TAP DOC LOP 2 TUAN 10 18 DOC

75 92 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:18

Tuần10 tháng 10 năm 2010 Tập đọc Tiết 28 + 29 Thứ hai ngày 25 Sáng kiến bé Hà I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng: -Biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu câu, cụm từ -Bước đầu biết đọc phân biệt lời kể lời nhân vật 2/ Rèn kĩ đọc hiểu: -Hiểu dung: Sáng kiến bé Hà tổ chức ngày lễ ơng bà thể lòng kính u, quan tâm tới ơng bà ( trả lời câu hỏi sách giáo khoa ) II/Đồ dùng dạy học: Tranh phóng to III/ Hoạt động dy hc: Hoạt động thầy Hoạt động trò Tiết 1: 1/ GT: Chủ điểm học CN TLCH Chủ điểm “Ơng bà”… Sáng kiến gì? 2/ Luyện đọc: a) Đọc mẫu: -Đọc câu - đọc nối tiếp b) Luyện đọc, kết hợp ý nghĩa từ Đọc đoạn trước lớp Luyện đọc: Lập đông, rét, sức khoẻ, hiếu Đọc phần giải thảo Đọc đoạn nhóm Thi đọc nhóm Mỗi nhóm cử bạn thi đọc Tiết 2: 3/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: Câu 1:Bé Hà có sáng kiến gì? Vì có ngày lễ ơng bà? Câu 2: Hai bố Hà chọn ngày làm “ngày ơng bà”? Vì sao? Vì giới có ngày 1/10 Quốc tế người cao tuổi? Câu 3:Bé Hà boăn khoăn điều gì? Câu 4:Hà tặng ơng q gì? Câu 5:Bé Hà câu chuyện cô bé nào? 4/ Luyện đọc lại Đọc phân vai Cho học sinh đọc đoạn Tổ chức ngày lễ cho ông bà Em có 1/6, mẹ có 8/3, bố có 1/5 – ơng bà chưa có Ngày đơng tiết trời lạnh, người cần ý chăm lo sức khoẻ cho cụ già Q biếu ơng bà Chùm điểm mười Cơ bé ngoan, nhiều sáng kiến kính u ơng bà 2, nhóm thi đọc tồn câu chuyện HTĐB HS yếu đọc 5/ Củng cố dặn dò Qua câu chuyện em hiểu ? Dặn dò: Đọc lại bài, chuẩn bị tiết kể chuyện Quan tâm, thể hin lũng kớnh yờu ụng b) Tuần10 Thứ t ngày 27 tháng 10 năm 2010 Tập đọc Tiết 30 Bu thiÕp I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng: Biết nghỉ sau dấu câu, cụm từ dài 2/ Rèn kĩ đọc hiểu: Hiểu nghĩa từ: bưu thiếp, Hiểu tác dụng bưu thiếp tác dụng, cách viết bưu thiếp cách ghi phong bì( trả lời câu hỏi SGK ) II/Đồ dùng dạy học: Mỗi học sinh mang theo bưu thiếp, phong bì III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) học sinh đọc đoạn truyện “Sáng kiến bé Hà” trả lời câu hỏi SGK 2/ Dy bi mi: (30) HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/ Gii thiu: Cỏch vit bu thiếp - Viết bưu thiếp để làm  Bài dạy em cách ghi phong thư 2/ Luyện đọc: a/ Đọc mẫu b/ Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ: Đọc câu nối tiếp Cá nhân-đồng Bưu thiếp Đọc trước lớp - đọc giải bưu thiếp Nhân dịp Bình Thuận Vĩnh Long Đọc nhóm Thi đọc 3/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: Câu 1: Bưu thiếp đầu gửi cho ai? Cháu gửi bà: Chúc mừng năm để làm gì? Câu 2: Bưu thiếp thứ hai gửi cho Của ông bà  cháu /báo tin nhận ai? gửi để làm gì? bưu thiếp Câu 3: Bưu thiếp dùng để làm gì? Để chúc mừng, thăm hỏi, thông báo viết văn tắc tin tức Câu 4: Hãy viết bưu thiếp chúc thọ Học sinh viết bưu thiếp vào phong bì mừng sinh nhật ơng (bà) lớp nhận xét Nhớ ghi địa ông bà phong thư 4/ Củng cố dặn dò Nhận xét tiết học Học sinh hỏi ba mẹ người thân gia đình, họ hàng để học tiết luyn t v cõu Tuần11 Thứ hai ngày 01 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Tiết 31 + 32 Bà ch¸u I/ Mục tiêu 1/Rèn kĩ đọc hiểu: - Nghỉ sau dấu câu, bước đầu biết đọc văn với giọng kể nhẹ nhàng.Đọc cá từ ngữ: nuội nhau, giàu sang, sung sướng, màu nhiệm Nhấn giọng cá từ ngữ: vất vả, đầm ấm, nảy mầm, lá, đơm hoa, buồn bã, móm mém 2/ Rèn kĩ đọc hiểu: Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý vàng bạc, châu báu ( trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 5) * HS giỏi trả lời câu hỏi II/Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài; bảng ghi câu văn, từ ngữ cần luyện đọc III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’)2HS đọc bưu thiếp chúc thọ ông bà 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy Hoạt động cđa trß HTĐB 1/ Giới thiệu: Đọc mẫu 2/Hướng dẫn luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ Đọc câu: học sinh đọc nối tiếp -Cá nhân – đồng Đọc đoạn trước lớp vất vả Đọc từ giải giàu sang Đọc nhóm nảy mầm Thi đọc nhóm TIẾT 2: 3/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: Câu 1: Trước gặp cô tiên, ba bà cháu Nghèo khổ cảnh nhà đầm ấm HS TB,Y sống nào? trả lời Câu 2: Cô tiên cho hạt đào nói gì? “gieo hạt đào lên mộ bà, hai anh em sung sướng giàu sang Câu 3:Sau bà mất, anh em sống  Trở nên giàu có khơng vui sao? * Vì giàu có mà khơng sung sướng? Câu 5:Câu chuyện kết thúc nào? 4/ Luyện đọc lại: 5/ Củng cố dặn dò: Qua câu chuyện em hiểu điều gì? Nhận xét tiết học – Bài sau: kể chuyện Vàng bạc châu báu không thay tình thương ấm áp bà Xin hố phép cho bà sống lại Học sinh đọc theo phân vai Tuần11 Thứ t ngày 03 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Cây xoài ông em Tiết 33 I/ Mc tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng:Biết nghỉ sau dấu câu, bước đầu biết đọc văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi Đọc từ khó: lẫm chẫm, đu đưa, xồi tượng, xơi nếp, lúc lỉu 2/ Rèn kĩ đọc hiểu: Hiểu nghĩa từ mới: lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, trảy Nội dung: Tả xồi cát ơng trồng tình cảm thương nhớ ông mẹ bạn nhỏ ( trả lời câu hỏi 1, 2, ) * HS khá, giỏi trả lời câu hỏi II/Đồ dùng dạy học:Quả xoài, Bảng phụ viết sẵn câu hướng dẫn luyện đọc III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) HS đọc TLCH Bà cháu 2/ Dạy mới: ( 30) HTB Hoạt động thầy Hoạt động trß Giới thiệu Hoạt động1/ Luyện đọc: a/ Đọc mẫu: Hoạt động 2/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: Câu 1:Tìm hình ảnh đẹp xồi cát Câu 2: Quả xồi cát chín có mùi vị màu sắc ntn? Câu 3: Tại mẹ lại chọn xồi ngon bày lên bàn thờ ơng? * Câu 4:Tại bạn nhỏ cho xoài Nghe Cá nhân đọc nối tiếp câu Đọc đoạn Thi đọc nhóm Đồng Hoa nở…gió Mùi thơm dịu dàng, vị đậm đà, đẹp Để tưởng nhớ người có cơng trồng xồi cho cháu *Vì xoài cát thơm ngon, tác giả ăn HS TB,Y đọc cát nhà thứ quà ngon nhất? Hoạt động 3/ Luyện đọc lại 3/ Củng cố dặn dò: Qua em hiểu điều gì? bé Cây xồi gắn liền với kỉ niệm người ơng Thi đọc nhóm Nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay Phải ln ln nhớ biết ơn người mang lại cho điều tốt lành Bài sau:Sự tích vú sữa Tn12 Thứ hai ngày 08 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Sự tích vú sữa Tiết 34 + 35 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng: Đọc trơn - Đọc từ ngữ: tích, kì lạ, run rẩy, xuất hiện, da căng mịn, xồ cành Nghỉ câu có nhiều dấu phẩy 2/ Rèn kĩ đọc hiểu: Hiểu nghĩa từ bài: vùng vằng, la cà, mỏi mắt chờ mong, đỏ hoe, xoè cành ôm cậu Hiểu nội dung: Tình cảm yêu thương sâu nặng mẹ dành cho ( TL CH 1, 2, 3,4) * HS ká, giỏi TL câu hỏi II/Đồ dùng dạy học:Tranh minh hoạ (nếu có) bảng ghi nội dung cần luyện đọc III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) HS đọc TLCH Cây xồi ơng em 2/ Dy bi mi: ( 30) Hoạt động thầy Giới thiệu HĐ1/ Luyện đọc GV đọc mẫu Hướng dẫn đọc, kết hợp giải ngĩa từ a/ Đọc câu HD đọc b/ Đọc đoạn trước lớp HD đọc nhấn giọng ác từ gợi tả, gợi cảm số câu ( ghi sẵn bảng phụ) Giảng từ khó: mỏi mắt chờ mong, trổ ra, hoe, Hoạt động trò Cỏ nhõn ni tip đọc câu Nêu từ khó phát âm CN – ĐT hs đọc nối tiếp Cá nhân - đồng HTĐB xòa cành c/ Đọc đoạn nhóm d/ Thi đọc nhóm e/ Đọc đồng HĐ2/ Hướng dẫn tìm hiểu 1/ Vì cậu bé bỏ nhà đi? 2/ Vì cậu bé lại tìm đường nhà? Về nhà khơng thấy mẹ, cậu bé làm gì? 3/ Thứ lạ xuất nào? 4/ Những nét gợi lên h/ ảnh mẹ? *5/ Theo em, gặp lại mẹ cậu bé nói gì? HĐ3/ Luyện đọc lại 3/ Củng cố, dặn dò: Câu chuyện nói lên điều gì? Mỗi H đọc đoạn Đại diện nhóm thi đọc đoạn Cả lớp đồng đoạn Ham chơi, bị mẹ mắng, vùng vằng bỏ HS TB, Y Vừa đói, vừa rét, lại bị trẻ lớn đánh trả lời Khản tiếng gọi mẹ khóc Cây xanh run rẩy….sữa mẹ Lá đỏ hoe mắt mẹ… xồ cành ơm cậu tay mẹ âu yếm vỗ * Mẹ ơi, con… Các nhóm thi đọc Nói lên tình cảm thương u sâu nặng mẹ Dặn HS tiếp tục luyện đọc, nhớ nội dung, chuẩn bị cho k chuyn Tuần12 Thứ t ngày 10 tháng 11 năm 2010 TËp ®äc TiÕt 36 MĐ I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng: - Đọc từ ngữ: Lặng rồi, nắng oi, giấc tròn, suốt đời - Biết ngắt nhịp câu thơ lục bát (2/4 4/4; riêng dòng 7, ngắt 3/3 3/5) 2/ Rèn kĩ đọc hiểu: Hiểu nghĩa từ bài: Hiểu nội dung: Cảm nhận nỗi vất vả tình thương bao la mẹ dành cho con( TL CH SGK; thuộc dòng thơ cuối) II/Đồ dùng dạy học:Tranh minh hoạ (nếu có) bảng ghi nội dung cần luyện đọc III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) HS đọc TLCH Sự tích vú sa 2/ Dy bi mi: ( 30) Hoạt động thÇy Giới thiệu HĐ1/ Luyện đọc GV đọc mẫu Hướng dẫn đọc, kết hợp giải ngĩa từ a/ Đọc dòng thơ HD đọc b/ Đọc đoạn trước lớp Đoạn 1: dòng thơ đầu Đoạn 2: dũng tip theo Hoạt động trò Cỏ nhõn nối tiếp đọc dòng thơ Nêu từ khó phát âm CN – ĐT hs đọc nối tiếp HTĐB Đoạn 3: dòng lại Giảng từ khó: ve, võng c/ Đọc đoạn nhóm d/ Thi đọc nhóm e/ Đọc đồng HĐ2/ Hướng dẫn tìm hiểu 1/ H ảnh cho em biết đêm hè trời oi bức? 2/ Mẹ làm để ngủ ngon giấc? 3/ Người mẹ so sánh với h/ảnh nào? HĐ3/ Học thuộc lòng thơ - Cho điểm HS thuộc thơ 3/ Củng cố, dặn dò: - Bài thơ giúp em hiểu mẹ nào?Em thích hình ảnh thơ? Vì sao? - Nhấn mạnh vất vả tình thương bao la mẹ dành cho Dặn HS tiếp tục học thuộc lòng thơ HS - Mỗi H đọc đoạn Đại diện nhóm thi đọc thơ Cả lớp đồng Tiếng ve lặng ve mệt đêm hè oi Mẹ vừa đưa võng hát ru, vừa quạt cho mát h/ảnh “ thức” bầu trời đêm; gió mát lành HS nhẩm thơ – lượt Nhìn từ đầu dòng thơ đọc Các nhóm cử đại diện thi đọc thuộc lòng thơ HS phát biểu tự Tuần13 11 năm 2010 Tập đọc Vui Thứ hai ngày 15 tháng Bông hoa Niềm Tiết 37 + 38 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng Đọc trơn - đọc từ khó: lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, Nghỉ sau dấu câu cụm từ Đọc rõ lời nhân vật 2/ Rèn kĩ đọc hiểu Cảm nhận lòng hiếu thảo với cha mẹ bạn HS câu chuyện trả lời câu hỏi SGK II/Đồ dùng dạy học: Bảng phụ chép câu cần luyện đọc III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) HS đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi Mẹ 2/ Dy bi mi: ( 30) Hoạt động thầy Giới thiệu bài: Treo tranh HĐ1/ Luyện đọc 1.GV đọc mẫu 2.Hướng dẫn đọc, kết hợp giải ngĩa từ a/ c tng cõu Hoạt động trò HS khỏ, giỏi đọc lại Cá nhân nối tiếp đọc câu HTĐB Luyện phát âm từ khó: Bệnh viện, dịu đau, hiếu thảo, hái b/ Đọc đoạn trước lớp Hướng dẫn ngắt giọng: Em muốn đem tặng bố / hoa Niềm vui / để bố dịu đau// Giải nghĩa thêm từ: cúc đại đóa, sáng tinh mơ, dịu đau, trái tim nhân hậu c/ Đọc đoạn nhóm d/ Thi đọc nhóm e/ Đọc đồng TIẾT HĐ2/ Hướng dẫn tìm hiểu 1/ Mới sớm tinh mơ,Chi vào vườn hoa làm gì? 2/ Vì Chi khơng tự ý hái hoa Niềm Vui? 3/ Khi biết Chi cần bơng hoa, giáo nói gì? Câu nói cho thấy thái độ cô giáo nào? 4/ Theo em, bạn Chi có tính đáng q? HĐ3/ Luyện đọc lại 3/ Củng cố, dặn dò: Chốt lại bài: Chi hiếu thảo, tôn trọng nội quy chung, thật Cơ giáo cảm thơng với học sinh, biết khuyến khích HS làm điều tốt Bố Chi chu đáo, khỏi ốm không quên đến cảm ơn cô giáo nhà trường Dăn HS đọc lại truyện, nhớ nội dung để chuẩn bị học tốt kể chuyện Nêu từ khó phát âm CN – ĐT hs đọc nối tiếp Cá nhân - đồng Đọc từ giải Mỗi H đọc đoạn Đại diện nhóm thi đọc đoạn Cả lớp đồng đoạn 1, -Tìm hoa Niềm Vui tặng bố để làm dịu đau bố -Tôn trọng nội quy trường -Em hái thêm hai …… -Cô cảm động trước lòng hiếu thảo Chi, khen ngợi em -Thương bố, tôn trọng nội quy, thật - Tự phân vai thi đọc lại truyện TuÇn13 11 năm 2010 Tập đọc Tiết 39 HS TB,Y tr li Thứ t ngày 17 tháng Quà bố I/ Mc tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng Đọc từ khó: cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo, xập xành, muỗm, mốc, thếch, cánh xoắn – Biết ngắt, nghỉ câu văn có nhiều dấu câu Nhận giọng từ gợi tả, gợi cảm: giới dước, nhộn nhạo, thơm lừng, toé nước, thao láo 2/ Rèn kĩ đọc hiểu Hiểu ý nghĩa từ SGK Hiểu nội dung bài: Tình yêu thương người bố qua quà đơn sơ dành cho ( trả lời CH SGK) II/Đồ dùng dạy học: Ảnh số vật Bảng phụ ghi sẵn câu văn cần luyện đọc III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) HS đọc trả lời câu hỏi Bông hoa Niềm Vui 2/ Dạy mi: ( 30) Hoạt động thầy Hoạt động trß Giới thiệu bài: Treo tranh HĐ1/ Luyện đọc 1.GV đọc mẫu 2.Hướng dẫn đọc, kết hợp giải ngĩa từ a/ Đọc câu Luyện phát âm từ khó: HS khá, giỏi đọc lại Cá nhân nối tiếp đọc câu Nêu từ khó phát âm CN – ĐT hs đọc nối tiếp b/ Đọc đoạn trước lớp HD đọc ngắt nghỉ Đọc từ giải Giải nghĩa thêm từ: thơm lừng, mắt thao láo c/ Đọc đoạn nhóm d/ Thi đọc nhóm e/ Đọc đồng HĐ2/ Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1:Qùa bố câu có gì? Mỗi H đọc đoạn Đại diện nhóm thi đọc đoạn Cả lớp đồng đoạn Những vật sống nước: cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, nhị sen vàng Con xập xành, muốm, dế đực cánh xoăn Vì quà gồm nhiều vật sống mặt đất Hấp dẫn … Quà bố làm anh em giàu quá! Vì bố mang vật mà trẻ em thích / Vì q chứa đựng tình cảm yêu thương bố … HS thi đọc đoạn Nhận xét chọn cá nhân đọc hay Câu 2:Quà bố cắt tóc có gì? Vì gọi “một giới mặt đất” Câu 3:Những từ nào, câu cho thấy thích q bố? Theo em lại thấy giàu trước quà đơn sơ? HĐ3/ Luyện đọc lại 3/ Củng cố, dặn dò: Qua văn em hiểu điều gì? Tình cảm thương yêu người bố qua quà đơn sơ dành cho Dặn HS tìm đọc truyện Tuổi thơ im lặng ca nh Duy Khỏn HTB Tuần14 11 năm 2010 Tập đọc đũa Thứ hai ngày 22 tháng Câu chuyÖn bã TiÕt 40 + 41 I/ Muc tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng Đọc trơn Đọc từ ngữ: buồn phiền, gãy, chia lẻ Biết ngắt,nghỉ chỗ, biết đọc rõ lời nhân vật 2/ Rèn kĩ đọc hiểu Hiểu nghĩa từ mới: va chạm dâu rể, đùm bọc, đoàn kết, chia lẻ, hợp li 10 b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc câu: - Chú ý từ ngữ dễ phát âm sai leo trèo, quẫy mạnh, sần sùi, nhän ho¾t, lìi ca, níc m¾t, trÊn tÜnh, lđi mÊt * Đọc đoạn trớc lớp: Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng từ ngữ gợi tả đoạn văn tả Cá Sấu - Giáo viên treo bảng phụ, HD HS thùc hiƯn - HiĨu nghÜa tõ: - Gióp HS hiểu thêm từ: trấn tĩnh + Khi ta cần trấn tĩnh? - HS nối tiếp đọc câu - HS luyện đọc phát âm - HS nối tiếp đọc tng đoạn - 1,2 HS đọc phần giải SGK - Khi gặp việc làm lo lắng, sợ hãi, không bình tĩnh đợc (phản bội, phản trác, vô ơn, tệ bạc ) - Nh tiết trớc - Cá nhân, đồng thanh, đoan, +Tìm từ đồng nghĩa với bội bạc * Đọc đoạn nhóm * Thi đọc nhóm - thấy Cá Sấu khóc bạn, Khỉ mời Cá Sấu kết bạn Từ ngày Tiết Khỉ hái cho Cá Sấu ăn Tìm hiểu - Câu hỏi 1: Khỉ đối xử với Cá Sấu - Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến nhà chơi Khỉ nhận lời, ngồi lên lng Đi nh nào? xa nhà, Cá Sấu nói cần tim Khỉ để dâng cho vua Cá - Câu hỏi 2: Cá Sấu định lừa Khỉ Sấu ăn - Khỉ giả vờ sẵn sàng giúp Cá Sấu, nh nào? bảo Cá Sấu đa trở lại bờ, lấy tim để nhà - Chuyện quan trọng mà bạn - Câu hỏi 3: Khỉ nghĩ mẹo chẳng báo trớc để thoát nạn? Cá Sấu tẽn tò lủi lộ mặt bội bạc, giả dối - HS tr¶ lêi  bỉ sung - KhØ: tèt bụng, thật thà, thông minh - Cá Sấu: Giả dối, bội bạc, độc ác - HD 2, nhóm đọc trun theo c¸c vai: ngêi dÉn chun, KhØ, C¸ SÊu Giáo viên hỏi thêm: Câu nói Khỉ làm Cá Sấu tin Khỉ? GV: Bằng câu nói ấy, Khỉ làm cho Cá Sấu tởng khỉ sẵn sàng tặng tim cho Cá Sấu - Câu hỏi 4: Tại Cá Sấu lại tẽn tò, lủi - Câu hỏi 5: Hãy tìm từ nói lên tính nết Khỉ Cá Sấu - HS phát biểu 61 Phải chân thật tình bạn, không Luyện đọc lại: dối trá/ Không thèm kết bạn với kẻ bội bạc, giả dối/ Những kẻ Củng cố dặn dò: bội bạc giả dối bạn/ - Giáo viên hỏi: Câu chuyện nói với em Khi bị lừa, phải bình tĩnh nghĩ kế điều gì? thoát thân - Gv nhận xét tiết học - Về nhà đọc trớc nội dung tiết kể chuyện Bài sau: Voi nhà Tuần 24 Tập đọc Thứ Voi nhà ngày tháng năm 200 Tiết Mục tiêu Rèn kỹ đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy toàn Đọc TN: khựng lại, nhúc nhích, vũng lầy, lững thững, lúc lắc, quặp chặt vòi Ngắt nghỉ chỗ Biết chuyển giọng phù hợp với nội dung đoạn; đọc phân biệt lời ngời kể với lời nhân vật (Tử, Cần) Rèn kĩ đọc - hiĨu : TN: Khùng l¹i, ró ga, thu lu Hiểu nội dung bài: Voi Rừng đợc nuôi dạy thành Voi nhµ lµm nhiỊu viƯc cã Ých gióp ngêi Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ đọc SGk Hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ: Đọc Quả tim - HS nối tiếp đọc trả lời Khỉ câu hỏi SGK 62 B Dạy mới: Giới thiệu bài: Luyện đọc: a.Đọc mẫu: Giáo viên đọc mẫu toàn với giọng linh hoạt Nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc câu: - Chú ý từ ngữ: Thu lu, xe, rét, lùm cây, lững thững, lo lắng * Đọc đoạn trớc lớp: - Chia đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu đến đêm qua + Đoạn 2: Từ gần sáng phải bắn + Đoạn 3: Còn lại - Chú ý đọc ngắt nghỉ câu dài - GV treo bảng phụ, HS thực cách đọc - Hiểu nghĩa từ: - Giáo viên giải nghĩa thêm + Hết cách không cách + Chộp: dùng hai bàn tay lấy nhanh vật + Quặp chặt vòi: lấy vòi quấn chặt vào - HS ý nghe để hiểu cách đọc - HS nối tiếp đọc câu - HS luyện đọc - HS nối tiếp đọc đoạn trớc lớp - HS đọc từ đợc giải cuối đọc - Vì xe bị sa xuống vũng lầy, không đợc Tìm hiểu - Câu hỏi 1: Vì ngời xe phải ngủ đêm rừng? - Câu hỏi 2: Mọi ngời lo lắng nh thấy Voi đến gần xe? - Câu hỏi 3: Con Voi giúp họ nào? - ngời sợ Voi đập tan xe, Tứ chộp lấy súng định bắn Voi, Cần ngăn lại - Voi quặp chặt vòi vào đầu xe, co lôi mạnh xe khỏi vũng lầy - Vì Voi nhà không tợn, phá phách Giáo viên hỏi thêm: Tại mäi ngêi nh Voi rõng, mµ hiỊn lµnh biÕt giúp 63 nghĩ gặp Voi nhà? ngời - Vì Voi lững thững theo hớng Tum, nghĩa nơi có ngời Luyện đọc lại: Giáo viên tổ chức cho HS thi đọc lại truyện 3, HS thi đọc NX, bình chọn C Củng cố dặn dò: - GV cho HS xem số tranh voi làm việc giúp ngời, nói thêm: Voi loài thú dữ, đợc ngời nuôi dạy trở thành ngời bạn thân thiết ngời dân vùng rừng núi, giúp họ làm công việc nặng nhọc giống nh trâu, bò bạn thân thiết ngời nông dân đồng ruộng - y/c: Về nhà kể lại câu chuyện cho ngời thân nghe Bài sau: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh 64 Tuần 25 Tập đọc Tinh Thứ ngày tháng năm 200 Sơn Tinh, Thủy Tiết Mục tiêu Rèn kỹ đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy toàn Ngắt nghỉ Biết đọc phân biệt lời ngời kể lời nhân vật (Hùng Vơng) Rèn kĩ đọc - hiểu : Hiểu nghĩa từ khó đợc giải cuối bài: Cầu hôn, lễ vật, ván, nệp Hiểu nội dung truyện: Truyện giải thích nạn lụt nớc ta Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh đông thời phản ánh việc nhân dân ta đắp đê chống lụt Đồ dùng dạy học Tranh minh hoạ đọc SGK Bảng phụ viết câu hỏi nhỏ (chia nhỏ câu hỏi 3) Hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ: Đọc Voi - HS đọc nhà TLCH nội dung B Dạy mới: Giới thiệu chủ điểm học - HS xem tranh minh hoạ chủ điểm sông biển (trang 59) - Giáo viên giới thiệu chủ điểm sông biển gắn với tuần 25 + 26 Luyện đọc: a.Đọc mẫu: Đọc diễn cảm toàn bài: Đọc đoạn thong thả, trang trọng, lời Vua Hùng dõng dạc - HS đọc lại - GV đọc mẫu lần b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc câu: Chú ý từ ngữ có vần khó: tuyệt trần, cuồn cuộn, đuối sức * Đọc đoạn trớc lớp - Hớng dẫn HS cách đọc số câu - Đọc đoạn - HS nối tiếp đọc câu cho hết - HS luyện đọc phát âm - HS nối tiếp đọc đoạn (2-3 vòng) - 1,2 HS đọc từ giải cuối - Giải nghĩa từ: Cầu hôn, lễ vật, ván, 65 nệp, ngà, cựa, hồng mao - Giải nghĩa thêm: Kénlựa chọn - Thực nh tiết trớc kĩ - Lớp đọc đồng lần * Đọc đoạn nhóm * Đọc đồng thanh: Tiết Tìm hiểu - Câu hỏi 1: Những đến cầu hôn Mị Nơng? - GV hỏi thêm: Em hiểu chúa miền non cao thần gì? Vua vùng nớc thẳm thần gì? - Nếu HS không nói đợc giáo viên giải thích cho em đợc rõ - Câu hỏi 2: Hùng Vơng phân xử việc hai vị thần cầu hôn nh nào? - Giáo viên hỏi thêm: Lễ vật gồm gì? - Câu hỏi 3: Kể lại chiến đấu hai vị thần? - GV treo bảng phụ viết sẵn câu hỏi phụ - Thuỷ Tinh đánh Sơn Tinh cách gì? - Cuối thắng? - Ngời thua làm gì? - Câu hỏi 4: Câu chuyện nói lên điều có thật? a Mị Nơng xinh đẹp? b Sơn Tinh tài giỏi? c Nhân dân ta chống lụt kiên cờng? Đáp án: ý c có thật Còn ý a b cha điều có thật mà nhân dân tởng tợng nên Luyện đọc lại: C Củng cố dặn dò: Đọc lại truyện xem trớc y/c tiết kể chuyện Bài sau: Bé nhìn biển - Sơn Tinh Chúa miền non cao Thuỷ Tinh – vua vïng níc th¼m (vua giao hĐn, mang đủ lễ vật đến trớc đợc lấy Mị Nơng) - HSTL bạn NX, bổ sung - HS đọc câu hỏi - HS đọc thành tiếng câu hỏi Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ - HS thảo luận, GV hớng dẫn em ®Õn kÕt luËn - – nhãm HS nèi tiếp thi đọc 66 Tuần 25 Tập đọc Tiết Thứ ngày tháng năm 200 Bé nhìn biển Mục tiêu Rèn kĩ đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy toàn Biết đọc thơ với giọng vui tơi, hồn nhiên Rèn kỹ đọc - hiểu: Hiểu từ ngữ khó: Bể, còng, sóng lừng Hiểu thơ: Bé yêu biển, bé thấy biển to, rộng mà ngộ nghĩnh nh trẻ Học thuộc lòng thơ Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ thơ SGK Hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ: S¬n Tinh Thủ - GV kiĨm tra > HS Tinh - HS nhËn xÐt, GV cho ®iĨm B Dạy mới: Giới thiệu bài: Luyện đọc: - HS nghe đọc thầm theo a Đọc mẫu: GV đọc mẫu toàn bài, giọng vui tơi, hồn nhiên b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - HS nối tiếp đọc dòng thơ * Đọc dòng thơ: hết 67 - Luyện phát âm từ ngữ khó: Sóng lừng, lon ton, to lớn - HS nối tiếp đọc khô thơ * §äc tõng khỉ th¬ tríc líp: - Chó ý: NhÊn giọng từ ngữ gợi tả: (GV gạch chân sẵn SGK) - Giải nghĩa từ ngữ mới: - > HS đọc phần giải cuối - Giải nghĩa thêm + Phì phò: Tiếng thở to ngời vật + Lon ta lon ton: Dáng trẻ em nhanh nhẹn vui vẻ - Vài HS thi đọc trớc lớp (từng đoạn * Đọc khổ thơ nhóm : bài) * Thi đọc trớc lớp - Tởng biển nhỏ mà to Tìm hiểu bài: trời * Câu hỏi 1: Tìm câu thơ - Nh sông lớn/ chØ cã bê cho thÊy biÓn rÊt réng? - Biển to lớn - 2, HS đọc cá nhân - GV HD HS đọc câu thơ - - Bãi giằng với sóng/ chơi trò kéo *Câu hỏi 2: Những hình ảnh co/ cho thấy biển giống nh trẻ - Nghìn sóng khoẻ/lon ta lon ton - Biển to lớn thế/ trẻ - HS đọc cá nhân, đồng - HS luyện đọc câu thơ - HS đọc thầm bài, suynghĩ * Câu hỏi 3: Em thích khổ thơ lựa chọn nhất? Vì sao? - Đọc khổ thơ thích - Nhiều HS đọc khổ thơ GV gợi ý cách giải thích: Vì thích giải thích lý khổ thơ có hình ảnh ngộ nghĩnh, khổ thơ tả đúng, khổ thơ tả diễn biến có đặc điểm giống nh trẻ - Thực giống nh tiết học Học thuộc lòng thơ: thuộc lòng trớc - HS đọc thơ C - Củng cố dặn dò: GV hỏi lớp: Em có thích biển thơ không? Vì sao? - HS phát biĨu tù 68 - VỊ nhµ tiÕp tơc häc thuộc lòng thơ Hỏi cha mẹ tên loài cá bắt đầu ch tr Bài sau:Tôm cá Tuần 26 Tập đọc Thứ ngày tháng năm 200 Tôm cá Tiết Mục tiêu Rèn kĩ đọc thành tiếng: Đọc lu loát, trôi chảy Ngắt nghỉ Biết phân biệt giọng ngời kể với giọng nhân vật (tôm càng, cá con) Rèn kỹ đọc - hiểu: TN: Búng (nhìn, trân trân, nắc nỏm, mái chèo, bánh lái, quẹo Nội dung: Cá tôm Càng có tài riêng Tôm Càng cứu đợc bạn qua khỏi nguy hiểm Tình bạn họ khăng khít Đồ dùng dạy học Tranh minh hoạ SGK phóng to Hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 69 A Kiểm tra cũ: Đọc thuộc lòng - HS đọc thuộc lòng TLCH thơ Bé nhìn biển nội dung B Dạy mới: Giới thiệu bài: Cho HS xem tranh GV giới thiệu nhân vật tranh Luyện đọc: a Đọc mẫu: GV đọc mẫu bài: giọng kể thong thả, nhẹ nhàng b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu: - Chú ý TN: óng ánh, trân trân, lợn, nắc nỏm, ngoắt, quẹo, uốn đuôi, phục lăn, đỏ ngầu, xuýt xoa * Đọc đoạn: GV HD HS đọc nhấn giọng từ gợi tả biệt tài cá đoạn văn: Cá Con lao phía trớc phục lăn - Hiểu nghĩa từ: Quan sát tranh - HS theo dõi để nắm đợc cách ®äc - HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u - HS luyện đọc phát âm - HS nối tiếp đọc đoạn - HS luyện đọc bảng phụ - HS đọc từ đợc giải sau đọc Giải nghĩa thêm: + Phục lăn: Rất khâm phục + áo giáp: Bộ đồ đợc làm vật liệu cứng để bảo vệ thể * Đọc đoạn nhóm - HS thi đọc với nhóm * Thi đọc nhóm - Nhận xét bình bầu nhóm đọc tốt Tiết Tìm hiểu bài: * Câu hỏi 1: Khi tập dới đáy (Tôm Càng gặp vật lạ, thân sông, Tôm Càng gặp chuyện gì? dẹt, mắt tròn xoe, khắp ngời phủ lớp vẩy bạc óng ánh ) - Cá Con làm quen với Tôm *Câu hỏi 2: Cá Con làm quen với Tôm lời chào tự giới thiệu tên, nơi Càng nh nào? * Câu hỏi 3: Chia thành câu hỏi nhỏ: 70 + Đuôi cá có lợi ích gì? - (vừa mái chèo, vừa bánh lái) - Là áo giáp bảo vệ thể nên Cá Con có bị va vào đá đau + Vẩy Cá Con có lợi ích gì? * Câu hỏi 4: Kể lại việc Tôm Càng cứu Cá Con? (nhiều HS nèi tiÕp kÓ khuyÕn khÝch HS kÓ tự nhiên lời ) * Câu hỏi 5: Em thấy Tôm Càng có - HS thảo luận tìm câu TL đáng khen? GV chốt: (Tôm Càng thông minh, nhanh nhẹn Nó dũng cảm cứu bạn nạn, xuýt xoa, lo lắng hỏi han bạn bị đau Tôm Càng ngời bạn đáng tin cậy) - 2, nhóm tự phân vai đọc lại Luyện đọc lại: - HS GV nhận xét bình bầu nhóm đọc tốt C Củng cố dặn dò: HS suy nghĩ trả lời Hỏi: Em học đợc nhân vật Tôm Càng điều gì? (yêu quí bạn, thông minh, dám dũng cảm cứu bạn) - Nhận xét tiết học, nhà đọc kĩ bài, chuẩn bị cho tiết kể chuyện Bài sau: Sông Hơng 71 Tuần 26 Tập đọc Tiết Thứ ngày tháng năm 200 Sông Hơng 72 Mc tiờu Kĩ đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ chỗ cụm từ Biết đọc với giọng tả thong thả, nhẹ nhàng Kĩ đọc - hiểu: Hiểu nghĩa TN khó: sắc độ, đặc ân, êm đêm Cảm nhận đợc vẻ đẹp mở rộng, biến đổi sông Hơng qua cách miêu tả tác giả dựng dy hc Tranh minh hoạ học SGK Hot ng dy hc Hoạt động thầy Hoạt động trò 73 A Kiểm tra cũ Đọc Tôm cá B Dạy mới: Giới thiệu bài: T/P Huế kinh đô cũ nớc ta, có nhiều cảnh đẹp Bài đọc hôm giới thiệu thắng cảnh đẹp độc đáo tiếng Huế: cảnh Sông Hơng HS quan sát cảnh Sông Hơng SGK Luyện đọc: a.GV đọc mẫu toàn bài: Giọng tả khoan thai, thể thán phục vẻ đẹp sông Hơng Nhấn giọng số TN gợi tả màu sắc, hình ảnh b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu: - Chú ý từ ngữ: Non xanh, mặt nớc, nở, lụa đào, lung linh, lành * Đọc đoạn: Chia đoạn - Đoạn 1: Từ đầu in mặt nớc - Đoạn 2: Tiếp đến lung linh dát vàng - Đoạn3: Còn lại - Chú ý cách đọc đoạn văn - Giải nghĩa từ: - Giải nghĩa thêm: lung linh dát vàng * Đọc đoạn nhóm : * Thi đọc nhóm : Tìm hiểu bài: - HS nối tiếp đọc ( em hai đoạn ) TLCH nội dung học - Hs quan sát tranh - HS chó ý theo dâi để hiểu đợc cách đọc - HS nối tiếp đọc câu - Luyện đọc phát âm: CN ĐT - HS nối tiếp đọc đoạn - GV treo bảng phụ, hớng dẫn cách đọc - HS đọc phần giải cuối SGK - HS đọc ĐT, cá nhân + đoạn + màu xanh với nhiều sắc độ khác 74 * Câu hỏi 1:Tìm từ màu xanh khác sông Hơng ? GV: màu xanh tạo nên ? *Câu hỏi 2: + Vào mùa hè, sông Hơng đổi màu nh nào? + Do đâu có thay đổi ấy? + vào đêm trăng sáng sông Hơng thay đổi nh nào? + Do đâu có thay đổi ấy? *Câu hỏi 3: Vì nói sông Hơng đặc ân thiên nhiên dành cho thành phố Huế ? Luyện đọc lại : C Củng cố dặn dò: - Hỏi: sau học này, em nghĩ nh dòng sông Hơng? Bài sau: Ôn tập kỳ nhau: xanh thẳm, xanh biếc, xanh non - HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt - Do hoa phợng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ in bóng xống nớc - dòng sông đờng trắng lung linh dát vàng Do dòng sông đợc ánh trăng chiếu soi sáng lung linh sông Hơng làm cho Phố Huế thêm đẹp, làm cho không khí thành phố trở nên lành, làm tan biến tiếng ồn chợ búa, tạo cho Thành phố vẻ đẹp êm đềm - 2,3 HS luyện đọc lại đoạn - 3,4 HS thi đọc lại văn Em cảm thấy yêu sông Hơng/ Sông Hơng đem lại vẻ đẹp cho Tp Huế 75 ... học Chuẩn bị: Tiết 23 Tuần18 12 năm 20 10 Tập đọc Tiết 54 Thứ ba ngày 22 tháng Ôn tập ( tiết 3) I/ Mục tiêu -Mức độ yêu cầu kĩ đọc tiết -Biết thực hành sử dụng mục lục sách( BT2) -Nghe – viết xác,... Chuẩn bị: Tit 25 Tuần18 12 năm 20 10 Tập đọc Tiết 55 Thứ ba ngày 22 tháng Ôn tập ( tiết 4) I/ Mục tiêu -Mức độ yêu cầu kĩ đọc tiết -Tìm từ hoạt động theo tranh vẽ đặt câu với từ (BT2) -Biết nói... ngày 21 tháng 12 năm 20 10 21 Tập đọc Tiết 53 Ôn tập ( tiết 2) I/ Mục tiêu - Mức độ yêu cầu kĩ đọc tiết - Đọc rõ ràng toàn Mức yêu cầu kĩ đọc tiết - Biết đặt câu tự giới thiệu với người khác(BT2)
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP DOC LOP 2 TUAN 10 18 DOC, TAP DOC LOP 2 TUAN 10 18 DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn