Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập làm vănCấu tạo của bài văn tả người

3 74 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:19

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI I / Mục tiêu / Nắm cấu tạo phần ( mở , thân , kết ) văn tả người / Biết vận dụng hiểu biết cấu tạo văn tả người để lập dàn ý với ý riêng , nêu nét bật hình dáng , tính tình hoạt động đối tượng miêu tả 3) GDHS tính cẩn thận , sáng tạo II / Chuẩn bị GV:SGK Bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý phần văn tả người HS: SGK III / Hoạt động dạy học : T/g Hoạt động GV Hoạt động HS 1’ I / Ổn định : KT chuẩn bị 3’ HS II)Kiểm tra 33’ 1’ HS nhắc lại Cho HS nhắc lại cấu tạo văn tả cảnh học III) / Bài : / Giới thiệu : Trong tiết tập làm văn đầu năm, em nắm cấu tạo văn tả cảnh.Từ tiết học , em học văn tả người Bài học mở đầu giúp em nắm vững cấu tạo văn tả người , biết lập dàn ý cho văn TaiLieu.VN -HS lắng nghe Page 14’ / Phần nhận xét : -Cho HS quan sát tranh SGK - HS quan sát tranh SGK đọc đọc Hạng A Cháng Hạng A Cháng , lớp đọc thầm -1 HS đọc phần giải -1HS đọc phần giải từ : mổng , sá cày -GV cho HS đọc nối tiếp câu hỏi -Đọc nối tiếp câu hỏi SGK SGK -Trao đổi cặp -Cho HS trao đổi cặp đơi để trả -Đại diện nhóm phát biểu ý kiến lời câu hỏi -Lớp nhận xét -Cho đại diện nhóm phát biểu ý -HS trả lời phần ghi nhớ kiến 2’ -GV nhận xét bổ sung Chốt lại ý treo bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý Hạng A Cháy + Hỏi : Từ văn tả người , -HS đọc ghi nhớ , lớp đọc thầm theo nhận xét cấu tạo văn ( Ghi phần ghi nhớ vào ) 16’ 3/Phần ghi nhớ : -HS yêu cầu tập GV cho HS đọc ghi nhớ (SGK ) -HS lắng ghe / Phần luyện tập : -HS làm việc cá nhân -GV nêu yêu cầu tập -GV nhắc lại yêu cầu -Nhận xét làm -Cho lớp làm -HS lắng ghe (GV phát giấy khổ to cho HS làm ) 3’ -Cho lớp nhận xét -HS nhắc lại -GV nhấn mạnh yêu cầu cấu tạo -HS lắng nghe văn tả người / Củng cố , dặn dò : -Cho HS (SGK ) nhắc lại Ghi nhớ -GV nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page -Về nhà hoàn chỉnh dàn ý văn tả người , chuẩn bị cho tiết TLV tới , luyện tập tả người Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page ... mạnh yêu cầu cấu tạo -HS lắng nghe văn tả người / Củng cố , dặn dò : -Cho HS (SGK ) nhắc lại Ghi nhớ -GV nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page -Về nhà hoàn chỉnh dàn ý văn tả người , chuẩn bị cho... -HS lắng ghe / Phần luyện tập : -HS làm việc cá nhân -GV nêu yêu cầu tập -GV nhắc lại yêu cầu -Nhận xét làm -Cho lớp làm -HS lắng ghe (GV phát giấy khổ to cho HS làm ) 3’ -Cho lớp nhận xét... tắt dàn ý Hạng A Cháy + Hỏi : Từ văn tả người , -HS đọc ghi nhớ , lớp đọc thầm theo nhận xét cấu tạo văn ( Ghi phần ghi nhớ vào ) 16’ 3/Phần ghi nhớ : -HS yêu cầu tập GV cho HS đọc ghi nhớ (SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập làm vănCấu tạo của bài văn tả người, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập làm vănCấu tạo của bài văn tả người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn