CHINH TA LOP 2 TUAN 131

86 49 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:10

Tuần Chính tả Tiết: 01 tháng năm 2009 Thứ ba ngày Có công mài sắt, có ngày nªn kim A/Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả Chép xác đoạn trích Biết cách trình bày đoạn văn xuôi Không mắc lỗi Làm tập 2, 3, 2- Học bảng chữ Điền đúng, thuộc chữ đầu B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng viết sẵn đoạn văn - Vở tập, bảng phụ viết tập 1, C/ Hoạt động dạy học: 1/ KTBC: 2/ BM: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I/ Dạy mới: HĐ1/ Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ2/ Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc đoạn chép - Đoạn chép từ nào? HS đọc đoạn chép - Đoạn lời ai? Có cơng mài sắt có ngày nên kim - Bà cụ nói gì? Của bà cụ nói với cậu bé - Đoạn chép có câu? Cuối câu Mỗi ngày…thành tài có dấu gì? câu / dấu chấm - Chữ tả viết hoa? Mỗi, giống - Chữ đầu đoạn viết nào? Lùi vào ô, viết hoa b) Luyện viết tiếng khó: - Gạch chân chữ dễ viết sai bảng - HS viết bảng - Ngày, mài, sắt, kim - HS chép c) Chấm, chữa bài: - Chấm – - Gạch chân từ sai - viết lại - Nhận xét: Nội dung, chữ, cách trình bày HĐ3/ Hướng dẫn làm tập Bài tập 2: C hay K - Nêu yêu cầu: - HS làm mẫu Bài tập 3: Viết chữ thiếu - HS làm bảng phụ Luyện đọc thuộc bảng chữ Cả lớp làm VBT 4) Củng cố, dặn dò: Cá nhân - Cả lớp Nhận xét tiết học Chuẩn bị “Tự thuật” Họ tên, nơi sinh, quê quán - Đọc bảng chữ HTĐB Thứ ….ngày…tháng…năm CHÍNH TẢ Tiết: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? A/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả Nghe, viết khổ thơ cuối bài: “Ngày hôm qua đâu rồi?” Hiểu cách trình bày qua thơ chữ: Chữ đầu dòng viết hoa, bắt đầu viết từ ô thứ cho đẹp Làm tập 3, 4, * HS đọc thơ Ngày hôm qua đâu rồi? 2- Tiếp tục học bảng chữ cái: Điền chữ vào ô trống theo tên chữ Học thuộc lòng tên 10 chữ chữ đầu bảng chữ B/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập 2, để 2-3 học sinh làm Vở tập C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra cũ: ( 5') hs lên bảng, lớp viết bảng con: tảng đá, chạy tản ra, đơn giản, giảng hs đọc thuộc bảng chữ viết II/ Dạy mới( 30') HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HTĐB Giới thiệu bài: Nêu MT HĐ1/ Hướng dẫn nghe viết: a) Hướng dẫn chuẩn bị: - Đọc mẫu + Của bố nói với + Khổ thơ lời nói với ai? + Con học hành chăm thời gian + Bố nói với điều gì? khơng Chăm chỉ, lịch, xoa đầu, cười b) Luyện viết tiếng khó: Viết c) Đọc cho học sinh viết: Nhắc cách trình bày Học sinh viết vào Đọc 2-3 lần dòng Kiểm tra Đọc sốt lần cuối d) Chấm, chữa bài: Hướng dẫn chấm chữa chung lớp Gạch chân từ viết sai Chấm - 10 bài/ nhận xét HĐ2) Hướng dẫn làm tập Bài tập điền từ học sinh làm bảng lớp Nhận xét lớp làm bảng Bài tập 3: Làm tập Cho đọc thuộc 10 chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét, nhắc nhở Dặn học thuộc lòng 19 chữ TUẦN II Thứ….ngày….tháng….năm 2009 CHÍNH TẢ Tiết PHẦN THƯỞNG I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả Chép xác đoạn tóm tắt nội dung phần thưởng Làm tập 2, 3, Viết nhơ cách viết số tiếng có âm s – x, vần ăn – ăng 2- Học bảng chữ Điền 10 chữ P…Y vào ô trống Thuộc 29 chữ II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập tập III/ Hoạt động dạy học: A)Kiểm tra: học sinh viết bảng lớn Bảng con: làng xóm, nhẫn nại, sàn nhà học sinh đọc viết bảng chữ B) Dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HTĐB Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1 Hướng dẫn tập chép: a/Hướng dẫn chuẩn bị Bài viết bảng Có câu, cuối câu có dấu chấm Cuối, Đây, Đoạn có câu? cuối câu có dấu gì? Na Những chữ viết hoa? Bảng con: phần thưởng, đặc biệt, đề nghị, b) Luyện viết tiếng khó: luôn c) Đọc cho học sinh viết: Học sinh viết vào d) Chấm, chữa bài: Chấm bút chì Hướng dẫn chấm chung lớp Chấm 10 bài, nhận xét 3) Hướng dẫn làm tập Nhắc yêu cầu Bài tập 2: học sinh làm bảng lớn Nhận xét Cả lớp làm tập 10 chữ từ P-Y Bài tập 3: Viết chữ Đọc, nhận xét Đọc thuộc 10 chữ Bài tập 4: Học thuộc lòng Bảng chữ 4) Củng cố, dặn dò: Nhận xét, khen học sinh viết đúng, đẹp Yêu cầu học thuộc lòng bảng chữ CHÍNH TẢ Thứ… ngày… Tháng….năm 2009 Tiết LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI A/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả: Nghe-viết đoạn cuối “Làm việc thật vui” củng cố quy tắc viết g-gh (trò chơi) 2- Ơn bảng chữ Thuộc lòng bảng chữ Bước đầu biết xếp tên bảng chữ B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn quy tắc tả g-gh - Vở tập C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra cũ: ( 5' )2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con: xoa đầu, sân, chim sâu, xâu cá Kiểm tra 10 chữ cuối II/ Dạy mới: ( 30' ) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị: Đọc toàn tả Triển khai nội dung Bài tả trích từ tập đọc nào? Bé làm việc Câu có nhiều dấu câu? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết Học sinh viết vào vở: đọc lần - Nhắc cách ngồi d) Chấm, chữa bài: Chấm - nhận xét HD2) Hướng dẫn làm tập Bài 2: Thi tìm chữ bắt đầu chữ g-gh Nhóm 1: g Nhóm 2: gh Tổng kết nhóm Bài 3: Sắp xếp tên theo bảng chữ Dũng, Bình, Cúc, Hoa, Lan Nhận xét: 3) Củng cố, dặn dò: Học thuộc lòng bảng chữ Nhận xét tiết học HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HTĐB học sinh đọc lại Bài “Làm việc thật vui” Quét nhà, nhặt rau, làm bài, học Bảng con: quét nhà, nhặt rau, ln, bận rộn Viết Chấm bút chì - a, o, u, ư, ô, - e, ê, i Bình, Cúc, Dũng, Hoa, Lan HS trung bình, yếu đếm dấu câu Thứ…ngày…tháng…năm 2009 TUẦN III CHÍNH TẢ BẠN CỦA NAI NHỎ Tiết: A/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả Chép lại xác trình bày đoạn tóm tắt “Bạn Nai Nhỏ”.Làm tập 2, Biết viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu chấm cuối câu Trinh bày mẫu 2- Củng cố quy tắc tả ng/ngh – Làm tập phân biệt phụ âm đầu dấu B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng chép sẵn tập chép - Bảng phụ tập 1, - Vở tập C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra cũ ( 5') học sinh viết bảng lớn Cả lớp: nghe ngóng, ghi chép, gỗ học sinh đọc chữ từ r-y II/ Dạy mới: ( 30' ) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Giới thiệu bài: Nêu MTcủa tiết học HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Cho học sinh đọc đoạn chép HĐ1) Hướng dẫn tập chép a) Chuẩn bị: Dám liều cứu bạn Nội dung tả: - Vì cha Nai Nhỏ n lòng? - Bài viết có câu? Tên nhân vật viết Bảng con: Khoẻ mạnh, thơng minh, nhanh nhẹn ntn? - Cho viết tiếng khó b) Học sinh chép Chú ý cách trình bày - Tốc độ (1 phút viết Chấm bút chì Nêu yêu cầu chữ) c) Chấm chữa bài: Chấm 10 em, nhận xét Vở tập lớp Học sinh làm tập HĐ2) Hướng dẫn làm tập: a) Bài tập 2: Cho học sinh làm mẫu bảng Nhận xét b) Bài tập 3: (lựa chọn) Cho học sinh đọc kết làm, nhận xét, sửa chữa 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học, dặn dò ghi nhớ quy tắc tả ng-ngh HTĐB Thứ… ngày…tháng…năm 2009 CHÍNH TẢ GỌI BẠN Tiết: A/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả: Nghe-viết lại xác, trình bày khổ thơ cuối thơ "Gọi bạn" 2- Tiếp tục củng cố quy tắc tả ng-ngh, làm tập 2,3 B/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết tả Bảng nam châm viết nội dung Bt1, BT2, BT3 - thẻ chữ Vở tập C/ Hoạt động dạy học: I/Kiểm tra cũ hs viết bảng lớn - Cả lớp viết bảng từ: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn II/ Dạy mới: ( 30' ) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HTĐB Giới thiệu bài:Nêu MT HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị: Đọc mẫu Triển khai nội dung: Bê Vàng Dê Trắng gặp phải hồn cảnh khó khăn nào? Thấy Bê Vàng không trở Dê trắng làm gì? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết d) Chấm, chữa bài: Chấm 5-7 HĐ2) Hướng dẫn làm tập Nhận xét-chốt lởi giải Bài tập (lựa chọn) Đọc cá nhân Trời hạn hán, khơng có cỏ ăn - Đi tìm bạn khắp nơi, miệng kêu “Bê! Bê!” Bảng con:suối cạn, hạn hán, khắp nơi, hoài Học sinh viết bài, lưu ý cách trình bày Chấm lớp Vở tập Học sinh làm tập Viết lại chữ sai 4) Củng cố, dặn dò: Nhận xét-dặn dò Viết lại chữ sai dòng TUẦN 04 CHÍNH TẢ Tiết Thứ….ngày……tháng… năm 20 BÍM TĨC ĐI SAM A/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả: Chép lại xác , trình bày đoạn thoại “Bím tóc sam” 2- Luyện viết quy tắc tả với lê/yê Làm tập phân biệt tiếng có âm đầu vần dễ lẫn.(BT2;3) B/ Đồ dùng dạy học: Bảng lớn chép tả Bảng phụ có nội dung tập1,2 Vở tập C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra cũ:2 hs viết bảng lớn; lớp viết bảng con: nghe ngóng, nghiêng ngã, nghi ngờ II/ Dạy (30") HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1/ Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị: - Đọc đoạn chép - Hướng dẫn nội dung Đoạn văn nói trò chuyện với ai? Vì Hà khơng khóc nữa? Bài tả có dấu câu nào? - Viết từ khó: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ học sinh đọc lại Thầy giáo Hà Được thầy khen, vui Bảng con: Thầy giáo, khuôn mặt, nín khóc b) Học sinh chép vào c) Chấm chữa bài: Chấm Chấm lớp HĐ2) Hướng dẫn làm tập - Bài tập 2: Học sinh đọc yêu cầu - Làm nháp: chim yến ,cô tiên,yên ổn,thiếu niên Làm đúng, nhanh tả: Cho nhắc quy tắc quy tắc iê, yê Bài tập 3: Làm a b 4) Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học – ghi nhớ quy tắc tả - 3a, 3b Đọc kết tập HTĐB TUẦN 04 Thứ… ngày… tháng… năm 20 CHÍNH TẢ TRÊN CHIẾC BÈ Tiết: A/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả: Nghe, viết xác đoạn “Trên bè” Biêt trình bày tả Viết chữ đầu bài, đầu câu, đầu đoạn văn – Tên nhân vật - xuống dòng hết đoạn 2- Củng cố quy tắc tả với iê/yê, làm tập phân biệt, cách viết phụ âm đầu vần (BT2,3 ) B/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập Vở tập C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra cũ:(5') hs lên bảng; lớp viết bảng con: giúp đỡ, nhảy dây, bình yên II/Dạy mới:(30') HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc mẫu - Nội dung: + Dế Mèn rủ Dế Trũi đâu? + Hai bạn rủ chơi xa cách nào? + Từ viết hoa - Cho viết từ khó b) Đọc cho học sinh viết c) Hướng dẫn chấm HĐ2/ Hướng dẫn làm tập Bài tập Bài tập 3: Cả a b Đọc kết 3) Củng cố, dặn dò Nhận xét tiết học Nhắc xem lại - sửa lỗi HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Đi ngao du thiên hạ Ghép ba bốn bèo sen lại Bảng con: Dế Trũi, say ngắm, bèo sen Học sinh viết vào - Đọc yêu cầu đề Học sinh tìm tiếng - lớp làm vào tập em làm bảng lớn, lớp làm *dỗ dành ,dỗ em , giỗ Tổ ,ăn giỗ *ròng rã,vàng ròng ,khóc ròng *học vần,đánh vần,vần thơ; vầng trán ,vầng trăng Nhận xét HTĐB TUẦN 05 Thứ….ngày….tháng… năm 20 CHÍNH TẢ CHIẾC BÚT MỰC Tiết: A/ Mục tiêu 1- Chép xác nội dung “Chiếc bút mực” 2- Viết số tiếng có âm vần ia/ya Làm tập phân biệt âm đầu e/n, an/ang.(BT2,3) B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung đoạn văn cần chép - Bảng phụ viết tập - Vở tập C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra cũ: hs viết bảng lơn: dỗ em, ăn giỗ, vần thơ, vầng trăng II /Dạy bà :(30') HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị Cho viết bảng tên riêng 2-3 học sinh đọc đoạn chép: Lan, Mai b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết: Bút mực, quên, mượn Học sinh chép vào d) Chấm, chữa bài: Chấm 5-7 bài, nhận xét HĐ2) Hướng dẫn làm tập Bài tập Nhận xét, cho sửa Bài tập 3: (lựa chọn 3) Củng cố; dặn dò: Nhận xét tiết học Khen học sinh chép sạch, đẹp Học sinh chép lại đoạn có từ viết sai Học sinh tự sửa lỗi bút chì Học sinh nắm yêu cầu học sinh làm bảng phụ - Làm tập Làm tập 1: bảng Học sinh đọc phân biệt phần làm HTĐB CHÍNH TẢ 2008 Tiết: Thứ……ngày… tháng… năm Bài: CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM A/ Mục tiêu 1- Nghe, viết xác, trình bày hai khổ thơ đầu Cái trống trường em Viết hoa chữ đầu dòng thơ; cách khổ thơ 2- Làm tập điền vào chỗ trống BT3 B/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết tập 2,3 Vở tập C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) Bảng con: chia quà, đêm khuya, mía, tia nắng II/Dạy (30') HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị Đọc mẫu; triển khai nội dung, hình thức thơ b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Trống, ngẫm nghĩ, buồn: Bảng Viết vào d) Chấm, chữa bài: Chấm - 10 - Nhận xét Học sinh chấm bút chì HĐ2) Hướng dẫn làm tập * Bài tập 2: (lựa chọn) BT3: ( viết ) Tiếng có vần en/ eng; im/ iêm Học sinh làm tập Các nhóm thi điền đúng, nhanh 3) Củng cố, dặn dò: Viết lại chữ sai dòng Len, khen, hẹn, men Xẻng, kẻng, phèng, Kim, tim, chim, Tiệm, diêm, kiệm, 10 HTĐB HĐ1/ Hướng dẫn tập chép Đọc mẫu đoạn văn lần Việt hỏi anh điều ? Câu trả lời Lân có đáng buồn cười? Ba em đọc lại ,lớp đọc thầm tìm hiểu - Vì cá khơng biết nói? - Lân chê em hỏi ngớ ngẩn Lân ngớ ngẩnkhi cho HĐ2/ Hướng dẫn trình bày cá khơng nói miệng cá - Những chữ đoạn văn phải viết ngậm đầy nước hoa -Việt, Lân tên riêng ; chữ đầu câu viết hoa - Trước lời thoại có dấu gì? - Dấu gạch đầu dòng - Hãy tìm nhữngchữ dễ lẫn -say sưa, ngớ ngẩn - Đọc tiếng: Viết vào bảng -Treo bảng phụ chép sẵn đoạn viết lên để - Nhìn bảng để chép vào học sinh chép vào - Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh -Đọc lại để học sinh dò , tự bắt lỗi -Nghe tự sửa lỗi bút chì - Chấm – 10 nhận xét - Nộp lên để giáo viên chấm điểm HĐ3/ Hướng dẫn làm tập *Bài 2b: - Bài tập yêu cầu làm -Điền ưc hay ưt vào chỗ trống gì? H làm VBT - Mời hai em khác nhận xét bạn bảng hs lên bảng điền 3/ Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Nhắc lại nội dung học -Nhắc nhớ trình bày sách đẹp -Dặn nhà học làm xem trước -Về nhà học làm sỏch Tuần 26 tháng Thứ năm năm 2010 ngày Sông Hơng Chính tả ( Nghe viết ) TiÕt: I/ Mục tiêu Nghe - viết lại xác CT “ Sơng Hương” Trình bày hình thức đoạn văn xuôi Làm tập b GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ đẹp, u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: 1.Thầy : Bảng phụ viết sẵn ND tập 2, 2.Trò : Bảng , tập , tả III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh lên bảng viết – lớp viết b/c - vàng rưc, thức dậy, đứt đoạn, day dứt - Nhận xét 2/ Dy bi mi: (30) 72 Hoạt động thầy HĐ1/ Hướng dẫn nghe viết a) Hướng dẫn chuẩn bị - Gv đọc mẫu tả -Về mùa hè đêm trăng Sông Hương thay đổi nào? a/ Hướng dẫn cách trình bày: - Bài viết gồm đoạn? -Viết hết đoạn làm gì? Chữ đâu đoạn viết nào? b/Hướng dẫn viết từ khó : - Tìm từ có âm vần khó viết? - dải lụa đào, dát vàng, - Nhận xét sửa từ học sinh viết sai Đọc cho học sinh viết vào - Đọc lại chậm rãi để học sinh dò -Thu chấm điểm – 10 nhận xét HĐ3/ Hướng dẫn làm tập *Bài : - Bài yêu cầu ta làm ? - Gọi em lên bảng làm 3/ Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn nhà học bài, làm bài, xem Hoạt động trò HTB Lng nghe -3 em c lại - Mỗi mùa hè .lụa đào ửng hồng - Những đêm trăng sáng lung linh dát vàng - Bài thơ có đoạn -Viết hết đoạn chấm xuống dòng Chữ đầu HSTB quan đoạn viết lùi vào ô viết hoa sát trả lời - Thực hành viết vào bảng từ vừa nêu Nghe, chép vào -Nghe để soát tự sửa lỗi bút chì - Nộp lên để giáo viên chấm điểm -Chọn chữ ngoặc đơn điền vào chỗ trống -2 hs lên bảng làm -Cả lớp làm VBT -Cả lớp nhận xét chốt lời giải -2 em nhắc lại y cầu viết tả -Về nhà học làm tập sách TuÇn 28 Thø ba ngày 30 tháng năm 2010 Kho báu Chính t¶ ( Nghe viÕt ) TiÕt: I/ Mục tiêu - Chép xác tả, trình bày hình thức đoạn văn xuôi - Làm đợc BT ; BT (3) a/b hc BTPN GV soan GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ đẹp, yêu thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: 1.Thầy : Bảng phụ viết sẵn ND tập 2, 2.Trò : Bảng , tập , tả III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) 2/ Dạy mới: (30’) 73 Hoạt động thầy Hot ng 1: Hng dn tập chép a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần chép - Đọc đoạn văn cần chép - Nội dung đoạn văn gì? - Những từ ngữ cho em thy h rt cn cự? Hoạt động trò Theo dõi đọc lại - Nói chăm làm lụng hai vợ chồng người nông dân - Hai sương nắng, cuốc bẫm cày sâu, đồng từ lúc gà gáy sáng đến lúc mặt trời lặn, hết trồng lúa, lại trồng khoai, trồng cà b) Hướng dẫn cách trình bày - Đoạn văn có câu? - câu - Đoạn văn có dấu câu sử dụng? - Dấu chấm, dấu phẩy sử dụng - Những chữ phải viết hoa? Vì sao? - Chữ Ngày, Hai, Đến chữ đầu câu c) Hướng dẫn viết từ khó - HS đọc cá nhân, đồng từ - GV theo dõi, sửa sai khó - HS lên bảng viết từ, HS lớp viết vào nháp - HS nghe * GV đọc lần d) Chép - GV đọc cho HS viết - HS viết vào e) Soát lỗi - GV đọc cho HS soát lỗi - HS tự soát sửa lỗi g) Chấm Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả Bài - Đọc đề - Yêu cầu HS lên bảng làm -2 HS lên bảng làm, HS lớp làm vào Vở tập Tiếng Việt - voi huơ vòi; mùa màng thuở nhỏ; chanh chua - Gọi HS nhận xét, chữa - HS đọc cá nhân, đồng - Yêu cầu HS đọc từ sau điền - Đọc đề -Thi nhóm Bài 3a - HS nghe - GV chép thành cho HS lên thi tiếp sức - Tổng kết trò chơi, tun dương nhóm thắng - Nghe nhận xét tiết học - Cho điểm HS 3/ Củng cố, dặn dò - Chuẩn bị sau: Cây dừa -Nhận xét tiết học 74 HTĐB TuÇn 28 Thứ năm ngày 01 tháng năm 2010 Cây dõa ChÝnh t¶ ( Nghe viÕt ) TiÕt: I/ Mục tiờu - Nghe viết xác tả, trình bày câu thơ lục bát - Làm ®ỵc BT (2) a/b Viết tên riêng Việt Nam BT3 GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ đẹp, u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: Bài tập 2a viết vào giấy Bảng ghi sẵn tập tả III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) 75 - Gọi HS lên bảng viết từ khó tiết trước, HS lớp viết vào nháp GV đọc - bền vững, thuở bé, bến bờ, quở trỏch 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết - GV đọc dòng thơ đầu Cây dừa - Đoạn thơ nhắc đến phận dừa? - Các phận so sánh với gì? b) Hướng dẫn cách trình bày - Đoạn thơ có dòng? - Dòng thứ có tiếng? c) Hướng dẫn viết từ khó - GV đọc từ khó cho HS viết - GV đọc trước HS viết d) Viết chính tả - GV đọc cho HS viết e) Soát lỗi - GV đọc cho HS soát lỗi g) Chấm Hoạt động 2: Hướng dn lm bi Bi 2a Hoạt động trò - Theo dõi đọc thầm theo HS đọc lại Đoạn thơ nhắc đến dừa, thân dừa, dừa, dừa Lá: tay dang đón gió, lược chải vào mây xanh Ngọn dừa: đầu người biết gật để gọi trăng Thân dừa: bạc phếch tháng năm -Quả dừa: đàn lợn con, hũ rượu dòng thơ Dòng thứ có tiếng.- Dòng hai có tiếng - Chữ đầu dòng thơ phải viết hoa tỏa; tàu dừa, ngọt, hũ… - HS viết tả - HS dò sốt lỗi - Gọi HS đọc u cầu - Đọc đề Tên bắt đầu Tên bắt đầu s x sắn, sim, sung, xoan, xà cừ, xà si, sen, súng, nu, xương rồng, sâm, sấu, sậy, … Bài - Đọc đề - Gọi HS đọc yêu cầu -1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - Yêu cầu HS đọc thầm để tìm tên - Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, riêng? Điện Biên - HS lên bảng viết lại, HS lớp viết vào - Gọi HS lên bảng viết lại tên riêng Vở tập cho tả -Nhận xét làm bạn bảng - Yêu cầu HS nhận xét bạn bảng, sau nhận xét cho điểm HS - HS nghe 3.Củng cố,dặn dò:Nhắc nhở HS nhớ quy tắc viết hoa tên riêng - Dán hai tờ giấy lên bảng chia lớp thành nhóm, u cầu HS lên tìm từ tiếp sức - Tổng kết trò chơi 76 HTĐB Chuẩn bị sau: Những đào - Nhận xét tiết học - Nghe nhận xét tiết học TuÇn 29 Thứ hai ngày 05 tháng năm 2010 Những Chính tả ( Tập chép ) đào Tiết: I/ Mc tiêu - Chép xác CT, trình bày hình thức văn ngắn - Làm BT(2) a / b BT CT phương ngữ GV soạn -GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ đẹp, u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: 77 - Vở tập chép, Vở BTTV, phấn, bút,… III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - HS viết bảng - Đọc giếng sâu, xâu kim, xong việc, song cửa - Nhận xột ỏnh giỏ 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB Gii thiu bi HĐ1/HD tập chép a, HD HS chuẩn bị - GV treo bảng phụ đọc đoạn viết lần - HS nghe theo dõi - HS đọc – đọc thầm - Đoạn viết cho ta biết - Qua việc chia đào mà ơng biết tính nết cháu - Trong có tiếng viết hoa? Xuân,Vân ,Việt - Cho HS viết b từ khó: Xuân, Vân, Việt, - HS viết từ khó vào bảng Đào b, Chép - HS nhìn bảng chép vào - Yêu cầu HS nhìn bảng chép - GV theo theo dõi chung c, Chấm chữa - Đổi soát lỗi - GV đọc lại cho HS soát lỗi - GV chấm nhận xét HĐ2/ HD tập chính tả Bài a: - HS làm 2avào tập - Yêu cầu HS làm 2avào tập - HS lên bảng làm - Gọi HS lên bảng làm - HS nhận xét - Yêu cầu HS nhận xét Củng cố dặn dò - Nhận xét làm - Nhắc HS luyện chữ Tuần 29 Lờn bng vit t khú Thứ năm ngày 08 tháng năm 2010 Hoa phợng Chính tả ( Nghe viÕt ) TiÕt: I/ Mục tiêu - Nghe - viết xác CT, trình bày hình thức thơ chữ - Làm BT(2) a / b BT CT phương ngữ GV soạn 78 GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ đẹp, u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: -Vở tập Tiếng Việt III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - HS viết bảng - xâu kim, chim sâu - Nhận xét bạn viết - Nhận xét đánh giá 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß HTĐB Giới thiệu HĐ1/HD nghe viết a, HD HS chuẩn bị - GV đọc viết - Nội dung nói lên điều gì? - HS đọc lại - Lời nói bạn nhỏ nói với bà vẻ đẹp hoa phượng - Trong sử dụng dấu câu nào? - Dấu chấm, dấu chấm cảm, dấu chấm - Bài thơ có khổ? Mỗi khổ thơ có hỏi dòng? - Mỗi dòng thơi có tiếng? - khổ, khổ thơ có dòng - u cầu HS viết từ khó - Có 5tiếng Lên bảng b, Viết - HS viết bảng viết từ - GV đọc cho HS viết khó c, Chấm chữa - Viết vào - Đọc câu cho HS soát lỗi - GV thu chấm nhận xét - Đổi soát lỗi HĐ2/ HD tập Bài 2: - Bài tập yêu cầu gì? - Yêu cầu HS làm tập 2a vào tập - Điền s/x vào chỗ trống - GV dán tờ giấy khổ to lên bảng yêu cầu - HS làm tập 2a vào tập HS chữa theo cách tiếp sức - HS chữa theo cách tiếp sức - Yêu cầu HS cuối đọc kết - Yêu cầu HS nhận xét - HS cuối đọc kết - GV nhận xét - HS nhận xét 3.Củng cố dặn dò: -Nhận xét học -Nhắc HS làm tập TuÇn 30 Thứ ba ngày 13 tháng năm 2010 Ai ngoan đợc Chính tả ( Nghe viết ) thởng Tiết: 79 I/ Mục tiêu - Chép xác CT, trình bày đoạn văn xi - Làm BT (2) a / b, BT CT phương ngữ GV soạn GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ đẹp, u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ chép sẵn tập tả HS: Vở., SGK, BT Tiếng Việt III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) Gọi HS lên bảng viết HS lớp viết bảng từ GV đọc Chen lẫn, bừng lửa thẫm, rừng rực cháy, quat Nhận xét, cho điểm HS 2/ Dạy mới: (30’) Ho¹t động thầy Hoạt động trò Gii thiu: Gi Chính tả hơm lớp viết lại đoạn tập đọc Ai ngoan thưởng làm tập tả phân biệt tr/ch; êt/êch Phát triển hoạt động :  Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết - Đọc đoạn văn cần viết - Đây đoạn tập đọc Ai ngoan Theo dõi đọc GV thưởng? Đây đoạn - Đoạn văn kể chuyện gì? Đoạn văn kể Bác Hồ thăm trại b) Hướng dẫn cách trình bày nhi đồng - Đoạn văn có câu? - Trong chữ phải viết hoa? Vì Đoạn văn có câu sao? Chữ đầu câu: Một, Vừa, Mắt, Ai - Khi xuống dòng chữ đầu câu viết ntn? Tên riêng: Bác, Bác Hồ - Cuối câu có dấu gì? Chữ đầu câu phải viết hoa lùi vào c) Hướng dẫn viết từ khó - Đọc từ sau cho HS viết: Bác Hồ, ùa tới, Cuối câu có dấu chấm quây quanh, hồng hào Chỉnh sửa lỗi cho HS, có HS đọc viết từ vào bảng d) Chép e) Soát lỗi g) Chấm  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả Gọi HS đọc yêu cầu Em chọn chữ ngoặc đơn Gọi HS lên bảng làm, yêu cầu HS lớp để điền vào ô trống? 80 HTĐB làm vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai Gọi HS nhận xét, chữa Củng cố – Dặn dò : Nhận xét tiết học Dặn chuẩn bị sau: Cháu nhớ Bác Hồ Làm theo yêu cầu Đáp án: a) trúc, chúc mừng; trở lại, che chở b) ngồi bệt, trắng bệch; chênh chếch, đồng hồ chết TuÇn 30 Thø năm ngày 15 tháng năm 2010 81 Cháu nhớ Bác Hồ Chính tả ( Nghe viết ) Tiết: I/ Mục tiêu - Nghe viết xác tả, trình bày câu thơ lục bát - Làm tập a,b - Rèn ý thức luyện chữ kĩ nghe viết II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng viết sẵn tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - 2H lên bảng, lớp viết bảng con.Viết từ sau : chênh lêch, dấu vết -GV nhận xét sửa sai 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy Hoạt động trò H1/HD vit chinh t - GV đọc viết + Đoạn thơ nói lên tình cảm với ? - HS theo dõi -Đoạn thơ nói lên tình cảm bạn nhỏ miền Nam Bác Hồ + Những chi tiết nói lên bạn nhỏ nhớ -Đêm đêm bạn đem ảnh Bác ngắm, kính yêu Bác Hồ ? bạn hôn ảnh Bác mà ngỡ Bác hôn + Bài thơ thuộc thể thơ ? Khi viết cần ý -Thể thơ lục bát.Khi viết dòng thứ điều ? lùi vào ơ, dòng thứ hai viết cách lề + Đoạn thơ có chữ phải viết hoa ? Vì -Đêm, Giở, Nhìn, Càng, Ôm ; chữ Bác ? viết hoa để tỏ lòng tơn kính với Bác Hồ HĐ2/Luyện viết : -u cầu HS tìm nêu từ khó - HS tìm nêu từ khó - GV chốt lại ghi bảng : bâng khuâng, giở xem, - HS lên bảng viết, lớp viết vào chòm râu, vầng trán, ngẩn ngơ bảng -GV nhận xét sửa sai - HS theo dõi - GV đọc lần - HS chép vào - GV đọc - HS soát lỗi - GV đọc - HS nộp viết - Thu số chấm HĐ3/ HD làm tập - HS đọc yêu cầu Bài :Điền vào chỗ trống : - Cả lớp làm vào , 1H chữa b êt hay êch - ngày tết, dấu vết, chênh lệch, dệt vải - H thực tốt yêu cầu -GV nhận xét sửa sai Củng cố , dặn dò -Trả nhận xét sửa sai -Về nhà sửa lỗi, làm tập Xem trước “Việt Nam cú Bỏc 82 HTB Tuần 31 Thứ ba ngày 20 tháng năm 2010 Việt Nam có Bác Chính tả ( Nghe viÕt ) TiÕt: 61 I/ Mục tiêu - Nghe viết tả, trình bày thơ lục bát Việt nam có Bác - Làm tập 2; BT3a/b - HS có ý thức học tập II/ Đồ dùng dạy học: - Bài thơ Việt Nam có Bác chép sẵn bảng phụ Bảng phụ ghi nội dung tập tả III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) + Gọi HS lên bảng đặt câu có chứa tiêng bắt đầu ch/tr + Cả lớp theo dõi nhận xột 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi: Ghi HĐ1/Hướng dẫn viết chính tả a/ Ghi nhớ nội dung đoạn viết + GV đọc mẫu + Bài thơ nói ? + Cơng lao Bác Hồ so sánh với gì? HTĐB Nhắc lại đề + HS đọc lại, lớp theo dõi + Bài thơ nói Bác Hồ + Cơng lao Bác Hồ so sánh với non nước, trời mây đỉnh Trường Sơn + Nhân dân ta coi Bác Việt Nam, Việt Nam Bác + Nhân dân ta yêu quý kính Bác Hồ ntn? b/ Hướng dẫn nhận xét trình bày + Bài thơ có dòng thơ? + Đây thể thơ gì? Vì em biết? + Bài thơ có dòng thơ + Đây thể thơ lục bát dòng có tiếng, dòng sau có tiếng + Các chữ đầu dòng viết ntn? + Chữ đầu câu phải viết hoa , chữ + Ngoài chữ đầu dòng, viết hoa dòng tiếng viết lùi vào ơ, chữ chữ nào? dòng viết sát lề c/ Hướng dẫn viết từ khó +Yêu cầu HS đọc từ khó + Viết hoa chữ: Việt Nam, Trường ( Chú ý + Yêu cầu viết từ khó Sơn, Bác hs tb, + Đọc viết từ: non nước, yếu) Trường Sơn, nghìn năm, lục bát Hoạt động 2/ Viết chính tả + GV đọc câu cho HS nghe viết + Nghe đọc viết tả + Đọc lại cho HS soát lỗi.YC đổi + Soát lỗi.HS đổi + Thu 5- 10 em chấm điểm nhận xét HĐ 3/ Hướng dẫn làm tập: 83 Bài 2: + Gọi HS đọc yêu cầu + Yêu cầu HS lên bảng trình bày + Yêu cầu nhận xét làm bảng + Đọc đề + HS lên bảng làm nối tiếp, lớp làm vào Có bưởi cam thơm mát bóng dừa Có rào râm bụt đỏ hoa quê Có bốn mùa rau tươi tốt Như ngày cháo bẹ măng tre Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối Bài 3: + Gọi HS đọc yêu cầu + Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống + Dán tờ giấy có ghi đề lên bảng, yêu cầu + nhóm thảo luận làm nhóm thi làm theo hình thức nối tiếp, HS b/ Con cò bay lả bay la điền từ Không uống nước lã Anh trai em tập võ Vỏ sung xù xì 3/Củng cố - dặn dò: -Cho HS nhắc lại quy tắc viết tả HS nhắc lại quy tắc tả - Yêu cầu HS viết sai lỗi nhà viết lại giải lại tập - Chuẩn bị cho tiết sau GV nhận xét tiết học 84 TuÇn 31 tháng năm 2010 Chính tả ( Nghe viết ) lăng Bác Thứ năm ngày 22 Cây hoa bên TiÕt: 62 I/ Mục tiêu - Nghe viết xác tả, trình bày đoạn văn xi - Làm tập 2a/b - HS có ý thức học tập II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ tập đọc Bảng phụ ghi sẵn tập tả (bài 2) III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) + Gọi HS lên bảng + Viết từ: có chứa du hi/du ngó 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động cđa thÇy G thiệu : ghi đề lên bảng HĐ1/ Hướng dẫn viết chính tả: a/ Ghi nhớ nội dung GV mở bảng phụ đọc lượt + Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp đâu? + Nhng loi hoa naũ c trng õy? Hoạt động cđa trß HTĐB Nhắc lại đề HS đọc to, lớp đọc thầm theo + Cảnh sau lăng Bác + Hoa đào Sơn La, sứ đỏ nam Bộ, hoa hương, hoa mộc, hoa ngâu + Mỗi lồi hoa có vẻ đẹp riêng tình + Chúng toả hương thơm cảm chung chúng gì? ngào ngạt, dâng niềm tơn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác b/ Hướng dẫn cách trình bày + Bài viết có đoạn, câu? + Có đoạn, câu + Câu văn có nhiều dấu phẩy nhất, đọc + Trên bậc tam cấp, hoa hương chưa câu văn đó? đơm bông, hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm toả hương ngào ngạt + Chữ đầu đoạn văn viết ntn? + Viết hoa, lùi vào + Tìm tên riêng cho biết chúng + Phải viết hoa tên riêng: Sơn La, phải viết ntn? Nam Bộ Viết hoa chữ Bác để tỏ lòng tơn kính c/ Hướng dẫn viết từ khó + Cho HS đọc từ khó + Đọc viết từ vào bảng : Sơn + Yêu cầu HS viết từ khó La, khoẻ khoắn, vươn lên, Nam Bộ, (Chú 85 ý ngào ngạt, thiêng liêng + Theo dõi, nhận xét chỉnh sữa lỗi sai d/ GV đọc cho HS viết bài, sau đọc cho HS sốt lỗi GV thu chấm điểm 10 nhận xét HĐ2/Hướng dẫn làm tập Bài 2: Trò chơi tìm từ + Gọi HS đọc yêu cầu + Chia nhóm thành đội Mỗi nhóm có nhóm trưởng cầm cờ Khi GV đọc yêu cầu, nhóm phất cờ trước trả lời Trả lời 10 điểm, trả lời sai trừ điểm + Tổng kết trò chơi, tuyên dương khen thưởng 3/Củng cố - dặn dò: - Dặn nhà viết lại lỗi sai chuẩn bị tiết sau - GV nhận xét tiết học Viết vào vở, sau sốt nộp + Đọc yêu cầu: Đáp án: a/ dầu, giấu, rụng b/ cỏ, gõ, chổi 86 hs tb, yếu) ... Nhận xét tiết học 22 TuÇn11 Thứ năm 11 năm 20 09 ngày 05 tháng Cây xoài Chính tả ( nghe viết ) ông em Tiết 22 I/ Mục tiêu - Nghe - viết xác CT , trình bày đoạn văn xi Làm BT2 ; BT(3) a / b tập... viết lại - Nhn xột tit hc 26 li nhỏc Tuần 12 Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 20 09 Mẹ Chính tả ( tËp chÐp ) TiÕt 24 I/ Mục tiêu - Chép xác tả , trình bày dòng thơ lục bát Làm BT2 ; BT(3) b tập tả phương... hư - Nhn xột 24 Tuần 12 tháng 11 năm 20 09 Chính tả ( nghe viết ) sữa Thứ ba ngày 10 Sự tÝch c©y vó TiÕt 23 I/ Mụctiêu - Nghe - viết xác tả , trình bày hình thức đoạn văn xi Làm BT2 ; BT(3) b tập
- Xem thêm -

Xem thêm: CHINH TA LOP 2 TUAN 131, CHINH TA LOP 2 TUAN 131, Chộp chớnh xỏc on túm tt ni dung bi phn thng. Lm c bi tp 2, 3, 4.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn