Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

2 55 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:24

Giáo án Tiếng Việt LUYỆN TỪ CÂU Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường I Mục đích u cầu: -Mở rộng vốn từ mơi trường bảo vệ mơi trường -Viết đoạn văn có đề tài gắn với nội dung bảo vệ môi trường II Đồ dùng học tập: Bảng phụ cho tập III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Thế quan hệ từ ? VD ? đặt câu ? Làm BT 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm + nơi lưu giữ nhiều loại động vật thực vật Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên khu bảo tồn đa dạng sinh học rừng có động vật , có thảm thực vật phong phú - Gọi đại diện nhóm nêu kết Nhóm khác bổ sung Bài 2: +Hành động bảo vệ môi trường: HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đồi trọc GV giải thích thêm nghĩa số từ +Hành động phá hoại mơi trường: phá rừng, ….(các từ lại ) TaiLieu.VN Page Bài 3: Sauk hi HS đọc kĩ đề -Em chọn tên đề tài mình? +VD: HS làm việc cá nhân -Phủ xanh đồi trọc GV giúp HS trung bình, yếu -Xả rác bừa bãi Gọi HS trình bày Lớp NX,bổ sung HĐ4 :củng cố ,dặn dò Bình hay -Về nhà tiếp tục hoàn thành đoạn văn -NX tiết học TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn