MON Tập làm văn LOP 2

40 65 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:20

Tuần01 28 tháng năm 2009 Tập làm văn Câu Thứ sáu ngày Tự giới thiệu Tiết 01 I/ Mục tiêu 1-Rèn kĩ nghe nói Biết nghe trả lời số câu hỏi thân Biết nghe nói lại điều em biết bạn lớp 2-Rèn kĩ viết: Bước đầu biết kể miệng theo tranh -* Kể mẫu chuyện theo tranh 3-Rèn ý thức bảo vệ công II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ - Tranh minh hoạ III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò A) M bài: Giới thiệu tiết tập làm văn nhằm giới thiệu câu vănvăn B) Dạy mới: 1) Giới thiệu bài: học cách xếp câu thành văn ngắn 2) Hướng dẫn làm tập: BT1: Hỏi câu Tên em gì? Quê em đâu? Em học lớp nào, trường nào? Em thích mơn học nào? Em thích làm việc gì? Nhận xét BT2: Nghe bạn lớp trả lời câu hỏi tập 1, nói lại điều em biết bạn HTĐB A) Mở bài: Giới thiệu tiết tập làm văn nhằm giới thiệu câu vănvăn B) Dạy mới: 1) Giới thiệu bài: học cách xếp câu thành văn ngắn 2) Hướng dẫn làm tập: BT1: Hỏi câu Tên em gì? Nêu tên, Quê em đâu? nêu quê, Em học lớp nào, trường nào? lớp, trường Em thích mơn học nào? Em thích làm việc gì? Nhận xét BT2: Nghe bạn lớp trả lời câu hỏi tập 1, nói lại điều em biết bạn * BT3: Viết - kể lại nội dung tranh BT3: Viết - kể lại nội dung 1, câu để tạo thành câu chuyện tranh 1, câu để tạo thành câu chuyện 3) Củng cố dặn dò ( 5' ) Nhận xột tit hc H/S lm BT3 Tuần02 tháng năm 2009 Tập làm văn giới thiệu Thứ sáu ngày Chào hái - Tù TiÕt 02 I/ Mục tiêu 1-Rèn kĩ nghe nói: Biết chào hỏi tự giới thiệu thân ( BT 1, BT2) Có kĩ nghe nhận xét ý kiến bạn 2-Rèn kĩ viết: Biết viết tự thuật ngắn (BT3) II/ Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5') hs làm lại BT3 tiết Nhận xét – Đánh giá 2/ Dạy mới: (30') Hoạt động thầy Gii thiu bi: S cn thiết việc chào hỏi, làm quen, giới thiệu  tạo quý mến, hiểu  chào hỏi, tự giới thiệu HĐ1) Hướng dẫn làm tập: BT1 (miệng) Nói lời em Chào mẹ để học Gp cụ giỏo: Gp bn: Hoạt động trò HTB học sinh đọc yêu cầu đề Chào mẹ, học Xin phép mẹ, học! Em chào cô ạ! Chào cậu Chào bạn Chào Thanh BT2: (miệng) HS TB, Y Nhắc lại lời bạn tranh: Nhắc lại lời Tranh vẽ gì? tranh Bóng Nhựa, Bút Thép chào Mít tự giới Bút Thép, Bóng Nhựa, Mít thiệu ntn? Chào cậu, chúng tớ Bóng Nhựa Bút Thép Chúng tớ học sinh lớp Tổng kết: học sinh chào hỏi, tự giới thiệu Chào cậu, tớ Mít tở thành phố để làm quen với lịch đàng hồng, Tí Hon bắt tay thân mật người lớn, em cần học theo cách chào hỏi tự giới thiệu học sinh đọc yêu cầu BT3: (viết) Học sinh viết bảng tự thuật vào Viết tự thuật theo mẫu: 3) Củng cố dặn dò ( 5' ) Nhận xét tiết học – HS tập kể, giới thiệu Tập chào hỏi có văn hố tập Học sinh nối tiếp c li bng t thut Tuần03 Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2009 Tập làm văn Sắp xếp câu Lập danh sách học sinh Tiết 03 I/ Mục tiêu 1-Rèn kĩ nghe nói: -Biết xếp thứ tự tranh trình tự câu chuyện “Gọi bạn”.Kể nối tiếp đoạn câu chuyện (BT1) -Xếp thứ tự câu truyện " Kiến Chim Gáy" (BT2) 2-Rèn kĩ viết -Biết vận dụng kiến thức học để lập danh sách nhóm từ 3-5 học sinh theo mẫu(BT3) * Đọc Danh sách học sinh tổ lớp 2A II/ Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ phóng to -Bảng dính, băng giấy ghi câu văn -Bảng phụ cho nhóm -Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) hs đọc tự thuật 2/ Dạy mới: (30' ) HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu bài: Nêu MT HĐ1) Hướng dẫn làm tập: BT1: (miệng) Nhóm  xếp tranh Cho xếp4 tranh thơ “Gọi bạn “ Cá nhân xếp thứ tự tranh Kể cá nhân nhóm theo tranh Cho học sinh thi kể lại chuyện theo Đại diện nhóm thi kể tranh Nhận xét nêu thứ tự tranh (1,4,3,2) Bình chọn học sinh kể tốt – Ghi điểm Một học sinh đọc yêu cầu BT2: (miệng) Cả lớp làm tập Bài “Kiến Chim Gáy” Đại diện bốn nhóm dán thứ tự câu văn b, d , a, c Giáo viên phát băng giấy cho nhóm BT3: (viết) * Đọc Danh sách học sinh tổ lớp A H giỏi Các nhóm thảo luận - viết giấy Giáo viên chia nhóm, giao việc Đại diện nhóm dán kết thảo luận HDHS Nhận xét, kết luận lên bảng trung bình 3) Củng cố dặn dò ( 5' ) Nhận xét tiết học – Chốt lại nội dung luyện tập – Xem li ni dung ó lm Tuần04 tháng năm 2009 Tập làm văn Tiết Thứ sáu ngày 18 Cảm ơn Xin lỗi I/ Mc tiờu 1-Rốn k nng nghe nói: -Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình giao tiếp đơn giản (BT1, BT2) -Biết nói 2,3 câu ngắn nội dung tranh, có dùng lời cảm ơn, xin lỗi (BT3) 2-Rèn kĩ viết: * Làm tập II/ Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ BT3 tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra: (5') -Sắp xếp lại tranh “Gọi bạn” -Học sinh đọc danh sách bạn nhóm 2/ Dạy bi mi: ( 30' ) HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi: Núi cm n, xin lỗi cho thành thực, lịch HĐ1) Hướng dẫn làm tập: BT1: (miệng) -Học sinh đọc đề Nói lời cảm ơn em Thảo luận nhóm trường hợp sau a) Bạn lớp cho em chung áo Nói lời cảm ơn với bạn mưa Nói lời cảm ơn với giáo b) Cơ giáo cho em mượn Nói lời cảm ơn với em bé sách c) Em bé nhặt hộ em bút rơi học sinh đọc yêu cầu BT2: Nhóm Học sinh thảo luận nhóm Đóng vai tình Nhận xét - kết luận Cần nói lời cảm ơn – xin lỗi phù hợp với tình giao tiếp Quan sát tranh BT3: (miệng) Kể lại việc tranh Giáo viên nêu yêu cầu 2-3câu Nói câu Tranh 1: Tặng gấu bơng cảm ơn Tranh 2: Làm vỡ lọ hoa * BT4: (viết) viết lại câu nói Vở tập BT3 Học sinh nối tiếp đọc lại Nhận xét Chấm 4-5 viết hay 3) Củng cố dặn dò (5') Nhận xét kết luyện tập học sinh Nhắc học sinh thực hành cảm ơn, xin lỗi với thái độ lịch sự, chân thành Tn05 Nói câu xin li Thứ sáu ngày 25 tháng năm 2009 Tập làm văn Trả lời câu hỏi Đặt tên cho Lun tËp vỊ mơc lơc s¸ch TiÕt I Mục tiêu 1-Rèn kĩ nghe nói: -Dựa vào tranh vẽ trả lời câu hỏi rõ ràng (BT1) Bước đầu biết tổ chức câu thành đặt tên cho (BT2) -Biết đọc mục lục tuần học, ghi tên tập đọc tuần (BT3) 2-Rèn kĩ viết: Biết soạn mục lục đơn giản II/ Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' )2 học sinh đóng vai Tuấn, Hà – nói lời xin lỗi học sinh đóng vai Mai, Lan nói lời cảm ơn 2/ Dy bi mi: (30') Hoạt động thầy Gii thiu bài: Nêu MT HĐ1) Hướng dẫn làm tập: BT1 (miệng) Hướng dẫn học sinh quan sát tranh Nhận xét, chốt lại câu trả lời BT2 (miệng) Đặt tên cho câu chuyện tập Ho¹t ®éng cđa trß Nhóm 4: tranh Vẽ lên tường trường Vẽ lên tường làm xấu tường lớp Hai bạn quét vôi lại tường “Đẹp mà không đẹp” “Bảo vệ công” “Bức vẽ” BT3(viết) Đọc mục lục tuần Viết tên Học sinh đọc mục lục tuần HTĐB H đọc lời tranh tập đọc tuần Chấm - nhận xét 3) Củng cố dặn dò ( 5' ) Chọn Tập đọc ghi vào tập học sinh đọc Tập đọc tuần “Mẩu giấy vụn” trang 48 “Ngôi trường mới” trang 50 “Mua kính” trang 53 Học sinh làm VBT Tp tra mc lc sỏch Tuần06 tháng 10 năm 2009 Tập làm văn Phủ định Thứ sáu ngày 02 Khẳng địnhLuyện tập Tiết mục lục sách I/ Mc tiêu 1-Rèn kĩ nghe nói: Biết trả lời câu hỏi đặt câu theo mẫu khẳng định, phủ định (BT1, BT2); Biết đọc ghi lại thông tin từ Mục lục sách (BT3) 2-Rèn kĩ viết: Biết tìm ghi lại mục lục sách II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết câu mẫu BT1, -Mỗi học sinh có tập truyện thiếu nhi -Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5') hs làm lại tập tuần 5; hs đọc mục lục tuần 2/ Dạy mới:( 30' ) Ho¹t động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi:Nờu MT tiết học HĐ1) Hướng dẫn làm tập: BT1(miệng) học sinh đọc yêu cầu đề Nhóm em đặt câu hỏi nhóm trả lời Có, em có xem phim Khơng, em khơng xem phim Có, em ăn Em có xem phim khơng? Em có ăn cơm không? HTĐB Không, em không ăn Không, em không ăn BT2 (miệng) Học sinh đọc yêu cầu Học sinh nối tiếp đặt câu theo mẫu Cây mơ khơng cao đâu ! Cây mơ có cao đâu ! Cây mơ đâu có cao ! BT3 (viết): Tìm mục lục tập Học sinh tìm truyện nêu lên truyện thiếu nhi – Ghi lại tên truyện – Tên Làm tập tác giả, số trang Cho học sinh đọc viết -Nhận xét Nhận xét - chấm 10 3) Củng cố dặn dò (5' ) Nhận xét tiết học Dặn học sinh tập viết câu phủ định, khẳng định theo mẫu vừa học – Tìm tên mục lục sách Tn07 tháng10 năm 2010 Tập làm văn tranh Thứ sáu ngày 15 KĨ ng¾n theo Lun tËp vỊ TiÕt thêi khãa biĨu I/ Mục tiêu 1-Rèn kĩ nghe nói: -Dựa vào tranh minh họa kể câu chuyện đơn giản có tên “Bút giáo” -Dựa vào thời khố biểu hơm sau lớp lớp để trả lời câu hỏi tập 2-Rèn kĩ viết: Biết viết thời khoá biểu ngày hôm sau lớp theo mẫu học II/ Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ tập HS chuẩn bị thời khóa biểu lớp III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) hs làm tập tuần hs đọc tên truyện, tác giả số trang tập truyện thiếu nhi 2/ Dạy mới: HTĐB Ho¹t động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi: HĐ1) Hướng dẫn làm tập Bài 1: (miệng) Vài học sinh nhắc lại đề Hướng dẫn thực -quan sát tranh Học sinh đọc yêu cầu đề -Đọc lời nhân vật -Dừng lại tranh kể nội dung Nhóm thảo luận kể tranh Cá nhân kể nối tiếp tranh * Kể lại toàn nội dung tranh Nhận xét, sửa chữa Bài 2: (viết) Giáo viên phát giấy, bút Nhận xét Kiểm tra viết 5-7em Bài 3: (miệng) a/ Ngày mai có tiết? b/ Đó tiết gì? c/ Em cần mang theo sách đến trường? 3/ Củng cố dặn dò (5' ) Nhận xét tiết học - tập kể lại chuyện “Bút cô giáo” Mở thời khoá biểu lớp học sinh đọc thời khoá biểu ngày thứ 2 học sinh viết T K B thứ – dán bảng Cả lớp làm tập học sinh đọc yêu cầu Học sinh trả lời nối tiếp câu hi SGK HS yu tr li Tuần08 tháng 10 năm 2010 Tập làm văn đề nghị Tiết Thứ sáu ngày 22 Mời, nhờ, yêu cầu, Kể ngắn theo tranh I/ Mục tiêu 1-Rèn kĩ nghe nói: -Biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình giao tiếp đơn giản (BT1) -Biết trả lời câu hỏi thầy giáo (cô giáo) lớp Một em ( BT2 ) 2-Rèn kĩ viết: Viết 4-5 câu nói giáo ( thầy giáo ) lớp ( BT3 ) II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng lớp chép sẵn câu hỏi BT -Bảng phụ viết vài câu nói theo tình tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) - GV kiểm tra làm HS ( BT2 ) Tuần - HS TLCH tập 2/ Dy bi mi: (30') HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi: Nờu MT tiết học HĐ1) Hướng dẫn làm tập: BT1 (miệng) Tập nói câu mời, nhờ, đề nghị, TH1: Bạn đến thăm nhà em Thái độ vui vẻ, niềm nở, lịch mời bạn vào nhà TH2:Nhờ bạn chép hát Thái độ biết ơn TH3: Đề nghị bạn im lặng nghe cô giáo Thái độ thành thật giảng BT2 (miệng) Học sinh đọc đọc yêu cầu đề, Bảng phụ: câu hỏi lớp đọc thầm Cơ giáo lớp em tên gì? Cơ giáo lớp em tên Linh H yếu trả * Tình cảm học sinh Cơ thương yêu, lo lắng cho lời ntn? học sinh – Cô dạy chúng em đọc Sự yêu thương hay, viết đẹp Em q mến Chăm sóc - dạy dỗ Lúc em lễ phép chào - Tình cảm em giáo BT3 (viết) H S viết vào Theo dõi, giúp đỡ học sinh học chậm Chấm, sửa số em 3) Củng cố dặn dò(5') Nhận xét tiết học - Tập nói, mời, nhờ, u cầu Tn 10 Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Kể ngời Tập làm văn thân Tiết: 10 I/ Mc tiờu 1-Rèn kĩ nghe nói: - Biết kể ông bà người thân dựa theo câu hỏi gợi ý (BT1) 2-Rèn kĩ viết: Viết đoạn văn ngắn từ đến câu ong bà người thân (BT2) II/ Đồ dùng dạy học: bảng phụ ghi câu hỏi BT1 III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5') 2/ Dạy mới: (30') HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ1) Hướng dẫn làm tập: BT1: ( Miêng) Ông em năm tuổi ? * Kể mẫu trước lớp , giáo viên chỉnh sửa lõi tả Bài 2: (viết ) GV nhắc học sinh : _Viết rõ ràng , dùng từ , đặt câu cho Viết xong đọc lại , sửa chỗ sai học sinh đọc yêu cầu Ơng em năm ngồi 80 Ơng cán hưu trí Ơng thường bày em học, dạy em chăm sóc Em u q ơng N4:Trao đổi câu hỏi Nhóm hỗ trợ viết tập GV chấm điểm số viết 3) Củng cố dặn dò (5') Tổng kết học, kể kỉ niệm với người thân Về nhà hồn thiện viết , viết lại vào Nhiều hc sinh c bi vit Tuần 11 Thứ sáu ngày 05 tháng 11 năm 2010 Chia buồn, an Tập làm văn ủi Tiết: 11 I/ Mc tiờu 1-Rốn k nghe nói: -Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ơng bà tình cụ thể (BT1, BT2) 2-Rèn kĩ viết: Viết bưu thiếp ngăn thăm hỏi ông bà em biết tin quê nhà bị bão (BT3) II/ Đồ dùng dạy học: 10 Bài - Đoạn văn tả lồi chim gì? - u cầu HS tự làm đọc phần làm Củng cố – dặn dò: - Theo em nói lời xin lỗi? - Nhận xét tiết học - Dặn HS ghi nhớ thực hành đáp lại lời xin lỗi người khác sống ngày chuẩn bị sau - Đọc yêu cầu - Chim gáy - HS tự làm - HS thi đua sửa bi Tuần 23 tháng Thứ sáu ngày năm 20 Đáp lời khẳng định Viết nội quy Tập làm văn TiÕt: A/ Mục tiêu: 1-Rèn kĩ nghe nói: - Biết đấp lời phù hợp với tình giao tiếp cho trước (BT1, BT2) 2-Rèn kĩ viết: - Đọc chép lại – điều nội quy trường (BT3) II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa BT1, nội quy trường III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) em lên thực hành đáp lời xin lỗi tình học - Lắng nghe nhận xét bạn - Nhận xét ghi điểm em 2/ Dạy mới: (30') HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiệu : HĐ1/ Hướng dẫn làm tập : Bài -Treo tranh minh hoạ yêu cầu Quan sát tranh đọc lời nhân HS đọc lời nhân vật tranh vật - Khi bạn nhỏ hỏi cô bán vé : - Cô hơm có xiếc Hổ khơng ? Cơ bán vé - Cô bán vé trả lời : Có ! trả lời ? - Lúc bạn nhỏ đáp lại lời bán vé - Bạn nhỏ nói : Hay ! ? - Theo em bạn lại nói ? - Bạn nhỏ thái độ lịch Khi nói nhu bạn nhỏ thể thái mức giao tiếp độ ? - Bạn tìm - Tuyệt thật ! / Ơi thích q ! / Cơ bán câu nói khác thay cho lời đáp cho cháu vé với 26 bạn học sinh ? - Gọi số em lên đóng vai thể lại - Một số em thực đóng vai diễn tình lại tình Lớp theo dõi HT học sinh Bài 2:- Treo tờ giấy viết sẵn tình - Một em đọc yêu cầu tập trung bình đóng vai - Yêu cầu em ngồi gần thể - HS làm việc theo cặp lại tình -Tình a : - HS1 : - Mẹ - Gọi cặp HS lên đóng lại tình có phải Gà khơng ? Trơng đẹp q mẹ / Trơng dễ - u cầu lớp nhận xét đưa lời đáp thương ! / Trơng tuyệt khác - Có thể cho nhiều cặp lên nói - Tình b :- Thế mẹ ? Nó chẳng bị ngã đâu mẹ / -Tình c : Bác cho cháu gặp bạn chút khơng ạ?/ Bác vui lòng cho cháu gặp Lan - GV nhận xét ghi điểm chút ! - Tương tự với tình lại Bài 3: -Treo bảng phụ yêu cầu em đọc Một em nêu yêu cầu tập - Yêu cầu lớp tự làm vào - Mời số em đọc lại - điều nội qui - Thực hành tự viết vào nhà trường trước lớp - Một số em đọc trước lớp - Lắng nghe nhận xét ghi điểm học sinh 3/ Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét bạn -Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung học -Hai em nhắc lại nội dung học -Giáo viên nhn xột ỏnh giỏ tit hc 27 Tuần 24 tháng Thứ sáu ngày năm 20 Đáp lời phủ định Nghe, trả lời câu hỏi Tập làm văn Tiết: A/ Mục tiêu: 1-Rèn kĩ nghe nói: - Biết đáp lời phủ định tình giao tiếp đơn giản (BT1, BT2) 2-Rèn kĩ viết: - Nghe kể, trả lời câu hỏi mẩu chuyện vui (BT3) II/ Đồ dùng dạy học: Các tình viết vào giấy Các câu hỏi gợi ý viết vào bảng phụ III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) em lên thực hành đáp lời khẳng định tình học - Lắng nghe nhận xét bạn - Nhận xét ghi điểm em 2/ Dạy mới: (30') Hoạt động thầy Gii thiu bi : H1/Hng dẫn làm tập : *Bài -Treo tranh minh hoạ hỏi - Bức tranh minh hoạ điều ? - Khi gọi điện thoại đến , bạn nói ? - Cơ nhà nói no ? Hoạt động trò - Lng nghe gii thiệu - Quan sát tranh nêu : Bức tranh vẽ cảnh bạn gọi điện thoại đến nhà bạn khác - Cô cho cháu gặp bạn Hoa - Ở khơng có tên Hoa đâu cháu 28 HTĐB - Lời nói cô chủ nhà lời phủ định , - Bạn nói : Thế ? Cháu xin lỗi cô nghe thấy chủ nhà phủ định điều hỏi - Goị em lên đóng vai thể tình Hs trung , bạn học sinh nơi ? bìnhtham gia đóng *Bài -Treo băng giấy viết sẵn tình - Một em đọc yêu cầu tập :Nói vai lời đáp em - Gọi cặp HS lên em đọc yêu cầu - HS làm việc theo cặp băng giấy học sinh trả lời - Yêu cầu -TH a: - HS1 : - Cô làm ơn giúp lớp nhận xét đưa lời đáp khác cháu nhà bác Hạnh đâu - Có thể cho nhiều cặp lên nói HS2 : Rất tiếc, khơng biết - GV nhận xét ghi điểm người - Tương tự với tình lại - HS1: Dạ , xin lỗi cô./ Không - TH b :- Thế ! Không đâu / Con đợi Hôm sau bố mua cho / Không / Con xin lỗi bố - THc:- Mẹ nghỉ mẹ / Mẹ yên tâm nghỉ ngơi Con làm việc Bài -Treo bảng phụ kể lại câu chuyện - Lắng nghe giáo viên kể lần -Truyện có nhân vật ? Đó nhân - Có hai nhân vật cô bé cậu vật ? anh họ - Lần đầu quê chơi cô bé thấy ? - Cô bé thấy thứ lạ / Cơ thấy lấy làm lạ - Cô bé hỏi cậu anh họ điều ? - Sao bò khơng có sừng , anh ? - Cậu bé giải thích ? - Bò khơng có sừng có bị gãy - Thực vật mà cô bé nhìn thấy sừng , có non riêng ? ăn cỏ khơng có sừng ngựa - Mời số em kể lại câu chuyện trước lớp - Lắng nghe nhận xét ghi điểm học sinh - học sinh thực hành kể lại câu chuyện trước lớp - Nhận xét bạn 3.Củng cố - Dặn dò: -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học -Giáo -Hai em nhắc lại nội dung học viên nhận xét đánh giá tiết học -Về nhà học viết lại chưa -Dặn viết vào chuẩn bị tốt cho tiết sau làm xong lớp vào chuẩn bị tiết sau 29 Tuần 25 tháng Thứ sáu ngày năm 20 Đáp lời đồng ý Quan sát tranh, trả lời câu hỏi Tập làm văn Tiết: A/ Mc tiờu: 1-Rốn kĩ nghe nói: - Biết đáp lời đồng ý tình giao tiếp thơng thường (BT1, BT2) 2-Rèn kĩ viết: - Quan sát tranh cảnh biển, trả lời câu hỏi cảnh tranh (BT3) II/ Đồ dùng dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) em lên nhập vai diễn lại tình học - Lắng nghe nhận xét bạn - Nhận xét, ghi im hc sinh 2/ Dy bi mi: (30') Hoạt động cđa thÇy a/ Giới thiệu bài: HĐ1// Hướng dẫn làm tập : *Bài - Yêu cầu H nêu đề Khi đến nhà Dũng Hà nói với bố Dũng? - Lúc bố Dũng tr li nh th no Hoạt động trò - Quan sát tranh đọc lại - Hà nói: Cháu chào bác Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Dũng - Bố Dũng nói: Cháu vào nhà , 30 HTĐB Dũng học - Lời bố Dũng lời khẳng định ( đồng ý với ý kiến Hà ) để đáp lại lời khẳng định bố Dũng Hà nói nào? *Bài -Gọi em đọc tình -Yêu cầu em ngồi gần thảo luận để đáp lại tình - Gọi cặp H lên em đọc yêu cầu em trả lời - Yêu cầu lớp nhận xét đưa lời đáp khác *Bài Treo tranh minh hoạ hỏi - Bức tranh minh hoạ điều gì? - Sóng biển nào? - Trên mặt biển có gì? - Trên bầu trời có gì? - Một số em nhắc lại: Cháu cảm ơn bác / Cháu xin phép bác - Một em đọc tình - H làm việc theo cặp -Tình a: - Cảm ơn cậu Tớ Thảo luận trả lại sau dùng xong - cách đáp Tình b :- Cảm ơn em./ Em thảo lời quá./ Em tốt quá./ Em ngoan - Quan sát tranh nêu miệng sau viết vào - Bức tranh vẽ cảnh biển - Sóng biển cuồn cuộn/ Sóng biển nhấp nhơ/ Sóng biển dập dờn/ - Trên mặt biển có tàu đánh cá / Có thuyền đánh cá khơi / - Trên bầu trời đàn hai âu bay lượn / Mặt trời đỏ lựng từ từ nhô lên - Nhận xét bạn Lắng nghe nhận xét ghi điểm học sinh ) Củng cố - Dặn dò: -Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung -Hai em nhắc lại nội dung học học -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn viết vào chuẩn bị tốt cho tiết -Về nhà học viết lại chưa sau làm xong lớp vào chuẩn bị tiết sau 31 TuÇn 26 tháng Thứ sáu ngày 19 năm 2010 Tập làm văn Đáp lời đồng ý Tả ngắn biển TiÕt: A/ Mục tiêu: 1-Rèn kĩ nghe nói: - Biết đáp lại lời đồng ý số tình giao tiếp đơn giản cho trước (BT1) 2-Rèn kĩ viết: - Viết câu trả lời lề cảnh biển ( dã nói tiết Tập làm văn tuần trước (BT2) II/ Đồ dùng dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) - cặp hs thực hành đóng vai đáp lời đồng ý theo tình sau: + Tình 1/ HS1 hỏi mượn HS2 đồ dùng học tập HS2 nói lời đồng ý HS1 đáp lời đồng ý bạn + Tình 2/ HS1 đề nghị HS2 giúp việc HS2 đồng ý HS1 đấp lời đồng ý bạn - Nhận xét, ghi điểm học sinh 2/ Dạy mi: (30') HTB Hoạt động thầy Hoạt động trß 32 Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học HĐ1/ Hướng dẫn làm tập: Bài 1: (Miệng) Bài 2: (Viết) Nghe HS đọc yêu cầu Đọc thầm tình Nhóm đơi thảo luận Từng nhóm tham gia đóng vai Nhận xét cách đáp lời đồng ý bạn HS đọc yêu cầu tập Mở sách xem lại tập 3/67 Nói lại câu trả lời Viết vào GV hướng dẫn HS làm theo cách sau: Cách 1: Trả lời câu hỏi không chép lại câu hỏi Cách 2: Dựa vào câu hỏi gợi ý, viết liền mạch câu trả lời để trở thành đoạn văn tự nhiên VD: Cảnh biển buổi sớm mai thật đẹp.Mặt trời đỏ rực từ biển lên bầu trời Sóng biển lớp nối đuôi cuồn cuộn xô vào bờ tung bọt trắng xóa Những cánh buồm nhiều màu sắc lướt mặt biển Những chim hải âu vờn sát sóng đớp mồi Trên bầu trời xanh đàn chim sải rộng cánh bay Xa xa phía chân trời, đám mây màu tím nhạt trơi bồng bềnh Đóng vai Viết theo cách Chấm điểm số viết 3/ Củng cố, dặn dò: - Nhận xét học - Nhắc HS thực hành đáp lời đồng ý để từ nhỏ thể người lịch sự, có văn hóa 33 Nhiều HS nối tiếp đọc viết Nhận xét viết bạn Bỡnh chn bi vit hay Tuần 28 Thứ sáu ngày 02 tháng năm 2010 Đáp lời chia vui Tả ngắn cối Tập làm văn Tiết: A/ Mục tiêu: 1-Rèn kĩ nghe nói: - Biết đáp lại lời chia vui tình giao tiếp cụ thể (BT1) - Đọc trả lời câu hỏi miêu tả ngắn (BT2); 2-Rèn kĩ viết: Viết câu trả lời cho phần BT2 (BT3) - GDBV môi trường: Ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên II/ Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ SGK Tranh (ảnh) măng cụt thật 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2/ Dy bi mi: (30') Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß 34 HTĐB Bài 1- Treo tranh gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS lên làm mẫu - Yêu cầu HS nhắc lại lời HS 2, sau suy nghĩ để tìm cách nói khác -Yêu cầu nhiều HS lên thực hành - HS đọc thành tiếng, lớp đọc Nhóm thầm suy nghĩ yêu cầu hỗ trợ - HS 1: Chúc mừng bạn đoạt giải cao thi - HS 2: Cảm ơn bạn nhiều - cặp HS thực hành nói Bài - GV đọc mẫu Quả măng cụt - HS đọc lại Cả lớp đọc thầm theo - GV cho HS xem tranh (ảnh) măng - Quan sát cụt thật - Cho HS thực hỏi đáp theo nội dung - HS hoạt động theo cặp hỏi – đáp trước lớp - GV theo dõi, gợi ý đến HS trình bày - Nhận xét, cho điểm HS Bài - Yêu cầu HS tự viết - Viết vào câu trả lời cho phần a phần b (bài tập 2) - Tự viết đến phút - Yêu cầu HS đọc Lưu ý nhận xét - đến HS trình bày câu, cách sáng tạo mà viết - Cho điểm HS 3/Củng cố Dặn dò: HS thực hành nói lời chia vui, đáp lời chia vui - HS nghe lịch sự, văn minh - Nghe nhận xét tiết học - Viết loại mà em thích - Chuẩn bị: Đáp lời chia vui Nghe – TLCH - Nhận xét tiết học TuÇn 29 Thứ sáu ngày 09 tháng năm 2010 Đáp lời chia vui Nghe, trả lời câu hỏi Tập làm văn Tiết: 29 A/ Mc tiờu: 1-Rốn k nng nghe nói: - Biết đáp lại lời chia vui tình giao tiếp cụ thể (BT1) - Nghe GV kể, trả lời câu hỏi nội dung câu chuyện Sự tích hoa lan hương(BT2) 2-Rèn kĩ viết: - GDBV môi trường: Ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi câu hỏi tập - Tranh minh học truyện SGK, bó hoa để HS thực hành làm tập 1a 35 - Vở tập tiếng việt 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) - Gọi cặp HS lên bảng đối thoại nói lời chúc mừng đáp lại - Nhận xét đánh giá 2/ Dy bi mi: (30') Hoạt động thầy Gii thiệu HĐ1/ HD làm tập Bài 1:( Miệng) - HS đọc yêu cầu tập - Bài tập yêu cầu gì? - Yêu cầu HS làm mẫu nói lời chia vui đáp lời chia vui - Yêu cầu HS tự theo lời thoại tập đóng vai theo tình - Cho HS tập đáp lời chia vui - Thái độ em đáp lại lời chia vui nào? Bài 2: (miệng) - Yêu cầu HS quan sát tranh minh họa SGK - Tranh vẽ gì? + Đêm trăng ơng cụ chăm sóc hoa lan hương - GV kể chuyện lần nhấn giọng từ ngữ : vứt lăn lóc, hết lòng chăm bón - Cho HS đọc câu hỏi - Cho HS tập trả lời câu hỏi + Vì cõy hoa bit n ụng lóo? Hoạt động trß HTĐB - 2HS đọc - Đáp lời chia vui - HS làm mẫu - HS tập đóng vai theo tình - HS tập đáp lời chia vui - Vui vẻ, thật - HS quan sát - Cảnh ông cụ - Nghe theo dõi - HS đọc Lớp đọc thầm - Vì ơng đem hoa bị bỏ rơi nhà trồng + Lúc đầu hoa tỏ lòng biết ơn ơng - Nở hoa to đẹp, lộng lẫy nào? + Sau, hoa xin trời điều gì? -… cho đổi vẻ đẹp để lấy hương thơm + Vì trời lại cho hoa hương thơm vào ban -… ông lão khơng phải làm việc đêm? nên thưởng thức hương thơm - Gọi HS dựa vào câu trả lời nói thành - 2HS nói văn - Chia lớp thành nhóm - Kể nhóm - Gọi HS kể miệng - HS tập kể miệng - GV nhận xét - Nhận xét bổ sung Củng cố - dặn dò - Câu chuyện qua ca ngợi ai? -Cây hoa + Cây hoa làm gì? -Biết tỏ lòng cảm ơn người.đã cứu giúp 36 Tham gia đóng vai, thể thái độ + Tại hoa có tên lan hương? - Nhận xét đánh giá nhắc nhở -Tỏa hương thơm đêm TuÇn 30 Thứ sáu ngày 16 tháng năm 2010 Tập làm văn hỏi Tiết: Nghe trả lời câu 30 A/ Mục tiêu: 1-Rèn kĩ nghe nói: - Nghe kể trả lời câu hỏi nội dung câu chuyện qua suối (BT1) 2-Rèn kĩ viết: - Viết câu trả lời cho câu hỏi d BT1 (Bt2) -GDH đức tính sống người khác, ln quan tâm đến người khác 37 II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh Bài học qua suối 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) - 2H kể lại câu chuyện “Sự tích hoa lan hương” trả lời câu hỏi sau + Vì hoa biết ơn ông lão ? + Cây hoa xin trời điều ? - Nhận xét ghi điểm 2/ Dạy mi: (30') Hoạt động thầy H1/ Hng dn lm Bài 1:Nghe kể chuyện trả lời câu hỏi - GV kể chuyện lần - GV gọi HS đọc câu hỏi tranh - GV kể chuyện lần : GV vừa kể vừa giới thiệu tranh - GV kể chuyện lần đặt câu hỏi + Bác Hồ chiến sĩ cảnh vệ đâu ? + Có chuyện xảy với anh chin s ? Hoạt động trò HTB - HS đọc yêu cầu - HS lắng nghe nội dung truyện -HS đọc - HS quan sát lắng nghe - HS theo dõi trả lời - Bác Hồ chiến sĩ công tác -Khi qua suối có đá bắt thành lối , chiến sĩ sẩy chân ngã có đá bị kênh + Khi biết đá bị kênh , Bác bảo anh chiến - Bác bảo anh chiến sĩ kê lại đá cho sĩ làm ? để người khác qua suối không bị ngã + Câu chuyện “Qua suối” nói lên điều -Bác Hồ quan tâm đến người Bác Hồ ? - GV yêu cầu HS thực hỏi - đáp theo cặp - HS thực hỏi -đáp: HS đọc câu hỏi , HS trả lời - HS kể - GV nhận xét tuyên dương - Gọi HS kể lại toàn câu chuyện Bài :Viết câu trả lời cho câu hỏi d - HS làm vào tập -GV nhận xét sửa sai Củng cố , dặn dò + Qua câu chuyện “Qua suối”em tự rút -Phải biết quan tâm đến người khác Cần học ? quan tâm tới người xung quanh… -Về nhà kể lại câu chuyện cho gia đình , người thân nghe Nhận xét tiết học TuÇn 31 Thø sáu ngày 23 tháng năm 2010 Đáp lời khen ngợi Tả ngắn Bác Hồ Tập làm văn TiÕt: 31 A/ Mục tiêu: 1-Rèn kĩ nghe nói: 38 - Đáp lại lời khen ngợi theo tình cho trước(BT1), quan sát ảnh Bác Hồ trả lời câu hỏi (BT2) 2-Rèn kĩ viết: -Viết đoạn văn từ đến câu tả ảnh Bác Hồ II/ Đồ dùng dạy học: - GV: Ảnh Bác Hồ Các tình tập viết vào giấy - HS: Vở 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) - HS kể lại câu chuyện Qua suối, TLCH: Câu chuyện nói lên điều Bác Hồ? 2/ Dạy mới: (30') HTĐB Ho¹t động thầy Hoạt động trò Gii thiu: v Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi Bài 1: Gọi HS đọc đề bài SGK - Em quét dọn nhà cửa - Yêu cầu HS đọc lại tình - Khi em quét dọn nhà cửa sẽ, bố mẹ có cha mẹ khen thể dành lời khen cho em Chẳng hạn: Con ngoan quá!/ Con quét nhà lắm./ Hôm giỏi lắm./ … Khi em đáp lại - HS nối tiếp phát biểu ý kiến Ví lời khen bố mẹ ntn? dụ: - Khi đáp lại lời khen người khác, chúng Con cảm ơn bố mẹ./ Con làm ta cần nói với giọng vui vẻ, phấn khởi giúp bố mẹ đâu./ Có đâu ạ./ Từ hơm quét nhà ngày khiêm tốn, tránh tỏ kiêu căng giúp bố mẹ./… Yêu cầu HS thảo luận theo cặp để nói lời đáp Tình b cho tình lại - Bạn mặc áo đẹp thế!/ Bạn mặc quần áo trông dễ thương ghê!/… - Bạn khen rồi!/ Thế à, cảm ơn bạn!… Tình c - Cháu ngoan quá! Cháu thật tốt bụng!/… - Khơng có đâu ạ, cảm ơn cụ!/ Cháu sợ người sau vấp ngã./… - Đọc đề SGK Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS quan sát ảnh Bác Hồ - Anh Bác treo tường - Anh Bác treo đâu? - Trơng Bác ntn? (Râu, tóc, vầng trán, đơi - Râu tóc Bác trắng cước Vầng trán cao đôi mắt sáng ngời… mắt…) - Em muốn hứa với Bác chăm ngoan học giỏi - Con muốn hứa với Bác điều gì? 39 - Chia nhóm yêu cầu HS nói ảnh Bác nhóm dựa vào câu hỏi trả lời + Gọi nhóm cử đại diện lên trình bày - Chọn nhóm nói hay - Các HS nhóm nhận xét, bổ sung cho bạn Đại diện nhóm trình bày Ví dụ: Trên tường lớp học em treo ảnh Bác Hồ Bác lúc mỉm cười với chúng em Râu tóc Bác trắng cước, vầng trán cao, đơi mắt sáng ngời Em nhìn ảnh Bác ln hứa chăm ngoan, học giỏi để cha mẹ thầy vui lòng Bài 3: Gọi HS đọc u cầu tự viết HS đọc yêu cầu tập Gọi HS trình bày (5 HS) HS trình bày Nhận xét, cho điểm Củng cố – Dặn dò: - Dặn HS nhà đọc lại chuẩn bị sau - Chuẩn bị: Đáp lời từ chối Đọc sổ liên lạc 40 ... mua cho bà kính khác HS đọc yêu cầu đề Học sinh tự làm Học sinh đọc làm Tuần 12 Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 20 10 Gọi điện Tập làm văn Tiết: 12 I/ Mc tiờu 1-Rèn kĩ nghe nói: Đọc - hiểu “Gọi điện”;... BT2: Viết thành Học sinh làm Học sinh đọc lại văn GV sửa cho học Cn đọc sinh 3) Củng cố dặn dò (3') Nhận xét tiết học - tập viết lại văn ngắn Tuần 14 Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 20 10 13 Tập làm. .. -Về nhà học chép đoạn văn tả -Dặn viết đoạn văn vào cảnh mùa hè vào chuẩn bị cho tit sau 24 Tuần 22 tháng Thứ sáu ngày năm 20 Đáp lời xin lỗi Tả ngắn loài chim Tập làm văn Tiết: A/ Mc tiờu:
- Xem thêm -

Xem thêm: MON Tập làm văn LOP 2, MON Tập làm văn LOP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn