Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

3 60 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:24

Giáo án Tiếng Việt Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I.- Mục tiêu: -Mở rộng vốn từ ngữ môi trường bảo vệ môi trường -Luyện cách sử dụng số từ ngữ chủ điểm -Giáo dục HS có ý thức giữ gìn mơi trường II.- Chuẩn bị : -GV :SGK,Bảng phụ (hoặc tờ phiếu) viết nội dung BT để HS làm -HS:SGK , tập III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động giáo viên 1’ 1)Ổn định KT dụng cụ học tập HS 4’ 2)Kiểm tra cũ : Hoạt động học sinh SGK , tập -GVnêu : Em tìm quan hệ từ HS nêu ,cả lớp nhận xét bổ câu cho biết từ nối từ sung ngữ giữ chức vụ câu: -GV nhận xét,ghi điểm 33’ 3) Bài mới: 1’ a) Giới thiệu bài: - HS lắng nghe Trong tiết Luyện từ câu hôm nay, em mở rộng vốn từ môi trường bảo vệ môi trường Đồng thời em luyện tập cách sử dụng số từ ngữ chủ điểm môi trường b) Luyện tập: 9’ Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu tập -1HS đọc to, lớp đọc thầm -GV cho HS đọc đoạn văn TaiLieu.VN Page *Trả lời câu hỏi: Thế khu bảo tồn đa dạng sinh học? HS trao đổi nhóm - Cho HS làm theo nhóm,trình bày kết -Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét chốt lại kết đúng: -Lớp nhận xét +Đoạn văn nói đặc điểm rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên- khu bảo tồn đa dạng sinh học Thể hiện: *Rừng có nhiều lồi động vật: 55 lồi động vật có vú, 300 lồi chim, 40 lồi bò sát, nhiều lồi lưỡng cư cá nước *Rừng có thảm thực vật phong phú Hàng trăm loại khác làm thành loại rừng: rừng thường xanh, rừng bán thường xanh, rừng tre, rừng hỗn hợp Tóm lại: Do lưu giữ nhiều loại động vật, thực vật, rừng Nam Cát Tiên gọi Khu bảo tồn đa dạng sinh học *Khu bảo tồn đa dạng sinh học nơi lưu giữ nhiều loại động vật, thực vật 8’ Bài 3: Cho HS đọc yêu cầu tập -1HS đọc to, lớp đọc thầm -GV cho HS :Xếp hành động nêu ngoặc đơn vào hai nhóm a,b cho -HS lại làm vào nháp -Cho HS làm (GV dán tờ phiếu (hoặc HS chơi trò tiếp sức) chuẩn bị trước lên bảng) -Lớp nhận xét -GV chốt lại lời giải đúng: a/Hành động bảo vệ môi trường: trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đồi trọc b/Hành động phá hoại mơi trường: chặt cây, đánh cá mìn, xả rác bừa bãi, đốt nương, săn bắn thú rừng, đánh cá điện, buôn bán động vật hoang dã TaiLieu.VN Page 15’ Bài 4: Cho HS đọc yêu cầu tập -1HS đọc to, lớp lắng nghe -GV cho HS chọn từ BT2 *Em đặt câu với từ chọn HS đặt câu -Cho HS làm , trình bày kết -Một số em đọc câu đặt -Lớp nhận xét 2’ -GV nhận xét , khen HS đặt câu -HS lắng nghe hay 4) Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà hoàn chỉnh tập - Chuẩn bị sau : Luyện tập quan hệ từ Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page ... đơn vào hai nhóm a,b cho -HS lại làm vào nháp -Cho HS làm (GV dán tờ phiếu (hoặc HS chơi trò tiếp sức) chuẩn bị trước lên bảng) -Lớp nhận xét -GV chốt lại lời giải đúng: a/Hành động bảo vệ môi trường: ... trọc b/Hành động phá hoại môi trường: chặt cây, đánh cá mìn, xả rác bừa bãi, đốt nương, săn bắn thú rừng, đánh cá điện, buôn bán động vật hoang dã TaiLieu.VN Page 15 Bài 4: Cho HS đọc yêu cầu... nhận xét +Đoạn văn nói đặc điểm rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên- khu bảo tồn đa dạng sinh học Thể hiện: *Rừng có nhiều lồi động vật: 55 lồi động vật có vú, 300 lồi chim, 40 lồi bò sát, nhiều loài lưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn