Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcChuyện một khu vườn nhỏ

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:27

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát, diễn cảm văn, phù hợp với tâm lí nhân vật -Hiểu tình cảm u q thiên nhiên ơng cháu bài.Có ý thức làm đẹp mơi trường sống gia đình xung quanh II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ đọc chủ điểm giữ lấy màu xanh III Hoạt động dạy học : Dạy a Giới thiệu : GVgiới thiệu tranh –giới thiệu chủ điểm-giới thiệu b Bài : HĐ1 :Luyện đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS - giỏi đọc -GV chia 3đoạn đoạn 1: …câu đầu đoạn 1:…không phải vườn đoạn :còn lại Luyện đọc từ khó:khối, quỳnh, ngọ nguậy, quấn, nhon hoắt, lựu, rỉa, … -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó:săm soi, cầu viện, ti -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi gôn ,… đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu Cả lớp đọc thầm theo HĐ2:Tìm hiểu bài: TaiLieu.VN Page đoạn Câu SGK ? đoạn Câu 2SGK ? + ngắm nhìn cối; nghe ơng kể chuyện lồi trồng ban công + quỳnh: dày, giữ nước hoa ti gơn : thò đuôi… …cây hoa giấy:… …cây đa Ân Độ đoạn Câu 3SGK ? Câu SGK? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm + Thu muốn Hằng cơng nhận ban cơng nhà vườn + nơi đất tốt có chim đậu có người để làm ăn “Cây quỳnh dày……… ………………….không phải vườn.” Lớp NX sửa sai ý mục I - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Nhác nhở HS có ý thức làm đẹp mơi trường sống xung quanh nhà TaiLieu.VN Page ... đọc theo nhóm + Thu muốn Hằng cơng nhận ban cơng nhà vườn + nơi đất tốt có chim đậu có người để làm ăn “Cây quỳnh dày……… ………………….không phải vườn. ” Lớp NX sửa sai ý mục I - Gọi HS đọc -Em nêu ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcChuyện một khu vườn nhỏ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcChuyện một khu vườn nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn