Đái tháo đường và thuốc ức chế men DPP IV

39 53 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:41

Đái Tháo Đường và thuốc ức chế men DPP-IV PGS, TS Nguyễn Thy Khuê Sinh bệnh lý đái tháo đường type Cơ vân Ruột Tụy tạng Mô mỡ Mô Tế bào α Tế bào  Tăng tiết glucagon ↑ nhạy cảm gan với glucagon Thay đổi chuyển hóa mỡ Hệ thần kinh TW ĐỀ KHÁNG INSULIN GIẢM TIẾT INSULIN ↑ GLUCOSE HUYẾT Cernea S & Raz I Diabetes Care 2011;34(suppl 2):S264–S271 ↑ SẢN XUẤT GLUCOSE TỪ GAN Giảm Incretin Thận Kích thích tái hấp thu glucose Đái tháo đường type 2: giảm tiết insulin, tăng tiết glucagon Khiếm khút ở ĐTĐ type 2: •Giảm tiết insulin •Glucagon khơng bị ức chế sau ăn •Tăng glucose huyết Muller WA et al NEJM 1970, 283:109-115 Thời gian, phút Tăng tiết bất thường glucagon sau ăn, không ức chế được bằng insulin ngoại sinh Bữa ăn có carbohydrate Insulin Giá trị sau truyền insulin Giá trị trước truyền insulin Thời gian, phút Unger RH NEJM 1971; 285: 443-449 Sinh lý học hormone incretin Drucker DJ, Nauck MA Lancet 2006; 368: 1696-1705 Dẫn truyền tín hiệu và GLP-1 Holz GG Diabetes.2004; 53: 5-13 Suy giảm tiết GLP-1 ở Đái tháo đường type BT Ăn sáng RLDNG ĐTĐ2 *p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đái tháo đường và thuốc ức chế men DPP IV, Đái tháo đường và thuốc ức chế men DPP IV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn