TAP DOC LOP 2 TUAN 01 09

40 111 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:18

Tuần01 Thứ năm ngày 18 tháng năm 2011 Tập đọc Có công mài sắt, có ngày nên kim Tiết 1+2 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng: - Đọc trơn toàn Đọc rõ ràng từ mới: năn nót, mải miết, ơn tồn, thành tài; từ có vần khó: quyển, nguệch ngoạc, quay, sắt - Biết nghỉ sau dấu chám, dấu phẩy, cụm từ - Bước đầu biết đọc phân biệt lời kể với lời nhân vật Rèn kĩ đọc – hiểu: - Hiểu nghĩa từ - Hiểu lời khuyên câu chuyện: làm việc phải kiên trì, nhẫn nại thành cơng - Trả lời câu hỏi SGK * Học sinh khá, giỏi hiểu ý nghĩa câu tục ngữ: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim * Giáo dục kĩ sống: -Tự nhận thức thân (hiểu mình, biết tự đánh giá ưu, khuyết điểm để tự điều chỉnh) -Lắng nghe tích cực -Kiên định B/Đồ dùng dạy học -Tranh minh họa tập đọc phóng to -Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn C/ Hoạt động dạy học kiểm tra cũ: Dạy học bi mi: Hoạt động thầy H1.Gii thiu bi Cho hs quan sát tranh trả lời câu hỏi Tranh vẽ ai? Họ làm gì? Muốn biết bà cụ làm việc gì,bà cụ cậu bé nói với gì, muốn nhận lời khuyên hay, đọc truyện Có cơng mài sắt, có ngày nên kim Ghi đề lên bảng HĐ2/Luyện đọc 2.1.GV đọc mẫu 2.2.Hd luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu Hướng dẫn hs đọc từ ngữ khó: quyển,nguệch ngoạc, quay, giảng giải, sắt b) Đọc đoạn trước lớp Hướng dẫn đọc câu hỏi, câu cảm; ngắt, nghỉ câu dài Hoạt động trò hs c tờn ch điểm - lớp đọc thầm theo Quan sát tranh, trả lời câu hỏi Mở sách trang HS nghe hs đọc lại CN đọc nối tiếp CN – ĐT HTĐB Sử dụng bảng phụ Giải nghĩa từ: c) Đọc đoạn nhóm GV theo dõi, hướng dẫn nhóm đọc d) Thi đọc nhóm e) Cả lớp đọc đồng Tiết HĐ3/Tìm hiểu Câu1 Lúc đầu cậu bé học hành nào? Câu 2.Cậu bé thấy bà cụ làm gì? Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm gì? Cậu bé có tin từ thỏi sắt mài thành kim khâu nhỏ không? Câu Bà cụ giảng giải nào? Đến lúc cậu bé có tin lời bà cụ khơng? Chi tiết chứng tỏ điều đó? *Câu Câu chuyện khuyên em điều gì? HĐ4/ Luyện đọc lại Củng cố, dặn dò Em thích nhân vật truyện? sao? Nhận xét tiết học CN nối tiếp đoạn CN – ĐT Đại diện nhóm thi đọc Cả lớp GV nhận xét, đánh giá Cả lớp HS TB – Y Mỗi cầm sách, ….rồi viết nguẹch ngoạc cho xong chuyện Bà cụ cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá Để thành kim khâu Cậu bé không tin Mỗi ngày mài .thành tài Cậu bé tin: Cậu bé hiểu ra, quay nhà học * Kiên trì, nhẫn nại thành cơng Mỗi nhóm hs thi đọc phân vai (người dẫn chuyện, cậu bé, bà cụ ) HS trả lời HSG TuÇn01 Thø t ngày 26 tháng năm 2009 Tập đọc Tiết 03 Tù thuËt I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng: - Đọc rõ ràng toàn bài, biết nghỉ sau dấu câu, dòng, phần yêu cầu phần trả lời dòng - Đọc từ có vần khó: quê quán, quận xã Rèn kĩ đọc - hiểu: - Nắm nghĩa từ cách dùng từ đơn vị hành - Nắm thơng tin bạn hs - Bước đầu có khái niệm tự thuật ( lí lịch ) - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa II/Đồ dùng dạy học - Bảng phụ viết nội dung tự thuật III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2hs đọc Có cơng mài sát, có ngày nên kim trả lời câu hỏi 2, 2/ Dạy mới( 30' ) Hoạt động thầy Gii thiu bi Gii thiệu ảnh SGK tự thuật lí lịch HĐI/ Luyện đọc Đọc mẫu Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu: Hướng dẫn đọc câu khó, từ khó: huyện, xã, quê quán, tự thuật b) Đọc đoạn trước lớp: Đ1: Từ đầu - quê quán Đ2: Từ quê quán - đến hết Hướng dẫn hs đọc ngắt, nghỉ Bảng phụ c) Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm HĐII/.Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1: Em biết gỡ v bn Thanh H? Hoạt động trò hs đọc CN đọc nối tiếp dòng CN – ĐT CN đọc nối tiếp CN – ĐT hs đọc từ giải Đọc theo bàn, theo tổ Đại diện nhóm thi đọc Cả lớp nhận xét HTĐB Câu 2: Nhờ đâu em biết rõ bạn Thanh Hà vậy? * HĐ3/Trò chơi: Đóng vai cơng an; Phóng viên vấn Câu 4: Hãy cho biết tên địa phương em HĐ4/.Luyện đọc lại GV nhắc hs đọc với giọng rõ ràng, rành mạch 3/ Củng cố, dặn dò(3') Ai cần viết tự thuật: HS viết cho nhà trường, người làm viết cho quan, xí nghiệp, công ty Họ tên, nam hay nữ, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, nơi nay, lớp, trường Nhờ tự thuật hs khá, giỏi làm mẫu Nhiều hs nối tiếp trả lời Một số hs thi c li bi Tuần02 31 tháng năm 2009 Tập đọc Tiết + Thứ hai ngày Phần thëng I/ Mục tiêu Rèn kĩ đọc thành tiếng: - Đọc trơn Chú ý từ mới, từ dễ viết sai: trực nhật, yên lặng, treo, bàn tán - Biết nghỉ hợp lí sau dấu câu cụm từ Rèn kĩ đọc- hiểu - Hiểu từ từ quan trọng bài: bí mật, sáng kiến, tốt bụng - Nắm đặc điểm nhân vật Na diễn biến câu chuyện - Đề cao lòng tốt, khuyến khích hs làm điều tốt.( trả lời câu hỏi 1, 2, ) II/Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa đọc SGK phóng to - Bảng phụ Viết câu, đoạn văn cần hướng dẫn hs đọc III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) hs đọc tự thuật trả lời câu hỏi 1, 2, 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động cđa thÇy GTB Treo tranh giới thiệu HĐ1/ Luyện đọc 2.1 Đọc mẫu 2.2 Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu: Từ khó: Trực nhật, lặng lẽ, sáng kiến Giải nghĩa từ: Trực nhật, lặng lẽ, sáng kiến, bí mật b) Đọc đoạn trước lớp: GV treo bảng phụ hướng dẫn đọc bgắt, nghỉ + Một buổi sáng, / vào chơi, /các bạn lớp túm tụmbàn bạc điều / bí mật // + Đây phần thưởng / lớp đề nghị tặng bạn Na // + Đỏ bừng mặt, / cô bé đứng dậy / bước lên bục // c) Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm e) Cả lớp đọc đồng TIẾT HĐ2/.Hướng dẫn tìm hiếu Câu 1/ Câu chuyện nói ai? Bạn cú c tớnh gỡ? Hoạt động trò HTB hs đọc lại CN nối tiếp câu CN - ĐT hs đọc nối tiếp đoạn Cá nhân đọc CN Đại diện nhóm Cả lớp -Bạn Na -Sẵn sàng giúp đỡ bạn, san sẻ HS đọc Câu 2/ Theo em điều bí mật bạn Na bàn bạc gì? * Câu 3/ Em có nghĩ Na xứng đáng thưởng khơng? Vì sao? Câu 4/ Khi Na nhận phần thưởng vui mừng? Vui mừng nào? HĐ3 Luyện đọc lại 3/ Củng cố, dặn dò ( 5' ) - Em học điều bạn Na? - Em thấy việc bạn đề nghị cô giáo trao phần thưởng cho Na có tác dụng gì? có cho bạn -Đề nghị giáo thưởng cho Na lòng tốt Na -Na xứng đáng nhận thưởng cần khuyến khích lòng tốt -Cơ giáo, bạn, mẹ Na vui mừng + Na vui mừng: tưởng nghe nhầm, đỏ bừng mặt + Cô giáo vui, bạn vui mừng: vỗ tay vang dậy + Mẹ vui mừng: khóc đỏ hoe mắt Thi đọc – bình chọn bạn đọc hay - Tốt bụng hay giúp đỡ người - Biểu dương người tốt, khuyến khích hs lm vic tt Tuần02 tháng năm 2009 Tập ®äc vui Thø t ngµy 02 Lµm viƯc thËt lµ TiÕt 06 I/ Mục tiêu Rèn kĩ đọc thành tiếng - Đọc trơn toàn Đọc từ ngữ: tích tắc, bận rộn, sắc xuân, rực rỡ - Biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm cụm từ Rèn kĩ đọc – hiểu: - Nắm nghĩa biết đặt câu với từ - Biết lợi ích công việc người, vật, vật - Nắm ý nghĩa bài: Mọi người, vật làm việc; làm việc mang lại niềm vui.Trả lời câu hỏi SGK II/Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa tập đọc SGK phóng to - Bảng phụ viết câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) hs đọc Phần thưởng TLCH 1, 3, 2/ Dạy mi: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động cđa trß HTĐB Giới thiệu bài: HĐ1/ Luyện đọc 2.1 Đọc mẫu 2.2 Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu: Luyện từ từ khó: - quanh, quét, tích tắc, bảo vệ, rực rỡ b) Đọc đoạn trước lớp - Đoạn 1: Từ đầu .từng bừng - Đoạn 2: Phần lại Treo bảng phụ hướng dẫn cách đọc + Quanh ta / vật, / người, / làm việc // + Con tu hú kêu, / tu hú / tu hú //Thế đến mùa vải chín + Cành đào nở hoa / cho sắc xuân thêm rực rỡ, / ngày xuân thêm tưng bừng // c) Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm e) Cả lớp đọc đồng HĐ2/ Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1/ Các vật vật xung quanh ta làm việc gì? hs đọc lại Nối tiếp câu theo dãy bàn CN – ĐT Cá nhân đọc nối tiếp Cá nhân Hs dọc từ giải: sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng CN ĐT đoạn Đồng - Các vật: đồng hồ báo giờ, cành đào làm đẹp mùa xuân.- Các vật: gà trống đánh thức người; tu hú báo mùa vải chín; chim bắt sâu bảo vệ mùa màng Kể thêm vật có ích mà em - Cái bút, sách, trâu, biết mèo Câu 2/ Bé làm việc gì? - làm bài, học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em - Hằng ngày em làm việc gì? - HS kể việc thường làm Câu 3/ Đặt câu với từ: Rực rỡ, tưng - HS nối tiếp đặt câu với từ rực bừng rỡ; tưng bừng - Cả lớp nhận xét - Làm việc vất vả, bận rộn Bài văn giúp em hiểu điều gì? cơng việc mang lại cho ta hạnh phúc, niềm vui lớn - HS thi đọc lại HĐ3/ Luyện đọc lại - Bình chon bạn đọc hay 3/Củng cố, dặn dò (2') - Nhận xét tiết học - Dặn hs nhà tiếp tục rèn đọc Tuần03 07 tháng năm 2009 Tập đọc Tiết + Thứ hai ngày Bạn Nai Nhá I/ Mục tiêu Rèn luyện kĩ đọc thành tiếng - Đọc trơn toàn Đọc từ ngữ: ngăn cản, hích vai, lao tới - Biết đọc liền mạch từ, cụm từ câu, ngắt nghỉ rõ ràng - Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật Rèn kĩ đọc – hiểu - Hiểu nghĩa từ giải SGK: ngăn cản, hích vai, thơng minh,hung dữ, gạc - Thấy đc đức tính bạn Nai Nhỏ: khỏe mạnh, nhanh nhẹn, dám liều cứu người - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy người sẵn lòng giúp người cứu người ( trả lời câu hỏi SGK ) II/Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa tập đọc SGK - Bảng phụ viết sẵn câu văn hướng dẫn hs đọc III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ: (5' )2hs đọc Làm việc thật vui TLCH 1, 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB Gii thiu ch im học Chủ điểm: Bạn bè Đề bài: bạn Nai Nhỏ người nào? Bạn người bạn tốt? GV giới thiệu tranh minh họa chủ điểm truyện đọc HĐ1/Luyện đọc 1.GV đọc mẫu Hướng dẫn luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu Luyện đọc từ khó: hích vai chặn lối ác bé bỏng b) Đọc đoạn trước lớp Bảng phụ + Sói tóm Dê Non / bạn kịp lao tới, / dùng đơi gạc khỏe / húc Sói ngã ngửa // + Con trai bé bỏng cha, / có người bạn / cha lo lắng chút nữa.// + Giải nghĩa thêm: - Rình: nấp chỗ kín để theo dõi để chờ bắt c) Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm HS quan sát tranh hs đọc lại CN đọc nối tiếp CN – ĐT CN đọc nối tiếp CN đọc hs nhắc lại từ giải cuối - Ngăn cản - hích vai - thông minh - ác - gạc CN đọc nối tiếp nhóm Thi đọc e)Cả lớp đọc đồng Đồng đoạn Tiết HĐ2/ Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1/ Nai Nhỏ xin phép cha đâu? Cha Nai Nhỏ nói gì? Câu 2/ Nai Nhỏ kể cho cha nghe hành động bạn mình? Câu 3/ Mỗi hành động bạn Nai Nhỏ nói lên điểm tốt Em thích điểm nhất? GV khẳng định: đặc điểm “ dám liều người khác” nhiều người tán thưởng đặc điểm người vừa dũng cảm, vừa tốt bụng Câu 4/ Theo em người bạn tốt người bạn nào? HĐ3/Luyện đọc lại 3/ Củng cố, dặn dò( 5' ) Tai cha Nai Nhỏ vui lòng cho chơi xa? Dặn hs tiếp tục luyện đọc, ghi nhớ nội dung, để chuẩn bị cho tiết kể chuyện 10 + Đi chơi xa bạn + Cha không ngăn cản Nhưng kể cho cha nghe bạn Đọc thầm đoạn 2, 3, HS nói hành động HĐ1: Lấy vai hích đổ đá to HĐ2: Nhanh trí kéo Nai Nhỏ chạy khỏi lão Hổ rình sau bụi HĐ3: Lao vào gã Sói, dùng gạc húc Sói ngã ngửa để cứu Dê Non CN nêu ý kiến riêng Thảo luận nhóm + Có sức khỏe đáng quý + Thông minh nhanh nhẹn + Sẵn lòng giúp người, cứu người người bạn tốt, đáng tin cậy - Thi đọc theo kiểu phân vai - Nhận xét chọn bạn đọc hay Cha Nai Nhỏ biết với người bạn tốt, đáng tin cậy, dám liều giúp người, cứu người HS TB, Y TIẾT 3.Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1/ Bố Dũng đến trường làm gì? Em đốn xem bố Dũng lại tìm gặp thầy trường Câu 2/ Khi gặp thầy giáo cũ bố Dũng thể kính trọng nào? Câu 3/ Bố Dũng nhớ kỉ niệm thầy? Tìm gặp lại thầy giáo cũ Ý kiến cá nhân Bố vội bỏ mũ lễ phép chào thầy Có lần bố trèo cửa sổ, thầy bảo ban mà không phạt Câu 4/ Dũng nghĩ bố về? Bố có lần mắc lỗi thầy khơng phạt bố nhận hình phạt nhớ nhớ để không mắc lại 4.Luyện đọc lại – nhóm phân vai thi đọc lại chuyện 5.Củng cố, dặn dò - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Nhớ ơn, kính trọng u q thầy giáo, cô giáo - Dặn học sinh nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe 26 Tuần07 tháng 10 năm 2009 Tập đọc Tiết 21 Thứ t ngµy 07 Thêi khãa biĨu I/ Mục tiêu 1/Rèn kĩ đọc thành tiếng Đọc rõ ràng, dứt khoát thời khóa biểu; biết nghỉ sau cột, dòng 2/Rèn kĩ đọc – hiểu Hiểu tác dụng thời khóa biểu ( trả lời câu hỏi 1, 2, ) * HS khá, giỏi thực câu hỏi II/Đồ dùng dạy học - Bảng xóa viết Mục lục sách (để kiểm tra cũ ) - Bảng lớp kẻ sẵn Thời khóa biểu( để hướng dẫn học sinh đọc.) - Thời khóa biểu lớp( để minh họa đọc thêm) III/ Hoạt động dạy học I/ Kiểm tra cũ ( 5' ) HS Đọc trả lời câu hỏi nội dung Mục lục sách 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy 1.Giới thiệu 2.Luyện đọc 2.1 Đọc mẫu 2.2Hướng dẫn luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ a) Luyện đọc theo trình tự thứ - buổi – tiết Treo thời khóa biểu b) Luyện đọc theo trình tự buổi – thứ - tiết Hoạt động trò Học sinh nghe học sinh đọc lại học sinh đọc thời khóa biẻu ngày thứ hai theo mẫu SGK Nhiều học sinh đọc ngày lại Nhóm: luyện đọc thời khóa biểu Nhóm thi đọc học sinh đọc thành tiếng TKB thứ hai Nhiều học sinh đọc lại Học sinh luyện dọc theo nhóm Các nhóm thi đọc c) Các nhóm thi tìm mơn học học sinh xướng tên ngày; học sinh tìm Từng cặp học sinh tham gia nhanh đọc nội dung TKB ngày, buổi thắng 3.Hướng dẫn tìm hiểu * Câu 3/ Đọc ghi lại số tiết học chính, số học sinh đọc yêu cầu tiết học bổ sung, số tiết học tự chọn Cả lớp đọc thầm TKB đếm số tiết môn học Nhiều HS đọc làm trước lớp Hướng dẫn học sinh nhận xét, đánh giá Nhận xét, đánh giá Câu 4/ Em cần thời khóa biểu để làm gì? Để biết lịch học, chuẩn bị nhà, 27 HTĐB mang sách ĐDHT cho Củng cố, dặn dò Treo TKB lớp, gọi học sinh đọc lại Nhắc hs rèn luyện thói quen sử dụng TKB hc sinh c li Tuần08 Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tập đọc Tiết 22 + 23 Ngêi mĐ hiỊn I/ Mục tiêu 1/Rèn kĩ đọc thành tiếng - Đọc từ ngữ: nén nổi, cố lách, vùng vẩy, khóc tống, - Biết ngắt, nghỉ đúng; Bước đầu đọc rõ lời nhân vật 2/Rèn kĩ đọc – hiểu - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: gánh xiết, tò mò, lách, lấm lem, thập thò Hiểu ND: Cơ giáo người mẹ hiền, vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo em hs nên người ( trả lời câu hỏi SGK ) II/Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa đọc SGK - Bảng phụ viết sẵn câu văn cần hướng dẫn học sinh đọc III/ Hoạt động dạy học I/ Kiểm tra cũ ( 5' ) HS Đọc trả lời câu hỏi 3, nội dung Thời khóa biểu 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu Luyện đọc 2.1.Đọc mẫu 2.2.Hướng dẫn luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu Luyện đọc: nén nổi, cố lách, vùng vẫy, khóc tống b) Đọc đoạn trước lớp Hướng dẫn đọc nhấn giọng, nghỉ + Đén lượt Nam cố lách ra/ .vừa tới/ hai chân em:// “Cậu đây?/Trốn học hả?”// + Cô xoa đầu Nam/ cửa lớp vào/ nghiêm giọng hỏi: // “Từ .nữa không?” // Gọi học sinh đọc giải cuối Giải nghĩa thêm: -Thầm thì: nói nhỏ vào tai -Vùng vẩy: cựa quậy mạnh, cố c) Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm TIẾT Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1/ Giờ chơi Minh rủ Nam đâu? học sinh đọc lại Cn nối tiếp Cn – ĐT Cn Cá nhân học sinh đọc Cn nối tiếp Đại diện nhóm thi đọc HS TLCH 28 HTĐB Nhóm hỗ trợ Câu 2/ Các bạn định phố cách nào? Câu 3/ Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, cô giáo làm gì? Việc làm giáo thể thái độ nào? Câu 4/ Cơ giáo làm Nam khóc? Lần trước bị bác bảo vệ giữ lại, Nam khóc sợ Lần Nam khóc? Câu 5/ Người mẹ hiền ai? 4.Luyện đọc lại 3.Củng cố, dặn dò - Vì giáo gọi người mẹ hiền? học sinh nhắc lại lời thầm Minh HS trả lời HS trả lời Nêu ý kiến riêng Đọc đoạn TLCH HS TLCH -Tự phân vai đọc lại câu chuyện -Cô vừa thương yêu học sinh, vừa nghiêm khắc dạy bảo giống người mẹ gia đình -Dặn học sinh luyện đọc nhiều lần nhà -Chuẩn bị sau: Bàn tay du dng 29 Tuần08 Thứ t ngày 14 tháng 10 năm 2009 Tập đọc dàng Bàn tay dịu Tiết 24 I/ Mục tiêu 1/Rèn kĩ đọc thành tiếng - Đọc trơn toàn Đọc từ ngữ: nặng trĩu, nỗi buồn, vuốt ve, xoa đầu - Biết ngắt sau dấu câu, cụm từ - Biết đọc lời nhan vật phù hợp với nội dung 2/Rèn kĩ đọc – hiểu - Hiểu nghĩa từ mới: âu yếm, thào, trìu mến, mất, đám tang - Hiểu ND: Thái độ ân cần thầy giáo giúp An vượt qua nỗi buồn bà động viên bạn học tập tốt hơn, khơng phụ lòng tin u người ( trả lời câu hỏi SGK ) II/Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa đọc SGK - Bảng phụ viết sẵn câu văn cần hướng dẫn học sinh đọc III/ Hoạt động dạy học I/ Kiểm tra cũ ( 5' ) HS Đọc trả lời câu hỏi nội dung Người mẹ hiền 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu Bàn tay dịu dàng thầy giáo xoa dịu nỗi buồn giúp bạn học sinh, giúp bạn vượt qua khó khăn để học tập tốt Luyện đọc 2.1.Đọc diễn cảm văn 2.2.Hd luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu Luyện đọc: nặng trĩu, nỗi buồn,vuốt ve, xoa đầu b) Đọc đoạn trước lớp: Treo bảng phụ hd đọc số câu +Thế / chẳng cổ tích / chẳng âu yếm / vuốt ve // +Thưa thầy, / hôm / em chưa làm tập // +Tốt lắm! // thầy biết em định làm! // Thầy khẽ nói với An.// -Gọi học sinh đọc từ giải cuối - Giải nghĩa thêm: 30 Học sinh nghe học sinh đọc lại Cn nối tiếp Cn - Đt Cn Cn học sinh đọc HTĐB +Mới mất: chết, từ tỏ ý thương tiếc, kính trọng +Đám tang: lễ tiễn đưa người chết c) Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm 3.Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1/ Tìm từ ngữ cho thấy An buồn bà Vì An buồn vậy? Nhóm Đại diện nhóm Câu 2/ Khi biết An chưa làm tập, thái độ thầy nào? -Vì thầy giáo khơng trách biết An chưa làm tập? -Vì An nói tiếp với thầy sáng mai em làm tập? Câu 3/ Tìm từ ngữ nói tình cảm thầy An -Vì An hứa với thầy giáo? Luyện đọc lại Củng cố, dặn dò T đọc lại văn; yêu càu học sinh tìm tên gọi khác thể nội dung câu chuyện Dặn học sinh nhà ôn lại tập đọc HTL 31 - Lòng nặng trĩu nỗi buồn Nhớ bà An ngồi lặng lẽ.Vì An yêu bà, nhớ bà Bà An khơng nghe bà kể chuyện cổ tích, khơng bà âu yếm, vuốt ve - Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An bàn tay dịu dàng, đầy trìu mến thương yêu - Vì thầy cảm thơng với nỗi buồn An, với lòng thương yêu bà An Thầy hiểu An buồn nhớ bà nên không làm tập An lười biếng không chịu làm Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An Bàn tay thầy đầy dịu dàng đầy trìu mến thương yêu Nêu ý kiến cá nhân nhóm tự phân vai thi đọc tồn truyện - Nhận xét, kết luận nhóm đọc hay Nỗi buồn An; Tình thương thầy Tuần09 tháng năm 20 Tập đọc tiết Thứ ngày Ôn tập kì Tiết I/ Mc tiờu -c rõ ràng rành mạch,các tập đọc học tuần đầu.(Phát âm rõ,tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút -Hiễu nội dung đoạn,nội dung bài;trả lời câu hỏi nội dung tập đọc.Thuộc khoảng đoạn (Hoặc bài)Thơ học -Bước đầu thuợc bảng chữ (BT2).Nhận biết tìm số từ vật (BT3,BT4) II/Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Phiếu tập, bảng phụ - Học sinh: Vở tập III/ Hoạt động dạy học 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động1: Kiểm tra đọc: Mục tiêu:HS đọc rõ ràng đoạn Học sinh lên bốc thăm chọn tập đọc sau chuẩn bị phút - Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời - Nhận xét * Hoạt động : HD làm BT Mục tiêu:HS đọc thuộc bảng chữ Hướng dẫn làm tập - Cho học sinh ôn lại bảng chữ Hoạt động 3: BT Mục tiêu:HS nhớ tìm từ người vật,cây cối vật Bài 3: Yêu cầu học sinh làm vào Hoạt động trò Từng học sinh lên bốc thăm chọn - Học sinh lên đọc - Học sinh trả lời câu hỏi - Học sinh đọc bảng chữ - Học sinh làm vào Chỉ Chỉ đồ Chỉ Chỉ người vật vật cối Bạn bè Bàn Thỏ Chuối 32 HTĐB Hùng Bài 4: - Cho học sinh làm vào - Gọi vài học sinh lên bảng làm - Giáo viên lớp nhận xét Củng cố - Dặn dò - Giáo viên hệ thống nội dung - Học sinh nhà đọc chuẩn bị sau Xe đạp mèo - Tìm thêm từ xếp vào bảng - Học sinh làm vào + Học sinh, thầy giáo, ông, cha, mẹ, … + Ghế, tủ, giường, ô tô, xe đạp, … + Gà, bò, trâu, ngựa, dê, voi, vìt, … + Cam, mít, na, chanh, qt, bi, Tuần09 Thứ tháng năm 20 Tập đọc tiết xoi ngày Ôn tập kì Tiết I/ Mục tiêu -Mức độ yêu cầu kĩ đọc tiết -Biết đặt câu hỏi theo mẫu Ai ? (BT2) Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ (BT3) II/Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Phiếu tập ghi tên tập đọc, bảng phụ - Học sinh: Vở tập III/ Hoạt động dạy học 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu bài, ghi đầu * Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập Mục tiêu:-HS đọc câu đoạn Kiểm tra đọc: Học sinh lên bốc thăm chọn - Từng học sinh lên bốc thăm chọn tập đọc sau chuẩn bị phút - Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời - Học sinh lên đọc - Nhận xét - Học sinh trả lời câu hỏi * Hoạt động : HD BT Mục tiêu:HS nhớ lại cách đặt câu Hướng dẫn làm tập Bài 2: Yêu cầu học sinh làm vào - Học sinh đặt câu theo mẫu - Một học sinh giỏi đặt câu - Học sinh tự làm Ai (con gì, Là ? gì): 33 HTĐB M: Bạn Lan Chú Nam Bố em Em trai em Là học sinh giỏi Là nông dân Là bác sĩ Là học sinh mẫu giáo * Hoạt động 3: BT Mục tiêu: HS sếp thứ tự tên người theo bảng chử - Cho học sinh làm vào - Gọi vài học sinh lên bảng làm - Giáo viên lớp nhận xét - Học sinh mở mục lục sách tìm tuần 7, ghi lại tên tập đọc học theo thứ tự bảng chữ 3.Củng cố - Dặn dò - Học sinh xếp: An, Dũng, - Giáo viên hệ thống nội dung Khánh, Minh, Nam - Học sinh nh c bi v chun b bi sau Tuần09 tháng năm 20 Tập đọc tiết Thứ ngày Ôn tập kì Tiết I/ Mc tiờu - Mc Yêu cầu kĩ đọc Tiết Biết tìm từ hoạt động vật , người đặt II/Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Phiếu tập ghi tên tập đọc, bảng phụ - Học sinh: Vở tập III/ Hoạt động dạy học 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Ôn tập đọc thuộc lòng Mục tiêu : HS học thuộc lòng thơ - Yêu cầu lên bốc thăm - Nhận xét đánh giá Ôn tập kiểm tra học kỳ Hoạt động 2: Ôn luyện từ hoạt động người Mục tiêu :HS nhớ tìm từ hoạt động -Gọi HS đọc yêu cầu BT3 - HS lên bốc thăm chuẩn bị phút - Đọc trả lời câu hỏi 34 HTĐB -GV treo bảng phụ chép làm việc thật vui -yêu cầu HS làm vào BT -gọi HS nhận xét bảng -GV nhận xét ghi điểm Hoạt động : Ôn tập đặt câu Mục tiêu: HS biết đặt câu kể vật.đồ vật cối Gọi HS đọc yêu cầu BT3 Yêu cầu HS tự làm Gọi HS nói câu 3.Củng cố,dặn dò: GV hệ thống lại nội dung GV nhận xét tiết học Tìm từ hoạt động vật,mỗi người làm việc thật vui -Hai HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm -Hai HS lên bảng làm -Nhận xét bảng đối chiếu làm -HS đọc yêu cầu -HS làm vào vỡ BT -HS nói câu -HS v nh ụn li bi Tuần09 tháng năm 20 Tập đọc tiết Thứ ngày Ôn tập kì TiÕt I/ Mục tiêu - Mức độ Yêu cầu kĩ đọc Tiết - Nghe - viết xác trình bày CT Cân voi ( BT2) ; tốc độ viết khoảng 35 chữ /15 phút II/ Phương pháp: Quan sát, hỏi đáp, kiểm tra, thực hành luyện tập III/ Hoạt động dạy học 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: kiểm tra tập đọc Mục tiêu:HS đọc câu đoạn trả lời câu hỏi - Yêu cầu lên bốc thăm HS lên bốc thăm chuẩn bị - Nhận xét đánh giá phút - Đọc trả lời câu hỏi Hoạt động : Rèn kỹ viết tả Mục tiêu : HS luyện viết tả đẹp -GV treo bảng phụ ghi sẵn đoạn cần chép -3 HS đọc lại đoạn văn yêu cầu HS đọc -Giúp HS hiểu nội dung đoạn văn -HS nhắc lại nội dung 35 HTĐB -HD cách trình bày cách viết hoa tên riêng -HD viết từ khó : Trung Hoa,Lương,xuống, nặng -GV đọc tả -GV đọc lại,HS phát lỗi 3.Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học -HS theo dõi -HS viết bảng tiếng khó vào bảng -HS viết vào - Về nhà luyện viết lại tả tuần 7,8 để chuẩn bị KT viết Tn09 tháng năm 20 Tập đọc tiết Thứ ngày Ôn tập kì Tiết I/ Mc tiờu -Mc yêu cầu kỹ đọc tiết -Trả lời câu hỏi nội dung tranh(BT2) II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu ghi tên tập đọc có u cầu học thuộc lòng, bảng phụ - Học sinh: Vở tập III/ Hoạt động dạy học 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò * Hoạt động 1: Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng - Giáo viên cho học sinh lên bốc thăm - Học sinh lên bốc thăm chuẩn bị chọn chuẩn bị phút lên đọc - Gọi học sinh lên đọc - Học sinh lên đọc * Hoạt động 2: hướng dẫn làm tập Mục tiêu : HS nhìn tranh kể lại câu 36 HTĐB chuyện -Gọi HS đọc yêu cầu -GV treo bưc tranh có ghi gợi ý -Yêu cầu HS tự làm BT -Gọi HS đọc -HS nhân xét bạn GV chỉnh sửa cho HS -Cho điểm em 3: Củng cố - Dặn dò - Giáo viên hệ thống nội dung - HS nhà đọc chuẩn bị -Dựa theo tranh trả lời câu hỏi -HS quan sát tranh đọc trả lời câu hỏi -HS tự làm vào BT -1 số HS đọc làm -HS v nh ụn li bi Tuần09 tháng năm 20 Tập đọc tiết Thứ ngày Ôn tập kì TiÕt I/ Mục tiêu -Mức độ yêu cầu kỹ đọc tiết -Biết cách nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp tình cụ thể (BT2);đặt dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ chấm thích hợp trông mẫu chuyện(BT3) II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Phiếu ghi tên học thuộc lòng - Học sinh: Bảng phụ III/ Hoạt động dạy học 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò * Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập -Kiểm tra đọc - Học sinh lên đọc -Giáo viên thực Tiết 37 HTĐB * Hoạt động 2: Ôn luyện cách nói lời cảm ơn xin lỗi Mục tiêu: HS biết nói lời cảm ơn xin lỗi - Hướng dẫn làm tập -Yêu cầu HS đọc yêu cầu -Cho HS suy nghĩ làm việc theo nhóm Hs thành nhóm Gọi nhiều cặp HS thực hành nói -Lớp nhận xét , GV nhận xét ghi điểm -GV ghi câu hay lên bảng * Hoạt động 3: Ôn luyên cách sử dụng dấu chấm dấu phẩy Mục tiêu: HS biết sử dụng cách dung dấu chấm dấu phẩy -Gọi HS đọc yêu cầu -GV treo bảng phụ -Yêu cầu HS tự làm -Gọi HS nhận xét -GV chốt lại lời giải 3.Củng cố - Dặn dò - Giáo viên nhận xét học - Học sinh kể cho nhà nghe -HS mỡ sách đọc -HS hoạt đơng nhóm đơi -HS luyên nói theo cặp -HS đọc đồng câu hay -HS đọc yêu cầu -HS đọc bảng phụ -1 HS lên bảng làm -Cả lớp làm vào BT Tuần09 tháng năm 20 Tập đọc tiết Thứ ngày Ôn tập kì Tiết I/ Mc tiờu - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm đọc - Ôn luyện cách tra mục lục sách - Ôn luyện cách nói mời, nhờ, đề nghi II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Bảng nhóm - Học sinh: Vở tập III/ Hoạt động dạy học 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy * Hoạt động 1: Kiểm tra lấy điểm Hoạt động trò - Học sinh lên bảng đọc 38 HTĐB Giáo viên thực tiết *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập Mục tiêu:HS biết tra mục lục sách -Gọi HS đọc yêu cầu BT -Yêu cầu HS đọc theo hình thức nối tiếp -Yêu cầu HS đọc -1 HS đọc lớp đọc thầm -Dựa theo mục lục sách nói tên cách tập đọc tuần -HS làm vào tập *Hoạt động 3:Ơn cách nói lời mời u cầu đề nghị Mục tiêu:HS biết nói lời mời yêu cầu đề nghị -Gọi HS đọc yêu cầu BT -Yêu cầu HS đọc tình -Gọi HS nói câu mìnhvà HS nhận xét,GV chỉnh sửa cho HS - Gọi số học sinh đọc - Giáo viên lớp nhận xét Củng cố - Dặn dò -Nhận xét học - Học sinh ơn -HS đọc đề -1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm -1 nhóm HS thực hành trước lp -HS nhn xột Tuần09 tháng năm 20 Tập đọc tiết Thứ ngày Ôn tập kì Tiết I/ Mục tiêu -Cũng cố cho HS cách viết hoa chữ A đến G -Ôn viết từ ứng dụng thành thạo II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Bảng nhóm - Học sinh: Vở tập III/ Hoạt động dạy học 2/ Dạy mới: ( 30' ) 39 Hoạt động thầy Hoạt động trò * Hoạt động 1: HD tập viết Mục tiêu:HS nhớ viết mẫu chữ học -GV HD cho HS ôn lại chữ hoa học HS nhắc lại chữ hoa -HS quan sát mẫu chữ A,,Â,B,C,D…….G -HD HS viết bảng -HS quan sát -HS viết bảng * Hoạt động 2:-HD thực hành Mục tiêu:HS viết vào chữ hoa nét ,đẹp -GV HD HS viết vào tập viết -HS viết vào theo mẫu chữ -GV uốn nắn em viết xấu -GV thu chấm nhận xét Củng cố - Dặn dò - Nhận xét học - Học sinh ôn -HS nhà luyện viết phần lại 40 HTĐB ... 27 HTĐB mang sách ĐDHT cho Củng cố, dặn dò Treo TKB lớp, gọi học sinh đọc lại Nhắc hs rèn luyện thói quen sử dụng TKB học sinh đọc lại TuÇn08 Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 20 09 Tập đọc TiÕt 22 ... Phát biểu tự 24 Tn07 Thø hai ngày 05 tháng 10 năm 20 09 Tập đọc Tiết 19 + 20 Ngêi thÇy cò I/ Mục tiêu 1/Rèn kĩ đọc thành tiếng - Biết ngắt, nghỉ sau dấu câu; biết đọc rõ lời nhan vật 2/ Rèn kĩ đọc... thõn nghe 26 Tuần07 tháng 10 năm 20 09 Tập ®äc TiÕt 21 Thø t ngµy 07 Thêi khãa biĨu I/ Mục tiêu 1/Rèn kĩ đọc thành tiếng Đọc rõ ràng, dứt khốt thời khóa biểu; biết nghỉ sau cột, dòng 2/ Rèn kĩ đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP DOC LOP 2 TUAN 01 09, TAP DOC LOP 2 TUAN 01 09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn