Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:24

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU ĐẠI TỪ XƯNG I Mục đích u cầu: -Nắm khái niệm đại từ xưng -Nhận biết đại từ xưng đoạn văn;bước đầu biết sử dụng đại từ xưng thích hợp văn ngắn II Đồ dùng học tập: VBTTV Bảng phụ II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : GV nhận xét kết kiểm tra học kì 1(phần LTVC) 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hình thàmh khái niệm Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Cả lớp đọc thầm lần ,xác định yêu cầu ? + Bia thóc gạo -Đoạn văn có nhân vật nào? + Cơm Bia đối đáp với -Các nhân vật làm gì? nhau.Thóc gạo giận Bia,bỏ vào rừng - Tổ chức hoạt động nhóm TLCH +chúng tơi, ta - Gọi đại diện nhóm nêu kết +chị, GV :Những từ in đậm đoạn văn +chúng gọi đại từ xưng Nhóm khác bổ sung Rút LK phần ghi nhớ Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK - Em lấy 1VD …… GV rút KL2 phần ghi nhớ VD: cậu , bạn , đằng ấy, Bài 2: đặt câu: Bạn cho đằng mượn Làm miệng sách nhé? +Cơm: tự trọng , lịch với người GV rút KL3 phần ghi nhớ đối thoại +Hơ Bia: kiêu căng , thô lỗ ,coi Bài 3: thường người đối thoại Tổ chức theo hình thức trò chơi “ Truyền điện ” +VD : Với phần GV cho HS trung bình tìm trước (HS tìm từ địa phương, GV giúp HS hiểu ngay) HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành Bài Thảo luận nhóm Đại diện nhóm phát biểu -Với thầy cơ:em ,con -Với bố , mẹ:… Lớp NX bạn sai ,bạn sau phát biểu +Thỏ xưng ta ,gọi rùa em: kiêu căng ,coi thường người khác +Rùa xưnglà tôi, gọi thỏ anh :tự trọng , lịch với Thỏ Bài HS làm việc cá nhân –VBT Gợi ý : HS cần đọc kĩ từ ngữ cho để nắm nội dung đoạn đối Thứ tự từ cần điền :tơi, tơi, nó, thoại tơi, nó, HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ -NX tiết học ... ,coi thường người khác +Rùa xưnglà tôi, gọi thỏ anh :tự trọng , lịch với Thỏ Bài HS làm việc cá nhân –VBT Gợi ý : HS cần đọc kĩ từ ngữ cho để nắm nội dung đoạn đối Thứ tự từ cần điền :tôi, tơi, nó,... tìm từ địa phương, GV giúp HS hiểu ngay) HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành Bài Thảo luận nhóm Đại diện nhóm phát biểu -Với thầy cơ:em ,con -Với bố , mẹ:… Lớp NX bạn sai ,bạn sau phát biểu +Thỏ xưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn