Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập làm vănCấu tạo của bài văn tả người

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:19

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI I Mục đích yêu cầu: -Nắm cấu tạo phần văn tả người -Vận dụng hiểu biết cấu tạo văn tả người để lập dàn ý chi tiết tả người thân gia đình; nêu nét bật hình dáng, tính tình hoạt động đối tượng miêu tả II Đồ dùng học tập: Bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý phần Hạng A Cháng III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc đơn kiến nghị hoàn thành tiết trước Nhắc lại cấu tạo phần văn tả cảnh học 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Lớp đọc thầm theo ,xác định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết Câu 1? +…đẹp Giới thiệu A Cháng cách đưa lời khen cụ làng… Câu 2? + ngực nở vòng cung ,da đỏ lim, bắp tay ,chân rắn trắc gụ; vóc cao , vai rộng ; người đứng cột đá trời trồng ; hùng dũng chàng hiệp sĩ cổ đeo cung trận Câu 3? + người lao động khoẻ ,giỏi, cần cù , say mê lao động ,tập trung cao Câu 4? độ đến mức chăm chắm vào công việc -phần kết bài(câu cuối):sức lực tràn trề…chân núi Tơ Bo -ý chính: ca ngợi sức lực tràn trề A Cháng niềm tự hào Câu 5? HĐ3: Luyện tập thực hành Gọi HS đọc đề, XĐ y/c đề GV gạch chân ý *Lưu ý : cần chọn nét tiêu biểu Gọi 1-2 HS đọc HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Nhắc lại ghi nhơSGK -về nhà hồn chỉnh dàn ý, chuẩn bị tiết LT tuần sau -NX tiết học dòng họ Hạng Nhóm khác NX, bổ sung + Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK …… Lập dàn ý tả người thân( ngoại hình , tính tình , hoạt động) ... -về nhà hoàn chỉnh dàn ý, chuẩn bị tiết LT tuần sau -NX tiết học dòng họ Hạng Nhóm khác NX, bổ sung + Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK …… Lập dàn ý tả người thân( ngoại hình , tính tình , hoạt động)...Câu 5? HĐ3: Luyện tập thực hành Gọi HS đọc đề, XĐ y/c đề GV gạch chân ý *Lưu ý : cần chọn nét tiêu biểu Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập làm vănCấu tạo của bài văn tả người, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập làm vănCấu tạo của bài văn tả người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn