Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcTiếng vọng

2 58 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:29

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC TIẾNG VỌNG I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát, diễn cảm thơ giọng nhẹ nhàngtrầm buồn, xót thương, ân hận trước chết sẻ -Cảm nhận tâm trạng ân hận, day dứt tác giả.Hiểu: đừng vơ tình trước sinh linh bé nhỏ giới quanh ta II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ đọc III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc Chuyện khu vườn nhỏ,TLCH Dạy a Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học b Bài : HĐ1 :Luyện đọc -Gọi 1HS - giỏi đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần Luyện đọc từ khó:giữ chặt,gió hú, Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai lạnh ngắt, chợp mắt -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , Giải nghĩa từ khó :bão vơi, ngàn đổi đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo Câu SGK ? +Chim sẻ chết bão.Xác Làm miệng lạnh ngắt, lại bị mèo tha Sẻ chết để lại tổ chứng Khơng mẹ ủ ấp, chim non mãi chẳng đời Câu 2SGK ? +Trong đêm mưa bão, nghe tiếng Thảo luận nhóm chim đập cửa, nằm chăn ấm, t/g không muốn dậy mở cửa cho sẻ tránh mưa t/g ân hận ích kỉ, vơ tình gây nên hậu đau lòng Câu 3SGK ? + trứng khơng có mẹ ấp ủ,tiếng lăn đá lở ngàn GVtổng kết +VD; Sự ân hận muộn màng HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Luyện đọc theo nhóm Lớp NX sửa sai - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? ý mục I -Liên hệ thực tế -Em thích ni vật ?chăm sóc ? ……… HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Nhắc lại ý nghĩa thơ -NX tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcTiếng vọng, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcTiếng vọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn