BÀI dạy CHÍNH tả cây XOÀI của ÔNG EM

2 96 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:03

BÀI DẠY CHÍNH TẢ CÂY XỒI CỦA ƠNG EM 1/ Bài cũ: gọi hs lên bảng viết tiếng bắt đầu g gọi hs lên bảng viết tiếng bắt đầu gh lớp viết bảng GV: Nhận xét cũ 2/ Bài mới: - Giới thiệu bài: Hôm đoạn đầu Cây xồi ơng em Và củng cố quy tắc tả g, gh, phân biệt x hay s Hoạt động thầy Hoạt động trò -GV đọc đoạn tả -Lớp Theo dõi -1 hs đọc lại -Tìm hình ảnh nói lên vể -Hoa nở trắng cành, chùm đẹp xoài to đu đưa theo gió -Mỗi đến mùa xồi chín mẹ -Mẹ chọn chín vàng thường làm gì? to bày lên bàn thờ ơng -Đoạn trích có câu -Chữ đầu câu viết nào? -4 câu -Viết hoa LUYỆN VIẾT TỪ KHÓ GV đọc -2 hs lên bảng Trồng, lẫm chẫm cuối đông, sai -HS nghe viết bảng lúc lỉu , bày lên, -Đọc lại VIẾT CHÍNH TẢ: 1/ GV đọc toàn cho hs nghe trước viết 2/ GV nhắc hs cách ngồi viết, trinh bày vở… 3/ GV đọc cụm từ 4/ GV đọc lại toàn cho hs sốt lỗi tả HS nghe, nhớ -HS nghe viết -HS viết 5/ GV Thu chấm số 6/ Nhận xét viết hs BÀI TẬP: Bài 2: -Chữa bài: Ghềnh, gà, gạo, ghi Bài 3: Cử nhóm lên điền từ bảng lớp Chữa bài: nhạn xét tuyên dương Đáp án: a/ sạch, sạch, xanh, xanh b/ thương, thương, ươn, đường Khen hs tiến CỦNG CỐ, DẶN DÒ: Nhận xét tiết học Dặn hs ghi nhớ quy tắc tả ( g, gh ) Dặn hs viết lại cho chữ sai cô gạch chân Tổng kết tiết học -1hs đọc yêu cầu: Điền vào chỗ trống g hay gh? hs lên bảng; lớp hs làm tập GV giao bảng xóa cho -2 nhóm làm tập 3a Cả lớp chữa vào ...5/ GV Thu chấm số 6/ Nhận xét viết hs BÀI TẬP: Bài 2: -Chữa bài: Ghềnh, gà, gạo, ghi Bài 3: Cử nhóm lên điền từ bảng lớp Chữa bài: nhạn xét tuyên dương Đáp án: a/ sạch, sạch, xanh,... thương, thương, ươn, đường Khen hs tiến CỦNG CỐ, DẶN DÒ: Nhận xét tiết học Dặn hs ghi nhớ quy tắc tả ( g, gh ) Dặn hs viết lại cho chữ sai cô gạch chân Tổng kết tiết học -1hs đọc yêu cầu: Điền vào
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI dạy CHÍNH tả cây XOÀI của ÔNG EM, BÀI dạy CHÍNH tả cây XOÀI của ÔNG EM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn