Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcCái gì quý nhất?

6 55 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:11

Giáo án Tiếng việt Tập đọc Cái quý I Mục tiêu Đọc thành tiếng - Đọc tiếng có âm, vần điệu dễ lẫn ảnh hưởng phát âm địa phương Đọc lưu lốt tồn bài, ngắt nghỉ sau dấu câu cụm từ - Biết đọc diễn cảm văn với giọng kể, phân biệt lời dẫn chuyện lời nhân vật Lời người dẫn chuyện chậm rãi phù hợp với tình tiết diễn biến tranh luận Giọng bạn tranh luận sôi Giọng thầy giáo giảng giải, ôn tồn Đọc hiểu - Hiểu từ ngữ - Hiểu vấn đề tranh luận (Cái quý nhất?) ý khẳng định (Người lao động quý nhất) II Đồ dùng dạy - học - Tranh minh họa đọc SGK (phóng to) - Bảng phụ viết sẵn câu văn cần hướng dẫn HS luyện đọc III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Gọi hai HS lên bảng đọc thơ Trước - HS thực theo yêu cầu GV cổng trời sau trả lời câu hỏi nội dung - Nhận xét cho điểm HS B Dạy Giới thiệu - Trong sống - HS lắng nghe đáng yêu đáng quý, TaiLieu.VN Page quý nhất? Để biết ba bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận với câu hỏi thầy giáo giảng giải sao, đọc tìm hiểu tập đọc Cái quý nhất? - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu a) Luyện đọc - GV yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - GV chia đoạn để HS luyện đọc - HS nhận biết đoạn bài: * Đoạn1: Từ đầu đến…sống không * Đoạn 2: Tiếp theo đến …thầy giáo phân giải * Đoạn 3: Còn lại - GV gọi ba HS tiếp nối đọc - Ba HS nối tiếp đọc Mỗi HS đoạn bài, GV ý sửa lỗi phát âm, đọc đoạn ngắt giọng cho HS (nếu có) - GV ghi bảng từ ngữ HS - HS luyện đọc tiếng GV ghi hay phát âm sai để luyện phát âm cho bảng lớp HS - Gọi ba HS nối tiếp đọc lần - Ba HS đọc nối tiếp lần 2, HS đọc đoạn Cả lớp đọc thầm theo dõi nhận xét bạn đọc - GV yêu cầu HS đọc từ - Một HS đọc to từ giải giải SGK Cả lớp theo dõi SGK - GV hỏi HS nêu thêm từ mà em chưa hiểu nghĩa, tổ chức cho em tự giải nghĩa cho giải nghĩa từ mà em TaiLieu.VN - HS nêu thêm từ mà em chưa hiểu nghĩa, em trao đổi để giải nghĩa cho nghe GV giải nghĩa Page - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - Hai HS ngồi bàn nối tiếp đọc đoạn - Gọi ba HS đọc toàn - Ba HS nối tiếp đọc đọc đoạn trước lớp - GV đọc diễn cảm toàn - HS theo dõi giọng đọc GV b) Tìm hiểu - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, trả - Trên đường học Hùng, Quý, lời câu hỏi: Trên đường học Hùng, Nam tranh luận với xem Quý, Nam tranh luận với điều quý nhất? gì? - Theo Hùng, Quý, Nam, quý - HS trả lời: đời gì? ( GV ghi bảng theo lời HS + Hùng : (quý là) lúa gạo : lúa gạo, vàng, + Quý: (quý là) vàng + Nam: (quý ) - Các bạn đưa lí lẽ để bảo vệ ý kiến - HS trả lời: mình? (GV ghi bảng tóm tắt ý kiến + Với Hùng q lúa gạo "có trên) thấy không ăn mà sống không" Nghĩa lúa gạo ni sống người, lúa gạo quý + Với Quý vàng q , người nói "Q vàng" Vả lại "Có vàng có tiền, có tiền mua lúa gạo" + Còn Nam, để khẳng định quý nhất, cậu ta lập luận hùng hồn: " Thầy giáo thường nói q vàng bạc Có làm lúa gạo, vàng bạc" - GV nêu vấn đề: Lí lẽ bạn đưa - HS đọc thầm đoạn văn SGK chắn đầy đủ chưa? Các em trả lời: đọc tiếp lời phân giải thầy giáo + Lúa gạo , vàng, quý, trả lời câu hỏi 3: Vì thầy giáo cho TaiLieu.VN Page người lao động quý nhất? chưa phải q + Khơng có người lao động khơng có lúa gạo, vàng bạc (khơng có thứ) trơi qua cách vơ vị người lao động quý - Tại nói lời giảng giải thầy giáo thuyết phục? (nếu HS khơng trả lời giáo viên giảng giải cho HS rõ) - Thầy công nhận ý kiến ba bạn đưa có ý Điều chứng tỏ thầy lắng nghe hiểu ý kiến bạn Trên sở ý kiến bạn thầy thiếu sót mà bạn chưa nghĩ Lập luận thầy chặt chẽ không bác bỏ Trong tranh luận nói gọi nói có lí, có tình - Câu chuyện giúp hiểu điều - Người lao động quý đời gì? - Hãy chọn tên khác cho văn có - HS phát biểu tự do: thể cho biết em lại chọn tên + Người lao động cao q (Vì đó? qua cho ta biết điều đó) + Một tranh luận (Vì câu chuyện kể tranh luân) + Của cải, thời gian chưa phải quý nhất.( Vì qua câu chuyện hiểu điều đó) + Truyện ba cậu bé (Vì truyện kể cậu bé băn khoăn tranh luận để tìm hiểu xem quý nhất?) + … c) Luyện đọc diễn cảm - Gọi ba HS đọc nối tiếp đoạn - Ba HS đọc nối tiếp diễn cảm ba đoạn Yêu cầu lớp theo dõi, bạn đọc Cả lớp theo dõi bạn đọc TaiLieu.VN Page - GV hướng dẫn HS nhận xét để xác lập - HS nhận xét, tìm giọng đọc bài, kĩ thuật giọng đọc diễn cảm giọng nhân vật (như trên) - GV treo bảng phụ đoạn ghi sẵn giọng nói nhân vật để hướng dẫn HS đọc diễn cảm: - Theo tớ, quý lúa gạo Các cậu có thấy khơng ăn mà sống không? ( Lời Hùng) - Ai làm lúa gạo, vàng bạc, biết dùng giờ? Đó người lao động, em ạ! Khơng có người lao động khơng có lúa gạo, khơng có vàng bạc, nghĩa tất thứ khơng có trơi qua cách vô vị mà (Lời phân giải thầy giáo) + GV đọc mẫu: Đọc phân biệt giọng nói: + HS lắng nghe vài HS luyện lời Hùng gay gắt, lời thầy đọc theo u cầu GV giáo ơn tồn nhẹ nhàng; nhấn giọng từ quan trọng ý kiến nhân vật, hay kéo dài giọng để góp phần diễn tả nội dung bộc lộ thái độ - Yêu cầu HS đọc phân vai theo nhóm - Năm HS nhóm, phân vai (HS năm vai người dẫn chuyện, HS vai Hùng, HS vai Nam, HS vai Quý, HS vai Nam, HS vai thầy giáo) đọc nhóm - Thi nhóm đọc diễn cảm văn - Hai nhóm HS thi đọc phân vai trước trước lớp lớp - GV nhận xét cho điểm HS Củng cố, dặn dò - Qua tranh luận câu chuyện - Người lao động quý giúp em hiểu điều gì? - Vậy tranh luận vấn đề - Lắng nghe hiểu ý kiến người với người khác phải tranh luận tranh luận với Khi tranh luận với tốt nhất? bạn thái độ phải ôn tồn Tranh luận vấn đề phải có lí lẽ chặt chẽ TaiLieu.VN Page để bảo vệ ý kiến - GV nhận xét học Dặn HS nhà - HS ghi nhớ nhà thực theo yêu tiếp tục luyện đọc tập đọc đọc cầu GV trước tập đọc TaiLieu.VN Page ... Quý, lời câu hỏi: Trên đường học Hùng, Nam tranh luận với xem Quý, Nam tranh luận với điều quý nhất? gì? - Theo Hùng, Quý, Nam, quý - HS trả lời: đời gì? ( GV ghi bảng theo lời HS + Hùng : (quý. . .quý nhất? Để biết ba bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận với câu hỏi thầy giáo giảng giải sao, đọc tìm hiểu tập đọc Cái quý nhất? - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc... chưa? Các em trả lời: đọc tiếp lời phân giải thầy giáo + Lúa gạo , vàng, quý, trả lời câu hỏi 3: Vì thầy giáo cho TaiLieu.VN Page người lao động quý nhất? chưa phải q + Khơng có người lao động khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcCái gì quý nhất?, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcCái gì quý nhất?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn