Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Kể chuyệnNgười đi săn và con nai

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:23

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN NGƯỜI ĐI SĂN CON NAI I.Mục đích yêu cầu: -Dựa vào lời kể thầy cô, kể lại đoạn theo tranh đoán kết thúc câu chuyện;và kể lại chuyện -Hiểu:Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng -Nghe thầy cô ,bạn KC,ghi nhớ NX, kể tiếp II Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS kể lại lần thăm cảnh đẹp địa phương nơi khác 2.Dạy HĐ1:Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2: - GV kể chuyện lần HS lắng nghe - GV kể lần HS lắng nghe nhìn tranh minh hoạ HĐ3: HS tập kể chuyện -Tổ chức hoạt động nhóm đơi Tập kể đoạn nối tiếp nhóm (khơng thiết phải kể câu từ cô giáo ) - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp - Gọi đại diện nhóm kể tồn câu chuyện TaiLieu.VN Tập kể tồn câu chuyện Page Nhóm khác NX HĐ4: HS tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện -Vì người săn khơng bắn nai? + thấy nai đẹp, đáng yêu -Câu chuyện muốn nói với ta điều gì? +Hãy u q bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ loài vật quí Đừng phá huỷ vẻ đẹp thiên nhiên HĐ5: Liên hệ thực tế, củng cố, dặn dò -GV nhận xét tiết học -Về nhà kể lại cho người thân nghe TaiLieu.VN Page ... chuyện -Vì người săn khơng bắn nai? + thấy nai đẹp, đáng u -Câu chuyện muốn nói với ta đi u gì? +Hãy yêu quí bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ lồi vật q Đừng phá huỷ vẻ đẹp thiên nhiên H 5: Liên hệ thực... phá huỷ vẻ đẹp thiên nhiên H 5: Liên hệ thực tế, củng cố, dặn dò -GV nhận xét tiết học -Về nhà kể lại cho người thân nghe TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Kể chuyệnNgười đi săn và con nai, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Kể chuyệnNgười đi săn và con nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn