MON KE CHUYEN LOP 2

41 49 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:13

Tuần 01 tháng năm 2011 Kể chuyện ngày nên kim Thứ sáu ngày 19 Có công mài sắt, có TiÕt 03 I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa gợi ý tranh kể lại đoạn câu chuyện - Biết kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung • Học sinh khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện 2Rèn kĩ nghe: - Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện - Biết đánh giá, nhận xét lời kể bạn; kể tiếp lời kể bạn II/ Đồ dùng dạy học - tranh minh họa truyện SGK III/ Hot ng dy hc HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò I/ M u: GV gii thiệu tiết kể chuyện sách Tiếng Việt Yêu cầu em kể lại câu chuyện học tiết Tập đọc Các câu chuyện kể lại toàn phân vai dựng lại kịch II/ Bài HĐ1.Giới thiệu bài: Nêu muc tiêu tiết học HĐ2 Hướng dẫn kể chuyện 2.1/ Kể đoạn câu chuyện theo tranh GV HS nhận xét - Về nội dung - Cách diễn đạt - Cách thể 2.2/ Kể toàn câu chuyện HS nghe – nắm cách kể chuyện HS nghe HS đọc yêu cầu Kể chuyện nhóm + Quan sát tranh, đọc thầm lời gợi ý tranh + Nối tiếp kể đoạn câu chuyện HSTB, Y trước nhóm + Kể trước lớp * HS giỏi định kể lại toàn câu chuyện Cả lớp nhận xét Cả lớp bình chọn HS kể hay Củng cố, dặn dò GV nhận xét tiết học, khen ngợi ưu điểm lớp, cá nhân; nêu điểm chưa tốt cần điều chỉnh - Khuyến khích HS nhà kể lại chuyện cho người thân nghe nhớ làm theo lời khun bổ ích câu chuyện Tn năm 2010 Kể chuyện Thứ ba ngày 01 tháng Phần thởng Tiết 12 I/ Mc tiờu 1.Rốn k nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa gợi ý SGK kể lại đoạn câu chuyện *HS khá, giỏi kể lại toàn nội dung câu chuyện Phần thưởng - Biết kể chuyện tự nhiên, phối h lời kể với điệu bộ, nét mặt;biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung Rèn kĩ nghe: - Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện - Biết nhận xét đánh giá lời kể bạn; kể tiếp lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học: - Các tranh minh họa câu chuyện - Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung tranh III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' )3 hs nơi tiếp kể lại câu chuyện Có cơng mài sát, có ngày nên kim Gv hs nhận xét, cho điểm học sinh 2/ Dạy mi ( 30' ) Hoạt động thầy Gii thiu : GV nêu MĐ,YC tiết học HĐ1/ Hướng dẫn kể chuyện 1.1 Kể đoạn theo tranh GV treo tranh GV HS nhận xét 1.2 Kể toàn b cõu chuyn Hoạt động trò HTB - HS nghe - HS đọc yêu cầu - Kể chuyện nhóm: + Quan sát tranh minh họa, đọc thầm gợi ý đoạn HS TB, Y + Nối tiếp kể đoạn câu chuyện - Kể chuyện trước lớp: * Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp - Mỗi HS kể đoạn, em khác kể nối tiếp - Cả lớp nêu nhận xét * HS khá, giỏi xung phong thi kể chuyện HĐ2: Thi kể chuyện Củng cố, dặn dò GV nhận xét tiết học; dặn HS nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe TuÇn 03 tháng năm 2010 Kể chuyện Thứ ba ngày 07 B¹n cđa Nai Nhá TiÕt 12 I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa vào tranh gợi ý tranh, nhắc lại lời kể Nai nhỏ bạn (BT1); nhắc lại lời cha Nai Nhỏ sau lần nghe kể bạn.(BT2) - Biết kể nối tiếp đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa tập * Bước đầu biết dựng lại câu chuyện theo vai (người dẫn chuyện, Nai Nhỏ, cha Nai Nhỏ) giọng kể tự nhiên, phù hợp với nội dung Rèn kĩ nghe: - Biết lắng nghe bạn kể chuyện, biết nhận xét đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học -Tranh minh họa SGK phóng to III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ hs nối tiếp kể lại đoạn câu chuyn Phn thng 2/ Dy bi mi HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Gii thiu bi Yờu cầu HS nhắc lại tên câu chuyện đọc tập đọc trước GV nêu MĐ, YC tiết học HĐ1 Hướng dẫn kể chuyện 1.1 Dựa theo tranh nhắc lại lời kể Nai Nhỏ bạn - Yêu cầu HS quan sát kĩ tranh minh họa SGK, nhớ lại lời kể Nai Nhỏ diễn tả hình ảnh 1.2 Nhắc lại lời cha Nai Nhỏ sau lần nghe kể bạn - GV HS nhận xét, bình chọn HS nói tơt HĐ2 Kể lại tồn câu chuyện HS - Nghe, thực - HS đọc yêu cầu * HS giỏi Nhắc lại lời kể lần 1về bạn Nai Nhỏ - HS tập kể theo nhóm - Từng HS nhắc lại lời kể theo tranh - Đại diện nhóm thi nói lại lời kể Nai Nhỏ - HS nhìn lại tranh, nói - HS nhìn tranh, nhớ nhắc lời cha Nai Nhỏ - Các nhóm cử đại diện nhắc lời cha Nai Nhỏ nói với * HS khá, giỏi phân vai dựng lại câu chuyện HSTB,Y Phân vai dựng lại câu chuyện - Các nhóm thi dựng lại câu chuyện Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà tập kể lại câu chuyện học cho bạn bè, người thân nghe - Nghe, rút kinh nghiệm - Cá nhõn thc hnh Tuần 04 Thứ ba ngày 14 tháng năm 2010 Bím tóc đuôi Kể chuyện sam Tiết 21 I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa vào trí nhớ tranh minh họa, kể nội dung đoạn 1, câu chuyện (BT1) - Bước đầu kể lại nội dung đoạn lời (BT2) - Kể nối tiếp đoạn câu chuyện * HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT3) Rèn kĩ nghe: Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học - tranh minh họa SGK phóng to - Những mảnh bìa ghi tên nhân vật Hà, Tuấn, thầy giáo, người dẫn chuyện để thực tập kể chuyện theo vai III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: hs kể lại câu chuyện Bạn Nai Nhỏ theo lối phân vai 2/ Dạy Ho¹t ®éng cđa thÇy Giới thiệu bài: GV nêu MĐ,YC tiết học HĐ1.Hướng dẫn kể chuyện 2.1.Kể lại đoạn 1, ( theo tranh minh họa ) Yêu càu HS quan sát tranh SGK, nhớ lại nội dung đoạn 1,2 câu chuyện để kể lại 2.2.Kể li on -Gvgiải thích cách kể * Phõn vai, dng li cõu chuyn Hoạt động trò HTB HS nghe, thực Quan sát tranh HSTB,Y - 2-3 HS kể đoạn theo tranh - 2-3 HS kể đoạn theo tranh Cả lớp HS nhận xét, động viên HS kể hay HS đọc yc (Kể lại gặp gỡ bạn Hà thầy giáo lời em) -HS tập kể nhóm -Đại diện nhóm thi kể lại đoạn -Cả lớp GV nhận xét HS thực .Cho HS kể lại câu chuyện theo vai HS kể nhóm thi kể chuyện theo vai Nghe rút kinh nghiệm GV HS lớp nhận xét, bình chọn nhóm kể hay Tun dương hs kể tốt Củng cố, dặn dò Nhận xét tiết học, dặn HS nhà kể lại chuyện cho ng thõn nghe Tuần 05 Thứ ba ngày 21 tháng năm 2010 Chiếc bút mực Kể chuyện Tiết I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện Chiếc bút mực * HS giỏi bước đầu kể lại toàn câu chuyện ( BT2 ) Rèn kĩ nghe: Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học - tranh minh họa SGK phóng to III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: hs k li cõu chuyn Bím tóc đuôi sam theo li phõn vai 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy II/ Bài mới: H Đ1/ Giới thiệu bài: GV nêu MDYC tiết học H Đ2/ Hướng dẫn kể chuyện 2.1Kể đoạn theo tranh - GV nêu yêu cầu bi Hoạt động trò Hs nghe HS quan sỏt tranh SGK phân biệt nhân vật (Mai, Lan, Cơ giáo) HS nói tóm tắt nội dung tranh Tranh 1:Cô gọi Lan lên bàn cô lấy mực Tranh 2; Lan khóc qn bút nhà Tranh 3: Mai đưa bút cho Lan mượn Tranh 4: Cô giáo cho Mai viết bút mực Cô đưa bút cho Mai mượn -Kể chuyện nhóm:HS nối tiếp HTĐB kể đoạn câu chuyện Kể chuyện trước lớp: Đại diện nhóm thi kể chuyện trước 2.2 Kể toàn câu chuyện lớp 3/ Củng cố, dặn dò: Cả lớp giáo viên nhận xét nội Nhắc nhở hs noi gương theo bạn Mai; khuyến dung, cách diễn đạt, cách thể hiện, khích hs nhà kể lại câu chuyện cho người thân giọng kể nghe 3.SH thi kể lại toàn câu chuyện Cả lớp nhận xét Cả lớp bình chọn cá nhân, nhóm kể chuyn hay nht Tuần 06 Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Mẩu giấy vụn Kể chuyện Tiết I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện Mẩu giấy vụn Rèn kĩ nghe: Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học - tranh minh họa SGK phóng to III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: hs kể lại câu chuyện ChiÕc bót mùc theo lối phân vai 2/ Dạy Ho¹t động thầy b) Hửụựng daón keồ chuyeọn : HĐ : Kể nhóm - Yêu cầu lớp chia thành nhóm, dựa vào tranh minh họa để kể lại đoạn truyện nhóm H§ : Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên kể trước lớp - Yêu cầu nhận xét sau lần bạn kể Tranh -Cô giáo cho học sinh thấy gì? - Mẩu giấy vụn nằm đâu ? - Sau ủoự coõ noựi gỡ vụựi hoùc sinh ? Hoạt động cđa trß - Lớp chia thành nhóm - Mỗi nhóm em quan sát tranh kể theo đoạn qua tranh - Các nhóm cử đại diện kể Nội dung, cách diễn đạt, cách thể HTĐB - Cô yêu cầu lớp làm ? Tranh -Cả lớp có nghe mẩu giấy nói không? - Bạn trai đứng lên làm ? -Ngheý kiến củabạn trai lớp nào? Tranh 3và - Chuyện xảy sau đó? - Tại lớp lại cười ? H§ 3: Kể lại toàn câu chuyện : - Yêu cầu kể lại câu chuyện theo hình thức phân vai -Thực hành kể lại câu chuyện theo vai - Bình chọn bạn đóng vai hay -Về nhà tập kể lại nhiều lần - Hướng dẫn lớp bình chọn bạn kể hay 3) Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét đánh giá Tuần 07 Thứ ba ngày 05 tháng 10 năm 2010 Ngêi thÇy cò KĨ chun TiÕt I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Xác định nhân vật câu chuyện: đội, thầy giáo Dũng ( BT1 ) - Kể nối tiếp đoạn câu chuyện ( BT2) * HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện; Phân vai dựng lại đoạn câu chuyện ( BT3 ) Rèn kĩ nghe: Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học - Chuẩn bị số đồ vật ( mũ đội, kính đeo mắt, cra- vát ) để dựng lại câu chuyện theo vai III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: hs kể lại câu chuyện ChiÕc bót mùc theo lối phân vai 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trß HĐ1) Hướng dẫn kể đoạn : Hỏi: -Bức tranh vẽ cảnh ? Ở đâu ? - Bức tranh vẽ người đứng nói chuyện trước cửa lớp -Câu chuyện người thầy cũ có nhân - Dũng , đội tên Khánh thầy vật nào? giáo - Ai nhân vật ? - Chú đội HTĐB -Chú đội xuất hoàn cảnh - Giữa cảnh nhộn nhịp sân trường ? chơi - Chú đội , đến lớp làm ? -Là bố Dũng đến để tìm gặp thầy giáo - Gọi đến em kể lại đoạn , - Ba em kể lại đoạn em kể theo lời Hỏi: - Khi gặp thầy giáo đội - Bỏ mũ , lễ phép chào thầy làm để thể kính trọng với thầy ? - Chú giới thiệu với thầy giáo - Thưa thầy , em tên Khánh , đứa học ? trò năm leo cửa sổ lớp bị thầy phạt ạ! -Thái độ thầy giáo gặp lại - Lúc đầu ngạc nhiên sau cười vui vẻ người trò cũ năm xưa ? - Thầy nói với bố Dũng ? - À Khánh Thầy nhớ Nhưng hơm thầy có phạt em đâu ! - Nghe thầy nói đội trả lời -Vâng thầy không phạt thầy thầy ? buồn Lúc thầy bảo :“ Trước làm việc , cần phải nghĩ ! Thôi em thầy không phạt em đâu ! “ -Gọi - em kể lại đoạn -Ba em kể lại đoạn câu chuyện Hỏi: - Tình cảm Dũng - Rất xúc động bố ? - Em Dũng nghĩ ? -Bố có lần mắc lỗi … Nhớ để khơng mắc lại HĐ2)Kể lại toàn câu chuyện : - Yêu cầu em tiếp nối nhaukể lại câu chuyện em đoạn - Yêu cầu hai em kể lại toàn câu chuyện - Hướng dẫn lớp bình chọn bạn kể hay 3) Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh giá - Dặn nhà kể lại cho nhiều người nghe - Ba em tiếp nối em kể đoạn - Hai em kể lại toàn câu chuyện - Nhận xét bạn bình chọn bạn kể hay -Về nhà tập kể lại nhiều lần TuÇn 08 Thứ ba ngày 12 tháng năm 2010 Ngời mĐ hiỊn KĨ chun TiÕt I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: Dựa theo tranh minh họa , kể lại đoạn câu chuyện Người mẹ hiền HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) Rèn kĩ nghe: Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ sách giáo khoa III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - 2học sinh kể lại câu chuyện: Ngi thy c 2/ Dy bi mi Hoạt động thÇy a, Giới thiệu : - Ghi đầu bài: b, HD Kể chuyện: * Dựa vào tranh vẽ, kể lại đoạn câu chuyện - Treo tranh ? Hai nhõn vt tranh l Hoạt động cđa trß - Người mẹ hiền Quan sát tranh, đọc lời nhân vật tranh để nhớ n/d đoạn câu chuyện - 1,2 học sinh kể mẫu đoạn + Hai nhân vật tranh Minh Nam, HTĐB ? Hai cậu trò chuyện với điều - YC kể lời kể - YC kể tiếp đoạn 2,3,4 - Gọi nhóm kể * Kể lại toàn câu chuyện - Nhận xét- đánh giá +học sinh khá,giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) 4, Củng cố, dặn dò: - Gọi nhóm em lên phân vai kể kết hợp động tác, điệu - Qua chuyện cảm nhận điều gì? - Về nhà tập kể lại câu chuyện - Nhận xét tiết học + Minh thầm bảo Nam: “ Ngồi phố có gánh xiếc” rủ Nam trốn học xem Nam tò mò muốn cổng trường khố Minh bảo cậu ta biết có chỗ tường thủng, hai đứa trốn - Nhận xét – bổ sung - Luyện kể theo nhóm - Đại diện nhóm thi kể trước lớp - Nhận xét- Bình chọn nhóm kể hay Lần nhìn sách, lần tự kể theo lời - tổ cử đại diện lên kể toàn câu chuyện trước lớp - Nhận xét n/d, cách thể + Lần 1: GV người dẫn chuyện học sinh vai Nam học sinh vai Minh học sinh vai bác bảo vệ học sinh vai cô giáo + Lần 2: học sinh tự phân vai kể - Nhận xét- bình chọn - học sinh kể tồn câu chuyện - Tình thương u giáo học Tn 10 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Kể chuyện : Sáng kiến bé Hà Tiết: 10 I/ Mc tiêu Rèn kĩ nói: Dựa vào ý cho trước, kể lại câu chuyện Sáng kiến bé * HS giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT2) Rèn kĩ nghe: Có khả tập trung nghe bạn kể chuyện; nhận xét, đánh giá II/ Đồ dùng dạy học Bảng phụ viết sẵn ý đoạn III/ Các hoạt động dy hc Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ1/ Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu học HĐ2/ Hướng dẫn kể chuyện 2.1 Kể đoạn câu chuyện dựa vào học sinh đọc yêu cầu 10 HTĐB - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Một trí khơn trăm trí khơn 2/ Dạy mi Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB a/ Giới thiệu : “Bác sĩ sói” *Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện *Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện Hs nêu yêu cầu theo tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện Kể lại câu -Nêu yêu cầu chuyện theo vai -Hs giỏi xung phong kể -Thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Các nhóm phân vai thi kể lại câu -Nhận xét tuyên dương chuyện 3/ Củng cố : (5 phút) -Y/C hs nêu ý nghĩa câu chuyện? Nhận xét –Kể lại chuyện cho người thân nghe ( Sói gian ngoan định dùng mưu kế định lừa ngựa để ăn thịt, không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mo tr li) Tuần 24 Thứ ba ngày tháng năm 2010 Qu¶ tim khØ KĨ chun : TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện 27 - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe -Giáo dục học sinh biết dùng trí thong minh để giải khó khăn II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Bác sĩ Sói 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trß HTĐB a/ Giới thiệu : “Quả tim khỉ” Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện theo Hs nêu yêu cầu tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện Kể lại câu -Nêu yêu cầu chuyện theo vai -Hs giỏi xung phong kể -Thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Các nhóm phân vai thi kể lại câu -Nhận xét tuyên dương chuyện 3/ Củng cố : (5 phút) -Y/C hs nêu ý nghĩa câu chuyện -Nhận xét –Kể lại chuyện cho người than nghe ( Những kẻ bội bạc, dối trá cá Sấu khơng có bạn) Tn 25 Thø ba ngày tháng năm 2010 Kể chuyện : Sơn Tinh, Thủy Tinh 28 TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Xếp thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện (BT1) dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện (BT2) - HS khá, giỏi biết biết kể lại toàn câu chuyện (BT3) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe -Giáo dục học sinh có thức phòng chống mưa bão II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Quả tim khỉ 2/ Dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò HTĐB a/ Giới thiệu : “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện sau -Hs nêu yêu cầu xếp lại thứ tự tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện -Nêu yêu cầu -Hs giỏi xung phong kể -Đại diện nhóm thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Nhận xét tuyên dương : Lời kẻ, diễn đạt học sinh 3/ Củng cố : (5 phút) -Truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nói lên điều có ( Nhân dân ta chiến đấu chống lũ thật? lut kiên cường từ nhiều năm -Nhận xét –Kể lại câu chuyện cho người thân nay.) nghe TuÇn 26 Thø ba ngày 29 tháng năm 2010 Kể chuyện : Tôm Càng Cá Con Tiết: I/ Mc tiờu 1.Rốn k nng nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết biết phân vai để dựng lại toàn câu chuyện (BT2) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe -Giáo dục học sinh biết đồn kết để giải khó khăn II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh 2/ Dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò a/ Gii thiệu : “Tôm cá con” *Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện *Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện -Hs nêu yêu cầu theo tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện Kể lại câu chuyện theo vai -Nhận xét tuyên dương : Nhóm kể tốt 3/ Củng cố : (5 phút) -Y/C hs nêu ý nghĩa câu chuyện? -Nhận xét –Kể lại chuyện cho người thân nghe -Nêu yêu cầu -Hs giỏi xung phong kể -Thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Các nhóm phân vai thi kể lại câu chuyện trước lớp ( Tôm Cá có tài riêng, nhờ tình bạn tốt mà Tơm cứu Cá con) 30 HTĐB Tn 28 Thứ ba ngày 30 tháng năm 2010 Kho báu KĨ chun : I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa vào gợi ý cho trước, kể lại đoạn câu chuyện (BT 1) - HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT 2) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: Bảng ghi sẵn câu gợi ý III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: 2/ Dạy mi Hoạt động thầy Hot ng 1: Hng dn kể chuyện a) Kể lại đoạn truyện theo gợi ý Bước 1: Kể nhóm - Cho HS đọc thầm yêu cầu gợi ý bảng phụ - Chia nhóm, yêu cầu HS kể đoạn theo gợi ý Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên kể - Tổ chức cho HS kể vòng - u cầu nhóm nhận xét, bổ sung bạn kể - Tuyên dương nhóm HS kể tốt - Khi HS lúng túng GV gợi ý đoạn Ví dụ: Đoạn - Nội dung đoạn nói gì? - Hai vợ chồng thức khuya dậy sớm thê nào? Ho¹t ®éng cđa trß - Kể lại nhóm Khi HS kể em khác theo dõi, lắng nghe, nhận xét, bổ sung cho bạn - Mỗi HS trình bày đoạn - HS tham gia kể - Nhận xét theo tiêu chí nêu tuần - Hai vợ chồng chăm - Họ thường đồng lúc gà gáy sáng trở lặn mặt trời - Hai vợ chồng làm việc không lúc ngơi tay - Hai vợ chồng cần cù làm việc, chăm không lúc ngơi tay Đến vụ lúa họ cấy lúa trồng khoai, trồng cà, không đất nghỉ - Quả tốt đẹp mà hai vợ chồng đạt được? - Nhờ làm lụng chuyên cần, họ đãgây dựng ngơi đàng hoàng 31 HTĐB - Tương tự đoạn 2, b) Kể lại toàn câu chuyện: (HS K-G) - HS kể tồn câu chuyện 3/ Củng cố, dặn dò HS nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bị sau: Những đào - Nhận xét học - HS thực theo yêu cầu - HS nghe - Nghe nhận xét tiết học 32 TuÇn 29 Thứ ba ngày 06 tháng 04 năm 2010 Kể chuyện : Những đào Tiết: I/ Mc tiờu 1.Rốn kĩ nói: - Bước đầu biết tóm tắt nội dung đoạn chuyện cụm từ câu ( BT1) - Kể lại đoạn câu chuyện dựa vào lời tóm tắt ( BT2) - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT3) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - HS kể lại chuyện kho báu - HS trả lời - Qua câu chuyện em học gì? - Nhận xét đánh giá ghi điểm 2/ Dạy bi mi Hoạt động thầy Gii thiu bi HD kể chuyện a, Tóm tắt nội dung đoạn truyện - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - Dựa vào nội dung tóm tắt đoạn 1, tóm tắt đoạn lời - Yêu cầu HS làm nháp tiếp nối phát biểu ý kiến - GV chốt lại tên viết bổ sung tên lên bảng Ho¹t ®éng cđa trß HS đọc u cầu mẫu - HS làm nháp tiếp nối phát biểu ý kiến - HS nhận xét -Vài HS nêu 33 HTĐB b, Kể lại đoạn câu chuyện dựa vào nội dung tóm tắt tập - Chia lớp thành nhóm HS tập kể nhóm - Gọi đại diện nhóm thi kể - Nhận xét đánh giá tuyên dương - HS tập kể nhóm - Đại diện nhóm thi kể - Nhận xét lời kể HS c, Phân vai dựng lại câu chuỵên - Tổ chức cho HS tự hình thành nhóm HS thể theo vai dựng lại câu chuyện - GV lập tổ trọng tài GV nhận xét chấm điểm thi đua - Gọi đại diện nhóm phân vai dựng lại câu chuyện - Nhận xét đánh giá tuyên dương Củng cố dặn dò - Qua câu chuyện nhắc nhở em điều gì? - HS tập kể nhóm theo vai - 3-4 Nhóm HS lên tập kể theo vai - Nhận xét cách đóng vai thể theo vai HS nhóm - Tổ trọng tài nhận xét - Cần phải có lòng nhân hậu 34 Tn 30 Thứ ba ngày 13 tháng năm 2010 Kể chuyện : Ai ngoan đợc th- ởng Tiết: 30 I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết kể lại câu chuyện (BT2) ; kể lại đoạn cuối theo lời bạn Tộ (BT3) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: GV: Tranh minh hoạ SGK (phóng to, có thể) Bảng ghi sẵn gợi ý đoạn HS: SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - HS phân vai kể lại chuyện Những đào (người dẫn chuyện, ông, Xuân, Vân, Việt) - Nhận xét đánh giá ghi điểm 2/ Dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu: 35 HTĐB Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện a) Kể lại đoạn truyện theo tranh Bước 1: Kể nhóm - GV chia nhóm yêu cầu nhóm kể lại nội dung tranh nhóm HS kể nhóm Khi HS kể, em khác lắng nghe để nhận xét, góp ý bổ sung cho bạn - Mỗi nhóm HS lên kể Nhận xét bạn kể sau câu chuyện kể Bước 2: Kể trước lớp lần (3 HS) - u cầu nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp Yêu cầu HS nhận xét Nếu kể, HS lúng túng GV đưa câu hỏi gợi ý cụ thể sau: Tranh - Bức tranh thể cảnh gì? - Bác em thiếu nhi đâu? - Bác Hồ tay dắt hai cháu thiếu nhi - Bác thiếu nhi thăm phòng ngủ, - Thái độ em nhỏ sao? phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa… - Các em vui vẻ quây quanh Bác, Tranh muốn nhìn Bác cho thật rõ - Bức tranh vẽ cảnh đâu? - Bức tranh vẽ cảnh Bác, cô giáo cháu - Ơ phòng họp, Bác cháu thiếu nhi thiếu nhi phòng họp nói chuyện gì? - Bác hỏi cháu chơi có vui khơng, ăn có no khơng, có mắng phạt cháu - Một bạn thiếu nhi có ý kiến với Bác? khơng, cháu có thích ăn kẹo khơng? - Bạn có ý kiến ngoan ăn kẹo, Tranh khơng ngoan khơng - Tranh vẽ Bác Hồ làm gì? - Vì lớp cô giáo vui vẻ Bác chia - Bác xoa đầu chia kẹo cho Tộ kẹo cho Tộ? - Vì Tộ dũng cảm, thật nhận lỗi b) Kể lại toàn truyện - Mỗi lượt HS thi kể, em kể đoạn - Yêu cầu HS tham gia thi kể - Gọi HS lên kể toàn câu chuyện HS kể lại toàn câu chuyện Nhận xét, cho điểm HS HS suy nghĩ phút c) Kể lại đoạn cuối câu chuyện theo lời Tộ Đóng vai Tộ, em kể lại đoạn cuối câu chuyện Vì mượn lời bạn Tộ để kể nên phải xưng “tôi” Gọi HS kể mẫu Đứng nhìn Bác chia kẹo cho bạn, tơi thấy 36 buồn hơm tơi khơng ngoan Khi Bác đưa kẹo cho tơi, tơi khơng dám nhận lí nhí nói: “Thưa Bác, hơm cháu khơng lời Cháu tự thấy chưa ngoan nên khơng ăn kẹo” Thật ngạc nhiên, Bác xoa đầu tơi, trìu mến nói: “Cháu biết nhận lỗi ngoan lắm! Cháu nhận phần kẹo bạn khác” Tơi vơ sung sướng Đó giây phút đời nhớ đến HS kể Nhận xét, cho điểm HS 3/ Củng cố – Dặn dò : -Qua câu chuyện em học tập bạn Tộ đức tính gì? -Nhận xét tiết học Thật thà, dũng cảm -Dặn HS nhà kể lại chuyện cho người thân nghe -Chuẩn bị sau: Chiếc rễ a trũn Tuần 31 Thứ ba ngày 20 tháng 04 năm 2010 Kể chuyện : Chiếc rễ đa tròn Tiết: 31 I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Sắp xếp trật tự tranh theo nội dung câu chuyện kể lại đoạn câu chuyện (BT1; BT2) * HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT3) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích môn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ - Bảng viết sẵn nội dung gợi ý đoạn III/ Hoạt động dạy học: 37 1/ Kiểm tra cũ: + Gọi HS lên bảng kể chuyện Ai ngoan thưởng + HS kể nối tiếp, HS kể đoạn; HS kể toàn chuyện 2/ Dạy mi Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiệu : GV ghi đề Nhắc lại đề HĐ1/ Hướng dẫn kể truyện theo gợi ý: a/ Sắp xếp lại tranh theo trật tự + Gắn tranh không theo thứ tự + Yêu cầu HS nêu nội dung tranh + Quan sát tranh + Yêu cầu HS suy nghĩ xếp lại thứ tự Tranh 1: Bác Hồ hướng dẫn tranh theo trình tự câu chuyện cần vụ cách trồng rễ da Tranh 2: Các bạn thiếu nhi thích thú chui qua vòng tròn, xanh tốt đa non Tranh 3: Bác Hồ vào rễ đa nhỏ nằm mặt đất bảo cần vụ đem trồng + Gọi HS lên dán lại tranh theo thứ tự + Đáp án : – – b/ Kể đoạn chuyện Bước 1: Kể nhóm + Chia nhóm yêu cầu kể lại nội dung đoạn + Mỗi nhóm kể lại, nhóm HS kể đoạn Bước : Kể trước lớp + Gọi đại diện nhóm kể lại đoạn, nhóm + Các nhóm trình nhận xét khác nhận xétĐoạn 1: + Bác Hồ thấy mặt đất? + Bác nhìn thấy rễ đa nhỏ, dài + Nhìn thấy rễ đa Bác nói với cần vụ ? + Bác bảo cần vụ rễ lại trồng cho mọc tiếp Đoạn : + Chú cần vụ trồng rễ đa nào? + Chú cần vụ xới đất vùi rễ xuống + Theo Bác phải trồng rễ đa ntn? + rễ thành vòng tròn bảo cần vụ buộc tựa vào cọc, sau vùi hai đầu rễ xuống đất Đoạn : + Kết việc trồng rễ đa Bác ntn? + Chiếc rễ đa thành đa có vòng tròn + Mọi người hiểu Bác cho trồng rễ đa thành vòng + Bác trồng rễ đa để làm tròn để làm gì? chỗ vui chơi mát mẻ đẹp cho cháu thiếu nhi c/ Hướng dẫn kể lại toàn câu chuyện + Gọi HS xung phong lên kể lại chuyện + Mỗi HS kể đoạn 38 HTĐB + Chia HS thành nhóm nhỏ, nhóm HS yêu cầu kể nhóm kể trước lớp theo phân vai + Yêu cầu nhận xét lời bạn kể + Câu chuyện khuyên điều gì? 3/ Củng cố - dặn dò: - Qua câu chuyện muốn nói với điều gì? - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện chuẩn bị tiết sau GV nhận xét tiết học 39 + Thực hành kể , nhóm HS, sau nhận xét + Nhận xét bạn kể + HS nêu nhận xột Tuần 32 Kể chuyện : Thứ ba ngày tháng năm 200 Chuyện bầu Tiết: Tuần 33 Kể chuyện : Tiết: Thứ ba ngày năm 200 Bóp nát cam Tuần 34 Kể chuyện : tháng Thứ ba ngày tháng năm 200 Ngời làm đồ chơi Tiết: 40 41 ... Tuần 24 Thứ ba ngày tháng năm 20 10 Quả tim khØ KĨ chun : TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện 27 - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) 2. Rèn... mục tiêu tiết học 2. Hướng dẫn kể chuyện 2. 1.Kể lại đoạn lời em Hdẫn học sinh: Kể ý chuyện, thay đổi, thêm bớt từ ngữ, tưởng tượng thêm chi tiết GV nhận xét, dẫn thêm cách kể 2. 2.Kể phần câu chuyệndựa... 1/ Kiểm tra cũ: - 2học sinh kể lại câu chuyện: Sự tớch cõy vỳ sa 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB 1.Gii thiu bi: GV nêu mục tiêu tiết học 2. Hướng dẫn kể chuyện 2. 1.Kể đoạn mở đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: MON KE CHUYEN LOP 2, MON KE CHUYEN LOP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn