Luận văn thạc sĩ hệ thống thông tin ứng dụng WebGIS cho bài toán quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại bộ nội vụ

63 57 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:51

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HỒNG ĐỨC HƯỜNG ỨNG DỤNG WEBGIS CHO BÀI TỐN QUẢN HỒ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ LUẬN VĂN THẠC SỸ HỆ THỐNG THÔNG TINNỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ HỒNG ĐỨC HƯỜNG ỨNG DỤNG WEBGIS CHO BÀI TOÁN QUẢN HỒ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ Ngành : Hệ thống Thông tin Chuyên ngành : Hệ thống thông tinsố : 60480104 LUẬN VĂN THẠC SỸ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI QUANG HƯNG HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Bùi Quang Hưng giảng viên công tác trường Đại học Công nghệ Hà Nội trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin cảm ơn đến anh Đào Ngọc Thành, anh Nguyễn Quốc Huy nhiều anh/chị/em Trung tâm Cơng nghệ tích hợp Liên ngành Giám sát trường (FIMO) - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung (MISR) giúp đỡ hỗ trợ nhiều trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô giáo khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình dạy, cung cấp cho kiến thức quý báu nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình tơi học tập trường Đồng thời xin chân thành cảm ơn người thân gia đình tồn thể bạn bè ln giúp đỡ, động viên tơi lúc gặp phải khó khăn học tập, công việc sống LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan kết đạt luận văn sản phẩm nghiên cứu, tìm hiểu riêng cá nhân tơi Trong tồn nội dung luận văn, điều trình bày cá nhân tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ trích dẫn rõ ràng đầy đủ cuối luận văn Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm nội dung viết luận văn tốt nghiệp Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Học viên Hoàng Đức Hường MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC THUẬT NGỮ CHƯƠNG MỞ ĐẦU 10 1.1 Tính cấp thiết 10 1.2 Mục tiêu 10 1.2.1 Mục tiêu chung 10 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 10 1.3 Giới hạn phạm vi đề tài 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ GIS VÀ WEBGIS 12 2.1 Khái niệm hệ thống thông tin địa - GIS, thành phần ứng dụng 12 2.1.1.Hệ thống thông tin địa (GIS) 12 2.1.2 Các thành phần GIS 12 2.1.2.1 Phần cứng 12 2.1.2.2 Phần mềm 13 2.1.2.3 Dữ liệu 13 2.1.2.4 Con người 13 2.1.2.5 Phương pháp quản 13 2.1.3 Cấu trúc liệu GIS [1] 13 2.1.4 Các chức củaGIS 15 2.1.5 Các đặc điểm GIS [1] 15 2.1.6 Ứng dụng GIS [1] 15 2.2.WebGIS - Công nghệ GIS qua mạng 16 2.2.1.WebGIS gì? 16 2.2.2 Kiến trúc WebGIS 16 2.2.2.1 Kiến trúc Thin Client (Ứng dụng phía Server ) 17 2.2.2.2 Kiến trúc Thick Client (Ứng dụng phía Client) 18 2.2.3 Kiến trúc triển khai 18 2.2.4 Chiến lược phát triển 19 2.2.4.1 Chiến lược chủ (Server - Side) [18] 19 2.2.4.2 Chiến lược khách (Client - Site) [18] 20 2.2.4.3 Chiến lược kết hợp chủ khách [18] 21 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 23 3.1 Phân tích, thiết kế xây dựng sở liệu cán xây dựng Usecase 23 3.1.1 Phân tích 23 3.1.2 Thiết kế 23 3.1.3 Xây dựng sở liệu 23 3.1.4 Xây dựng Usecase hệ thống 27 3.1.4.1 Xác định tác nhân (Actor) Usecase 27 3.1.4.2 Đặc tả Usecase hệ thống 28 3.2 Thiết kế chức 32 3.2.1.Chức người quản 32 3.2.2 Chức người dùng 33 3.3 Thiết kế giao diện 33 3.3.1 Giao diện tổng quát trang người dùng 33 3.3.2 Giao diện tổng quát chức người quản 34 3.3.2.1 Giao diện đăng nhập vào hệ thống 34 3.3.2.2 Giao diện trang quản trị 34 3.3.2.3 Giao diện trang thêm liệu 35 3.3.2.4 Giao diện trang cập nhật (thêm, sửa, xóa) liệu 36 3.4 Xây dựng trang web 36 3.4.1 đồ chức quản trị liệu cán 37 3.4.2 đồ chức tìm kiếm 38 CHƯƠNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 39 4.1 Bản đồ Google Map 39 4.1.1 Tổng quan đồ Google Map 39 4.1.2 Tổng quan API đồ Google 40 4.1.3 Các API đồ Google sử dụng cho ngôn ngữ Javascript 41 4.1.3.1 Tổng quan API đồ Google cho javascript 41 4.1.3.2 Hỗ trợ mã hóa ví trí 42 4.1.3.3 Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động 43 4.1.3.4 Địa phương hóa ứng dụng 43 4.1.3.5 Thư viện Google Map API 43 4.1.3.6 Tải API qua giao thức an toàn https 44 4.1.3.7 Tải Javascript API không đồng 44 4.1.3.8 Việc cập nhật Google Map API 44 4.1.3.9 Phân nhóm Google Map API 44 4.1.4 Các đối tượng đồ 45 4.2 ArcGIS Javascript MapAPI 46 4.3 Microsoft SQL Server 47 4.4 ASP.NET 47 CHƯƠNG MÔ TẢ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 49 5.1 Cài đặt triển khai 49 5.1.1 Phía Server 49 5.1.2 Phía Client 49 5.2 Giao diện trang Web cho người dùng 49 5.2.1 Giao diện trang chủ 49 5.2.2 Trang giao diện hiển thị thông tin 50 5.2.3 Trang giao diện phân tích biểu đồ 51 5.2.4 Trang giao diện in theo định dạng ảnh biểu đồ 51 5.2.5 Trang giao diện tìm kiếm 52 5.2.6 Trang giao diện thống kê, báo cáo 52 5.2.7 Giao diện chọn đơn vị báo cáo 53 5.2.8 Trang giao diện xuất báo cáo theo trình độ đào tạo 53 5.3 Giao diện cho người quản 54 5.3.1 Giao diện trang quản đăng nhập 54 5.3.2 Giao diện tổng quan trang quản trị liệu cán công chức, viên chức 55 5.3.2.1 Giao diện trang quản trị hồ 55 5.3.2.2 Giao diện trang quản trị thêm hồ 56 5.3.3 Giao diện trang sửa hồ 57 5.3.4 Giao diện trang quản phân quyền 58 5.3.4.1 Giao diện danh sách thành viên 58 5.3.4.2 Giao diện thêm thành viên 58 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 6.1 Kết luận 60 6.2 Hướng phát triển đề tài 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Mơ hình hệ thống thơng tin địa 12 Hình 2.2 Các thành phần GIS 12 Hình 2.3 Sự thể quang cảnh vật lớp đồ khác 14 Hình 2.4 Mơ hình hoạt động WebGIS 16 Hình 2.5 Mơ hình làm việc WebGIS 16 Hình 2.6 Ứng dụng phía Server 17 Hình 2.7 Ứng dụng phía Client 18 Hình 2.8 Cấu hình chiến lược Server site 19 Hình 2.9 Cấu hình chiến lược Client site 20 Hình 2.10 Client site Server site 21 Hình 3.1 Mơ hình quan hệ sở liệu 24 Hình 3.2 Usecase tổng thể hệ thống 28 Hình 3.3 đồ thiết kế chức 32 Hình 3.4 Thiết kế giao diện tổng quát người dùng 34 Hình 3.5 Thiết kế giao diện trang đăng nhập 34 Hình 3.6 Thiết kế giao diện trang quản trị liệu 35 Hình 3.7 Thiết kế giao diện trang thêm liệu 35 Hình 3.8 Thiết kế giao diện trang cập nhật liệu 36 Hình 3.9 đồ tổ chức trang Web 36 Hình 3.10 đồ chức quản trị liệu cán 37 Hình 3.11 đồ chức tìm kiếm, hiển thị thơng tin cán 38 Hình 4.1 Giao diện web Google Map 40 Hình 4.2 Ví dụ ứng dụng GIS xây dựng ArcGIS Javascript API 47 Hình 5.1 Giao diện trang chủ 49 Hình 5.2 Trang giao diện hiển thị thông tin cán 50 Hình 5.3 Trang giao diện trang phân tích biểu đồ 51 Hình 5.4 Trang giao diện in định dạng biểu đồ 52 Hình 5.5 Trang giao diện trang tìm kiếm 52 Hình 5.6 Trang giao diện trang thống kê, báo cáo 53 Hình 5.7 Trang giao diện chọn thời gian báo cáo 53 Hình 5.8 Trang giao diện báo cáo theo trình độ đào tạo 54 Hình 5.9 Giao diện trang “Đăng nhập” 54 Hình 5.10 Giao diện tổng quan trang “Quản liệu cán bộ” 55 Hình 5.11 Giao diện trang quản trị hồ 55 Hình 5.12 Giao diện thêm hồ 56 Hình 5.13 Giao diện thêm Import Excel 57 Hình 5.14 Giao diện định dạng file excel 57 Hình 5.15 Giao diện sửa hồ 58 Hình 5.16 Giao diện danh sách thành viên 58 Hình 5.17 Giao diện thêm thành viên 59 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Mơ tả thuộc tính bảng Cán 26 Bảng 3.2 Mô tả thuộc tính bảng Thơng tin người dùng 26 Bảng 3.3 Mô tả thuộc tính bảng Thơng tin người dùng đăng nhập 26 Bảng 3.4 Mơ tả thuộc tính bảng Xác thực người dùng 27 Bảng 3.5 Chức cho người quản trị 33 Bảng 3.6 Chức cho người dùng 33 DANH MỤCTHUẬT NGỮ Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt API Application Programming Interface Giao diện lập trình ứng dụng ASP Active Server Page CSDL Database Cơ sở liệu CSS Cascading Style Sheets Các tập tin định kiểu theo tầng DBMS Database Management System Hệ quản trị sở liệu GUI Graphical User Interface Giao diện đồ họa người máy GIS Geographic Information System Hệ thống thông tin địa HTML Hyper Text Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn IIS Internet Information Services Dịch vụ cho máy chủ SQL Structured Query Language Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc URL Uniform Resource Locator Địa định vị tài nguyên thống XML eXtensible Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng 48 việc đọc định dạng files biên dịch chúng xuất hình - Với kỹ thuật server-side ASP.NET hồn tồn khác, thay việc biên dịch từ phía client, đoạn mã server-side biên dịch web server Trong trường hợp này, đoạn mã đọc server dùng để phát sinh HTML, JavaScript CSS để gửi cho trình duyệt Chính việc xử mã xảy server nên gọi kỹ thuật server-side - ASP kỹ thuật dành cho việc phát triển ứng dụng web - Một ứng dụng web đơn giản trang web động Các ứng dụng thường lưu trữ thông tin database cho phép khách truy cập truy xuất thay đổi thông tin Nhiều kỹ thuật ngôn ngữ lập trình khác phát triển để tạo ứng dụng web PHP, JSP, Ruby on Rails, CGI ColdFusion Tuy nhiên thay trói buộc bạn vào ngôn ngữ công nghệ định, ASP.NET cho phép bạn viết ứng dụng web loại ngơn ngữ lập trình quen thuộc khác - ASP.NET sử dụng NET Framework, NET Framework tổng hợp tất kỹ thuật cần thiết cho việc xây dựng ứng dụng desktop, ứng dụng web, web services… thành gói nhằm tạo cho chúng khả giao tiếp với 40 ngơn ngữ lập trình  Ưu điểm: - ASPX ASP hoạt động ứng dụng - Sử dụng phong cách lập trình mới: Mã nguồn ẩn Tách code riêng, giao diện riêng giúp dễ đọc, dễ quản bảo trì - Kiến trúc lập trình giống ứng dụng Windows - Hỗ trợ quản trạng thái control - Tự động phát sinh mã HTML cho Server control - Triển khai cài đặt: Cho phép nhiều hình thức cấu hình ứng dụng - Hỗ trợ quản ứng dụng mức tồn cục: - Global.aspx có nhiều kiện - Quản session nhiều Server, không cần Cookies Visual Studio sản phẩm gồm IDE NET Framework sử dụng để phát triển, đóng gói ứng dụng NET Visual Studio công cụ hữu ích để phát triển ứng dụng ASP.NET 49 CHƯƠNG MÔ TẢ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 5.1 Cài đặt triển khai 5.1.1 Phía Server Phía máy chủ Server bao gồm công cụ để hỗ trợ cài đặt sau: - Windows Server 2012; - IIS 8.0; - SQL Server 2008.; - Microsoft NET Framework 4.0; Ngồi ra, hệ thống cần thư viện hỗ trợ lập trình tương tác với đồ bao gồm: - ArcGIS Javascript API; - Google Map API 5.1.2 Phía Client Phía máy trạm Client bao gồm trình duyệt sau: - Google Chrome; - Mozilla FireFox; - Microsoft Internet Explorer 7+ 5.2 Giao diện trang Web cho người dùng 5.2.1 Giao diện trang chủ Trang chủ thể đồ hiển thị thông tin tra cứu thông tin cán theo tên đơn vị hình 5.1 : Hình 5.1 Giao diện trang chủ 50 5.2.2 Trang giao diện hiển thị thông tin Trang hiển thị thơng tin đơn vị hình 5.2 : Sau chọn vào đơn vị hiển thị thông tin chi tiết tất hồ cán hình dưới: Hình 5.2Trang giao diện hiển thị thơng tin cán Hình 5.2 Trang giao diện hiển thị thơng tin đồ chi tiết hồ cán sau: + Tên đơn vị, Tỉnh/ Thành phố; + Tổng số lượng cán bộ; + Số lượng viên chức; + Số lượng công chức; + Nam cán bộ; + Nữ cán bộ; 51 + Trình độ Đại học; + Trình độ Thạc sỹ + Trình độ Tiến sỹ; + luận trị cấp; + luận trị trung cấp; + luận trị cao cấp; + Độ tuổi cán 30; + Độ tuổi cán từ 31 đến 45; + Độ tuổi cán từ 46 đến 60; + Chứng ngoại ngữ; + Chứng tin học 5.2.3.Trang giao diện phân tích biểu đồ Trang hiển thị phân tích biểu đồ hình 5.3 : Hình 5.3 Trang giao diện trang phân tích biểu đồ Hình 5.3 Trang giao diện trang phân tích biểu đồ hiển thị tỷ lệ phần trăm tiêu chí như: số lượng cán bộ, số lượng viên chức, số lượng viên chức, chứng tin học, chứng ngoại ngữ, nam cán bộ, nữ cán bộ… hiển thị đồ theo màu ký hiệu khác 5.2.4.Trang giao diện in theo định dạng ảnh biểu đồ Trang giao diện in theo định dạng ảnh biểu đồ hình 5.4 : 52 Hình 5.4 Trang giao diện in định dạng biểu đồ Hình 5.4 Trang giao diện in định dạng biểu đồ định dạng ảnh JPEG, PDF, PNG, SVG 5.2.5 Trang giao diện tìm kiếm Trang giao diện tìm kiếm hình 5.5: nhập từ khóa cần tìm cho kết vùng tìm kiếm đồ: Hình 5.5 Trang giao diện trang tìm kiếm 5.2.6.Trang giao diện thống kê, báo cáo Trang giao diện thống kê, báo cáo hình 5.6:Chọn báo cáo thống kê liệt kê danh sách báo cáo: 53 Hình 5.6 Trang giao diện trang thống kê, báo cáo 5.2.7.Giao diện chọn đơn vị báo cáo Trang giao diện chọn đơn vị cần thốngcán hình 5.7:Chọn tất đơn vị chọn đơn vị cần báo cáo Hình 5.7 Trang giao diện chọn thời gian báo cáo 5.2.8.Trang giao diện xuất báo cáo theo trình độ đào tạo Trang giao diện xuất báo cáo hình 5.8: Chọn mẫubáo cáo Thốngsố lượng, chất lượng cán công chức, viên chức theo trình độ đào tạo: 54 Hình 5.8 Trang giao diện báo cáo theo trình độ đào tạo 5.3 Giao diện cho người quản Để vào hệ thống quản liệu cán , người quản cần cung cấp tên đăng nhập mật đăng nhập hệ thống Sau đăng nhập vào hệ thống, người quản cung cấp quyền thêm mới, chỉnh sửa xóa liệu hệ thống 5.3.1 Giao diện trang quản đăng nhập Giao diện đăng nhập mật vào hệ thống liệu cán nhập tên mật cung cấp hình 5.9 : Hình 5.9 Giao diện trang “Đăng nhập” 55 5.3.2 Giao diện tổng quan trang quản trị liệu cán công chức, viên chức Giao diện tổng quan trang quản trị liệu cán sau đăng nhập thành công vào hệ thống hình 5.10: Hình 5.10 Giao diện tổng quan trang “Quản liệu cán bộ” 5.3.2.1 Giao diện trang quản trị hồ Giao diện quản trị hồ hình 5.11 bao gồm: thêm, sửa, xóa hồ cán phân quyền hồ cán bộ: Hình 5.11 Giao diện trang quản trị hồ 56 5.3.2.2 Giao diện trang quản trị thêm hồ  Giao diện trang thêm nhập Form hình 5.12: Hình 5.12 Giao diện thêm hồ Sau nhập đầy đủ thông tin, bấm nút “Thêm mới” thông tin nhập liệu lưu trữ SQL Server ngược lại hệ thống báo lỗi  Giao diện thêm nhập import file excel thông tin hồ đơn vị : Ngoài cách thêm nhập từ form trường một, chương trình hỗ trợ người quản cách thêm công cụ file excel, giao diện thêm file excel bao gồm nút lựa chọn đến file (Browse)và tải file lên (Upload) chọn Quay lại trang làm việc trước: 57 Hình 5.13 Giao diện thêm Import Excel  Định dạng file excel nhập vào thêm mới: Để tải lên đồ file excel có định dạng hình 5.14: Hình 5.14 Giao diện định dạng file excel 5.3.3 Giao diện trang sửa hồ Giao diện trang sửa hồ hình 5.15: 58 Hình 5.15 Giao diện sửa hồ 5.3.4 Giao diện trang quản phân quyền 5.3.4.1 Giao diện danh sách thành viên Giao diện thêm danh sách thành viên hình 5.16: Hình 5.16 Giao diện danh sách thành viên Hình 5.16 bao gồm danh sách thành viênchức sửa xóa thành viên 5.3.4.2 Giao diện thêm thành viên Giao diện thêm thành viên hình 5.17: 59 Hình 5.17 Giao diện thêm thành viên Hình 5.17 Giao diện thêm thành viên bao gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, quyền hạn đăng nhập thêm thành viên 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Với mục tiêu ứng dụng WebGIS cho toán quản hồ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ, đề tài đạt kết cụ thể sau:  Hoàn thành việc thiết kế xây dựng hệ thống quản cán công chức, viên chức đơn vị Sở Nội vụ tỉnh đơn vị thuộc Bộ Nội vụ  Hoàn thành việc thiết kế xây dựng chức giao diện trang WebGIS: • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng • Hiển thị thông tin chi tiết hồ cán đơn vị Sở Nội vụ đơn vị thuộc Bộ Nội vụ với chức tương tác đồ • Xây dựng cơng cụ hỗ trợ tương tác đồ phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển đồ theo hướng • Tìm kiếm theo thuộc tính: theo tên đơn vị theo tên tỉnh thành phố vị trí đồ • Hiển thị phân tích số lượng, chất lượng, trình độ biểu đồ • Báo cáo thốngcán Quản hệ thống thơng tin chi tiết hồ cán đơn vị Sở Nội vụ tỉnh đơn vị thuộc Bộ Nội vụtrên đồ, thơng tin trực quan dễ nhìn, giúp cho người quản có nhìn tổng quan để từ đưa nhận định sách, quy hoạch phát triển cán đơn vị quản 6.2 Hướng phát triển đề tài Mặc dù đề tài đạt mục tiêu đề để đề tài hồn thiện ứng dụng vào thực tế Bộ Nội vụ, đề tài cần nghiên cứu bổ sung thêm nội dung sau: - Cài đặt thử nghiệm đơn vị tham gia sử dụng - Nghiên cứu thêm kỹ thuật tìm kiếm linh hoạt - Nghiên cứu xây dựng thêm chức thống kê, báo cáo theo mẫu Bộ Nội vụ theo yêu cầu quản đơn vị - Nghiên cứu giải pháp bảo mật đưa lên internet 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu Tiếng Việt [1] TS Trần Vân Anh, ThS Nguyễn Thị Yên Giang (2011), Bài giảng Hệthống Thôngtin địa lý, Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội [2] Trịnh Thế Tiến, 2009 Giáo trình học nhanh SQL Server 2008, Nhà xuất Hồng Đức Các tài liệu Tiếng Anh [3]AA Alesheikh, H Helali, HA Behroz Web GIS: Technologies and Its Applications ISPRS, 2004 [4] Andrew Stellman and Jennifer Greene, 2008 Head First C# O’Reilly Media, Inc., Sebastopol, CA, USA [5] Burrough, P.A., 1986 Principles of Geographic Information Systems for Land Resource Assessment Monographs on Soil and Resources Survey No 12, Oxford Science Publications, New York [6] John T.Sample, Elias Ioup (2010), Tile-Based Geospatial Information Systems, Springes [7] Edward Mac Gillavry, Cartographic aspects of WebGIS-software, Department ofCartographyUtrechtUniversityURL: http://cartography.geog.uu.nl/students/scripties.html [8] Evjen B., S Hanselman and D Rader, 2010 Professional ASP.NET in C# and VB Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, USA [9]GhaffarKhan, 2009.Show Your Data on Google Map using C# and JavaScript.Available at : [10] Gabriel Svennerberg, 2010 Beginning Google Maps API USA [11]Harder, Christian 1998 Serving Maps on the Internet:geographic information on the world wide web Redlands,CA: Environmental Systems Research Institute [12] Human Resources-geographical Information Systems Data Development and Systems Implementation for the Christian Social Services Commissiong of Tanzania: Final Report, May 2009, Scott Todd, IMA World Health Glen Brubaker, Consultant/IMA World Health Sarla Chand, IMA World Health Charles Franzén, IMA World Health Craig Hafner, Capacity Project/IMA World Health Adeline Kimambo, Christian Social Services Commission of Tanzania Petro Pamba, Christian Social Services Commission of Tanzania [13] Mike Williams, 2010 Google Maps API Tutorial Available at : 62 [14] Manoj Chandram Nair, 2011 Spatial Data in Sql server, Microsoft Technology Center, Infosys Technologies Michelle Dumler, 2007 [15]Peter DeBetta, Greg Low and Mark Whitehorn, 2008 Introducing Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Press, Microsoft Corporation [16] Pinde Fu, Ph.D, 2010 Demystifying Web GIS Available at : [17] Michael Purvis, Jeffrey Sambellsand Cameron Turner (2006), Beginning Google Maps Applications with PHP and Ajax, Apress [18] WebGISby Kenneth E Foote and Anthony P Kirvan,Department of Geography, University of Texas at Austin, USA (http://www.geo.upm.es/postgrado/CarlosLopez/materiales/cursos/www.ncgia.ucsb.ed u/giscc/units/u133/u133.html) [19] Web-Based GIS and Desktop Open Source GIS Software: An Emerging Innovative Approach for Water Resources ManagementSangeeta Verma, Ravindra Kumar Verma, Anju Singh,and Neelima S Naik Centre of Environmental Studies, National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Vihar Lake, Mumbai- 400087, India Internet [20]http://girs.vn/vi/chi-tiet-tin/5/62/gioi-thieu-he-thong-thong-tin-dia-ly-(gis geography-information-system).html [21]http://climatechangegis.blogspot.com/2011/05/kien-truc-cua-webgis_1829.html [22] http://maps.land.vic.gov.au/lassi/LassiUI.jsp [23]http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=ded00080b297446a9 d5c1a29a574afeb [24] http://leafletjs.com [25] https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/ [26]http://www.asp.net/whitepapers/aspnet4/breaking-changes#0.1 Toc256770149 [27] http://www.opengeospatial.org/ [28] http://maps.google.com/support/ [29] http://whatis.techtarget.com/definition/Google-Maps [30] http://www.igi-global.com/dictionary/webgis/32458 [31] http://www.rst2.edu/ties/gentools/comp_gis.html./ ... cấp thông tin cán bộ, công chức, viên chức, chưa có nhiều đơn vị xây dựng Vì vậy, thông tin cán bộ, công chức, viên chức cần thiết cho cấp quản lý đặc biệt thông tin cán bộ, công chức, viên chức. .. mạnh ứng dụng Công nghệ thơng tin Chính phủ Ứng dụng cho Bộ Nội vụ:  Căn vào nhu cầu quản lý hồ sơ cán công chức, viên chức quan hành nhà nước Vấn đề quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. .. HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HỒNG ĐỨC HƯỜNG ỨNG DỤNG WEBGIS CHO BÀI TỐN QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ Ngành : Hệ thống Thông tin Chuyên ngành : Hệ thống thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ hệ thống thông tin ứng dụng WebGIS cho bài toán quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại bộ nội vụ , Luận văn thạc sĩ hệ thống thông tin ứng dụng WebGIS cho bài toán quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại bộ nội vụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn