Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:14

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I Mục đích yêu cầu: -Nắm dược nghĩa số từ ngữ mơI trường ; biết tìm từ đồng nghĩa -Biết ghép tiếng gốc Hán(bảo)với tiếng thích hợp để tạo thành từ phức II Đồ dùng học tập: -Tranh ,ảnh khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên -bảng phụ III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS nhắc lại quan hệ từ? VD ? 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Lớp đọc thầm theo ,xác định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm +khu dân cư:khu vực dành cho ND - Gọi đại diện nhóm nêu kết ở, sinh hoạt +khu sản xuất: khu vực làm việc nhà máy, xí nghiệp +khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực Bài 1a lồi cây, vật cảnh quan thiên nhiên bảo vệ, Bài 1b giữ gìnlâu dài Gọi HS lên nối bảng phụ Bài Nhóm khác bổ sung - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Nhiều HS đọc lại hoàn chỉnh ,xác định yêu cầu ? Gọi HS làm miệng VD:bảo đảm, bảo hiểm, bảo tồn… Giải thích số từ Bài 3: Thảo luận nhóm VD: HĐ4 :củng cố ,dặn dò Chúng em giữ gìn mơi trường -NX tiết học đẹp -Ghi nhớ từ học ...-Ghi nhớ từ học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn