Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập đọcMùa thảo quả

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:17

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC MÙA THẢO QUẢ I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát diễn cảm văn với giọng nhẹ nhàng, thể cảm hứngca ngợi vẻ đẹp rừng thảo -Thấy vẻ đẹp, hương thơm đặc biệt, sinh sôi, phát triển nhanh đến bất ngờ thảo Cảm nhận nghệ thuật tả đặc sắc t/g II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ , (bột )thảo III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc Tiếng vọng , TLCH Dạy a Giới thiệu : Giới thiệu tranh –giới thiệu b Bài : HĐ1 :Luyện đọc -Gọi 1HS - giỏi đọc Cả lớp đọc thầm theo -GV chia 3đoạn đoạn 1: ….nếp khăn đoạn 2: ….khơng gian đoạn 3:còn lại -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Luyện đọc từ khó: lướt thướt, quyến, Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai thơm nồng, chín nục, triền núi, ngây -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần ngất,… -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , Giải nghĩa từ khó :thảo quả, Đản đổi đoạn cho ) Khao, Chin San, tầng rừng thấp,… -GV đọc mẫu HS hoạt động theo nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn Câu ý1 SGK ? + mùi thơmđặc biệt quyến rũlan xa, làm cho gió thơm…….nếp Câu 1ý 2SGK ? khăn +từ hương thơmlặp lại nhiều lần đoạn có tác dụng nhấn mạnh mùi hưpơng Câu SGK ? đặc biệt thảo +Qua năm , hạt thảo đoạn Câu ý SGK ? Câu ý2 SGK ? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? -Liên hệ thực tế -Gia đình em có dùng thảo khơng?dùng vào lúc nào? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học thành cây, cao tới bụng người……lấn chiếm không gian + nảy gốc + đáy rừng rực lên chùm thảo đỏ chon chót,……nhấơ nháy, vui mắt “Gió tây lướt thướt bay … Nếp áo, nép khăn” Lớp NX sửa sai ý mục I dùng thảo làm gia vị để xào nấu ... -Gia đình em có dùng thảo khơng?dùng vào lúc nào? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học thành cây, cao tới bụng người……lấn chiếm không gian + nảy gốc + đáy rừng rực lên chùm thảo đỏ chon chót,……nhấơ... chót,……nhấơ nháy, vui mắt “Gió tây lướt thướt bay … Nếp áo, nép khăn” Lớp NX sửa sai ý mục I dùng thảo làm gia vị để xào nấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập đọcMùa thảo quả, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập đọcMùa thảo quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn