TAI LIEU MAT BAO KHONG TIET LO

4 74 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:43

LIGHT ENGLISH CLUB “Education is life” -16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775 Học phí tháng 12/2018 Kính gởi quý phụ huynh em Mai Phương Mai Phương học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 13 buổi học + Học phí : 1.085.000đ (Một triệu khơng trăm tám lăm nghìn đồng y) Cảm ơn Quý phụ huynh! LIGHT ENGLISH CLUB “Education is life” -16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775 Học phí tháng 12/2018 Kính gởi quý phụ huynh em Hải Tiên Hải Tiên học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 13 buổi học + Học phí : 1.085.000đ 1.000.000đ (t11) 2.085.000đ (Hai triệu khơng trăm tám lăm nghìn đồng y) Cảm ơn Quý phụ huynh! LIGHT ENGLISH CLUB “Education is life” -16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775 Học phí tháng 12/2018 Kính gởi quý phụ huynh em Xuân Nga Xuân Nga học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 13 buổi học + Học phí : 1.085.000đ + Tiền sách: 1.070.000đ (lớp 2) Tổng : 2.155.000đ (Hai triệu trăm năm mươi lăm nghìn đồng y) Cảm ơn Quý phụ huynh! LIGHT ENGLISH CLUB “Education is life” -16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775 Học phí tháng 12/2018 Kính gởi quý phụ huynh em Yến Nhi Yến Nhi học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 13 buổi học + Học phí : 1.085.000đ (Một triệu khơng trăm tám lăm nghìn đồng y) Cảm ơn Quý phụ huynh! LIGHT ENGLISH CLUB “Education is life” -16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775 Học phí tháng 12/2018 Kính gởi quý phụ huynh em Văn Minh Văn Minh học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 13 buổi học + Học phí : 1.085.000đ + Tiền sách: 954.000đ Tổng : 2.040.000đ (Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng y) Cảm ơn Quý phụ huynh! ………………………………………………………………………………… LIGHT ENGLISH CLUB “Education is life” -16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775 Học phí tháng 12/2018 Kính gởi quý phụ huynh em Anh Thư Anh Thư học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 12 buổi học + Học phí : 1.000.000đ + Trừ : 66.000đ ( dư nộp tiền sách) Còn lại : 934.000đ (Chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng y) Cảm ơn Quý phụ huynh!
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU MAT BAO KHONG TIET LO, TAI LIEU MAT BAO KHONG TIET LO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn