(Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

79 102 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 13:50

Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện BiênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện BiênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện BiênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện BiênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện BiênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện BiênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện BiênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện BiênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện BiênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - QNG THỊ HOA Tên đề tài: TÌM HIỂU HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MẮC CA TỈNH ĐIỆN BIÊN TẠI QUÀI NƯA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế phát triển nơng thơn Khóa : 2014 - 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - QUÀNG THỊ HOA Tên đề tài: TÌM HIỂU HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MẮC CA TỈNH ĐIỆN BIÊN TẠI QUÀI NƯA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa Giáo viên hướng dẫn Cán sở hướng dẫn : : : : : : : : Chính quy Hướng ứng dụng Phát triển nông thôn Kinh tế phát triển nông thôn Phát triển nông thôn K46N02 2014 - 2018 ThS Nguyễn Thị Giang Lê Anh Tuấn Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Sau hoàn thành khóa học trường phân cơng ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa kinh tế phát triển nông thôn trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên em tiến hành thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên với tên đề tài “tìm hiểu hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên” Sau q trình học tập làm việc cơng ty em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với hướng dẫn tận tình tạo điều kiện thầy (cô) giáo, anh (chị) công ty nhà trường Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên đào tạo giảng dạy em suốt trình học tập trường Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới giáo Ths Nguyễn Thị Giang, giảng viên khoa kinh tế phát triển nông thôn, người trực tiếp hướng dẫn, bảo, định hướng cho em để em hoàn thành tốt nhiệm vụ tình thực đề tài Em xin cảm ơn đến tất anh (chị), (chú) Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên nhiệt tình giúp đỡ dìu dắt em thời gian qua, số lượng công việc nhiều để em thực hồn thành luận văn Tuy nhiên kiến thức chun mơn hạn chế thân thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung báo cáo tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận đóng góp ý kiến, bảo thêm quý thầy giáo tồn thể cán bộ, cơng nhân viên cơng ty để khóa luận em hoàn thiện Một lần em xin gửi đến thầy giáo, anh chị, công ty lời cảm ơn chân thành tốt đẹp nhất! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Quàng Thị Hoa ii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Stt Từ, cụm từ viết tắt Giải thích BHYT Bảo hiểm y tế BTXH Bảo trợ hội GCNCQSDĐ Giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất HQKT Hiệu kinh tế KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình PCCCR Phòng cháy chữa cháy UBND Ủy ban nhân dân iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Doanh số bán nhân mắc ca Úc giai đoạn 2014 – 2016 15 Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất Quài Nưa năm 2017 25 Bảng 3.2: Diện tích, suất, sản lượng số trồng Quài Nưa giai đoạn 2015 – 2017 27 Bảng 3.3: Tình hình chăn ni giai đoạn 2015 - 2017 29 Bảng 3.4: Ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên 34 Bảng 3.5: Danh sách cổ đông sáng lập 35 Bảng 3.6: Tổng hợp vốn đầu tư ban đầu công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên Quài Nưa, huyện Tuần Giáo 40 Bảng 3.7: Dự kiến chi phí sản xuất mắc ca 40 năm công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên 42 Bảng 3.8: Doanh thu mắc ca 40 năm 43 Bảng 3.9: Dự kiến kết sản xuất kinh doanh mắc ca cho 40 năm 44 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Về chuyên môn 1.2.2 Về thái độ 1.2.3 Về kỹ sống, kỹ làm việc 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập Phần TỔNG QUAN 2.1 Về sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến công ty 2.1.2 Đặc điểm công ty cổ phần 2.1.3 Các loại cổ đông công ty cổ phần 2.1.4 cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần 2.1.5 cấu tổ chức chung 2.1.6 Vai trò cấu tổ chức 2.1.7 Yêu cầu cấu tổ chức quản trị 2.1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất công ty 10 2.1.9 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 14 v 2.2 sở thực tiễn 14 2.2.1 Tình hình phát triển mắc ca giới 14 2.2.2 Tình hình phát triển mắc ca Việt Nam 17 2.2.3 Kinh nghiệm sản xuất mắc ca số công ty mắc ca nước 20 2.2.4 Các học kinh nghiệm sản xuất mắc ca từ công ty 22 Phần KẾT QUẢ THỰC TẬP 23 3.1 Khái quát sở thực tập 23 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội Quài Nưa 23 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên 32 3.1.3 Những thành tựu đạt công ty 33 3.2 Kết thực tập 36 3.2.1 Tìm hiểu cấu tổ chức công ty 36 Tổ quản lý bảo vệ gồm nhân viên bảo vệ rừng chuyên nghiệp 38 3.2.2 Kết sản xuất kinh doanh công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên 39 3.2.3 Những công việc tham gia thực hiệu công ty 45 3.2.4 Định hướng phát triển thị trường 53 3.2.5 Phân tích SWOT thuận lợi, khó khăn, hội thách thức cơng ty 54 3.2.6 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 55 3.2.7 Đề xuất giải pháp 56 Phần KẾT LUẬN 59 4.1 Kết luận 59 4.2 Kiến nghị 60 4.2.1 Đối với nhà nước 60 4.2.2 Đối với công ty 61 4.2.3 Đối với nhà trường 61 4.2.4 Đối với khoa 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Nơng nghiệp ngành đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc gia, cung cấp lương thực thực phẩm cho tồn hội, cung cấp yếu tố đầu vào nguồn nhiên liệu cho ngành công nghiệp chế biến coi ngành đem lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn phục vụ cho cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước.Trong năm gần đây, với phát triển lĩnh vực khác kinh tế quốc dân sản xuất nơng nghiệp đạt thành tựu quan trọng Cùng với xu phát triển nơng nghiệp, hàng hố hội nhập quốc tế yêu cầu thiết với nông nghiệp nước ta cần phải đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, thay đổi cấu trồng theo hướng tăng tỷ trọng trồng HQKT cao, để với diện tích mang lại HQKT gấp nhiều lần Do đó, ngành trồng trọt thiếu việc phát triển nâng cao hiệu sản xuất trồng nói chung phát huy mạnh vùng nói riêng Điện Biên tỉnh xu hướng phát triển nhiều lồi cơng nghiệp giá trị kinh tế cao phê, cao su, mắc ca… Tuy nhiên, so với phê cao su vốn đầu tư cho mắc ca thấp trình chăm sóc dễ dàng hơn, tuổi thọ mắc ca trăm năm tuổi chu kỳ kinh doanh dài từ 40 - 60 năm Chính vậy, mắc ca xem trồng mở hướng phát triển kinh tế, giúp người dân xóa đói giảm nghèo thời gian tới, quan tâm phát triển diện tích vùng theo quy hoạch Trong loại lấy hạt, mắc ca mệnh danh “nữ hồng khơ” hạt mắc ca khơng vị ngọt, bùi, béo, thơm mà hàm lượng chất dinh dưỡng cao, giàu vitamin, chất khống, chứa nhiều axit béo khơng no cần thiết cho thể, chống lão hóa, giảm Cholesteron Mắc ca mặt hàng nông sản đắt giá giới sản lượng đáp ứng ¼ nhu cầu thị trường, Việt Nam năm 2011 mắc ca Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn khuyến khích phát triển đại trà với quy công nghiệp lựa chọn làm loại đa mục đích, nhận thấy tiềm phát triển lớn mắc ca với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng thuận lợi Do vậy, Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên triển khai dự án trồng mắc ca kết hợp với trồng rừng sản xuất địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Xuất phát từ lí em lựa chọn đề tài: “Tìm hiểu hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên” làm vấn đề nghiên cứu với mong muốn tìm hiểu hoạt động sản xuất cấu tổ chức cơng ty từ thấy rõ tồn đề giải pháp phát triển phù hợp 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Về chuyên mơn - Tìm hiểu hình tổ chức Cơng ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên - Biết cách làm số công việc thực tế công ty - Tìm hiểu hoạt động kết sản xuất Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên - Phân tích thuận lợi, khó khăn, hội thách thức phương thức tổ chức hoạt động công ty địa bàn Quài Nưa - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty địa bàn 1.2.2 Về thái độ - Tạo mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với người cơng ty - tinh thần trách nhiệm cao tiếp nhận công việc giao, làm đến nơi đến chốn, xác kịp thời đơn vị thực tập phân công - Chủ động công việc sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người cơng ty để hồn thành tốt cơng việc chung, bên cạnh tự khẳng định lực thân - Thực nghiêm túc nội quy quy định công ty thời gian thực tập 1.2.3 Về kỹ sống, kỹ làm việc - Đề cao tinh thần vừa học vừa làm, khơng gây tình cảm thân người dân địa phương người công ty - Tạo cho sinh viên tác phong nhanh nhẹn, chịu áp lực cao cơng việc, tự lập sau trường - Nâng cao kỹ giải vấn đề, kỹ giao tiếp, kỹ ứng xử hiệu công việc - Giúp sinh viên xác định lựa chọn tốt công việc, lĩnh vực ngành nghề tương lai 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - Tìm hiểu q trình hình thành phát triển cơng ty - Tìm hiểu hình tổ chức cơng ty địa bàn Quài Nưa - Đánh giá thực trạng sản xuất mắc ca Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên - Tham gia thực số công việc công ty - Tìm hiểu kết sản xuất kinh doanh cơng ty - Tìm hiểu thuận lợi, khó khăn, hội thách thức trình phát triển công ty địa bàn Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển công ty thời gian tới 58 - Định hướng thị trường tiềm doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm từ mắc ca - Sử dụng máy móc thiết bị đại, giống suất cao vào sản xuất ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất - Thường xuyên thăm vườn để phát sâu bệnh hại can thiệp phù hợp - Tổ chức đợt thăm quan cho cán công ty để học hỏi kinh nghiệm từ hình trồng thành cơng mắc ca nước 59 PHẦN KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Qua thời gian thực tập công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên em tìm hiểu cấu tổ chức cơng ty tham gia vào hoạt động sản xuất công ty hướng dẫn kỹ thuật trồng mắc ca cho nhân cơng, hướng dẫn kỹ thuật bón phân cho nhân công lao động, tham gia cắt tỉa cành cho mắc ca trực tiếp quản lý nhân cơng lao động cơng ty q trình sản xuất , Sau thời gian thực tập công ty em hồn thành đề tài “tìm hiểu hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên địa bàn Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên” Trong trình thực đề tài em rút số kết luận sau: Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên công ty thành lập hoạt động chủ yếu sản xuất mắc ca Cơng ty cấu tổ chức quản lý chặt chẽ, đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, hệ thống máy móc sử dụng vào sản xuất đại, phương thức tổ chức sản xuất tiên tiến thực với quy lớn với tổng diện tích tính đến thời điểm năm 2017 1138.42 sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung Tuy thành lập công ty chủ động khảo sát thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản đặc hữu Tây Bắc hợp tác với đối tác nước sản phẩm làm từ hạt mắc ca Bên cạnh đó, mắc ca lồi cơng nghiệp trồng nước ta giá trị kinh tế cao chu kỳ kinh doanh dài từ 40 – 50 năm Rừng trồng mắc ca sau trồng năm cho thu hoạch Tuy nhiên công ty vào hoạt động sản xuất năm với tổng diện tích thí điểm 100 nên chưa sản phẩm doanh thu hầu hết vốn đầu tư từ vay vốn ngân hàng vốn hỗ trợ 60 Tuy nhiên, qua trình thực tập sở tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên em nhận thấy giá trị sản xuất kinh doanh mắc ca mắc ca cao, dự kiến 40 năm sản suất doanh thu đạt 14.700.000.000 đồng (tức năm doanh thu đạt 367.500.000 (đồng), sản lượng ước tính thu khoảng tấn/ha/năm, giá bán thị trường 70.000.000 đồng/tấn hạt mắc ca khơ chưa nứt vỏ Như sau trích 15% cho người dân theo hợp đồng góp quyền sử dụng đất cơng ty lãi 220.498.925 đồng, người dân nhận số tiền 38.911.575 đồng góp đất để trồng mắc ca Qua cho thấy hiệu sản xuất tiềm phát triển mắc ca địa bàn huyện Tuần giáo cao góp phần lớn vào thay đổi cấu trồng kinh tế huyện Tuần Giáo giải vấn đề thiếu việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân cho công ty, chất lượng sống vật chất tinh thần người dân ngày cải thiện Do việc đầu tư phát triển mắc ca hướng chuyển đổi cấu trồng đắn 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với nhà nước - Để cơng ty ngày phát triển cần phải quan tâm giúp đỡ cấp, ngành địa phương - Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng, khu vực nông thôn đặc biệt vùng mà doanh nghiệp đầu tư sản xuất khu vực nơng thơn - sách hỗ trợ vốn dài hạn, đa dạng hóa nguồn thị trường cung cấp tín dụng cho cơng ty, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất khu vực nông thôn - Hỗ trợ kinh phí để tập huấn, nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh khoa học - kỹ thuật, liên doanh liên kết sở sản xuất, chế biến, bảo quản tiêu thụ nông sản, kịp thời cung cấp thông tin thị trường công ty - Đề nghị UBND huyện Tuần Giáo ngành liên quan tỉnh làm thủ tục địa chính, tạo điều kiện cho cơng ty tiến hành tiến độ 61 4.2.2 Đối với công ty - Các cán quản lý cần nâng cao trình độ quản lý cho mình, phối hợp với nhân viên công ty thực tốt công việc cách hiệu - Thường xuyên bồi dưỡng cán nhân viên cơng ty, nâng cao trình độ làm việc cho nhân viên thông qua mở lớp tập huấn thêm kỹ làm việc, tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc mắc ca - Mở rộng quy sản xuất, phát huy mạnh vùng mặt 4.2.3 Đối với nhà trường - Nhà trường cần tăng cường việc liên kết với công ty, doanh nghiệp để tạo hội cho sinh viên trường tham gia hoạt động thực tập thực tế công ty, doanh nghiệp từ nâng cao hiệu đào tạo nhà trường - Cần thêm lớp rèn nghề, thực tập nghề nghiệp công ty, doanh nghiệp để sinh viên trường thêm kinh nghiệm, khơng bị bỡ ngỡ thực tập công ty, doanh nghiệp bên ngồi - sách, chế tài hỗ trợ sinh viên thực tập công ty, doanh nghiệp bên như: Quy chế cụ thể hoạt động nghiên cứu ứng dụng sinh viên, tạo điều kiện việc nghiên cứu khoa học doanh nghiệp 4.2.4 Đối với khoa - Kéo dài thời gian hoạt động rèn nghề, thực tập nghề, để tài thực tập theo hướng ứng dụng cho sinh viên học hỏi,trao dồi vốn kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mình, hành trang vững vàng bước khỏi cánh cổng trường đại học - Cần liên kết chặt chẽ Khoa với doanh nghiệp hay địa phương tạo điều kiện cho sinh viên thực tập theo hướng ứng dụng, để từ sinh viên mơi trường, điều kiện thuận lợi trình thực tập 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương (14/3/2015), Giáo trình hành vi tổ chức, NXB kinh tế quốc dân Hiệp hội quản lý mắc ca Úc (tháng 2/2017), Báo cáo thị trường mắc ca Úc Luật số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội ban hành luật doanh nghiệp Vũ Cao Đàm (2003), phương pháp luận nghiên cứu khoa học UBND Quài Nưa (2015 – 2016), báo cáo thực tiêu phát triển KT-HX, đảm bảo QP-AN năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo QP-AN năm 2016 UBND Quài Nưa (2016– 2017), báo cáo tổng kết sản xuất vụ mùa năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2016-2017 UBND Quài Nưa (2017 – 2018), báo cáo thực nhiệm vụ Phát triển KT – XH, đảm bảo QP - AN năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ, năm 2018 II Tài liệu internet Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất công ty, https://voer.edu.vn/m/cac-nhan-to-anh-huong-den-hieu-qua-san-xuat-kinhdoanh-cua-doanh-nghiep/cffbb460 cấu tổ chức chung công ty cổ phần, http://tuvanluat24h.com.vn/vn/cocau-to-chuc-cua-cong-ty-co-phan 11 Triển vọng mắc ca Điện Biên, http://baodienbienphu.info.vn/truyenhinh/734/trien-vong-cay-mac-ca-o-dien-bien 12 Vai trò cấu tổ chức, http://quantri.vn/dict/details/9703-vai-tro-cua-co-cauto-chuc 63 13 UBND tỉnh họp Tháo gỡ khó khăn vướng mắc, http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2017-4-5/VPUB UBND-tinh-hopthao-go-kho-khan-vuong-mac-tro3l2su4.aspx 14 Yêu cầu tổ chức quản trị, http://quantri.vn/dict/details/9709-yeu-caudoi-voi-co-cau-to-chuc-quan-tri PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hình ảnh liên quan đến đề tài Một số hình ảnh vườn mắc ca Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên Hoạt động hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng mắc ca cán kỹ thuật Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên Quy trình kỹ thuật bón phân thúc cho mắc ca Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên Kỹ thuật cắt tỉa cành mắc ca Phụ lục 2: PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ SỞ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MẮC CA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẮC CA TỈNH ĐIỆN BIÊN Phiếu số:……… Người vấn: Ngày vấn: I THÔNG TIN CHUNG 1.1 Họ tên: Giới tính: 1.2 Số ĐT: 1.3 Địa chỉ: 1.4 Chức vụ: 1.5 Trình độ: II Thông tin chi tiết sản xuất mắc ca 2.1 Công ty bắt đầu hoạt động sản xuất nào? 2.2 Tổng số lao động công ty? 2.3 Tổng diện tích đất trồng mắc ca năm 2017 ? 2.3.1 Đất chủ sở hữu (ha): 2.3.2 Đất thuê (ha): 2.4 Tổng diện tích đất trồng mắc ca cho khai thác (ha) 2.5 Công ty lấy nguồn giống đâu? Tự sản xuất Mua 2.6 Chi phí mua giống mắc ca ban đầu (nghìn đồng/cây): 2.7 Các loại giống mắc ca sử dụng? 2.8 Mật độ trồng mắc ca (số cây/ha): 2.9 Năng suất mắc ca (tấn/ha): 2.10 Sản lượng mắc ca (tấn) 2.11 Chi phí trồng mắc ca (bình qn ha) Khoản mục Giống mắc ca Phân Phân chuồng bón bình NPK qn Đạm năm Lao động thời Cơng vụ lao động Lao động thức Thuốc bảo vệ thực vật Máy móc thiết bị đầu tư cho mắc ca (trong q trình chăm sóc) Giá trị nhà xưởng Chi phí khác Đơn vị Số lượng Đơn giá Tổng chi phí Ghi 2.12 Khoảng thời gian cơng ty tiêu nhiều nhất? 2.13 Khoảng thời gian cơng ty thu nhập từ mắc ca? 2.14 Các loại tài sản công ty STT Loại tài sản Đơn vị Đơn giá Số lượng Nguyên giá (tr.d) 10 III Thực trạng công ty huy động sử dụng vốn 3.1 Cơng ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khơng? Khơng Năm mua 3.2 Nếu có, chi tiết: Nguồn vay Mục đích Thời gian vay Số lượng (tr.đ) Lãi suất (%/tháng) (Năm) Ngân Hàng nông nghiệp PTNT Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ngân hàng sách Khác 3.3 Nếu không vay, cho biết lý do: 3.4 Những thuận lợi/khó khăn cơng ty trồng mắc ca? Thuận lợi: Khó khăn: 3.5 Ơng bà cho biết tác dụng mắc ca sức khỏe người? 3.6 Cây mắc ca thường gặp loại sâu bệnh gì? Biện pháp xử lý? Stt Loại bệnh Biện pháp xử lý Ghi 3.7 Những kiến nghị nhà nước nhằm hỗ trợ cải thiện sản xuất kinh doanh? Xin chân trọng cảm ơn ông bà tham gia vấn này! Cán sở (ký, ghi rõ họ tên) ... HOA Tên đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MẮC CA TỈNH ĐIỆN BIÊN TẠI XÃ QUÀI NƯA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC... tỉnh Điện Biên Xuất phát từ lí em lựa chọn đề tài: Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên làm... tên đề tài tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần mắc ca tỉnh Điện Biên xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Sau trình học tập làm việc cơng ty em hồn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên, (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắc ca tỉnh Điện Biên tại xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn