Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuQuan hệ từ

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:26

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU Quan hệ từ I Mục đích yêu cầu: -Bước đầu nắm khái niệm quan hệ từ Nhận biết vài quan hệ từ (hoặc cặp quan hệ từ )thường dùng;hiểu tác dụng chúngtrong câu hay đoạn văn; biết đặt câu với quan hệ từ II Đồ dùng học tập: -Bảng phụ ghi nội dung III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Thế đại từ xưng hô? cho VD đặt câu 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hình thành khái niệm Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác Cả lớp đọc thầm lần định yêu cầu ? - Tổ chức hoạt động nhóm +và nối say ngây với ấm nóng - Gọi đại diện nhóm nêu kết +của nối tiếng hót dìu dặt với Hoạ Mi GV:các từ có chức nối từ câu ,nối câu đoạn văn giúp người đọc ,người nghe hiểu rõ mối quan hệ chúng.Các từ gọi quan hệ từ …… Rút KL1 phần ghi nhớ - Em lấy 1VD Nhóm khác bổ sung Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK …… Bài 2: TaiLieu.VN Page Làm miệng Gv nêu ý nghĩa cặp từ nếu… Rút KL2 phần ghi nhớ ….nhưng Gọi HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành Bài Thảo luận nhóm ,của, rằng, và, như, với, Cụ thể nối kết từ ngữ nào? VD: Bài 2: nối chim,mây,nước với hoa Thực tương tự Bài 3: HS nối tiếp đọc câu văn có từ nối vừa đặt VD: (GV biểu dương HS đặt câu văn hay) Vườn đầy bang mát rộn ràng tiếng chim hót HĐ4 :củng cố ,dặn dò Lớp NX, bình câu văn hay -NX tiết học TaiLieu.VN Page ... cặp từ nếu… Rút KL2 phần ghi nhớ ….nhưng Gọi HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành Bài Thảo luận nhóm ,của, rằng, và, như, với, Cụ thể nối kết từ ngữ nào? VD: Bài 2: Và. .. với hoa Thực tương tự Bài 3: HS nối tiếp đọc câu văn có từ nối vừa đặt VD: (GV biểu dương HS đặt câu văn hay) Vườn đầy bang mát rộn ràng tiếng chim hót HĐ4 :củng cố ,dặn dò Lớp NX, bình câu văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuQuan hệ từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuQuan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn