” (Mặt trăng) - Thể vãn thể thơ ngắn, câu năm chữ năm chữ Câu có tính chất giải đố nên đại phận câu đố viết theo thể thơ ngắn, tương đối đơn giản tiết tấu, nhịp điệu cách gieo vần linh hoạt “Trên trời bảy đèn Hình móc câu xếp nên Ban đêm người lạc Nhìn biết phương hướng liền” (Sao) “Ăn nằm ngửa Ngủ nằm nghiêng Uống rượu kiêng Chỉ khuyên ăn thịt Ăn lại quỵt Rửa mặt nằm Ai hỏi câm Ai mời tới” (Cái thớt) - Câu đố thường mang tính đúc, cân đối nhịp nhàng cách gieo vần Đi phe phẩy, nhà giãy mà chết Một nhà làm quan, nhà tàn (Cái áo dài) (Khóm khoai) Kết luận chung Sau truyện cười, câu đố thể đem lại nhiều tiếng cười kho tàng văn học dân gian Hầu câu đố đọc lên, ta thấy ngộ nghĩnh, hóm hỉnh tươi mát, đơi tục tĩu nữa, song thực vật, việc lại không ngộ nghĩnh tục tĩu tí Giải hay khơng giải được, người đố người đoán buồn cười Do đó, câu đố ngồi việc thử tài nhau, phương tiện để thư giãn sau lao động để mua vui lúc nghỉ ngơi Câu đố phản ánh vật, tượng giới quan theo lối nói chệch đi, lối nói đàng hiểu nẻo,“nửa kín nửa hở” hình thức liên tưởng, tưởng tượng Ngơn ngữ sinh động, giàu có với thủ thuật so sánh, ẩn dụ, tu từ, lộng ngữ… góp phần tạo nên chất nghệ thuật câu đố Với đặc trưng thi pháp, câu đố tồn với nhân dân, không ngừng nhân dân sáng tạo thêm làm cho lưu loát Sự đời phát triển câu đố làm cho văn hóa dân gian Việt Nam thêm phong phú giàu màu sắc ...+ Chức giáo dục câu đố Những đặc điểm thi pháp câu đố dân gian Đặc trưng chất câu đố- Ẩn dụ câu đố (không giới hạn) ẩn dụ ca dao, thơ (có giới hạn) 2.1.1 Trong câu đố, vật đố thường mơ tả thành... nhiên ẩn dụ câu đố ẩn dụ ca dao, thơ có khả tiếp cận với Có hai trường hợp tiếp cận: Một, trường hợp ẩn dụ câu đố có ngụ ý Tức câu đố ngồi mục đích đánh đố, người đố muốn gửi vào ẩn dụ câu đố ngụ... thích đáng ý nghĩa ẩn dụ ( B) với vật đố ( A) 2.4 Cách mô tả câu đố - Ngôn ngữ câu đố 2.4.1 Cách mô tả câu đố: Xây dựng câu đố quan sát lựa chọn “đặc điểm” vật đố Có đặc điểm bản: -Hình thể -Về cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: THI PHÁP câu đố , THI PHÁP câu đố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn