Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:21

Giáo án Tiếng việt Chính tả: LUẬT BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG I.Mục đích u cầu: -Nghe- viết tả đoạn Luật bảo vệ môi trường -ễn lại cỏch viết từ ngữ chứa tiếng cú õm đầu n/l âm cuối n/ng II Đồ dùng học tập: -Phiếu bốc thăm BT2 -Bảng phụ cho BT3 II Hoạt động dạy học Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc toàn … - Em nêu nội dung ? +Điều khoản giải thích hoạt động bảo vệ môi trường -Em tìm từ dễ viết sai ? Lưu ý cách trình bày luật: xuống dòng sau viết Điều 3, khoản +những chữ viết ngoặc kép,những chữ viết hoa, -GV đọc từ khó -GV đọc +phòng ngừa ,ứng phó, suy thái,… -GV đọc – lưu ý từ khó HS viết bảng (giấy nháp ) HĐ3 : Chấm ,chữa HS viết vào GV chấm nhanh số trước lớp HS soát lỗi -Rút kinh nghiệm HS đổi chéo soát lỗi HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Bài2 -Gọi HS đọc VD: HS lên bốc thăm –tìm từ thích lắm-nắm cơm TaiLieu.VN Page Nếu HS tìm từ sai ,GV giúp HS hiểu Lớp NX, sửa sai nghĩa từ dùng trường hợp Đọc ,nêu yêu cầu đề Các nhóm thảo luận Bài Nhóm khác nhận xét, bổ sung Tổ chức trò chơi “ truyền điện ” Mỗi đội cử 10em VD: Truyền điện đến đâu bị ngắt tổ +Náo nức,… thua +oang oang,… ( GV khen HS tìm từ hay) HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN Page ...Nếu HS tìm từ sai ,GV giúp HS hiểu Lớp NX, sửa sai nghĩa từ dùng trường hợp Đọc ,nêu yêu cầu đề Các nhóm thảo luận Bài Nhóm khác nhận xét, bổ sung Tổ chức trò chơi... 10em VD: Truyền điện đến đâu bị ngắt tổ +Náo nức,… thua +oang oang,… ( GV khen HS tìm từ hay) H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn